Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön referenssi

Saarioisten Huittisen tehtaan energiaremontti

Osoite: Teollisuustie 4, 32700 Huittinen
Hankeosapuolet: Saarioinen Huittinen, energiapalveluyritys LeaseGreen Oy
Valmistumisvuosi: 2019

Elintarvikealan johtaviin yrityksiin kuuluva perheyhtiö Saarioinen aloitti tuotannon Huittisissa vuonna 1972. Tuotantotiloja on laajennettu sen jälkeen useaan otteeseen, ja nykyisin tehtaan pinta-ala on 24 000 m2.

Kestävän kehityksen ratkaisut:
LeaseGreen on tuottanut Huittisten tehtaan energiatehokkuusinvestoinnin avaimet käteen -projektina suunnittelusta asennuksiin ja valvontaan saakka. Kiinteistötekniikan digitalisointi oli Saarioisten tehtaan energiaremontin ytimenä. Rakennusautomaatio, ilmanvaihto, lämmönhallinta, jäähdytys ja valaistus modernisoitiin älykkääksi kokonaisuudeksi, jota ohjataan LeaseGreenin pilvessä toimivan energia- ja olosuhdehallintapalvelun avulla. Työ sisälsi ilmanvaihtokoneiden ja huippuimurin modernisoinnin, lämmityspiirin pumppujen uudistamisen ja tehtaan marjaosaston jäähdytystehon kasvattamisen sekä loisteputkivalaisinten korvaamisen led-valaisimilla. Ilmanvaihdon ohjaus muutettiin tarpeenmukaiseksi ja valaistuksen tarve optimoitiin tunnistinohjauksen avulla.

LeaseGreenin laskelmien mukaan energiaremontti leikkaa noin 15 prosenttia Huittisten tehtaan lämmön- ja sähkönkulutusta. Tehtaan CO2-päästöt supistuvat yli 500 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 120 omakotitalon hiilijalanjälkeä. Jäähdytystehon nostaminen parantaa työntekijöiden olosuhteita erityisesti marjaosastolla, jonka tiloja hillojen ja marmeladien keittäminen lämmittää. Ilmanvaihdon uudet ratkaisut vähentävät vedon tunnetta ja varmistavat osaltaan Saarioisten valmistamien tuotteiden korkean laadun.
Teollisuuskiinteistön tekniikkaa digitalisoimalla saavutettiin paremmat olosuhteet ja vähennettiin merkittävästi kiinteistön hiilidioksidipäästöjä.

Refurbishing old buildings into sustainable living residences

The former company building of the Odakyu Electric Railway Company, located in the city of Zama, has been renovated and turned into rental housing. A key point of the renovation has been “sharing spaces with limited resources”. For example, there is a common garden, urban farm lots for rent and common laundry, all of which support circular lifestyles.
2020

BlueCity, circular incubator

BlueCity is an international icon of circular economy, a national platform for circular entrepreneurs, and a very visible local accelerator that empowers circular entrepreneurs and inspires citizens.
2015

Rovaniemen keskustan asemakaavan kestävyys

Osayleiskaavalle tehtiin BREEAM Communities -ympäristöluokitusjärjestelmän kriteerien pohjalta alustava kestävyyden tarkastelu.
2013

Jokikorttelin energiaremontti

Arvokiinteistöjen energiatehokkuusparannukset automaatiota, ilmanvaihtoa sekä valaistusta modernisoimalla.
2019

Nollaenergiahalli HAMK Ohutlevykeskus

Rakennuksessa on pilotoitu useita uusia tuotteita ja teknisiä ratkaisuja.
2015

Harppuunakortteli, Turku

Turun Harppuunakortteli lämpenee itsenäisesti geoenergialla ja on lähes energiaomavarainen.
2019

HAVI Logistics Oy:n ympäristöystävällinen jakelukeskus

Jakelukeskuksen sähkönkulutus tulee vähenemään vuositasolla yhteensä noin 400 MWh, mikä vastaa 65 tonnin CO2- päästövähenemää.
2019

Kiinteistö Oy Jyväskylän Yliopistonkatu 28

Energiaremontissa uusittiin kiinteistön ilmanvaihto ja valaistus sekä päivitettiin rakennusautomaatiojärjestelmä.
2020

Park 2020

Park 20|20 is the world’s first Cradle to Cradle optimized working environment.
2020

Energiatehokas Viihdekeskus Flamingo

Energiatehokkuushanke, jolla kehitetään kiinteistön tekniikan tarpeenmukaista toimintaa ja parannetaan energiatehokkuutta.
2019

Project SmartRoof 2.0

The project aims at demonstrating and scientifically validating function and value of the combination of Blue (rainwater catchment, storage and reuse) and Green (biodiverse) roofs for resilient and climate adaptive cities, not for the future, but for today.
2020

Ranta-Kartanon tuulisuus ja pienilmastoselvitys

Uraauurtava pienilmastomallinnus antaa eväitä ilmastonmuutoksen huomioivaan ulkotilojen suunnitteluun.
2019

Niittykatto-projekti kasvattaa biodiversiteettiä

Helen Oy:n lämpökeskuksen säiliörakennuksen katto muutettiin pölyttäjäystävälliseksi niityksi parantaen kohteen biodiversiteettiä ja kaupunkikuvaa.
2020

Hiedanrannan kestävyyden BREEAM-arviointi

BREEAM Communities -arviointia käytettiin kehikkona alueen kokonaisvaltaiselle kestävyydelle.
2018 ->

Talo Korea: kestävän kehityksen omakotitalo

Talo Korea kohteessa yhdistyy monta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tekijää.
2019

Swimming pool of the future, Holmen

By combining technical solutions Asker has built the swimming pool facilities of the future.
2017

Kestävä GeoHouse Älykylä Utajärvellä

GeoHouse Älykylä yhdistää useita kestäviä ratkaisuja, joilla pyritään taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin hyötyihin asukaslähtöisesti.
2021

C-BETA, circular business centre

A circular breeding ground where entrepreneurs, creatives and makers meet to collaborate, promote and activate the circular economy.
2018

Ritvantien materiaaliviisas meluvalli

Meluvallin rakenteissa on hyödynnetty pilaantumatonta ylijäämämaata joka on tullut pääasiassa pääkaupunkiseudun rakentamiskohteista.
2019

Rouse Hill Town Centre

Rouse Hill Town Centre forms a unique model for the planning and design of a suburban or regional retail centre in Australia.
2008

KOy STC Viinikkala: energiajärjestelmän modernisointi

Suuren logistiikkakiinteistökokonaisuuden lämmönlähteen vaihtaminen maalämpöön sisältäen suuren aurinkosähköjärjestelmän sähkönkulutuksen vähentämiseksi.
2018

Päästötön työmaa: Suurpellon lukutori

Päästöttöman työmaan konseptin pilotointi Espoossa.
2020

Energiatehokas yliopistokiinteistö Väre

Aalto-yliopistokiinteistöjen uuden rakennuksen teemoja ovat energiatehokkuus ja käyttäjälähtöisyys.
2018

SmartCrusher, concrete recycling

SmartCrusher bv's goal is to reach climate neutral circular building in its broadest sense.
2020

Myllypuron Alakiven puisto

Puisto on rakennettu ekologisesti kestävin periaattein, muun muassa hyödyntämällä lähialueiden rakennushankkeiden ylijäämämaita.
2017

Härmälänrannan maaperän kunnostus

Hankkeessa laskettiin esirakentamisen CO2-päästöt ja tuotettiin tietoa infrarakentamisen päästöistä ja vaihtoehtoisista resurssiviisaista ratkaisuista.
2019

Rantaroustin koulu, uusi oppimisympäristö vihreillä arvoilla

Uusi koulu elinkaarimallilla.
2017

Valtra Suolahti: traktoritehtaan energiatehokkuusprojekti

Traktoritehtaan ilmanvaihto ja rakennusautomaatiojärjestelmä modernisoitiin. Energiankulutusta pienennettiin kiertoilma- ja lämmöntalteenottoratkaisuilla.
2019

Honkasuon passiivitason puukerrostalot

Honkasuo on Helsingin suurin uusi puurakentamisalue.
2025

Vuorentaan vanhainkodin purkuhanke, irtaimiston ja rakennusosien hyödyntäminen

Vuorentaan purkukohteesta otettiin talteen hyödyntämiskelpoinen irtaimisto ja rakennusosat. Irtaimisto ja rakennusosat irrotettiin ja kannettiin ulos kuljetusta tai myyntiä varten. Osa materiaalista myytiin asiakkaille suoraan kohteesta, osa vietiin rakennuskierrätykseen.
2020