Menu
Menu

Seinäjoen asuntomessut kestävyys –suurennuslasin läpi

Asuntomessujen tehtävä on tuoda esiin suomalaista asuntorakentamista ja siihen liittyviä kuluttajien mieltymyksiä. Käytännön syistä messut toteutuvat usein lähinnä omakotitalorakentamisena. Vaikka messut eivät kestävään rakentamiseen olekaan keskittyneet, usein messuilta voi poimia jotain kestävyyteen liittyviä ratkaisuja Näin tänäkin vuonna.

Asuinalueen kestävyys alkaa sijainnista

Seinäjoen Pruukinrannan asuntomessualue on rakennettu patoaltaan reunamille, patoallas estää joen tulvimisen leviämisen hallitsemattomasti alaville maille. Pohjanmaan jokiin vaikuttaa ihmisen kannalta hankalasti maannousemisen eriparisuus. Rannikolla maa kohoaa nopeammin kuin sisämaassa, mikä saa joet virtaamaan verkkaisemmin ja tulvat leviävät helpommin. Asuntomessualue ajateltiin ensin korottaa niin, että taloille avautuisi järvinäköala mutta hanke olisi ollut liian kallis ja monimutkainen. Massiivisten maansiirtojen sijasta alue päätettiin rakentaa mahdollisimman vähän olemassa olevaa luontoa tuhoten.

Patoaltaan ja muiden maaperän ominaisuuksien takia alueella maalämpö ei ole järkevä vaihto vaan alueen talot liitetään kaukolämpöverkkoon. Alue sijaitsee lähellä keskussairaala ja on vanhastaan saavutettavissa joukkoliikenteellä.

Puuta rakenteissa ja pinnoissa

asuntomessut_mäihä
Mäihän tumma puupinta luo rauhallisen tunnelman

Seinäjoen kaupungin puolesta alueella on haluttu edistää puun ja hirren käyttöä rakennusmateriaalina. Tämä näkyy monessa kohteessa hyvänä esimerkkinä alueen ainut kerrostalo puurunkoinen Mäihä, jonka PEFC –sertifioidut CLT -tilaelementit on valmistettu Stora Enson Hartolan tehtaalla. Mäihän E-luku on 130 ja energiatehokkuusluokka C. Mutta puu ja hirsirakentaminen näkyy myös monissa alueen omakotitaloissa.

asuntomessut_nuuka
Nuuka käyttää puuta myös sisustuksessa

Arkkitehtitoimisto KOMBI Arkkitehdit Oy / Matti Kuittisen suunnittelema ja GreenBuildin rakentama ekologinen Nuuka talo jatkaa rintamiestalojen rakentamisperinnettä. Nuuka välttää muovia ja rakenteet ovat puuta ja eristys kierrätyspaperista valmistettua selluvillaa. Nuukan E-luku on 107 ja energialuokka B. Nuuka on toteutettu uusiutuvista, kierrätetyistä ja vähähiilisistä rakennusmateriaaleista. Aurinkokeräimillä lämmitetään talon käyttövettä ja lisäksi talviaikaan lämmöntalteenottohormilla.

[br] [br]  [br]  [br]  [br]
Yhteistä pihaa
[br]
asuntomessut_piha
Pohjanmaa -korttelin keskelle muodostuu pientalojen yhteinen piha-alue
Pohjanmaakorttelissa kaarevasti sijoitettujen talojen keskellä jää yhteinen luonnonkallioinen piha-alue. Suunnitteluvaiheessa rakennuttajien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin muodostettua yhteinen piha-alue sen sijaan, että kaikki talot olisivat aidanneet omat pihansa. Lopputuloksena on osittain avoin piha kaikkien käyttöön, jonka toivotaan edistävän alueen yhteisöllisyyttä ja asukkaiden kohtaamista.

asuntomessut_periskooppi
Näköalatorni periskooppi tuo periskooppipeilien avulla alatasanteelle kuvan yläkerran näköalasta

Alueen yhteiseen käyttöön on myös rakennettu näköalatorni Periskooppi, josta näkyy patoaltaalle. Patoaltaan rannat ovat vanhastaan olleet suosittuja virkistyskohteita mutta nyt niitä on parannettu hellällä kädellä lopputulos vaikuttaa hyvin viihtyisältä. Periskooppi on mielenkiintoinen arkkitehtoninen tilakokemus, alhaalta voi peilien avulla nähdä ylhäältä näkyvän maiseman. Tämän on ajateltu palvelevan esteellisiä henkilöitä mutta mieleen kyllä tulee kysymys, miksei koko tornia ole tehty esteettömäksi, jos on haluttu tehdä jotain esteettömyyden edistämiseksi.

[br] [br]
Kestävät Messut tulevaisuudessa

Kuten sanottu kestävyys ei tänä päivänä Messuja ohjaava tekijä vaan Messujen tehtävä on moninainen ja esiteltävä mahdollisimman paljon erilaista rakentamista ja messujen on pakko tarjota jokaiselle jotain. Eri sukupuolille löytyy omia Isäntä ja Emäntä ja reittejään, joilla esitellään kohteita, joita ajatellaan miesten tai naisten haluavan nähdä. Duudsonien reitille saavat ilmeisesti kaikki halukkaan mennä. Mutta mikä on Messujen tulevaisuus? Esitetäänkö tulevaisuudessa talojen hiilijalanjäljet katsojille muiden teknisten tietojen lisäksi? Nähdäänkö tulevaisuudessa kestävät asuntomessut vai on tulevaisuudessa kaikki rakentaminen niin kestävää, ettei sitä tarvitse erikseen tuoda esiin?

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami