Menu
Menu

Suomen viihtyisin ja energiatehokkain toimitila 2014 – voittajat selvillä!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

ERA17 -toimintaohjelman ja Green Building Council Finlandin Suomen viihtyisin ja energiatehokkain toimisto 2014 -kilpailun tarkoituksena oli haastaa alan toimijoita tarjoamaan yhä energiatehokkaampia ja samaan aikaan yhä viihtyisämpiä toimitiloja. Tavoitteena oli myös tuoda esille toimitilaosaamista ja parhaita käytäntöjä. Voittajat julkistettiin torstaina 2.10. FinnBUILD Awards Party -gaalassa Messukeskuksessa.

Voittajat julkistettiin torstaina 2.10. FinnBUILD Awards Party -gaalassa Messukeskuksessa.
Voittajat julkistettiin torstaina 2.10. FinnBUILD Awards Party -gaalassa. SRV:een Derby Business Parkin Hiitin voittamaa palkintoa noutamassa Jyrki Suhonen. Vasemmalla Juha Salmi, Heli Kotilainen ja Helena Säteri.

Kilpailuun ilmoittautui 11 rohkeaa osanottajaa eri puolilta Suomea ja 8 heistä toimitti määräaikaan mennessä vaadittavat tiedot osallistumista varten. Kaikki kilpailijat olivat saavuttaneet todella hyviä tuloksia sekä energiatehokkuudessa että kiinnittäneet huomiota sisäympäristöön. Kilpailua käytiin kolmessa eri luokassa sen mukaan, oliko kilpailijoilla mahdollisuutta saada koko kiinteistön tietoja vai vain oman toimitilansa tiedot. Kilpailun osanottajat vaihtelivat toimitilojen vuokralaisista kokonaisten kiinteistöjen omistajiin.

Kilpailijoiden suorituksia arvioitiin GBC Finlandin kahdella Rakennusten elinkaarimittarilla, energiankulutuksella (ostoenergian kulutus) ja käyttäjätyytyväisyydellä (sisäympäristöön tyytyväiset: lämpöviihtyvyys, huoneilman laatu sekä valaistus- ja ääniolosuhteet).

Voittajat kategorioittain

Kokonaiset kiinteistöt – Kiinteistösähkö + lämmitys + Käyttäjätyytyväisyys:
Derby Business Parkin Hiitti-toimitalo, SRV

003 Derby 6-2013

Derby Business Parkin Hiitti-toimitalo oli tässä sarjassa energiakulutuksessaan omaa luokkaansa. Talo on valmistunut vuonna 2012 ja saanut LEED Platinium -sertifikaatin. Rakennuksen ulkoseinien tiiviyteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja maalämpöjärjestelmällä tuotetaan noin 90 prosenttia tarvittavasta lämpö- ja jäähdytysenergiasta. Huonelämpötilan ohjaus on integroitu ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä tilan läsnäolotietoon. Lisäksi ilmanvaihdon tarpeenmukaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Sisäympäristökyselyssä ilmanlaatuun oltiinkin tyytyväisiä, mutta parannettavaa löytyi sisämelusta ja akustiikasta.

Yksittäiset toimitilat – Käyttäjäsähkö + lämmitys + Käyttäjätyytyväisyys:
Alberga-toimitila, A-Insinöörit

Alberga_5G1D3742Espoon Leppävaarassa sijaitseva Alberga Business Park on vuonna 2011 valmistunut BREEAM Very Good –tason toimitila. Sen rakennesuunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota rakenteiden höyryn- ja ilmantiiveyden sekä kylmäsiltojen välttämiseen. Albergan energiatehokkuusluku alittaa 90 kWh/brm2/a.

A-Insinöörit muuttivat tilaan heti sen valmistuttua ja suunnittelussa huomioitiin työtekijöiden tarpeet alusta alkaen. Kaikki kyselyyn vastanneet työskentelevät avokonttorissa ja tilojen suunnittelussa tulevat käyttäjät saivat olla mukana. Sisäympäristökyselyssä valaistukseen oltiin varsin tyytyväisiä, mutta parannettavaa löytyi ääniolosuhteista.

Kokonaiset kiinteistöt – Kiinteistösähkö + käyttäjäsähkö + lämmitys + Käyttäjätyytyväisyys:
Viikin ympäristötalo, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

WP_000161_Jari ViinanenVuonna 2011 valmistuneessa Viikin ympäristötalossa toimii Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen lisäksi osa Helsingin Yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen henkilökunnasta. Uusia teknisiä ratkaisuja talossa on runsaasti, muun muassa kalliojäähdytystä 25 maakaivon voimin, ikkunoissa on lämpölasit ja aurinkopaneeleja on yhteensä noin 600 neliötä, joista valtaosa on julkisivulla. Rakennuksen katolla on lisäksi neljä pientä tuuliturbiinia ja loput tarvittavasta sähköstä ostetaan tuulisähkönä. Sisäympäristökyselyssä tyytyväisimpiä oltiin valaistukseen, mutta jälleen kerran raati löysi parannettavaa ääniolosuhteista.

Raati arvosti voittajakohteissa energiapihiyden lisäksi käyttäjätyytyväisyyden kaikkien osa-alueiden tasaista hyvyyttä. Näitä molempien tekijöitä raati piti yhtä tärkeinä. Kilpailun raadissa toimivat Helena Säteri (Ympäristöministeriö), Tarmo Pipatti (Rakennusteollisuus RT ry), Leena Karessuo (Kuntaliitto), Mikko Nousiainen/Helena Kinnunen (RAKLI), Auri Häkkinen (Rakennuslehti) sekä Heli Kotilainen (Green Building Council Finland).

Kilpailu osoitti, että energiapihejä toimitiloja osataan Suomessa rakentaa monenlaisin eri ratkaisuin. Käyttäjän huomioiminen suunnittelussa ei kuitenkaan aina välttämättä onnistu. Vaikka käyttäjä olisi mukana alun alkaenkin tilojen suunnittelussa, ei lopputulos silti takuuvarmasti täytä kaikkia viihtyvyyden vaatimuksia. Kilpailun tuloksena voidaankin todeta, että meillä on vielä tekemistä esimerkiksi työskentelytilojen ääniolosuhteiden suunnittelussa, vaikka tahtoa tähän alalla jo on. Avokonttoreissa tarvitaan hiljaisia vetäytymistiloja ja työn tekemisen ääniä voi akustisella suunnittelulla pehmentää ja rajoittaa.[hr]

Lisätietoja Rakennusten elinkaarimittareista:

https://figbc.fi/elinkaarimittarit/

Lisätietoja kilpailusta:

Jessica Karhu

040 675 8899

Jessica.karhu@figbc.fi

Green Building Council Finland

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami