Green Building Council Finland

Seinäjoen asuntomessut kestävyys –suurennuslasin läpi

Asuntomessujen tehtävä on tuoda esiin suomalaista asuntorakentamista ja siihen liittyviä kuluttajien mieltymyksiä. Käytännön syistä messut toteutuvat usein lähinnä omakotitalorakentamisena. Vaikka messut eivät kestävään rakentamiseen olekaan keskittyneet, usein messuilta voi poimia jotain kestävyyteen liittyviä ratkaisuja Näin tänäkin vuonna.

Asuinalueen kestävyys alkaa sijainnista

Seinäjoen Pruukinrannan asuntomessualue on rakennettu patoaltaan reunamille, patoallas estää joen tulvimisen leviämisen hallitsemattomasti alaville maille. Pohjanmaan jokiin vaikuttaa ihmisen kannalta hankalasti maannousemisen eriparisuus. Rannikolla maa kohoaa nopeammin kuin sisämaassa, mikä saa joet virtaamaan verkkaisemmin ja tulvat leviävät helpommin. Asuntomessualue ajateltiin ensin korottaa niin, että taloille avautuisi järvinäköala mutta hanke olisi ollut liian kallis ja monimutkainen. Massiivisten maansiirtojen sijasta alue päätettiin rakentaa mahdollisimman vähän olemassa olevaa luontoa tuhoten.

Patoaltaan ja muiden maaperän ominaisuuksien takia alueella maalämpö ei ole järkevä vaihto vaan alueen talot liitetään kaukolämpöverkkoon. Alue sijaitsee lähellä keskussairaala ja on vanhastaan saavutettavissa joukkoliikenteellä.

Puuta rakenteissa ja pinnoissa

asuntomessut_mäihä
Mäihän tumma puupinta luo rauhallisen tunnelman

Seinäjoen kaupungin puolesta alueella on haluttu edistää puun ja hirren käyttöä rakennusmateriaalina. Tämä näkyy monessa kohteessa hyvänä esimerkkinä alueen ainut kerrostalo puurunkoinen Mäihä, jonka PEFC –sertifioidut CLT -tilaelementit on valmistettu Stora Enson Hartolan tehtaalla. Mäihän E-luku on 130 ja energiatehokkuusluokka C. Mutta puu ja hirsirakentaminen näkyy myös monissa alueen omakotitaloissa.

asuntomessut_nuuka
Nuuka käyttää puuta myös sisustuksessa

Arkkitehtitoimisto KOMBI Arkkitehdit Oy / Matti Kuittisen suunnittelema ja GreenBuildin rakentama ekologinen Nuuka talo jatkaa rintamiestalojen rakentamisperinnettä. Nuuka välttää muovia ja rakenteet ovat puuta ja eristys kierrätyspaperista valmistettua selluvillaa. Nuukan E-luku on 107 ja energialuokka B. Nuuka on toteutettu uusiutuvista, kierrätetyistä ja vähähiilisistä rakennusmateriaaleista. Aurinkokeräimillä lämmitetään talon käyttövettä ja lisäksi talviaikaan lämmöntalteenottohormilla.

[br] [br]  [br]  [br]  [br]
Yhteistä pihaa
[br]
asuntomessut_piha
Pohjanmaa -korttelin keskelle muodostuu pientalojen yhteinen piha-alue
Pohjanmaakorttelissa kaarevasti sijoitettujen talojen keskellä jää yhteinen luonnonkallioinen piha-alue. Suunnitteluvaiheessa rakennuttajien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin muodostettua yhteinen piha-alue sen sijaan, että kaikki talot olisivat aidanneet omat pihansa. Lopputuloksena on osittain avoin piha kaikkien käyttöön, jonka toivotaan edistävän alueen yhteisöllisyyttä ja asukkaiden kohtaamista.

asuntomessut_periskooppi
Näköalatorni periskooppi tuo periskooppipeilien avulla alatasanteelle kuvan yläkerran näköalasta

Alueen yhteiseen käyttöön on myös rakennettu näköalatorni Periskooppi, josta näkyy patoaltaalle. Patoaltaan rannat ovat vanhastaan olleet suosittuja virkistyskohteita mutta nyt niitä on parannettu hellällä kädellä lopputulos vaikuttaa hyvin viihtyisältä. Periskooppi on mielenkiintoinen arkkitehtoninen tilakokemus, alhaalta voi peilien avulla nähdä ylhäältä näkyvän maiseman. Tämän on ajateltu palvelevan esteellisiä henkilöitä mutta mieleen kyllä tulee kysymys, miksei koko tornia ole tehty esteettömäksi, jos on haluttu tehdä jotain esteettömyyden edistämiseksi.

[br] [br]
Kestävät Messut tulevaisuudessa

Kuten sanottu kestävyys ei tänä päivänä Messuja ohjaava tekijä vaan Messujen tehtävä on moninainen ja esiteltävä mahdollisimman paljon erilaista rakentamista ja messujen on pakko tarjota jokaiselle jotain. Eri sukupuolille löytyy omia Isäntä ja Emäntä ja reittejään, joilla esitellään kohteita, joita ajatellaan miesten tai naisten haluavan nähdä. Duudsonien reitille saavat ilmeisesti kaikki halukkaan mennä. Mutta mikä on Messujen tulevaisuus? Esitetäänkö tulevaisuudessa talojen hiilijalanjäljet katsojille muiden teknisten tietojen lisäksi? Nähdäänkö tulevaisuudessa kestävät asuntomessut vai on tulevaisuudessa kaikki rakentaminen niin kestävää, ettei sitä tarvitse erikseen tuoda esiin?

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa