Green Building Council Finland

RIO+20-huippukokouksessa suuntaviivat kestävälle kehitykselle

Maailman johtajat, tuhannet virkamiehet sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kokoontuvat ensi viikolla Brasilian Rioon YK:n kestävän kehityksen RIO+20-konferenssiin. Kokouksen pyrkimyksenä on vahvistaa poliittista sitoutumista kestävään kehitykseen, määrittää tulevaisuuden haasteita ja suuntaviivoja sekä tarjota konkreettisia keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi. Myös kestävän rakennetun ympäristön teemat nousevat keskusteluun Riossa.

20.-22.6.2012 järjestettävä RIO+20-kokous on jatkoa Riossa vuonna 1992 pidetylle YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssille, jossa solmittiin mm. YK:n ilmastosopimus ja muita keskeisiä ympäristösopimuksia. Tarkoituksena on arvioida aikaisempien sitoumusten toimeenpanoa sekä saada aikaan konkreettinen loppuasiakirja, jolla saataisiin uutta sisältöä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Riossa keskitytään kahteen pääteemaan:

Vihreällä taloudella viitataan mm. siirtymiseen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta taloudesta sellaisiin ratkaisuihin, jossa uusituvat energiamuodot, energiatehokkuus, resurssitehokkuus ja kestävämmät kulutus- ja tuotantotavat ovat keskiössä. EU on ehdottanut maailmanlaajuisen vihreän talouden tiekartan käyttöönottoa, joka sisältäisi konkreettisia tavoitteita ja toimia vihreän talouden saavuttamiseksi.

Kestävä kaupunkiympäristö avainasemassa

Kokouksen valmisteluissa on korostettu erityisesti seitsemää teemaa: energia, kestävä kaupunkiympäristö, säällinen työ, ruokaturva ja kestävä maatalous, vesi, valtameret sekä katastrofivalmius.

Kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa puhuttaessa vihreän talouden ja kestävän kehityksen edistämisestä. Jopa kolmannes maailman hiilidioksidipääsöistä syntyy rakennusten käytöstä rakennusten kuluttaessa 30–40 prosenttia maailman energiasta. Samalla ala tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen ja materiaalitehokkuuteen verrattain matalilla kustannuksilla.

Useat kansalliset Green Building Councilit ovat työskennelleet jo pitkään sen puolesta, että vihreä rakentaminen ja kiinteistöjen käyttö sekä kestävän kaupunkiympäristön merkitys vihreän talouden edistäjinä tunnustettaisiin Riossa. Yhdysvaltain Green Building Council on järjestänyt teemasta useita tilaisuuksia “The Road to Rio+20” -tapahtumasarjansa myötä. Tilaisuuksissa kerättiin tietoa siitä, mitä haasteita ja ratkaisuja Yhdysvaltojen ja Kanadan eri alueilla nähdään vihreän rakentamisen ja kestävän kaupunkiympäristön edistämiseen liittyen. Näiden pohjalta laadittiin raportti, jossa listataan suositukset, jotka tulisi ottaa huomioon Riossa. Raportin keskeiset viestit ovat:

1. Tietoisuutta kestävään kaupunkiympäristöön liittyvistä teemoista tulee lisätä ja ottaa nämä seikat huomioon myös eri koulutusohjelmissa

2. Paikallisviranomaisilla tulee olla riittävät valtuudet päätöksentekoon kestävän kehityksen toteuttamiseksi paikallisella tasolla

3. Innovatiivisia rahoituslähteitä kestävien ja resurssitehokkaiden kaupunkien edistämiseksi tulisi kehittää

4. Yhteisten luokitustyökalujen ja -mittarien käyttöä tulisi edistää

5. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppannuuksia tulee edistää – niin kansainvälisesti kuin paikallisessa päätöksenteossakin

Tällä hetkellä loppuasiakirjan luonnoksessa sitoudutaan kestävän kaupunkiympäristön edistämiseen. Tarkemmin sitoudutaan tukemaan paikallisviranomaisia, kestävää kaupunkiliikennettä, vihreitä rakennuksia, hyvin toimivia palveluita, hyvälaatuista ilmaa ja vettä, jätteiden vähentämistä sekä parantamaan katastrofivalmiutta.

Huippukokouksen ohella järjestetään tuhansia oheistapahtumia ja osa näistä liittyy myös kestävään rakennettuun ympäristöön. Esimerkiksi USGBC järjestää useita teemaan liittyviä tilaisuuksia ensi viikolla.

Rioon kohdistuu varsin suuria odotuksia konkreettisten tulosten ja sitoumusten aikaansaamiseksi. Kokouksen tulokset ovat merkittäviä myös kestävän rakennetun ympäristön edistämisen näkökulmasta. Green Building Council Finland seuraa Rion huippukokousta ja raportoi sen tuloksista sivuillaan myöhemmin.

 

Lue lisää:

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden