Suomen Level(s)-pilotointi löi komission edustajan ällikällä

Suomi on etunenässä pilotoimassa ympäristöystävällistä rakentamista edistävää eurooppalaista Level(s)-viitekehystä. Mukana on yli 20 pilottihanketta, joita viedään eteenpäin aktiivisesti ja sitoutuneesti. Työpajassa 6.6. komission edustaja Josefina Lindblom tarjosi tukea pilotoijille ja kuultiin jo ensimmäisiä tuloksiakin hankkeista.

Level(s) on uusi vapaaehtoinen Euroopan komission kehittämä raportointikehys, jonka tarkoitus on kehittää rakennusten kestävyyttä; ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja terveellisyyttä. Suomessa pilotointia testataan tänä vuonna yli 20 rakennushankkeessa. Mukana on asuinrakennuksia, kouluja, päiväkoteja, terveyskeskus ja toimistoja.

Josefina Lindblom kertoo Level(s) viitekehyksestä ja sen indikaattoreista

Suomessa ympäristöministeriö, Rakennustietosäätiö ja GBC Finland tarttuivat toimeen viime joulukuussa Level(s)in testaamiseksi Suomessa järjestämällä ensimmäisen tutustumistyöpajan kiinnostuneille kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille. Helmikuussa järjestettiin pilotoinnin Kick-off tilaisuus ja ympäristöministeriö päätti myöntää kannustinrahaa testaajille laskelmien tekoon.

Pilotoijien tueksi järjestetyssä toisessa työpajassa 6.6.2018 Josefina Lindblom, Level(s)-testauksen Euroopan komission vastuuhenkilö, kertoi pilotoinnin tilanteesta muissa maissa ja vastasi yleisimpiin kysymyksiin.

Level(s)-pilotoinnin kautta luodaan alalle yhteistä kielen ja sen kautta voidaan saavuttaa parempi ymmärrys kestävästä rakentamisesta, tukea päätöksentekoa, saada luotettavaa dataa ja mahdollistaa rakennusten vertailu. Tavoitteena on, että työkalu olisi toimiva ja käytettävä mahdollisimman laajasti.

– Ei riitä, että suurimmat edelläkävijäyritykset ovat mukana, vaan Level(s)in on lopulta toimittava koko markkinoilla, Lindblom muistuttaa.

GBC Finland on ollut mukana kehittämässä Level(s)in mittareista erityisesti elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaa yhdessä eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi suomalaista osaamista on ollut muun muassa mittariluokan 4 terveelliset tilat ja sisäilman laatu työstämisessä mutta myös muissa kysymyksissä. Level(s) pyrkii mittaamaan rakennuksen kestävyyttä kuudella eri mittariluokalla:

• Mittariluokka 1: Elinkaaren hiilijalanjälki
• Mittariluokka 2: Resurssitehokas materiaalien käyttö
• Mittariluokka 3: Veden kulutus
• Mittariluokka 4: Terveelliset tilat ja sisäilman laatu
• Mittariluokka 5: Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
• Mittariluokka 6: Elinkaarikustannukset

Kukin mittariluokka jakautuu yksityiskohtaisempiin mittareihin, joista esimerkkeinä voi mainita rakennuksen vuotuinen energiankulutus tai ilmanvaihdon taso. Ympäristöministeriötä mittariluokista kiinnostaa erityisesti mittariluokat 1 ja 2 koska niissä on paljon yhtymäkohtia kansallisiin ilmasto- ja kiertotalousstrategioihin sekä mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin.

Josefina Lindblom EU Komissio, Jessica Karhu GBC Finland, Tytti Bruce Bionova ja Simon LeRoux ympäristöministeriö

Suomi on hyvin ajoissa pilotoinnissa. Ympäristöministeriö edistää aihetta aktiivisesti yhdessä alan toimijoiden kanssa ja Suomessa on pitkälle vietyjä työkaluja olemassa. Vaikka pilotointi on vielä kesken, tuloksiakin on jo saatu.

Komission edustaja Lindblom oli iloisesti yllättynyt, kun yksi testaajista Tytti Bruce Bionovasta esitteli jo ensimmäisiä tuloksia kolmesta kohteesta. Tuloksia jaetaan mielellään myös muiden maiden tietoon.
– Tuloksia saatiin verrattain helposti, vaikka toki asiassa auttaa LCA-osaaminen sekä hyvä laskentatyökalu ja tietokanta, Tytti Bruce kertoo.

Elinkaariajattelu ja hiilineutraalisuus ja kiertotalous nousevat kiinteistö- ja rakennusalalla, ja Level(s) tukee näitä näkökulmia erittäin hyvin.

– Lähdimme mukaan pilotointiin, koska rakennamme lähes kokonaan puumateriaaleista. Level(s)in kautta voimme osoittaa, että todella rakennamme vähähiilisesti, kertoo pilotointiin osallistuvan Siscon Lauri Halminen.

Level(s)issä on Euroopan komission määrittelemät tietyt minimivaatimukset raportoinnille, viisi indikaattoria. Suomessa näistä halutaan ympäristöministeriön näkökulmasta testata erityisesti kolme mittaria eli mittareita 1.1 Use stage energy performance, 1.2 Life cycle global warming potential ja 2.1 Bill of materials. Ympäristöministeriön Matti Kuittinen toivoi tilaisuudessa, että joku pilotoijista lähtisi kokeilemaan kaikkia viittä indikaattoria, jotta saataisiin arvokasta tietoa niiden yhteistoimivuudesta.
Pilotointi jatkuu vuoden loppuun, jonka jälkeen komissio käsittelee tuloksia ja kehittää viitekehystä edelleen. Se on tarkoitus ottaa käyttöön Euroopan laajuisesti vuonna 2020. Lokakuussa Suomessa järjestetään seuraava työpaja, joka rakennetaan osallistujien toiveiden mukaiseksi.

Level(s)-työpajan järjestivät yhdessä Ympäristöministeriö, Green Building Council Finland ja Rakennustieto.

Lue Ympäristöministeriön tiedote asiasta

Lisätietoja:
Green Building Council Finland

Jessica Karhu | jessica.karhu ( @ ) figbc.fi
Ympäristöministeriö
Simon LeRoux | simon.leroux ( @ ) ym.fi

Level(s) testaukseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot

 • ARA
 • Bionova
 • Centria AMK
 • Green Building Partners
 • EcoSensor
 • Granlund
 • Helsingin kaupunki
 • Hirsitaloteollisuus
 • Ilmarinen
 • Insinööritoimisto Leo Maaskola
 • Karelia AMK
 • Kiilto
 • Kontio
 • Lujatalo
 • NCC
 • Optiplan
 • Pandia
 • Pudasjärven kaupunki
 • Rakennusliike Eero Reijonen
 • Rakennustietosäätiö
 • Ramboll
 • Saint-Gobain
 • Senaatti-kiinteistöt
 • Sisco
 • Skanska
 • SRV Rakennus
 • Sponda
 • Stora Enso
 • Teijo-Talot
 • Termex-Eriste
 • VTT
 • XAMK
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami