Green Building Council Finland

Suomeen kansallinen rakennushankkeen ympäristölaadun ohjaustyökalu ja sertifiointijärjestelmä

Olemme mukana kehittämässä Suomeen kansallista rakennushankkeen ympäristölaadun ohjaustyökalua ja sertifiointijärjestelmää. Hanketta vetää Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy. Tavoitteenamme on mahdollistaa yhteensopivuus Rakennusten elinkaarimittareiden kanssa.

Rakennustietosäätiö RTS:lle on esitetty tarve Suomen olosuhteisiin sopivasta ohjaustyökalusta rakennushankkeiden kestävän kehityksen huomiointiin ja todentamiseen. Suomeen kehitetään kansallinen ammattilaisille tarkoitettu rakennushankkeiden luokitusjärjestelmä ja ohjaustyökalu. Ohjaustyökalu on huomattavasti kansainvälisiä luokituksia (kuten DGNB, Leed ja Breeam) kevyempi ja joustavampi. Tarve kehityshankkeelle on lähtenyt alan keskeisten yritysten ja isojen kaupunkien tarpeista ja toiveesta.

Työkalun kriteeristössä keskeisiä tekijöitä ovat energiatehokkuus, sisäilman laatu ja kosteusteknisten riskien hallinta. Se on rakennusalan ammattilaisille tarkoitettu hankkeen ohjauksen ja seurannan keskeinen työkalu laadukkaan rakentamisen toteuttamiseen. Tavoitteena on luoda selkeät vaatimukset ja todentava dokumentointi sekä työkalu, joka on riittävän kevyt yleiseen käyttöön.

Työkalu ja luokitusjärjestelmä tulee soveltumaan uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen, osaperuskorjauksiin ja käyttötarkoituksen muutoksiin. Tavoitteena on työkalun laaja käytettävyys erilaisissa rakennushankkeissa, kuten toimisto- ja liikerakennuksissa sekä julkisissa palvelurakennuksissa, kuten terveyskeskuksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja teattereissa. Lisäksi se soveltuu käytettäväksi asuinrakentamiseen.

Kriteeristö perustuu suomalaisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin

Työkalun kehittämisessä olennaista on, että asetettavat kriteerit perustuvat suomalaisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin huomioiden alalla käynnissä olevat kehityshankkeet. Kriteeristön muodostavat kolme pääryhmää: Prosessi ja talous, Energia ja ympäristö sekä Terveellisyys ja sisäilma. Näiden alakategorioita ovat mm. elinkaarikustannukset, ympäristövaikutukset, hiilijalanjälki, sisäilman laatu, viihtyvyys, akustiikka ja kevyen liikenteen kuten pyöräilyn tukeminen. Myös hankkeen ohjaus ja työmaan vaikutukset, kuten häiriöt ja jätehallinta, tullaan huomioimaan arvioinnissa.

Kehitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä alan yritysten kanssa ja siksi hankkeelle on myös muodostettu yritysten ja järjestöjen edustajista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat mm. Senaatti-kiinteistöt, Green Building Council Finland, Rakennusteollisuus RT, Green Building Partners Oy sekä useita yrityksiä.

Sertifikaatti kertoo kestävän kehityksen huomioimisesta. Rakennuksen omistaja tai tilaaja voi hankkia rakennushankkeelle luokituksen mukaisen auditoinnin ja sertifikaatin. Auditoinnilla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen ja sertifikaatti kertoo tasosta, johon hankkeen aikana on päästy. Luokitustyökalu ja sertifiointijärjestelmän kriteeristöä työstetään parhaillaan. Ohjaustyökalu ja sertifiointi tuodaan markkinoille syksyllä 2016. Aineisto lähtee lausunnolle maaliskuussa.[hr]

Lisätietoja:

Heli Kotilainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, heli.kotilainen@figbc.fi, puh. 040-579 3611

Laura Sariola, luokituspäällikkö Rakennustietosäätiö RTS, laura.sariola@rakennustieto.fi, puh. 040-832 5750

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT