Green Building Council Finland

Stark ja vastuullisuus ympäristönäkökulmasta, #Buildinglife -sitoumus 

Kestävän kehityksen edistäminen laajoin toimenpitein on elinehto rakennusalalla, sillä rakennettu ympäristö kuluttaa merkittävän osan primäärienergiasta ja aiheuttaa ison osan maailman hiilipäästöistä. Meillä on paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus rakentaa alana vastuullisempaa tulevaisuutta. 

Starkissa vastuullisuutta tarkastellaan koko arvoketjun osalta eli tarkastelu lähtee myymiemme tuotteiden raaka-ainelähteiltä päätyen tuotteiden purkuun käytöstä poistetuista rakennuksista. Vastuullisuusohjelmamme integroituu kaikkiin toimintoihimme ja kattaa koko arvoketjumme; valikoimassamme olevat tuotteet, oman toiminnan sekä toimintaympäristömme ja markkinat. Vastuullisuus näkyy meillä systemaattisena toimintana, selkeinä prosesseina sekä toiminnan eri osa-alueille asetettuina tavoitteina.  Olemme asettaneet tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoteen 2050 mennessä ja aiomme leikata oman toimintamme päästöjä 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 lähtötasoon.  

Kestävässä rakentamisessa hallitaan rakennusmateriaaleihin ja energiakäyttöön liittyviä päästöjä sekä pidennetään rakennuksen käyttöikää siten, että se palvelee käyttäjiään mahdollisimman hyvin mahdollisimman pitkään. Suurin vaikutus päästövähennyksiin arvoketjussamme tehdään valikoimaamme hankittujen tuotteiden kautta sekä tukemalla mahdollisimman energiatehokkaiden rakennusten rakentamista, sillä rakentamisessa suurimmat päästöt aiheutuvat rakennusmateriaalien valmistuksessa sekä valmiiden rakennusten käytön aikana energian kulutuksen kautta.  

Vähähiilisen rakentamisen kumppani 

Työ kohti visiotamme olla asiakkaillemme ensisijainen kumppani vähähiilisessä rakentamisessa on käynnissä. Työtä tehdään laajasti eri osa-alueilla, kuten osaamisen kehittäminen, yhteistyö sidosryhmien kanssa, eettinen hankinta ja vähähiilisen polttoaineen käyttö tavarakuljetuksissa. Myös kiertotalouden innovaatioilla, jätteiden vähentämisellä ja kierrätysasteen nostamisella on oma roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa. Tulemme lisäämään ohjausta ja koulutusta sekä syvennämme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa kestävien, energiatehokkaiden ja ympäristömerkittyjen tuotteiden tarjoamiseksi.  

Tärkeää on mitata tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia sekä parantaa jatkuvasti omaa toimintaa oppimisen kautta. Tehokkaammat toimintatavat saavat päästöjen vähentämisen lisäksi aikaan myös suoria kustannussäästöjä. Kestävä ja vastuullinen toiminta luo meille kilpailuetua ja varmistaa pitkän aikavälin kannattavuutta ja kasvua. 

Stark on liittynyt #Buildinglife-toimintaohjelman kannattajaksi. Rakennusalan rooli kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa on merkittävä ja haluamme olla vahvasti mukana kehittämässä koko alaa kohti hiilineutraaliutta. Kestävä rakentaminen tarvitsee toteutuakseen yhä vähähiilisempiä innovatiivisia rakennusmateriaaleja, uusia kiertotalousratkaisuja ja -toimintamalleja sekä koko alan vahvaa yhteistyötä. Starkissa olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen ja tavoittelemme hiilineutraaliutta tiekarttamme mukaisesti. 

Anne Koskinen, Stark Suomi Oy, vastuullisuusjohtaja 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia