Green Building Council Finland

RIO+20-huippukokouksessa suuntaviivat kestävälle kehitykselle

Maailman johtajat, tuhannet virkamiehet sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kokoontuvat ensi viikolla Brasilian Rioon YK:n kestävän kehityksen RIO+20-konferenssiin. Kokouksen pyrkimyksenä on vahvistaa poliittista sitoutumista kestävään kehitykseen, määrittää tulevaisuuden haasteita ja suuntaviivoja sekä tarjota konkreettisia keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi. Myös kestävän rakennetun ympäristön teemat nousevat keskusteluun Riossa.

20.-22.6.2012 järjestettävä RIO+20-kokous on jatkoa Riossa vuonna 1992 pidetylle YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssille, jossa solmittiin mm. YK:n ilmastosopimus ja muita keskeisiä ympäristösopimuksia. Tarkoituksena on arvioida aikaisempien sitoumusten toimeenpanoa sekä saada aikaan konkreettinen loppuasiakirja, jolla saataisiin uutta sisältöä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Riossa keskitytään kahteen pääteemaan:

Vihreällä taloudella viitataan mm. siirtymiseen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta taloudesta sellaisiin ratkaisuihin, jossa uusituvat energiamuodot, energiatehokkuus, resurssitehokkuus ja kestävämmät kulutus- ja tuotantotavat ovat keskiössä. EU on ehdottanut maailmanlaajuisen vihreän talouden tiekartan käyttöönottoa, joka sisältäisi konkreettisia tavoitteita ja toimia vihreän talouden saavuttamiseksi.

Kestävä kaupunkiympäristö avainasemassa

Kokouksen valmisteluissa on korostettu erityisesti seitsemää teemaa: energia, kestävä kaupunkiympäristö, säällinen työ, ruokaturva ja kestävä maatalous, vesi, valtameret sekä katastrofivalmius.

Kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa puhuttaessa vihreän talouden ja kestävän kehityksen edistämisestä. Jopa kolmannes maailman hiilidioksidipääsöistä syntyy rakennusten käytöstä rakennusten kuluttaessa 30–40 prosenttia maailman energiasta. Samalla ala tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen ja materiaalitehokkuuteen verrattain matalilla kustannuksilla.

Useat kansalliset Green Building Councilit ovat työskennelleet jo pitkään sen puolesta, että vihreä rakentaminen ja kiinteistöjen käyttö sekä kestävän kaupunkiympäristön merkitys vihreän talouden edistäjinä tunnustettaisiin Riossa. Yhdysvaltain Green Building Council on järjestänyt teemasta useita tilaisuuksia “The Road to Rio+20” -tapahtumasarjansa myötä. Tilaisuuksissa kerättiin tietoa siitä, mitä haasteita ja ratkaisuja Yhdysvaltojen ja Kanadan eri alueilla nähdään vihreän rakentamisen ja kestävän kaupunkiympäristön edistämiseen liittyen. Näiden pohjalta laadittiin raportti, jossa listataan suositukset, jotka tulisi ottaa huomioon Riossa. Raportin keskeiset viestit ovat:

1. Tietoisuutta kestävään kaupunkiympäristöön liittyvistä teemoista tulee lisätä ja ottaa nämä seikat huomioon myös eri koulutusohjelmissa

2. Paikallisviranomaisilla tulee olla riittävät valtuudet päätöksentekoon kestävän kehityksen toteuttamiseksi paikallisella tasolla

3. Innovatiivisia rahoituslähteitä kestävien ja resurssitehokkaiden kaupunkien edistämiseksi tulisi kehittää

4. Yhteisten luokitustyökalujen ja -mittarien käyttöä tulisi edistää

5. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppannuuksia tulee edistää – niin kansainvälisesti kuin paikallisessa päätöksenteossakin

Tällä hetkellä loppuasiakirjan luonnoksessa sitoudutaan kestävän kaupunkiympäristön edistämiseen. Tarkemmin sitoudutaan tukemaan paikallisviranomaisia, kestävää kaupunkiliikennettä, vihreitä rakennuksia, hyvin toimivia palveluita, hyvälaatuista ilmaa ja vettä, jätteiden vähentämistä sekä parantamaan katastrofivalmiutta.

Huippukokouksen ohella järjestetään tuhansia oheistapahtumia ja osa näistä liittyy myös kestävään rakennettuun ympäristöön. Esimerkiksi USGBC järjestää useita teemaan liittyviä tilaisuuksia ensi viikolla.

Rioon kohdistuu varsin suuria odotuksia konkreettisten tulosten ja sitoumusten aikaansaamiseksi. Kokouksen tulokset ovat merkittäviä myös kestävän rakennetun ympäristön edistämisen näkökulmasta. Green Building Council Finland seuraa Rion huippukokousta ja raportoi sen tuloksista sivuillaan myöhemmin.

 

Lue lisää:

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa