Green Building Council Finland

Seinäjoen asuntomessut kestävyys –suurennuslasin läpi

Asuntomessujen tehtävä on tuoda esiin suomalaista asuntorakentamista ja siihen liittyviä kuluttajien mieltymyksiä. Käytännön syistä messut toteutuvat usein lähinnä omakotitalorakentamisena. Vaikka messut eivät kestävään rakentamiseen olekaan keskittyneet, usein messuilta voi poimia jotain kestävyyteen liittyviä ratkaisuja Näin tänäkin vuonna.

Asuinalueen kestävyys alkaa sijainnista

Seinäjoen Pruukinrannan asuntomessualue on rakennettu patoaltaan reunamille, patoallas estää joen tulvimisen leviämisen hallitsemattomasti alaville maille. Pohjanmaan jokiin vaikuttaa ihmisen kannalta hankalasti maannousemisen eriparisuus. Rannikolla maa kohoaa nopeammin kuin sisämaassa, mikä saa joet virtaamaan verkkaisemmin ja tulvat leviävät helpommin. Asuntomessualue ajateltiin ensin korottaa niin, että taloille avautuisi järvinäköala mutta hanke olisi ollut liian kallis ja monimutkainen. Massiivisten maansiirtojen sijasta alue päätettiin rakentaa mahdollisimman vähän olemassa olevaa luontoa tuhoten.

Patoaltaan ja muiden maaperän ominaisuuksien takia alueella maalämpö ei ole järkevä vaihto vaan alueen talot liitetään kaukolämpöverkkoon. Alue sijaitsee lähellä keskussairaala ja on vanhastaan saavutettavissa joukkoliikenteellä.

Puuta rakenteissa ja pinnoissa

asuntomessut_mäihä
Mäihän tumma puupinta luo rauhallisen tunnelman

Seinäjoen kaupungin puolesta alueella on haluttu edistää puun ja hirren käyttöä rakennusmateriaalina. Tämä näkyy monessa kohteessa hyvänä esimerkkinä alueen ainut kerrostalo puurunkoinen Mäihä, jonka PEFC –sertifioidut CLT -tilaelementit on valmistettu Stora Enson Hartolan tehtaalla. Mäihän E-luku on 130 ja energiatehokkuusluokka C. Mutta puu ja hirsirakentaminen näkyy myös monissa alueen omakotitaloissa.

asuntomessut_nuuka
Nuuka käyttää puuta myös sisustuksessa

Arkkitehtitoimisto KOMBI Arkkitehdit Oy / Matti Kuittisen suunnittelema ja GreenBuildin rakentama ekologinen Nuuka talo jatkaa rintamiestalojen rakentamisperinnettä. Nuuka välttää muovia ja rakenteet ovat puuta ja eristys kierrätyspaperista valmistettua selluvillaa. Nuukan E-luku on 107 ja energialuokka B. Nuuka on toteutettu uusiutuvista, kierrätetyistä ja vähähiilisistä rakennusmateriaaleista. Aurinkokeräimillä lämmitetään talon käyttövettä ja lisäksi talviaikaan lämmöntalteenottohormilla.

[br] [br]  [br]  [br]  [br]
Yhteistä pihaa
[br]
asuntomessut_piha
Pohjanmaa -korttelin keskelle muodostuu pientalojen yhteinen piha-alue
Pohjanmaakorttelissa kaarevasti sijoitettujen talojen keskellä jää yhteinen luonnonkallioinen piha-alue. Suunnitteluvaiheessa rakennuttajien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin muodostettua yhteinen piha-alue sen sijaan, että kaikki talot olisivat aidanneet omat pihansa. Lopputuloksena on osittain avoin piha kaikkien käyttöön, jonka toivotaan edistävän alueen yhteisöllisyyttä ja asukkaiden kohtaamista.

asuntomessut_periskooppi
Näköalatorni periskooppi tuo periskooppipeilien avulla alatasanteelle kuvan yläkerran näköalasta

Alueen yhteiseen käyttöön on myös rakennettu näköalatorni Periskooppi, josta näkyy patoaltaalle. Patoaltaan rannat ovat vanhastaan olleet suosittuja virkistyskohteita mutta nyt niitä on parannettu hellällä kädellä lopputulos vaikuttaa hyvin viihtyisältä. Periskooppi on mielenkiintoinen arkkitehtoninen tilakokemus, alhaalta voi peilien avulla nähdä ylhäältä näkyvän maiseman. Tämän on ajateltu palvelevan esteellisiä henkilöitä mutta mieleen kyllä tulee kysymys, miksei koko tornia ole tehty esteettömäksi, jos on haluttu tehdä jotain esteettömyyden edistämiseksi.

[br] [br]
Kestävät Messut tulevaisuudessa

Kuten sanottu kestävyys ei tänä päivänä Messuja ohjaava tekijä vaan Messujen tehtävä on moninainen ja esiteltävä mahdollisimman paljon erilaista rakentamista ja messujen on pakko tarjota jokaiselle jotain. Eri sukupuolille löytyy omia Isäntä ja Emäntä ja reittejään, joilla esitellään kohteita, joita ajatellaan miesten tai naisten haluavan nähdä. Duudsonien reitille saavat ilmeisesti kaikki halukkaan mennä. Mutta mikä on Messujen tulevaisuus? Esitetäänkö tulevaisuudessa talojen hiilijalanjäljet katsojille muiden teknisten tietojen lisäksi? Nähdäänkö tulevaisuudessa kestävät asuntomessut vai on tulevaisuudessa kaikki rakentaminen niin kestävää, ettei sitä tarvitse erikseen tuoda esiin?

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.