Green Building Council Finland

Suomen energiatulevaisuus on plussalla

Plusenergia-klinikan työtä vedettiin yhteen tammikuisena torstaina RAKLIn ja Green Building Council Finlandin järjestämässä tulosseminaarissa. Aamupäivän aikana kuultiin klinikan osallistujien näkemyksiä siitä, miten edetään kohti uusiutuvaan energiaan perustuvaa hiilineutraaliutta ja lähes nollaenergia-alueita ja -rakennuksia. Isoksi tavoitteeksi klinikalla kiteytyi hyvä, viisas ja kestävä energiatulevaisuus Suomelle.

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä kertoi, että vuodelle 2020 asetettujen päästövähennys- ja energiatehokkuusvaatimusten osalta työ on jo pitkällä, ja katseet kohdistetaankin jo muutamaa vuosikymmentä pidemmälle. EU:ssa suunnitelmia tehdään vuoteen 2030 asti ja Suomelle ollaan laatimassa tiekarttaa vuoteen 2050 asti. Teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä totesi puheenvuorossaan, että kansallisia ja Euroopan tasoisia toimia edistetään rinta rinnan, ja vaikka työtä riittää, edetään tavoitteita kohti johdonmukaisesti. Energiamarkkinaviraston toimialaa laajennettiin vuoden alussa ja se jatkaa nyt toimintaansa Energiaviraston nimellä, Ritonummi kertoi ja jatkoi, että uuden Energiatehokkuus-ryhmän päällikkönä toimii Heikki Väisänen.

Pia Oesch esitteli Energiateollisuuden visioita, joissa ennakoidaan hiilineutraalia energiatulevaisuutta. Hän totesi, että investoinnit tuotannon ja jakeluverkon kehittämiseen tulevina vuosina ovat valtavia – Euroopan tasolla jopa 1000 Mrd euroa kymmenessä vuodessa. Suomessa tilanne on kattavan kaukolämpöverkoston ansiosta tuotannon osalta jo erittäin hyvä, mutta energiaomavaraisuutta meidän pitää parantaa, Oesch linjasi.

Tavoitteena hiilineutraali tulevaisuus

FMC Groupin Jyri Nieminen peräänkuulutti koko prosessin uudelleen ajattelua, kun halutaan rakentaa kunnollisia plusenergiataloja. Hän korosti riittävän varhaisen suunnittelun ja huolellisen aikatauluttamisen merkitystä sekä sitä, että on löydettävä oikeat mittarit, joilla tavoitteeseen päästään. Nieminen painotti, ettei maali ole plusenergia sinänsä, vaan hiilineutraali tulevaisuus. Energiankäyttöä pohdittaessa on tärkeää päästä kiinteistökohtaisesta ajattelusta alueellisiin energia-analyyseihin, sanoi Pellervo Matilainen Skanskasta. Hän myös muistutti, että rakentamalla erilaisessa käytössä olevia rakennuksia samalle alueelle, voidaan energiankulutuksen piikkejä tasoittaa.

Minna Launiainen Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistosta lupasi, että heiltä löytyy ainakin laskennallisia pilottikohteita, joissa alueellisiakin arviointeja voidaan tehdä. Otaniemen yliopistokiinteistöjen nykytilannetta ja tulevaisuuden potentiaalia on arvioitu kokonaisuutena. Seuraava askel on edetä tästä alueellisen energiajärjestelmän kehittämiseen, kertoi Tiina Sekki Aalto-yliopistokiinteistöistä.

Energiatehokkuus on palapeliä

Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta kertoi, että Entranze-hankkeessa on vertailtu eri maiden etenemistä kohti lähes nollaenergiarakennuksia. Hän totesi, että merkittäviä eroja aiheuttavat muun muassa infrastruktuuri, maan tapa, politiikka sekä sosiaaliset liikkeet. Granlundin Erja Reinikainen sanoi, että laskentaesimerkkien perusteella on selvää, ettei ole yhtä taikatemppua, jolla energiatehokkuuden parantamistavoitteisiin päästään. Kun helpot keinot on jo pääosin käytetty, pitää arvioida useiden tekijöiden yhteisvaikutusta ja ottaa käyttöön monia keinoja jatkuvaan parantamiseen, Reinikainen linjasi ja jatkoi, että kansallisten tavoitteiden pitää olla riittävän haastavia, mutta myös järkevästi ja kustannustehokkaasti saavutettavia.

Teknisiä ratkaisuja kehitetään

Helsingin Energian Jouni Kivirinne muistutti, että Suomessa on maailmanluokassa huippua edustava energiajärjestelmä, jossa hyötysuhteet ovat hyvät. Nyt tarvitaan visiota sen edelleen kehittämisestä. Esimerkiksi rakenteellisesta auringon lämmöltä suojautumisesta pitää mennä kohti uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämistä, sanoi Kivirinne. Niko Wirgentius Fortumilta kommentoi, että yksi keskeinen haaste on ratkaista paikalla tuotetun energian jatkojakelu, koska kiinteistökohtainen varastointi ei ole kannattavaa.

Plusenergia levittäytyy kokeilun kautta

Plusenergia-klinikan keskustelut tiivistyivät siihen, että erityisen tärkeää energiatarkasteluissa on huomioida alueellinen näkökulma, ja tätä pitää pystyä analysoimaan myös täydennys- ja korjausrakentamisessa. Konkreettisia esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista kaivataan ja näitä pitää pystyä monistamaan, jotta saavutetaan skaalaetu. Seminaarin puheenjohtaja Heli Kotilainen Green Building Council Finlandista ja Erkki Aalto RAKLIsta kannustivat osallistujia rohkeasti kokeilemaan uusia ratkaisuja ja kertoivat, että Plusenergia-klinikan tulosraportti tulee saataville maaliskuussa.[hr]

Lue lisää plusenergiasta GBC Finlandin Energiatoimikunnan puheenjohtajan, RAKLIn Erkki Aallon blogista:

>>”Blogi: Tilausta plusenergialle”

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä