Green Building Council Finland

Suomen Level(s)-pilotointi löi komission edustajan ällikällä

Suomi on etunenässä pilotoimassa ympäristöystävällistä rakentamista edistävää eurooppalaista Level(s)-viitekehystä. Mukana on yli 20 pilottihanketta, joita viedään eteenpäin aktiivisesti ja sitoutuneesti. Työpajassa 6.6. komission edustaja Josefina Lindblom tarjosi tukea pilotoijille ja kuultiin jo ensimmäisiä tuloksiakin hankkeista.

Level(s) on uusi vapaaehtoinen Euroopan komission kehittämä raportointikehys, jonka tarkoitus on kehittää rakennusten kestävyyttä; ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja terveellisyyttä. Suomessa pilotointia testataan tänä vuonna yli 20 rakennushankkeessa. Mukana on asuinrakennuksia, kouluja, päiväkoteja, terveyskeskus ja toimistoja.

Josefina Lindblom kertoo Level(s) viitekehyksestä ja sen indikaattoreista

Suomessa ympäristöministeriö, Rakennustietosäätiö ja GBC Finland tarttuivat toimeen viime joulukuussa Level(s)in testaamiseksi Suomessa järjestämällä ensimmäisen tutustumistyöpajan kiinnostuneille kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille. Helmikuussa järjestettiin pilotoinnin Kick-off tilaisuus ja ympäristöministeriö päätti myöntää kannustinrahaa testaajille laskelmien tekoon.

Pilotoijien tueksi järjestetyssä toisessa työpajassa 6.6.2018 Josefina Lindblom, Level(s)-testauksen Euroopan komission vastuuhenkilö, kertoi pilotoinnin tilanteesta muissa maissa ja vastasi yleisimpiin kysymyksiin.

Level(s)-pilotoinnin kautta luodaan alalle yhteistä kielen ja sen kautta voidaan saavuttaa parempi ymmärrys kestävästä rakentamisesta, tukea päätöksentekoa, saada luotettavaa dataa ja mahdollistaa rakennusten vertailu. Tavoitteena on, että työkalu olisi toimiva ja käytettävä mahdollisimman laajasti.

– Ei riitä, että suurimmat edelläkävijäyritykset ovat mukana, vaan Level(s)in on lopulta toimittava koko markkinoilla, Lindblom muistuttaa.

GBC Finland on ollut mukana kehittämässä Level(s)in mittareista erityisesti elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa yhdessä eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi suomalaista osaamista on ollut muun muassa mittariluokan 4 terveelliset tilat ja sisäilman laatu työstämisessä mutta myös muissa kysymyksissä. Level(s) pyrkii mittaamaan rakennuksen kestävyyttä kuudella eri mittariluokalla:

• Mittariluokka 1: Elinkaaren hiilijalanjälki
• Mittariluokka 2: Resurssitehokas materiaalien käyttö
• Mittariluokka 3: Veden kulutus
• Mittariluokka 4: Terveelliset tilat ja sisäilman laatu
• Mittariluokka 5: Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
• Mittariluokka 6: Elinkaarikustannukset

Kukin mittariluokka jakautuu yksityiskohtaisempiin mittareihin, joista esimerkkeinä voi mainita rakennuksen vuotuinen energiankulutus tai ilmanvaihdon taso. Ympäristöministeriötä mittariluokista kiinnostaa erityisesti mittariluokat 1 ja 2 koska niissä on paljon yhtymäkohtia kansallisiin ilmasto- ja kiertotalousstrategioihin sekä mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin.

Josefina Lindblom EU Komissio, Jessica Karhu GBC Finland, Tytti Bruce Bionova ja Simon LeRoux ympäristöministeriö

Suomi on hyvin ajoissa pilotoinnissa. Ympäristöministeriö edistää aihetta aktiivisesti yhdessä alan toimijoiden kanssa ja Suomessa on pitkälle vietyjä työkaluja olemassa. Vaikka pilotointi on vielä kesken, tuloksiakin on jo saatu.

Komission edustaja Lindblom oli iloisesti yllättynyt, kun yksi testaajista Tytti Bruce Bionovasta esitteli jo ensimmäisiä tuloksia kolmesta kohteesta. Tuloksia jaetaan mielellään myös muiden maiden tietoon.
– Tuloksia saatiin verrattain helposti, vaikka toki asiassa auttaa LCA-osaaminen sekä hyvä laskentatyökalu ja tietokanta, Tytti Bruce kertoo.

Elinkaariajattelu ja hiilineutraalisuus ja kiertotalous nousevat kiinteistö- ja rakennusalalla, ja Level(s) tukee näitä näkökulmia erittäin hyvin.

– Lähdimme mukaan pilotointiin, koska rakennamme lähes kokonaan puumateriaaleista. Level(s)in kautta voimme osoittaa, että todella rakennamme vähähiilisesti, kertoo pilotointiin osallistuvan Siscon Lauri Halminen.

Level(s)issä on Euroopan komission määrittelemät tietyt minimivaatimukset raportoinnille, viisi indikaattoria. Suomessa näistä halutaan ympäristöministeriön näkökulmasta testata erityisesti kolme mittaria eli mittareita 1.1 Use stage energy performance, 1.2 Life cycle global warming potential ja 2.1 Bill of materials. Ympäristöministeriön Matti Kuittinen toivoi tilaisuudessa, että joku pilotoijista lähtisi kokeilemaan kaikkia viittä indikaattoria, jotta saataisiin arvokasta tietoa niiden yhteistoimivuudesta.
Pilotointi jatkuu vuoden loppuun, jonka jälkeen komissio käsittelee tuloksia ja kehittää viitekehystä edelleen. Se on tarkoitus ottaa käyttöön Euroopan laajuisesti vuonna 2020. Lokakuussa Suomessa järjestetään seuraava työpaja, joka rakennetaan osallistujien toiveiden mukaiseksi.

Level(s)-työpajan järjestivät yhdessä Ympäristöministeriö, Green Building Council Finland ja Rakennustieto.

Lue Ympäristöministeriön tiedote asiasta

Lisätietoja:
Green Building Council Finland

Jessica Karhu | jessica.karhu ( @ ) figbc.fi
Ympäristöministeriö
Simon LeRoux | simon.leroux ( @ ) ym.fi

Level(s) testaukseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot

 • ARA
 • Bionova
 • Centria AMK
 • Green Building Partners
 • EcoSensor
 • Granlund
 • Helsingin kaupunki
 • Hirsitaloteollisuus
 • Ilmarinen
 • Insinööritoimisto Leo Maaskola
 • Karelia AMK
 • Kiilto
 • Kontio
 • Lujatalo
 • NCC
 • Optiplan
 • Pandia
 • Pudasjärven kaupunki
 • Rakennusliike Eero Reijonen
 • Rakennustietosäätiö
 • Ramboll
 • Saint-Gobain
 • Senaatti-kiinteistöt
 • Sisco
 • Skanska
 • SRV Rakennus
 • Sponda
 • Stora Enso
 • Teijo-Talot
 • Termex-Eriste
 • VTT
 • XAMK
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,

Kuinka sopeudumme muuttuvaan ilmastoomme? WGBC julkaisi uuden oppaan.

26.10.2022
Lehdistötiedote 26.10.2022 klo 11:00 Suomen aikaa World Green Building Councilin uusi julkaisu “Climate Change Resilience in the Built Environment” kokoaa yhteen vaikuttavia ja käytännöllisiä ratkaisuja kiinteistö-, yhteisö- ja kaupunkitasolla ilmastonmuutokseen