Green Building Council Finland

Suunnitellaan ja rakennetaan kestävä kiertotaloustulevaisuus yhdessä

Kiertotaloussprintin vieraskynä: Nani Pajunen, SITRA & Matti Kuittinen, ympäristöministeriö

Kuluneen viikon aikana järjestettiin Helsingissä kolmas maailman kiertotalousfoorumi eli tuttavallisemmin WCEF. Finlandia-talon päätapahtumaan ja lukuisiin sivutapahtumiin kokoontui reilut 2200 kiertotalouden asiantuntijaa ja ystävää 99 eri maasta.

Tänä vuonna rakentaminen oli ensimmäistä kertaa vahvasti esillä. Päätapahtumaan sisältyneen rakentamisen osion lisäksi järjestettiin kokonaisen päivän pituinen rakentamisen kiertotalouden sivutapahtuma Kansallismuseon auditoriossa.

Rakentamisen kiertotalous on selvästi esillä myös tuoreessa hallitusohjelmassa. Tavoitteeksi on asetettu rakennusmateriaalien kierrättämisen tehostaminen sekä Suomen roolin vahvistaminen kiertotalouden edelläkävijänä. Kun kokonaisuuteen lisätään muita keskeisiä rakentamiselle asetettuja tavoitteita (mm. vähähiilisyys, digitalisaatio, terveellisyys) sekä maankäyttö- ja rakennuslain käynnissä oleva kokonaisuudistus, piirtyy eteemme kuva dynaamisessa muutoksessa olevasta rakennusalasta. Muutosta kuvastavat seuraavat tekijät:

1. Muutosvauhti kiihtyy. Kun Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta 10 vuotta aiempaa tavoitetta aikaisemmin eli vuoteen 2035 mennessä, on rakentamiseenkin luvassa muutoksia. Nämä muutokset koskevat sekä energian että materiaalien tehokasta käyttöä. Koska muutos tehdään nyt aiempaa nopeammalla siirtymäajalla, tarvitaan hyvää yhteistyötä ja joustavaa asennoitumista koko toimialalta.

2. Alueiden suunnittelulla on keskeinen rooli muutoksessa. Se, miten suunnittelemme tulevaisuuden alueet, on täysin ratkaisevaa kestävän tulevaisuuden tekemiselle ja kiertotalouden toteutumiselle. Otammeko alueiden suunnittelussa huomioon joustavat ja muunneltavat tilaratkaisut, mahdollistavatko alueet tehokkaat joukkoliikenne ja kevyen liikenteen ratkaisujen käyttöönoton? Voiko alueilla tuottaa lähiruokaa? Entä voidaanko hyvällä suunnittelulla edistää jakamistalouden ratkaisujen käyttöönottoa? Tästä kaikesta on kyse, kun puhumme kiertotaloudesta rakennetussa ympäristössä.

3. Yhteistyön merkitys. Alueiden hyvä ja kiertotaloudenmukainen suunnittelu edellyttää uudenlaista tapaa tehdä yhteistyötä. Suunnittelija ei välttämättä voi tulevaisuudessa tehdä kiertotaloussuunnitelmia täysin valmiiksi työpöydän äärellä, koska suunnitteluvaiheessa ei aina ole tiedossa mitä kierrätettyjä tuotteita on käytettävissä uudessa kohteessa. Lupaviranomaisen rooliin voi myös tulla muutoksia. Viranomaisten täytyy mahdollisesti osallistua suunnitteluvaiheen ja toteutusvaiheen rajapinnassa aktiivisesti työhön, koska suunnitelman kiertotaloutta koskevat elementit voivat elää vielä toteutusvaiheessa. Myös tilaajan ja rakentajan roolit aktiivisina toimijoina heti alusta asti muuttavat perinteistä tapaa rakentaa.

4. Digitalisaatiolta odotetaan paljon. Tiedon merkitys muutoksen tekemisessä on valtava. Meillä on jo olemassa työkalut tiedon sisällyttämisestä tietomalleihin, suunnittelijan työkaluihin ja tuotetietoihin. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa rakennuksen mukana kulkee tieto kaikista siinä käytetyistä tuotteista ja materiaaleista, ml. materiaalien elinkaaritieto sekä tieto kierrätettävyydestä. Niin ikään rakennuksen käytön aikaiset muutostoimenpiteet kirjataan tähän tietokantaan. Tietomalli elää siis rakennuksen mukana.

Vaikuttaa myös siltä, että rakentamisen materiaalivirtojen hallinta rakennetun ympäristön elinkaaren aikana edellyttää päällekkäisten suunnittelu- ja määrittelytöiden poistamista ja tukeutumista yhä pidemmälle vietyyn ja yhtenäistettyyn digitaaliseen tilaamisen, suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon prosessiin.

5. Harmonisointia tarvitaan. Kiertotalouden käsitteiden, vastuurajojen, tietotarpeiden ja mittareiden yhtenäistäminen olisi koko toimialan etu. Euroopan komission ehdotus rakennusten resurssitehokkuuden yhtenäiseksi raportointitavaksi – tuttavallisemmin Level(s) – on keskeisin tällä hetkellä tekeillä oleva yritys tähän suuntaan. Suomi on aktiivisten rakennusalan toimijoiden myötä hankkinut itselleen hyvät neuvotteluasemat Level(s)in jatkokehityksen suhteen. Harmonisointia tehdään myös pohjoismaisella tasolla. Suomen aloitteesta järjestetään lokakuun alussa ensimmäinen pohjoismainen rakentamisen ilmastofoorumi, jonka tavoitteena on tuoda päättäjät yhteen pohtimaan, miten pohjoismaista ilmastoambitiota voitaisiin käytännöllisesti tuoda myös rakennusalalle.

6. Kiertotaloutta kiinteistö- ja rakennusalalla tehdään jo nyt. Juuri päättyneet Green Building Council Suomen Kiertotaloussprintti-hankkeen yksi tavoite olikin tuoda kiertotalouden esimerkkejä näkyviin. Näitä hienoja esimerkkejä kerätään kaiken aikaa. Samalla valmistelemme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa vielä näyttävämpiä kiertotaloustoteutuksia kiinteistö- ja rakennusalalla. Toivottavasti meillä on pian kiertotalouden mukaan suunniteltuja kaupunginosia, kiertotalouden mukaisesti rakennettuja taloja sekä alueita, joilla kiertotalouden mukainen elämäntapa voi toteutua.

7. Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija. Tämä eduskuntavaalien alla ja hallitusta koottaessa usein toistettu hokema pitää paikkansa myös rakentamisen kiertotalouden kehityksessä. Edellä kuvatun harmonisointikehityksen lisäksi voisimme aktivoitua myös kiertotalouden liiketoimintapotentiaalin haltuunotossa. Kotimaisen säädöskehityksenkin voidaan nähdä kirittävän osaamista, jonka maailmanmarkkinat kasvavat merkittävästi.

Yksi asia on varmaa ja se näkyi hienosti tämän viikon aikana, kun WCEF sivutapahtumineen toi esille kestävää kiertotaloustulevaisuutta toteuttavia ratkaisuja ympäri maailmaa: Kiertotalous toteutuu myös kiinteistö- ja rakennusalalla jo nyt. Samalla kuitenkin tiedämme, että lisää tekijöitä ja tekoja tarvitaan. Joten, älä enää odota, hyppää mukaan muutoksentekijöiden joukkoon ja lopetetaan eläminen yli (luonnon)varojen!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green