Green Building Council Finland

Suomen energiatulevaisuus on plussalla

Plusenergia-klinikan työtä vedettiin yhteen tammikuisena torstaina RAKLIn ja Green Building Council Finlandin järjestämässä tulosseminaarissa. Aamupäivän aikana kuultiin klinikan osallistujien näkemyksiä siitä, miten edetään kohti uusiutuvaan energiaan perustuvaa hiilineutraaliutta ja lähes nollaenergia-alueita ja -rakennuksia. Isoksi tavoitteeksi klinikalla kiteytyi hyvä, viisas ja kestävä energiatulevaisuus Suomelle.

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä kertoi, että vuodelle 2020 asetettujen päästövähennys- ja energiatehokkuusvaatimusten osalta työ on jo pitkällä, ja katseet kohdistetaankin jo muutamaa vuosikymmentä pidemmälle. EU:ssa suunnitelmia tehdään vuoteen 2030 asti ja Suomelle ollaan laatimassa tiekarttaa vuoteen 2050 asti. Teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä totesi puheenvuorossaan, että kansallisia ja Euroopan tasoisia toimia edistetään rinta rinnan, ja vaikka työtä riittää, edetään tavoitteita kohti johdonmukaisesti. Energiamarkkinaviraston toimialaa laajennettiin vuoden alussa ja se jatkaa nyt toimintaansa Energiaviraston nimellä, Ritonummi kertoi ja jatkoi, että uuden Energiatehokkuus-ryhmän päällikkönä toimii Heikki Väisänen.

Pia Oesch esitteli Energiateollisuuden visioita, joissa ennakoidaan hiilineutraalia energiatulevaisuutta. Hän totesi, että investoinnit tuotannon ja jakeluverkon kehittämiseen tulevina vuosina ovat valtavia – Euroopan tasolla jopa 1000 Mrd euroa kymmenessä vuodessa. Suomessa tilanne on kattavan kaukolämpöverkoston ansiosta tuotannon osalta jo erittäin hyvä, mutta energiaomavaraisuutta meidän pitää parantaa, Oesch linjasi.

Tavoitteena hiilineutraali tulevaisuus

FMC Groupin Jyri Nieminen peräänkuulutti koko prosessin uudelleen ajattelua, kun halutaan rakentaa kunnollisia plusenergiataloja. Hän korosti riittävän varhaisen suunnittelun ja huolellisen aikatauluttamisen merkitystä sekä sitä, että on löydettävä oikeat mittarit, joilla tavoitteeseen päästään. Nieminen painotti, ettei maali ole plusenergia sinänsä, vaan hiilineutraali tulevaisuus. Energiankäyttöä pohdittaessa on tärkeää päästä kiinteistökohtaisesta ajattelusta alueellisiin energia-analyyseihin, sanoi Pellervo Matilainen Skanskasta. Hän myös muistutti, että rakentamalla erilaisessa käytössä olevia rakennuksia samalle alueelle, voidaan energiankulutuksen piikkejä tasoittaa.

Minna Launiainen Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistosta lupasi, että heiltä löytyy ainakin laskennallisia pilottikohteita, joissa alueellisiakin arviointeja voidaan tehdä. Otaniemen yliopistokiinteistöjen nykytilannetta ja tulevaisuuden potentiaalia on arvioitu kokonaisuutena. Seuraava askel on edetä tästä alueellisen energiajärjestelmän kehittämiseen, kertoi Tiina Sekki Aalto-yliopistokiinteistöistä.

Energiatehokkuus on palapeliä

Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta kertoi, että Entranze-hankkeessa on vertailtu eri maiden etenemistä kohti lähes nollaenergiarakennuksia. Hän totesi, että merkittäviä eroja aiheuttavat muun muassa infrastruktuuri, maan tapa, politiikka sekä sosiaaliset liikkeet. Granlundin Erja Reinikainen sanoi, että laskentaesimerkkien perusteella on selvää, ettei ole yhtä taikatemppua, jolla energiatehokkuuden parantamistavoitteisiin päästään. Kun helpot keinot on jo pääosin käytetty, pitää arvioida useiden tekijöiden yhteisvaikutusta ja ottaa käyttöön monia keinoja jatkuvaan parantamiseen, Reinikainen linjasi ja jatkoi, että kansallisten tavoitteiden pitää olla riittävän haastavia, mutta myös järkevästi ja kustannustehokkaasti saavutettavia.

Teknisiä ratkaisuja kehitetään

Helsingin Energian Jouni Kivirinne muistutti, että Suomessa on maailmanluokassa huippua edustava energiajärjestelmä, jossa hyötysuhteet ovat hyvät. Nyt tarvitaan visiota sen edelleen kehittämisestä. Esimerkiksi rakenteellisesta auringon lämmöltä suojautumisesta pitää mennä kohti uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämistä, sanoi Kivirinne. Niko Wirgentius Fortumilta kommentoi, että yksi keskeinen haaste on ratkaista paikalla tuotetun energian jatkojakelu, koska kiinteistökohtainen varastointi ei ole kannattavaa.

Plusenergia levittäytyy kokeilun kautta

Plusenergia-klinikan keskustelut tiivistyivät siihen, että erityisen tärkeää energiatarkasteluissa on huomioida alueellinen näkökulma, ja tätä pitää pystyä analysoimaan myös täydennys- ja korjausrakentamisessa. Konkreettisia esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista kaivataan ja näitä pitää pystyä monistamaan, jotta saavutetaan skaalaetu. Seminaarin puheenjohtaja Heli Kotilainen Green Building Council Finlandista ja Erkki Aalto RAKLIsta kannustivat osallistujia rohkeasti kokeilemaan uusia ratkaisuja ja kertoivat, että Plusenergia-klinikan tulosraportti tulee saataville maaliskuussa.[hr]

Lue lisää plusenergiasta GBC Finlandin Energiatoimikunnan puheenjohtajan, RAKLIn Erkki Aallon blogista:

>>”Blogi: Tilausta plusenergialle”

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita