Green Building Council Finland

Suomen energiatulevaisuus on plussalla

Plusenergia-klinikan työtä vedettiin yhteen tammikuisena torstaina RAKLIn ja Green Building Council Finlandin järjestämässä tulosseminaarissa. Aamupäivän aikana kuultiin klinikan osallistujien näkemyksiä siitä, miten edetään kohti uusiutuvaan energiaan perustuvaa hiilineutraaliutta ja lähes nollaenergia-alueita ja -rakennuksia. Isoksi tavoitteeksi klinikalla kiteytyi hyvä, viisas ja kestävä energiatulevaisuus Suomelle.

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä kertoi, että vuodelle 2020 asetettujen päästövähennys- ja energiatehokkuusvaatimusten osalta työ on jo pitkällä, ja katseet kohdistetaankin jo muutamaa vuosikymmentä pidemmälle. EU:ssa suunnitelmia tehdään vuoteen 2030 asti ja Suomelle ollaan laatimassa tiekarttaa vuoteen 2050 asti. Teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä totesi puheenvuorossaan, että kansallisia ja Euroopan tasoisia toimia edistetään rinta rinnan, ja vaikka työtä riittää, edetään tavoitteita kohti johdonmukaisesti. Energiamarkkinaviraston toimialaa laajennettiin vuoden alussa ja se jatkaa nyt toimintaansa Energiaviraston nimellä, Ritonummi kertoi ja jatkoi, että uuden Energiatehokkuus-ryhmän päällikkönä toimii Heikki Väisänen.

Pia Oesch esitteli Energiateollisuuden visioita, joissa ennakoidaan hiilineutraalia energiatulevaisuutta. Hän totesi, että investoinnit tuotannon ja jakeluverkon kehittämiseen tulevina vuosina ovat valtavia – Euroopan tasolla jopa 1000 Mrd euroa kymmenessä vuodessa. Suomessa tilanne on kattavan kaukolämpöverkoston ansiosta tuotannon osalta jo erittäin hyvä, mutta energiaomavaraisuutta meidän pitää parantaa, Oesch linjasi.

Tavoitteena hiilineutraali tulevaisuus

FMC Groupin Jyri Nieminen peräänkuulutti koko prosessin uudelleen ajattelua, kun halutaan rakentaa kunnollisia plusenergiataloja. Hän korosti riittävän varhaisen suunnittelun ja huolellisen aikatauluttamisen merkitystä sekä sitä, että on löydettävä oikeat mittarit, joilla tavoitteeseen päästään. Nieminen painotti, ettei maali ole plusenergia sinänsä, vaan hiilineutraali tulevaisuus. Energiankäyttöä pohdittaessa on tärkeää päästä kiinteistökohtaisesta ajattelusta alueellisiin energia-analyyseihin, sanoi Pellervo Matilainen Skanskasta. Hän myös muistutti, että rakentamalla erilaisessa käytössä olevia rakennuksia samalle alueelle, voidaan energiankulutuksen piikkejä tasoittaa.

Minna Launiainen Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistosta lupasi, että heiltä löytyy ainakin laskennallisia pilottikohteita, joissa alueellisiakin arviointeja voidaan tehdä. Otaniemen yliopistokiinteistöjen nykytilannetta ja tulevaisuuden potentiaalia on arvioitu kokonaisuutena. Seuraava askel on edetä tästä alueellisen energiajärjestelmän kehittämiseen, kertoi Tiina Sekki Aalto-yliopistokiinteistöistä.

Energiatehokkuus on palapeliä

Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta kertoi, että Entranze-hankkeessa on vertailtu eri maiden etenemistä kohti lähes nollaenergiarakennuksia. Hän totesi, että merkittäviä eroja aiheuttavat muun muassa infrastruktuuri, maan tapa, politiikka sekä sosiaaliset liikkeet. Granlundin Erja Reinikainen sanoi, että laskentaesimerkkien perusteella on selvää, ettei ole yhtä taikatemppua, jolla energiatehokkuuden parantamistavoitteisiin päästään. Kun helpot keinot on jo pääosin käytetty, pitää arvioida useiden tekijöiden yhteisvaikutusta ja ottaa käyttöön monia keinoja jatkuvaan parantamiseen, Reinikainen linjasi ja jatkoi, että kansallisten tavoitteiden pitää olla riittävän haastavia, mutta myös järkevästi ja kustannustehokkaasti saavutettavia.

Teknisiä ratkaisuja kehitetään

Helsingin Energian Jouni Kivirinne muistutti, että Suomessa on maailmanluokassa huippua edustava energiajärjestelmä, jossa hyötysuhteet ovat hyvät. Nyt tarvitaan visiota sen edelleen kehittämisestä. Esimerkiksi rakenteellisesta auringon lämmöltä suojautumisesta pitää mennä kohti uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämistä, sanoi Kivirinne. Niko Wirgentius Fortumilta kommentoi, että yksi keskeinen haaste on ratkaista paikalla tuotetun energian jatkojakelu, koska kiinteistökohtainen varastointi ei ole kannattavaa.

Plusenergia levittäytyy kokeilun kautta

Plusenergia-klinikan keskustelut tiivistyivät siihen, että erityisen tärkeää energiatarkasteluissa on huomioida alueellinen näkökulma, ja tätä pitää pystyä analysoimaan myös täydennys- ja korjausrakentamisessa. Konkreettisia esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista kaivataan ja näitä pitää pystyä monistamaan, jotta saavutetaan skaalaetu. Seminaarin puheenjohtaja Heli Kotilainen Green Building Council Finlandista ja Erkki Aalto RAKLIsta kannustivat osallistujia rohkeasti kokeilemaan uusia ratkaisuja ja kertoivat, että Plusenergia-klinikan tulosraportti tulee saataville maaliskuussa.[hr]

Lue lisää plusenergiasta GBC Finlandin Energiatoimikunnan puheenjohtajan, RAKLIn Erkki Aallon blogista:

>>”Blogi: Tilausta plusenergialle”

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green