Green Building Council Finland

Syyskokouksen ja jäsentilaisuuden kuulumisia: strategian toteuttaminen jatkuu vahvana ilmastonmuutoksen haasteita ratkoen

21.11.2018 pidetyssä syyskokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2019. Kokouksen avauspuheenvuorossa Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta kertoi ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutuskeinoista KIRA-alalla. World Green Building Councilin hallituksen jäsen Ilari Aho valaisi globaalin verkoston ajankohtaisista projekteista. Tämän vuoden opinnäytetyökilpailussa palkittiin Joutsenmerkkiä ja kiertotaloutta käsittelevät työt. 

Ilmastonmuutoksen hillintä 

Hannele Korhonen

GBC:n strategian mukaisesti haluamme nostaa ilmastonmuutoksen tuomia haasteita ja niiden ratkaisuja esiin. Olemme ratkaisevassa roolissa sekä hillitsemisessä, että siihen sopeutumisessa. Hannele Korhonen, toimialajohtaja ilmatieteen laitokselta, kertoi lokakuussa julkaistun IPCC –erikoisraportin täsmennettyä viestiä kiinteistö- ja rakennusalalle. Erikoisraportti on hallitusten välinen puolueeton ilmastopaneeli, joka kokoaa kaiken olemassa olevan todennetun tiedon raportiksi. Tietoa tarkastellaan epävarmuuksien ja relevanssin kannalta, mutta toimenpiteisiin ei oteta kantaa.  

Tämänhetkinen lämpeneminen on selitettävissä ihmisen toiminnalla. Luonnolliset nielut eivät riitä kompensoimaan päästömääriä. Tästä syystä tarvitaan ihmisen toimintaa kompensoivia nieluja. KIRA-alalla pystytään tarttumaan kolmeen merkittävään keinoon, jolla 1,5 asteen tavoite on saavutettavissa. 

1 Sähköistäminen (kivihiilen korvaaminen)
   ->hiilettömät energiatuotantomuodot
2 Energiatehokkuuden parantaminen
3 Energiankulutuksen vähentäminen

Rakennusalan erikoispiirteenä on päätösten pitkäikäisyys. Nyt tehtävät päätökset kantavat vuosikymmeniä. Teknologioita näiden kolmen keinon saavuttamiseksi on paljon. Uudisrakentamisessa suunnittelulla on merkittävä painotus jäähdytys- ja lämmitysratkaisuja valittaessa. Lähtökohtaisesti ne on mitoitettava vähähiiliseksi tai nollapäästöiseksi. Kaikki energia pyritään ottamaan talteen ja hyödyntämään uudestaan esimerkiksi veden lämmityksessä (2). Kiertotalous on uusi musta myös kira-alalla: materiaaleja tulee kierrättää ja uudelleenkäyttää ja lisäksi tulee määrätietoisesti etsiä reittejä materiaalien käytön vähentämiseen. Samat keinot toimivat korjausrakentamiseen.  

Kuluttajille asumisen normit tulisi määritellä uudestaan. Vähemmillä neliöillä saadaan asumismukavuutta, kunhan asuinneliöt on suunniteltu nerokkaasti.  Asuinhuoneistojen peruslämpötilaa pystytään alentamaan muutamilla asteella.  Älykodit tuovat helpotusta varmasti rakennusten ylläpidon optimoinnissa. Käyttämättömänä olevat laitteet kytkeytyvät pois päältä tai harvoin käytettyjen tilojen lämpötiloja ylläpitolämmitystä voidaan madaltaa. 

Miksi pitäisi pyrkiä 1,5 asteen tavoitteeseen? 

1,5 asteen maailmassa riskit ovat helpommin hallittavissa kuin 2 asteen maailmassa. Mitä lämpimämmäksi maapallon ilmasto käy, sitä monimutkaisempia vaikutukset ovat. Yhdellä korjausliikkeellä ei enää pystytä muuttamaan asioiden kulkua, vaan muutokset ovat peruuttamattomia. Inhimillinen kärsimys lisääntyy erilaisten luonnon ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Ruokaturva häviää, satoja menetetään, kasvitaudit lisääntyvät… Suomessa sateet lisääntyvät, routakerros ohenee (maan painuminen) ja vedenpinta nousee rannikoilla ja vaikeuttaa siten infran rakentamista. Maankäytön tarpeet on mietittävä tarkasti yli toimialarajojen yhteistyössä. 

Uuden hallituksen terveiset 

Antti Kerppola, Petri Suutarinen, Silja Nopanen, Katriina Penttinen ja Kari Hiltunen.

Uutena puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittava Antti Kerppola HYY Yhtymästä toivotti kaikki tervetulleiksi tekemään strategian mukaista työtä vähähiilisyyden, kiertotalouden ja kestävämmän elämän edistämiseksi. Varapuheenjohtaja Petri Suutarinen Kevasta piti nimitystään hyvänä jatkumona keväällä päättyvälle Raklin puheenjohtajuudelle. Silja Nopanen (Newsec Asset Management) tuo kiinteistöjen ylläpito -organisaation näkemystä hallitustyöhön. Katriina Penttinen (Citycon) peilaa kenttää kehittäjäorganisaation näkökulmasta. Kari Hiltunen Rambollilta tuo laajaa osaamista kiinteistöjohtamisen alueelta. Jäsenhankinta on keskeinen asia myös hallituksen agendalla.

Vuosi 2018 on ollut toimikuntatyössä aktiivinen ja olemme tehneet pitkäjänteistä työtä uusien jäsenten saamiseksi verkostoomme. Ensi vuoden toimintasuunnitelma on täynnä tapahtumia, koulutustarjonta on monipuolista ja  jäsenverkostoa aktivoidaan yhteistyöhön ja kasvatetaan monin eri tavoin. 

World Green Building Council ja Net Zero Carbon Commitment 

Ilari Aho

GBC Finland on osa kansainvälistä World Green Building Council -verkostoa, jonka kuulumisista tilaisuudessa oli kertomassa Ilari Aho, WorldGBC:n hallituksen jäsen. WorldGBC tekee aktiivista työtä hallituksien suuntaan nostamalla esiin vihreän rakentamisen teemojaGBC Finland on aktiivisesti mukana Euroopan verkostossa esimerkiksi EeMAP-hankkeen myötä. 

Yksi konkreettinen esimerkki tästä on alkusyksystä San Franciscossa Global Climate Action Summit -huippukokouksessa lanseerattu Net Zero Carbon Commitment -sitoumus, joka vetoaa yrityksiin ja kaupunkeihin, jotta ne tekevät rohkeita ilmastotekoja rakennetun ympäristönsä suhteen. Sitoumuksen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius allekirjoittaneen oman toiminnan aiheuttamissa päästöissä vuoteen 2030 mennessä ja kannustaa muuttamaan kaikkien rakennustensa toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. 

Sitoumuksen on allekirjoittanut tähän mennessä 15 organisaatiota,  22 miljoonakaupunkia ja 5 aluetta/valtiota, jotka toteuttavat sitoumuksen mukaisesti nollapäästöistä rakentamista kaikessa uudisrakentamisessaan ja tavoitteena on saavuttaa korjausrakentamisessa samaa uudistumista. GBC keskittyy kiinteistönomistajien sitouttamiseen, kun taas C40-verkosto huolehtii suurkaupunkien mukaan lähtemisestä. Työkaluja sitoumuksen toteuttamiseen on luotu kaupungeille ja muille tahoille mutta myös maakohtaisesti, jotta sitoumusviestit jatkavat kulkuaan eteenpäin. 

Asettamalla kunnianhimoisia ja absoluuttisia tavoitteita, sitoumus pyrkii maksimoimaan mahdollisuudet rajoittaa ilmaston lämpenemisen alle 1,5 celsiusasteeseen vähentämällä merkittävästi rakennuksien toiminnan aiheuttamia päästöjä.

Opinnäytetyökilpailun palkinnoissa katseet kohti Joutsenmerkkiä ja mineraalirivillan kierrätystä 

Tänä vuonna kilpailun voittajiksi valittiin Janne Mannersalo Hämeen ammattikorkeakoulusta opinnäytetyöllään Uudisrakennuksen Joutsenmerkki ja Tuomas Hirvijoki Oulun yliopistosta diplomityöllään Mineraalivillajätteen geopolymerisointi. Kilpailuehdotuksissa käsiteltiin asukkaan tukemista vähähiilisessä asumisessa ja puurakentamista, mutta myös kaukolämmön kysyntäjoustoa ja sisäolosuhteen huomioivaa korjausrakentamista – digitalisaatiota unohtamatta.

Syyskokouksen päätökset tiivistettynä 

GBC Finlandin uusien sääntöjen mukainen syyskokous käsitteli ja päätti seuraavaa (tiivistelmä, kokouspöytäkirja julkaistaan sen valmistuttua):

  • Vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017, käsiteltiin tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 osalta.  
  • Kuultiin katsaus vuoden 2018 kohokohdista.
  • Vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.  
  • Päätettiin vuoden 2019 jäsenmaksuista. 
  • Täydennettiin hallitusta (kuten yllä kuvattu).
  • Valittiin tilintarkastaja vuodelle 2019.

 GBC:n toiminnan keskeiset aineistot on koottu tälle sivulle. Lisäksi GBC:n jäsenten käytössä olevaan aineistopankkiin on koottu kaikki yhdistyksen kokousten aineistot viime vuosilta (salasana toimitettu erikseen tai saatavissa toimistolta). 

Lisätietoja kokouksen päätöksistä Mikko Nousiaiselta (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota