Green Building Council Finland

Suomessa on toimiva kestävän rakentamisen foorumi

Green Building Council Finland otti kantaa Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen 4.3. Vastineemme julkaistiin HS:ssa 9.3.

Harri Hautajärvi otti Helsingin Sanomien Vieraskynässä kantaa rakentamisen tilaan Suomessa 4.3.2011. Kiinteistö- ja rakentamisala jakaa laajasti Hautajärven esittämän huolen kiinteistöjen elinkaarihallinnan puutteista sekä energiaosaamisen lisäämisen ja ympäristötehokkuuden työkalujen kehittämisen tarpeesta. Kirjoituksessaan Hautajärvi viittaa myös Green Building Council Finlandin toimintaan, johon liittyen haluaisin esittää tarkennuksia. FIGBC aloitti toimintansa noin vuosi sitten ja se perustettiin nimenomaan Hautajärven peräänkuuluttamaksi kestävän rakentamisen puolueettomaksi foorumiksi.

FIGBC on alan vapaaehtoinen ponnistus kestävän kehityksen käytäntöjen tuomiseksi osaksi kiinteistö- ja rakentamisalan kaikkea toimintaa. Organisaatiorajat ylittävä yhteistyö on saavuttanut valtavan suosion ja mukana on jo 60 alan toimijaa. Yhdistyksen johdolla muun muassa tarkastellaan nykyisiä kiinteistöjen ja rakentamisen johtamiseen ja omistamiseen liittyviä prosesseja ja kehitetään niitä ympäristötehokkuuden kannalta. Käytännön työkaluiksi kehitetään parhaillaan ympäristötehokkuuden mittareita ja toimintatapoja.

Hautajärven kritisoimat kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmät ovat maailmanlaajuisesti osoittaneet tehokkuutensa ekologisten toimintatapojen edistämisessä. Ne ovat osoittautuneet toimiviksi johtamisen työkaluiksi, joiden avulla edistetään kiinteistöjen ekotehokasta käyttöä. FIGBC on täysin neutraali eri luokitusjärjestelmien ja sertifikaattien suhteen, eikä tule asettumaan minkään yksittäisen työkalun käytön kannalle. Suomessa alan yhteistyössä kehittämä PromisE on yksi laajimmin hyödynnetyistä ympäristöluokitusjärjestelmistä: sertifioituja kiinteistöjä on jo yli tuhat. Kansainvälisten sijoittajien ja organisaatioiden toiminta Suomessa edellyttää kuitenkin, että joissakin kohteissa hyödynnetään myös Hautajärven mainitsemia kansainvälisiä luokitusjärjestelmiä. Niille kaikille on siis paikkansa.

FIGBC on itsenäinen ja riippumaton yhdistys, joka edistää kestävää rakentamista Suomessa. Se toimii osana World Green Building Council –verkostoa, joka mahdollistaa parhaan kansainvälisen osaamisen ja tiedon saamisen Suomeen sekä oman osaamisemme viennin maailmalle. Verkosto ei kuitenkaan millään tavalla ohjaa FIGBC:n toimintaa, vaan sen linjauksista päättävät suomalaiset yhdistyksen jäsenet. Olemme erittäin iloisia siitä, että tämä uusi, useiden kymmenien yritysten tärkeäksi kokema järjestö on otettu heti tiiviisti mukaan myös kansalliseen yhteistyöhön. FIGBC haluaa olla aktiivisesti mukana edistämässä kestävää rakentamista yhdessä ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin kanssa. Olemme jo aloittaneet projektin, jonka avulla vastataan FIGBC:lle Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 – ERA17 –toimenpideohjelmassa asetettuun haasteeseen.

Maija Virta
toimitusjohtaja
Green Building Council Finland

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.