Green Building Council Finland

RIO+20-huippukokouksessa suuntaviivat kestävälle kehitykselle

Maailman johtajat, tuhannet virkamiehet sekä yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kokoontuvat ensi viikolla Brasilian Rioon YK:n kestävän kehityksen RIO+20-konferenssiin. Kokouksen pyrkimyksenä on vahvistaa poliittista sitoutumista kestävään kehitykseen, määrittää tulevaisuuden haasteita ja suuntaviivoja sekä tarjota konkreettisia keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi. Myös kestävän rakennetun ympäristön teemat nousevat keskusteluun Riossa.

20.-22.6.2012 järjestettävä RIO+20-kokous on jatkoa Riossa vuonna 1992 pidetylle YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssille, jossa solmittiin mm. YK:n ilmastosopimus ja muita keskeisiä ympäristösopimuksia. Tarkoituksena on arvioida aikaisempien sitoumusten toimeenpanoa sekä saada aikaan konkreettinen loppuasiakirja, jolla saataisiin uutta sisältöä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Riossa keskitytään kahteen pääteemaan:

Vihreällä taloudella viitataan mm. siirtymiseen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta taloudesta sellaisiin ratkaisuihin, jossa uusituvat energiamuodot, energiatehokkuus, resurssitehokkuus ja kestävämmät kulutus- ja tuotantotavat ovat keskiössä. EU on ehdottanut maailmanlaajuisen vihreän talouden tiekartan käyttöönottoa, joka sisältäisi konkreettisia tavoitteita ja toimia vihreän talouden saavuttamiseksi.

Kestävä kaupunkiympäristö avainasemassa

Kokouksen valmisteluissa on korostettu erityisesti seitsemää teemaa: energia, kestävä kaupunkiympäristö, säällinen työ, ruokaturva ja kestävä maatalous, vesi, valtameret sekä katastrofivalmius.

Kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa puhuttaessa vihreän talouden ja kestävän kehityksen edistämisestä. Jopa kolmannes maailman hiilidioksidipääsöistä syntyy rakennusten käytöstä rakennusten kuluttaessa 30–40 prosenttia maailman energiasta. Samalla ala tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen ja materiaalitehokkuuteen verrattain matalilla kustannuksilla.

Useat kansalliset Green Building Councilit ovat työskennelleet jo pitkään sen puolesta, että vihreä rakentaminen ja kiinteistöjen käyttö sekä kestävän kaupunkiympäristön merkitys vihreän talouden edistäjinä tunnustettaisiin Riossa. Yhdysvaltain Green Building Council on järjestänyt teemasta useita tilaisuuksia “The Road to Rio+20” -tapahtumasarjansa myötä. Tilaisuuksissa kerättiin tietoa siitä, mitä haasteita ja ratkaisuja Yhdysvaltojen ja Kanadan eri alueilla nähdään vihreän rakentamisen ja kestävän kaupunkiympäristön edistämiseen liittyen. Näiden pohjalta laadittiin raportti, jossa listataan suositukset, jotka tulisi ottaa huomioon Riossa. Raportin keskeiset viestit ovat:

1. Tietoisuutta kestävään kaupunkiympäristöön liittyvistä teemoista tulee lisätä ja ottaa nämä seikat huomioon myös eri koulutusohjelmissa

2. Paikallisviranomaisilla tulee olla riittävät valtuudet päätöksentekoon kestävän kehityksen toteuttamiseksi paikallisella tasolla

3. Innovatiivisia rahoituslähteitä kestävien ja resurssitehokkaiden kaupunkien edistämiseksi tulisi kehittää

4. Yhteisten luokitustyökalujen ja -mittarien käyttöä tulisi edistää

5. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppannuuksia tulee edistää – niin kansainvälisesti kuin paikallisessa päätöksenteossakin

Tällä hetkellä loppuasiakirjan luonnoksessa sitoudutaan kestävän kaupunkiympäristön edistämiseen. Tarkemmin sitoudutaan tukemaan paikallisviranomaisia, kestävää kaupunkiliikennettä, vihreitä rakennuksia, hyvin toimivia palveluita, hyvälaatuista ilmaa ja vettä, jätteiden vähentämistä sekä parantamaan katastrofivalmiutta.

Huippukokouksen ohella järjestetään tuhansia oheistapahtumia ja osa näistä liittyy myös kestävään rakennettuun ympäristöön. Esimerkiksi USGBC järjestää useita teemaan liittyviä tilaisuuksia ensi viikolla.

Rioon kohdistuu varsin suuria odotuksia konkreettisten tulosten ja sitoumusten aikaansaamiseksi. Kokouksen tulokset ovat merkittäviä myös kestävän rakennetun ympäristön edistämisen näkökulmasta. Green Building Council Finland seuraa Rion huippukokousta ja raportoi sen tuloksista sivuillaan myöhemmin.

 

Lue lisää:

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Nearly 30,000 buildings certified net zero worldwide by Green Building Councils

6.7.2022
The World Green Building Council (WorldGBC) releases the 2022 Advancing Net Zero Status Report, packed with examples of radical industry collaboration and accelerated action from across the global network. Lehdistötiedote

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”.