Green Building Council Finland

Suunnitellaan ja rakennetaan kestävä kiertotaloustulevaisuus yhdessä

Kiertotaloussprintin vieraskynä: Nani Pajunen, SITRA & Matti Kuittinen, ympäristöministeriö

Kuluneen viikon aikana järjestettiin Helsingissä kolmas maailman kiertotalousfoorumi eli tuttavallisemmin WCEF. Finlandia-talon päätapahtumaan ja lukuisiin sivutapahtumiin kokoontui reilut 2200 kiertotalouden asiantuntijaa ja ystävää 99 eri maasta.

Tänä vuonna rakentaminen oli ensimmäistä kertaa vahvasti esillä. Päätapahtumaan sisältyneen rakentamisen osion lisäksi järjestettiin kokonaisen päivän pituinen rakentamisen kiertotalouden sivutapahtuma Kansallismuseon auditoriossa.

Rakentamisen kiertotalous on selvästi esillä myös tuoreessa hallitusohjelmassa. Tavoitteeksi on asetettu rakennusmateriaalien kierrättämisen tehostaminen sekä Suomen roolin vahvistaminen kiertotalouden edelläkävijänä. Kun kokonaisuuteen lisätään muita keskeisiä rakentamiselle asetettuja tavoitteita (mm. vähähiilisyys, digitalisaatio, terveellisyys) sekä maankäyttö- ja rakennuslain käynnissä oleva kokonaisuudistus, piirtyy eteemme kuva dynaamisessa muutoksessa olevasta rakennusalasta. Muutosta kuvastavat seuraavat tekijät:

1. Muutosvauhti kiihtyy. Kun Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta 10 vuotta aiempaa tavoitetta aikaisemmin eli vuoteen 2035 mennessä, on rakentamiseenkin luvassa muutoksia. Nämä muutokset koskevat sekä energian että materiaalien tehokasta käyttöä. Koska muutos tehdään nyt aiempaa nopeammalla siirtymäajalla, tarvitaan hyvää yhteistyötä ja joustavaa asennoitumista koko toimialalta.

2. Alueiden suunnittelulla on keskeinen rooli muutoksessa. Se, miten suunnittelemme tulevaisuuden alueet, on täysin ratkaisevaa kestävän tulevaisuuden tekemiselle ja kiertotalouden toteutumiselle. Otammeko alueiden suunnittelussa huomioon joustavat ja muunneltavat tilaratkaisut, mahdollistavatko alueet tehokkaat joukkoliikenne ja kevyen liikenteen ratkaisujen käyttöönoton? Voiko alueilla tuottaa lähiruokaa? Entä voidaanko hyvällä suunnittelulla edistää jakamistalouden ratkaisujen käyttöönottoa? Tästä kaikesta on kyse, kun puhumme kiertotaloudesta rakennetussa ympäristössä.

3. Yhteistyön merkitys. Alueiden hyvä ja kiertotaloudenmukainen suunnittelu edellyttää uudenlaista tapaa tehdä yhteistyötä. Suunnittelija ei välttämättä voi tulevaisuudessa tehdä kiertotaloussuunnitelmia täysin valmiiksi työpöydän äärellä, koska suunnitteluvaiheessa ei aina ole tiedossa mitä kierrätettyjä tuotteita on käytettävissä uudessa kohteessa. Lupaviranomaisen rooliin voi myös tulla muutoksia. Viranomaisten täytyy mahdollisesti osallistua suunnitteluvaiheen ja toteutusvaiheen rajapinnassa aktiivisesti työhön, koska suunnitelman kiertotaloutta koskevat elementit voivat elää vielä toteutusvaiheessa. Myös tilaajan ja rakentajan roolit aktiivisina toimijoina heti alusta asti muuttavat perinteistä tapaa rakentaa.

4. Digitalisaatiolta odotetaan paljon. Tiedon merkitys muutoksen tekemisessä on valtava. Meillä on jo olemassa työkalut tiedon sisällyttämisestä tietomalleihin, suunnittelijan työkaluihin ja tuotetietoihin. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa rakennuksen mukana kulkee tieto kaikista siinä käytetyistä tuotteista ja materiaaleista, ml. materiaalien elinkaaritieto sekä tieto kierrätettävyydestä. Niin ikään rakennuksen käytön aikaiset muutostoimenpiteet kirjataan tähän tietokantaan. Tietomalli elää siis rakennuksen mukana.

Vaikuttaa myös siltä, että rakentamisen materiaalivirtojen hallinta rakennetun ympäristön elinkaaren aikana edellyttää päällekkäisten suunnittelu- ja määrittelytöiden poistamista ja tukeutumista yhä pidemmälle vietyyn ja yhtenäistettyyn digitaaliseen tilaamisen, suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon prosessiin.

5. Harmonisointia tarvitaan. Kiertotalouden käsitteiden, vastuurajojen, tietotarpeiden ja mittareiden yhtenäistäminen olisi koko toimialan etu. Euroopan komission ehdotus rakennusten resurssitehokkuuden yhtenäiseksi raportointitavaksi – tuttavallisemmin Level(s) – on keskeisin tällä hetkellä tekeillä oleva yritys tähän suuntaan. Suomi on aktiivisten rakennusalan toimijoiden myötä hankkinut itselleen hyvät neuvotteluasemat Level(s)in jatkokehityksen suhteen. Harmonisointia tehdään myös pohjoismaisella tasolla. Suomen aloitteesta järjestetään lokakuun alussa ensimmäinen pohjoismainen rakentamisen ilmastofoorumi, jonka tavoitteena on tuoda päättäjät yhteen pohtimaan, miten pohjoismaista ilmastoambitiota voitaisiin käytännöllisesti tuoda myös rakennusalalle.

6. Kiertotaloutta kiinteistö- ja rakennusalalla tehdään jo nyt. Juuri päättyneet Green Building Council Suomen Kiertotaloussprintti-hankkeen yksi tavoite olikin tuoda kiertotalouden esimerkkejä näkyviin. Näitä hienoja esimerkkejä kerätään kaiken aikaa. Samalla valmistelemme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa vielä näyttävämpiä kiertotaloustoteutuksia kiinteistö- ja rakennusalalla. Toivottavasti meillä on pian kiertotalouden mukaan suunniteltuja kaupunginosia, kiertotalouden mukaisesti rakennettuja taloja sekä alueita, joilla kiertotalouden mukainen elämäntapa voi toteutua.

7. Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija. Tämä eduskuntavaalien alla ja hallitusta koottaessa usein toistettu hokema pitää paikkansa myös rakentamisen kiertotalouden kehityksessä. Edellä kuvatun harmonisointikehityksen lisäksi voisimme aktivoitua myös kiertotalouden liiketoimintapotentiaalin haltuunotossa. Kotimaisen säädöskehityksenkin voidaan nähdä kirittävän osaamista, jonka maailmanmarkkinat kasvavat merkittävästi.

Yksi asia on varmaa ja se näkyi hienosti tämän viikon aikana, kun WCEF sivutapahtumineen toi esille kestävää kiertotaloustulevaisuutta toteuttavia ratkaisuja ympäri maailmaa: Kiertotalous toteutuu myös kiinteistö- ja rakennusalalla jo nyt. Samalla kuitenkin tiedämme, että lisää tekijöitä ja tekoja tarvitaan. Joten, älä enää odota, hyppää mukaan muutoksentekijöiden joukkoon ja lopetetaan eläminen yli (luonnon)varojen!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT