Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön referenssi

Päästötön työmaa: Kulosaaren puistotie

Osoite: Kulosaari, Helsinki
Hankeosapuolet: Helsingin kaupunki, VM Suomalainen Oy
Valmistumisvuosi: 2021

Kulosaaren puistotie uudistetaan pyöräkaduksi, osaksi Itäbaanaa joka on Helsingin pyöräliikenteen pääväylä idän suunnasta keskustaan. Pyöräkadulla pyörät ja autot ajavat samalla ajoradalla. Autot sovittavat nopeutensa pyöräilyyn. Urakassa pilotoidaan päästöttömän työmaan konseptia, jossa keskitytään erityisesti työkoneiden ympäristöystävällisyyteen käyttämällä voimanlähteenä uusiutuvaa energiaa. Hankkeessa pilotoidaan myös päästöttömän työmaan konseptia ja hankintaa.

Kuva: Suvi Suovaara

Kestävän kehityksen ratkaisut:
Hanke toteuttaa osaltaan Helsingin uutta pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on että Helsinki on kaikenikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki ja nostaa pyöräliikenteen kulumuoto-osuus vähintään 20 % vuoteen 2035 mennessä. Pyöräliikenteen infrastruktuurin parantamisen tavoitteena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi Kulosaaren puistotien urakka on yksi Hiilineutraali Helsinki ohjelman päästöttömän työmaan pilottikohteista, jossa tavoitellaa työmailla syntyvien päästöjen vähentämistä. Työmaan koneet kulkevat uusiutuvalla sähköllä tai dieselillä ja tuottavat selvästi tavallista vähemmän hiilidioksidi- ja lähipäästöjä.
Päästöttöman työmaan konseptin pilotointi Helsingissä.

Åbo Akademin säätiön kiinteistöjen energiaremontti

Täydellinen energiajärjestelmän modernisointi Åbo Akademin omistamiin arvokiinteistöihin.
2019

Rantaroustin koulu, uusi oppimisympäristö vihreillä arvoilla

Uusi koulu elinkaarimallilla.
2017

Kummatin kerrostaloalueen peruskorjaus

Ainutlaatuinen, kiertotaloutta voimakkaasti hyödyntävä peruskorjauskohde, jossa rakennuksista purettiin tarpeettomiksi käyneet isot asunnot.
2010

The Edge, the greenest building in the world

The Edge is probably the most intelligent building in the world, but also the ­greenest building in the world.
2015

Saarioisten Huittisen tehtaan energiaremontti

Teollisuuskiinteistön tekniikkaa digitalisoimalla saavutettiin paremmat olosuhteet ja vähennettiin merkittävästi kiinteistön hiilidioksidipäästöjä.
2019

Energiatehokas toimitalo Ramboll Village

Toimitila suunniteltiin kestävän rakentamisen periaatteita noudattaen ja digitalisaatiota hyödyntäen.
2019

Energiatehokas Viihdekeskus Flamingo

Energiatehokkuushanke, jolla kehitetään kiinteistön tekniikan tarpeenmukaista toimintaa ja parannetaan energiatehokkuutta.
2019

Geopolymeerikomposiitista valmistettu meluvalli

Geopolymeerikomposiitista valmistettu meluvalli koostuu valetuista elementeistä ja 3D-tulostetuista moduuleista.
2020

Bio based composite pedestrian bridge

The project aims to design, produce and realise a small, but fully bio-based composite pedestrian bridge at the campus of TU/e.
2015 - ongoing

The Resource Rows

Tanskalainen Lendager vei rakentamisen kiertotalouden uudelle tasolle uusiokäyttämällä materiaaleja asuinrakennuksen rakentamisessa uudella tavalla.
2019

Kestävä GeoHouse Älykylä Utajärvellä

GeoHouse Älykylä yhdistää useita kestäviä ratkaisuja, joilla pyritään taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin hyötyihin asukaslähtöisesti.
2021

CIRCL, circular pavilion

Circl is a new pavilion in Amsterdam. A place created by ABN AMRO where it can share the knowledge it has gained about circularity and advise its clients effectively about that issue.
2017

Ultimes Business Garden 2

Hankkeessa on parannettu energiatehokkuutta ja vähennetty energiankäyttöä mm. nykyaikaista talotekniikkaa hyödyntäen.
2019

QO, Circular House

The entire concept of the QO is based on a sustainable, circular use of resources.
2018

Pudasjärven Hyvän Olon Keskus (PHOK), elinkaarihanke

Kiinteistöllä on elinkaarikustannuslaskennan mukaan optimoidut elinkaarikustannukset ja energiatehokkuus.
2020

BlueCity, circular incubator

BlueCity is an international icon of circular economy, a national platform for circular entrepreneurs, and a very visible local accelerator that empowers circular entrepreneurs and inspires citizens.
2015

Velkuan yhtenäiskoulu

Naantalin Velkuaan rakennetaan uusi monin tavoin kiertotalouden huomioon ottava koulurakennus.
2021

Sustainability in offices – PwC, London

Great examples of adopting circular practices in offices.
2015

Honkasuon passiivitason puukerrostalot

Honkasuo on Helsingin suurin uusi puurakentamisalue.
2025

Varma pääkonttori Hiiliranta

Sähköautojen latausvalmius kaikille parkkipaikoille sai yritykset muuttamaan autopolitiikkaansa.
2017

SmartCrusher, concrete recycling

SmartCrusher bv's goal is to reach climate neutral circular building in its broadest sense.
2020

Water Square Benthemplein

The water square combines water storage with the improvement of the quality of urban public space.
2013

Alliander HQ

This is the first renovation project in The Netherlands to obtain the BREEAM-NL outstanding sustainability certificate. Several old buildings were transformed into one new office with 80 % of the on-site material reused.
2020

Viikin ympäristötalo

Suomen energiatehokkain toimistorakennus: energiaa auringosta, jäähdytys maan alta.
2011

Ekotehokas Vaaralanpuiston päiväkoti

Vaaralanpuiston päiväkoti on ekotehokas, vuonna 2017 valmistunut A-energialuokan päiväkoti.
2017

Hiedanrannan kestävyyden BREEAM-arviointi

BREEAM Communities -arviointia käytettiin kehikkona alueen kokonaisvaltaiselle kestävyydelle.
2018 ->

Upcycle Studios

Upcycle Studios is built on the concept of sharing.
2019

From earth to building materials

BC materials transforms excavated earth of construction sites into building materials.
2020

Kylpylähotelli Sokos Hotel Koli

Geoenergian ansiosta Sokos Hotel Koli vähensi polttoöljyn kulutusta 20 000 litraa jo kahdessa kuukaudessa.
2019

Asunto Osakeyhtiö Tampereen Auringonsäde

Nettonollaenergia on konsepti, jolla asumisen laskennallinen energiantarve katetaan lähes hiilipäästöttömällä energiantuotannolla.
Arvioitu 1/2021