Green Building Council Finland

Suomessa on toimiva kestävän rakentamisen foorumi

Green Building Council Finland otti kantaa Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen 4.3. Vastineemme julkaistiin HS:ssa 9.3.

Harri Hautajärvi otti Helsingin Sanomien Vieraskynässä kantaa rakentamisen tilaan Suomessa 4.3.2011. Kiinteistö- ja rakentamisala jakaa laajasti Hautajärven esittämän huolen kiinteistöjen elinkaarihallinnan puutteista sekä energiaosaamisen lisäämisen ja ympäristötehokkuuden työkalujen kehittämisen tarpeesta. Kirjoituksessaan Hautajärvi viittaa myös Green Building Council Finlandin toimintaan, johon liittyen haluaisin esittää tarkennuksia. FIGBC aloitti toimintansa noin vuosi sitten ja se perustettiin nimenomaan Hautajärven peräänkuuluttamaksi kestävän rakentamisen puolueettomaksi foorumiksi.

FIGBC on alan vapaaehtoinen ponnistus kestävän kehityksen käytäntöjen tuomiseksi osaksi kiinteistö- ja rakentamisalan kaikkea toimintaa. Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö on saavuttanut valtavan suosion ja mukana on jo 60 alan toimijaa. Yhdistyksen johdolla muun muassa tarkastellaan nykyisiä kiinteistöjen ja rakentamisen johtamiseen ja omistamiseen liittyviä prosesseja ja kehitetään niitä ympäristötehokkuuden kannalta. Käytännön työkaluiksi kehitetään parhaillaan ympäristötehokkuuden mittareita ja toimintatapoja.

Hautajärven kritisoimat kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmät ovat maailmanlaajuisesti osoittaneet tehokkuutensa ekologisten toimintatapojen edistämisessä. Ne ovat osoittautuneet toimiviksi johtamisen työkaluiksi, joiden avulla edistetään kiinteistöjen ekotehokasta käyttöä. FIGBC on täysin neutraali eri luokitusjärjestelmien ja sertifikaattien suhteen, eikä tule asettumaan minkään yksittäisen työkalun käytön kannalle. Suomessa alan yhteistyössä kehittämä PromisE on yksi laajimmin hyödynnetyistä ympäristöluokitusjärjestelmistä: sertifioituja kiinteistöjä on jo yli tuhat. Kansainvälisten sijoittajien ja organisaatioiden toiminta Suomessa edellyttää kuitenkin, että joissakin kohteissa hyödynnetään myös Hautajärven mainitsemia kansainvälisiä luokitusjärjestelmiä. Niille kaikille on siis paikkansa.

FIGBC on itsenäinen ja riippumaton yhdistys, joka edistää kestävää rakentamista Suomessa. Se toimii osana World Green Building Council –verkostoa, joka mahdollistaa parhaan kansainvälisen osaamisen ja tiedon saamisen Suomeen sekä oman osaamisemme viennin maailmalle. Verkosto ei kuitenkaan millään tavalla ohjaa FIGBC:n toimintaa, vaan sen linjauksista päättävät suomalaiset yhdistyksen jäsenet. Olemme erittäin iloisia siitä, että tämä uusi, useiden kymmenien yritysten tärkeäksi kokema järjestö on otettu heti tiiviisti mukaan myös kansalliseen yhteistyöhön. FIGBC haluaa olla aktiivisesti mukana edistämässä kestävää rakentamista yhdessä ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin kanssa. Olemme jo aloittaneet projektin, jonka avulla vastataan FIGBC:lle Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 – ERA17 –toimenpideohjelmassa asetettuun haasteeseen.

Maija Virta
toimitusjohtaja
Green Building Council Finland

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,