Green Building Council Finland

Suomeen kansallinen rakennushankkeen ympäristölaadun ohjaustyökalu ja sertifiointijärjestelmä

Olemme mukana kehittämässä Suomeen kansallista rakennushankkeen ympäristölaadun ohjaustyökalua ja sertifiointijärjestelmää. Hanketta vetää Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy. Tavoitteenamme on mahdollistaa yhteensopivuus Rakennusten elinkaarimittareiden kanssa.

Rakennustietosäätiö RTS:lle on esitetty tarve Suomen olosuhteisiin sopivasta ohjaustyökalusta rakennushankkeiden kestävän kehityksen huomiointiin ja todentamiseen. Suomeen kehitetään kansallinen ammattilaisille tarkoitettu rakennushankkeiden luokitusjärjestelmä ja ohjaustyökalu. Ohjaustyökalu on huomattavasti kansainvälisiä luokituksia (kuten DGNB, Leed ja Breeam) kevyempi ja joustavampi. Tarve kehityshankkeelle on lähtenyt alan keskeisten yritysten ja isojen kaupunkien tarpeista ja toiveesta.

Työkalun kriteeristössä keskeisiä tekijöitä ovat energiatehokkuus, sisäilman laatu ja kosteusteknisten riskien hallinta. Se on rakennusalan ammattilaisille tarkoitettu hankkeen ohjauksen ja seurannan keskeinen työkalu laadukkaan rakentamisen toteuttamiseen. Tavoitteena on luoda selkeät vaatimukset ja todentava dokumentointi sekä työkalu, joka on riittävän kevyt yleiseen käyttöön.

Työkalu ja luokitusjärjestelmä tulee soveltumaan uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen, osaperuskorjauksiin ja käyttötarkoituksen muutoksiin. Tavoitteena on työkalun laaja käytettävyys erilaisissa rakennushankkeissa, kuten toimisto- ja liikerakennuksissa sekä julkisissa palvelurakennuksissa, kuten terveyskeskuksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja teattereissa. Lisäksi se soveltuu käytettäväksi asuinrakentamiseen.

Kriteeristö perustuu suomalaisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin

Työkalun kehittämisessä olennaista on, että asetettavat kriteerit perustuvat suomalaisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin huomioiden alalla käynnissä olevat kehityshankkeet. Kriteeristön muodostavat kolme pääryhmää: Prosessi ja talous, Energia ja ympäristö sekä Terveellisyys ja sisäilma. Näiden alakategorioita ovat mm. elinkaarikustannukset, ympäristövaikutukset, hiilijalanjälki, sisäilman laatu, viihtyvyys, akustiikka ja kevyen liikenteen kuten pyöräilyn tukeminen. Myös hankkeen ohjaus ja työmaan vaikutukset, kuten häiriöt ja jätehallinta, tullaan huomioimaan arvioinnissa.

Kehitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä alan yritysten kanssa ja siksi hankkeelle on myös muodostettu yritysten ja järjestöjen edustajista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat mm. Senaatti-kiinteistöt, Green Building Council Finland, Rakennusteollisuus RT, Green Building Partners Oy sekä useita yrityksiä.

Sertifikaatti kertoo kestävän kehityksen huomioimisesta. Rakennuksen omistaja tai tilaaja voi hankkia rakennushankkeelle luokituksen mukaisen auditoinnin ja sertifikaatin. Auditoinnilla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen ja sertifikaatti kertoo tasosta, johon hankkeen aikana on päästy. Luokitustyökalu ja sertifiointijärjestelmän kriteeristöä työstetään parhaillaan. Ohjaustyökalu ja sertifiointi tuodaan markkinoille syksyllä 2016. Aineisto lähtee lausunnolle maaliskuussa.[hr]

Lisätietoja:

Heli Kotilainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, heli.kotilainen@figbc.fi, puh. 040-579 3611

Laura Sariola, luokituspäällikkö Rakennustietosäätiö RTS, laura.sariola@rakennustieto.fi, puh. 040-832 5750

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green