Suomen Level(s)-pilotointi löi komission edustajan ällikällä

Suomi on etunenässä pilotoimassa ympäristöystävällistä rakentamista edistävää eurooppalaista Level(s)-viitekehystä. Mukana on yli 20 pilottihanketta, joita viedään eteenpäin aktiivisesti ja sitoutuneesti. Työpajassa 6.6. komission edustaja Josefina Lindblom tarjosi tukea pilotoijille ja kuultiin jo ensimmäisiä tuloksiakin hankkeista.

Level(s) on uusi vapaaehtoinen Euroopan komission kehittämä raportointikehys, jonka tarkoitus on kehittää rakennusten kestävyyttä; ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja terveellisyyttä. Suomessa pilotointia testataan tänä vuonna yli 20 rakennushankkeessa. Mukana on asuinrakennuksia, kouluja, päiväkoteja, terveyskeskus ja toimistoja.

Josefina Lindblom kertoo Level(s) viitekehyksestä ja sen indikaattoreista

Suomessa ympäristöministeriö, Rakennustietosäätiö ja GBC Finland tarttuivat toimeen viime joulukuussa Level(s)in testaamiseksi Suomessa järjestämällä ensimmäisen tutustumistyöpajan kiinnostuneille kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille. Helmikuussa järjestettiin pilotoinnin Kick-off tilaisuus ja ympäristöministeriö päätti myöntää kannustinrahaa testaajille laskelmien tekoon.

Pilotoijien tueksi järjestetyssä toisessa työpajassa 6.6.2018 Josefina Lindblom, Level(s)-testauksen Euroopan komission vastuuhenkilö, kertoi pilotoinnin tilanteesta muissa maissa ja vastasi yleisimpiin kysymyksiin.

Level(s)-pilotoinnin kautta luodaan alalle yhteistä kielen ja sen kautta voidaan saavuttaa parempi ymmärrys kestävästä rakentamisesta, tukea päätöksentekoa, saada luotettavaa dataa ja mahdollistaa rakennusten vertailu. Tavoitteena on, että työkalu olisi toimiva ja käytettävä mahdollisimman laajasti.

– Ei riitä, että suurimmat edelläkävijäyritykset ovat mukana, vaan Level(s)in on lopulta toimittava koko markkinoilla, Lindblom muistuttaa.

GBC Finland on ollut mukana kehittämässä Level(s)in mittareista erityisesti elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa yhdessä eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi suomalaista osaamista on ollut muun muassa mittariluokan 4 terveelliset tilat ja sisäilman laatu työstämisessä mutta myös muissa kysymyksissä. Level(s) pyrkii mittaamaan rakennuksen kestävyyttä kuudella eri mittariluokalla:

• Mittariluokka 1: Elinkaaren hiilijalanjälki
• Mittariluokka 2: Resurssitehokas materiaalien käyttö
• Mittariluokka 3: Veden kulutus
• Mittariluokka 4: Terveelliset tilat ja sisäilman laatu
• Mittariluokka 5: Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
• Mittariluokka 6: Elinkaarikustannukset

Kukin mittariluokka jakautuu yksityiskohtaisempiin mittareihin, joista esimerkkeinä voi mainita rakennuksen vuotuinen energiankulutus tai ilmanvaihdon taso. Ympäristöministeriötä mittariluokista kiinnostaa erityisesti mittariluokat 1 ja 2 koska niissä on paljon yhtymäkohtia kansallisiin ilmasto- ja kiertotalousstrategioihin sekä mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin.

Josefina Lindblom EU Komissio, Jessica Karhu GBC Finland, Tytti Bruce Bionova ja Simon LeRoux ympäristöministeriö

Suomi on hyvin ajoissa pilotoinnissa. Ympäristöministeriö edistää aihetta aktiivisesti yhdessä alan toimijoiden kanssa ja Suomessa on pitkälle vietyjä työkaluja olemassa. Vaikka pilotointi on vielä kesken, tuloksiakin on jo saatu.

Komission edustaja Lindblom oli iloisesti yllättynyt, kun yksi testaajista Tytti Bruce Bionovasta esitteli jo ensimmäisiä tuloksia kolmesta kohteesta. Tuloksia jaetaan mielellään myös muiden maiden tietoon.
– Tuloksia saatiin verrattain helposti, vaikka toki asiassa auttaa LCA-osaaminen sekä hyvä laskentatyökalu ja tietokanta, Tytti Bruce kertoo.

Elinkaariajattelu ja hiilineutraalisuus ja kiertotalous nousevat kiinteistö- ja rakennusalalla, ja Level(s) tukee näitä näkökulmia erittäin hyvin.

– Lähdimme mukaan pilotointiin, koska rakennamme lähes kokonaan puumateriaaleista. Level(s)in kautta voimme osoittaa, että todella rakennamme vähähiilisesti, kertoo pilotointiin osallistuvan Siscon Lauri Halminen.

Level(s)issä on Euroopan komission määrittelemät tietyt minimivaatimukset raportoinnille, viisi indikaattoria. Suomessa näistä halutaan ympäristöministeriön näkökulmasta testata erityisesti kolme mittaria eli mittareita 1.1 Use stage energy performance, 1.2 Life cycle global warming potential ja 2.1 Bill of materials. Ympäristöministeriön Matti Kuittinen toivoi tilaisuudessa, että joku pilotoijista lähtisi kokeilemaan kaikkia viittä indikaattoria, jotta saataisiin arvokasta tietoa niiden yhteistoimivuudesta.
Pilotointi jatkuu vuoden loppuun, jonka jälkeen komissio käsittelee tuloksia ja kehittää viitekehystä edelleen. Se on tarkoitus ottaa käyttöön Euroopan laajuisesti vuonna 2020. Lokakuussa Suomessa järjestetään seuraava työpaja, joka rakennetaan osallistujien toiveiden mukaiseksi.

Level(s)-työpajan järjestivät yhdessä Ympäristöministeriö, Green Building Council Finland ja Rakennustieto.

Lue Ympäristöministeriön tiedote asiasta

Lisätietoja:
Green Building Council Finland

Jessica Karhu | jessica.karhu ( @ ) figbc.fi
Ympäristöministeriö
Simon LeRoux | simon.leroux ( @ ) ym.fi

Level(s) testaukseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot

 • ARA
 • Bionova
 • Centria AMK
 • Green Building Partners
 • EcoSensor
 • Granlund
 • Helsingin kaupunki
 • Hirsitaloteollisuus
 • Ilmarinen
 • Insinööritoimisto Leo Maaskola
 • Karelia AMK
 • Kiilto
 • Kontio
 • Lujatalo
 • NCC
 • Optiplan
 • Pandia
 • Pudasjärven kaupunki
 • Rakennusliike Eero Reijonen
 • Rakennustietosäätiö
 • Ramboll
 • Saint-Gobain
 • Senaatti-kiinteistöt
 • Sisco
 • Skanska
 • SRV Rakennus
 • Sponda
 • Stora Enso
 • Teijo-Talot
 • Termex-Eriste
 • VTT
 • XAMK
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Työpaikkailmoitus – Viestinnän, vaikuttavuuden ja markkinoinnin ammattilainen

19.11.2020
Tule tekemään kestävyysmuutosta viestinnällä! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään ja viestintäämme uudistamaan etsimme sinua, Viestinnän vaikuttavuuden

Työpaikkailmoitus – Kestävän rakennetun ympäristön muutoksentekijä

19.11.2020
Tule tekemään tulevaisuustyötä ja kestävyysmuutosta! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään tarvitsemme lisävoimia ja siksi etsimme sinua,

Green Building Council Finlandin syyskokous täydensi hallitusta, Anne Kaiser jatkaa varapuheenjohtajana

24.11.2020

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) on syyskokouksessaan 24.11.2020 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Anne Kaiser valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana.

Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund kirittämään kiinteistöjen hiilineutraalia energiankäyttöä!

24.11.2020

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus sai marraskuussa kolme uutta allekirjoittajaa. Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund lähtevät mukaan kirittämään nollahiilirakennusten yleistymistä Suomessa.

Jäsen: anna meille palautetta vastaamalla jäsentyytyväisyyskyselyyn

23.11.2020
Hyvä jäsen, Pyydämme palautettasi Green Building Council Finlandin toiminnasta vuonna 2020. Voit halutessasi vastata anonyymisti. Kysely on lyhyt nopean vastaamisen mahdollistamiseksi. Vastauksesi on meille tärkeä!  Kyselyn tulosten perusteella arvioimme toimintaamme

Mitä Suomi voi oppia Hollannilta infran kiertotaloudesta?

23.11.2020
Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriöön kuuluvan Rijkswaterstaatin kokemusten mukaan infralla on suuri painoarvo kiertotaloudessa. Sen opeista voi hyötyä myös Suomen infra-ala kiertotalouskestävyytensä kehittämisessä. Alankomaiden väyläviranomaisen opeista kertoivat kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja

Ilmastoviisaat virtuaalimessut osoittivat, että taloyhtiöillä on paljon keinoja vähentää energiankulutustaan

20.11.2020

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen virtuaalimessut pureutuivat taloyhtiöiden uusiin energiaratkaisuihin sekä keinoihin, joilla valjastaa mittaustieto säästämään rahaa ja energiaa. Samalla esiteltiin Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankeen tuloksia ja konkreettisia palveluesimerkkejä taloyhtiöille.

FIGBC pyytää lausuntoja hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä

19.11.2020

Tutustu hiilineutraalin rakennuksen määritelmään ja anna palautetta jatkokehitystä varten 6.1.2021 mennessä.
Määritelmä soveltuu rakennuksen hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden osoittamiseen, hankkeiden ohjaamiseen kohti hiilineutraaliuutta, sekä tavoitteista ja toimenpiteistä viestimiseen.

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

19.11.2020
Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ohjaa tulevaisuudessa kestävää rakentamista ja infraa

18.11.2020
LOIKKA-blogi, Miika Kotaniemi | Taksonomian myötä kestävästä rahoituksesta tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä rahoituksen valtavirtaa ja vastuullisuudesta aidosti osa operatiivista toimintaa. Lainsäädännön muutosten myötä muun muassa isojen pörssiyhtiöiden ja finanssialan toimijoiden

Opiskelija – Nyt tarjolla tilaisuus tutustua tulevaisuuden työtehtäviisi: tule mukaan FIGBC:n koulutuksiin

10.11.2020
Vauhdittaakseen muutosta kohti vähähiilistä ja kiertotalousmyönteistä kiinteistö- ja rakennusalaa Green Building Council Finland haluaa tarjota myös alan perusopiskelijoille mahdollisuuden osallistua järjestämiinsä koulutuksiin. Tällä tavalla FIGBC haluaa kytkeä opiskelijat mukaan alan

From linear to circular – Circularity in the built environment mapped globally for the first time

5.11.2020
The United Nations (UN) One Planet Network Sustainable Buildings and Construction programme initiated a study to understand the current state of play with regard to circularity in the built environment

Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kiinnostus kiertotalouteen kasvaa

4.11.2020
Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä kiertotalouden vallankumous. Viime vuosina alan ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut huimasti. Green Building Council Finlandin ja Sitran järjestämiin kiertotaloushankkeisiin on osallistunut toista sataa rakennetun

Kaupunkiluonnon lisäämisestä hyötyvät ihmiset ja koko maapallo – voiko kaupungeista löytyä ratkaisu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen?

4.11.2020

LOIKKA-blogi, Tarja Ojala | Kaupungeissa luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa voi muuttaa merkittävästi, mikäli kaupunkirakenteiden suunnittelussa hyödynnetään ekosysteemipalveluita, jotka ovat luonnon tarjoamia ilmaisia palveluita, elämän edellytyksiä.

FIGBC hakee kumppanijäsentä vuodelle 2021

2.11.2020
Green Building Council Finland etsii kumppanijäsentä yhteistyöhön vauhdittamaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyys on mahdollisuus edistää rakennetun ympäristön kestävyyttä tavanomaista tiiviimmässä yhteistyössä Green Building Council Finlandin

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun
  Scroll Up

  Ilmoita alan tapahtuma

  Bitnami