Menu
Menu

Villa Saint-Gobain (Villa Isover)

Osoite: Hyvinkää
Hankeosapuolet: Saint-Gobain Finland, VTT, WWF, Safa, yksityinen tilaaja
Valmistumisvuosi: 2013

Omakotitalo, lämmitetty nettoala 164 m2, puuelementit. Avoimen suunnittelukilpailun voittaja. Rakennus osoittaa, että on mahdollisuus toteuttaa arkkitehtonisesti korkeatasoisia, erittäin energiatehokkaita pientaloja, jotka pystyvät kohtuullisella teknisellä varustuksella tuottamaan itse tarvittavan energian. Kohteessa hyödynnetty laajasti Saint-Gobainin rakennusmaterialeja.

Kestävän kehityksen ratkaisut:
Rakennus on tilallisesti mielenkiintoinen, ympäristön huomioiva, asuttava ja tarpeen mukaan joustava koti, joka sopii perheasumiseen. Nollaenergiatalon on oltava myös arkkitehtuuriltaan ja rakenteellisilta ratkaisuiltaan hyvin energiatehokas. Energiatarvetta on vähennetty myös passiivisin keinoin mm. rakennuksen suuntaamisen ja rakenteiden tiiviyden ja tehokkaan lämmöneristämisen avulla. Nollaenergiatalo tuottaa yhtä paljon uusiutuvaa energiaa käytettäväksi sen ulkopuolella kuin se itse käyttää ulkopuolelta siihen tuotua energiaa. Talon lämmitysjärjestelmä koostuu maalämmöstä ja varaavasta tulisijasta. Katolle on asennettu 6 m2 aurinkokeräimiä käyttöveden ja tilojen lämmittämiseen. Rakennus kuluttaa vuodessa 8,4 MWh sähköä. Vuosikulutuksen kattamiseksi talossa on huipputeholtaan 9,4 kW aurinkosähköjärjestelmä. Järjestelmän paneelien pinta-ala on noin 80 m2 ja se on toteutettu toisen sukupolven CIS-ohutkalvotuotteilla.
Rakennus on tilallisesti mielenkiintoinen, ympäristön huomioiva, asuttava ja tarpeen mukaan joustava koti, joka sopii perheasumiseen.
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami