Green Building Council Finland

Stark ja vastuullisuus ympäristönäkökulmasta, #Buildinglife -sitoumus 

Kestävän kehityksen edistäminen laajoin toimenpitein on elinehto rakennusalalla, sillä rakennettu ympäristö kuluttaa merkittävän osan primäärienergiasta ja aiheuttaa ison osan maailman hiilipäästöistä. Meillä on paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus rakentaa alana vastuullisempaa tulevaisuutta. 

Starkissa vastuullisuutta tarkastellaan koko arvoketjun osalta eli tarkastelu lähtee myymiemme tuotteiden raaka-ainelähteiltä päätyen tuotteiden purkuun käytöstä poistetuista rakennuksista. Vastuullisuusohjelmamme integroituu kaikkiin toimintoihimme ja kattaa koko arvoketjumme; valikoimassamme olevat tuotteet, oman toiminnan sekä toimintaympäristömme ja markkinat. Vastuullisuus näkyy meillä systemaattisena toimintana, selkeinä prosesseina sekä toiminnan eri osa-alueille asetettuina tavoitteina.  Olemme asettaneet tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja aiomme leikata oman toimintamme päästöjä 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 lähtötasoon.  

Kestävässä rakentamisessa hallitaan rakennusmateriaaleihin ja energiakäyttöön liittyviä päästöjä sekä pidennetään rakennuksen käyttöikää siten, että se palvelee käyttäjiään mahdollisimman hyvin mahdollisimman pitkään. Suurin vaikutus päästövähennyksiin arvoketjussamme tehdään valikoimaamme hankittujen tuotteiden kautta sekä tukemalla mahdollisimman energiatehokkaiden rakennusten rakentamista, sillä rakentamisessa suurimmat päästöt aiheutuvat rakennusmateriaalien valmistuksessa sekä valmiiden rakennusten käytön aikana energian kulutuksen kautta.  

Vähähiilisen rakentamisen kumppani 

Työ kohti visiotamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani vähähiilisessä rakentamisessa on käynnissä. Työtä tehdään laajasti eri osa-alueilla, kuten osaamisen kehittäminen, yhteistyö sidosryhmien kanssa, eettinen hankinta ja vähähiilisen polttoaineen käyttö tavarakuljetuksissa. Myös kiertotalouden innovaatioilla, jätteiden vähentämisellä ja kierrätysasteen nostamisella on oma roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa. Tulemme lisäämään ohjausta ja koulutusta sekä syvennämme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa kestävien, energiatehokkaiden ja ympäristömerkittyjen tuotteiden tarjoamiseksi.  

Tärkeää on mitata tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia sekä parantaa jatkuvasti omaa toimintaa oppimisen kautta. Tehokkaammat toimintatavat saavat päästöjen vähentämisen lisäksi aikaan myös suoria kustannussäästöjä. Kestävä ja vastuullinen toiminta luo meille kilpailuetua ja varmistaa pitkän aikavälin kannattavuutta ja kasvua. 

Stark on liittynyt #Buildinglife-toimintaohjelman kannattajaksi. Rakennusalan rooli kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa on merkittävä ja haluamme olla vahvasti mukana kehittämässä koko alaa kohti hiilineutraaliutta. Kestävä rakentaminen tarvitsee toteutuakseen yhä vähähiilisempiä innovatiivisia rakennusmateriaaleja, uusia kiertotalousratkaisuja ja -toimintamalleja sekä koko alan vahvaa yhteistyötä. Starkissa olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen ja tavoittelemme hiilineutraaliutta tiekarttamme mukaisesti. 

Anne Koskinen, Stark Suomi Oy, vastuullisuusjohtaja 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden