Green Building Council Finland

Syyskokouksen ja jäsentilaisuuden kuulumisia: strategian toteuttaminen jatkuu vahvana ilmastonmuutoksen haasteita ratkoen

21.11.2018 pidetyssä syyskokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2019. Kokouksen avauspuheenvuorossa Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta kertoi ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutuskeinoista KIRA-alalla. World Green Building Councilin hallituksen jäsen Ilari Aho valaisi globaalin verkoston ajankohtaisista projekteista. Tämän vuoden opinnäytetyökilpailussa palkittiin Joutsenmerkkiä ja kiertotaloutta käsittelevät työt. 

Ilmastonmuutoksen hillintä 

Hannele Korhonen

GBC:n strategian mukaisesti haluamme nostaa ilmastonmuutoksen tuomia haasteita ja niiden ratkaisuja esiin. Olemme ratkaisevassa roolissa sekä hillitsemisessä, että siihen sopeutumisessa. Hannele Korhonen, toimialajohtaja ilmatieteen laitokselta, kertoi lokakuussa julkaistun IPCC –erikoisraportin täsmennettyä viestiä kiinteistö- ja rakennusalalle. Erikoisraportti on hallitusten välinen puolueeton ilmastopaneeli, joka kokoaa kaiken olemassa olevan todennetun tiedon raportiksi. Tietoa tarkastellaan epävarmuuksien ja relevanssin kannalta, mutta toimenpiteisiin ei oteta kantaa.  

Tämänhetkinen lämpeneminen on selitettävissä ihmisen toiminnalla. Luonnolliset nielut eivät riitä kompensoimaan päästömääriä. Tästä syystä tarvitaan ihmisen toimintaa kompensoivia nieluja. KIRA-alalla pystytään tarttumaan kolmeen merkittävään keinoon, jolla 1,5 asteen tavoite on saavutettavissa. 

1 Sähköistäminen (kivihiilen korvaaminen)
   ->hiilettömät energiatuotantomuodot
2 Energiatehokkuuden parantaminen
3 Energiankulutuksen vähentäminen

Rakennusalan erikoispiirteenä on päätösten pitkäikäisyys. Nyt tehtävät päätökset kantavat vuosikymmeniä. Teknologioita näiden kolmen keinon saavuttamiseksi on paljon. Uudisrakentamisessa suunnittelulla on merkittävä painotus jäähdytys- ja lämmitysratkaisuja valittaessa. Lähtökohtaisesti ne on mitoitettava vähähiiliseksi tai nollapäästöiseksi. Kaikki energia pyritään ottamaan talteen ja hyödyntämään uudestaan esimerkiksi veden lämmityksessä (2). Kiertotalous on uusi musta myös kira-alalla: materiaaleja tulee kierrättää ja uudelleenkäyttää ja lisäksi tulee määrätietoisesti etsiä reittejä materiaalien käytön vähentämiseen. Samat keinot toimivat korjausrakentamiseen.  

Kuluttajille asumisen normit tulisi määritellä uudestaan. Vähemmillä neliöillä saadaan asumismukavuutta, kunhan asuinneliöt on suunniteltu nerokkaasti.  Asuinhuoneistojen peruslämpötilaa pystytään alentamaan muutamilla asteella.  Älykodit tuovat helpotusta varmasti rakennusten ylläpidon optimoinnissa. Käyttämättömänä olevat laitteet kytkeytyvät pois päältä tai harvoin käytettyjen tilojen lämpötiloja ylläpitolämmitystä voidaan madaltaa. 

Miksi pitäisi pyrkiä 1,5 asteen tavoitteeseen? 

1,5 asteen maailmassa riskit ovat helpommin hallittavissa kuin 2 asteen maailmassa. Mitä lämpimämmäksi maapallon ilmasto käy, sitä monimutkaisempia vaikutukset ovat. Yhdellä korjausliikkeellä ei enää pystytä muuttamaan asioiden kulkua, vaan muutokset ovat peruuttamattomia. Inhimillinen kärsimys lisääntyy erilaisten luonnon ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Ruokaturva häviää, satoja menetetään, kasvitaudit lisääntyvät… Suomessa sateet lisääntyvät, routakerros ohenee (maan painuminen) ja vedenpinta nousee rannikoilla ja vaikeuttaa siten infran rakentamista. Maankäytön tarpeet on mietittävä tarkasti yli toimialarajojen yhteistyössä. 

Uuden hallituksen terveiset 

Antti Kerppola, Petri Suutarinen, Silja Nopanen, Katriina Penttinen ja Kari Hiltunen.

Uutena puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittava Antti Kerppola HYY Yhtymästä toivotti kaikki tervetulleiksi tekemään strategian mukaista työtä vähähiilisyyden, kiertotalouden ja kestävämmän elämän edistämiseksi. Varapuheenjohtaja Petri Suutarinen Kevasta piti nimitystään hyvänä jatkumona keväällä päättyvälle Raklin puheenjohtajuudelle. Silja Nopanen (Newsec Asset Management) tuo kiinteistöjen ylläpito -organisaation näkemystä hallitustyöhön. Katriina Penttinen (Citycon) peilaa kenttää kehittäjäorganisaation näkökulmasta. Kari Hiltunen Rambollilta tuo laajaa osaamista kiinteistöjohtamisen alueelta. Jäsenhankinta on keskeinen asia myös hallituksen agendalla.

Vuosi 2018 on ollut toimikuntatyössä aktiivinen ja olemme tehneet pitkäjänteistä työtä uusien jäsenten saamiseksi verkostoomme. Ensi vuoden toimintasuunnitelma on täynnä tapahtumia, koulutustarjonta on monipuolista ja  jäsenverkostoa aktivoidaan yhteistyöhön ja kasvatetaan monin eri tavoin. 

World Green Building Council ja Net Zero Carbon Commitment 

Ilari Aho

GBC Finland on osa kansainvälistä World Green Building Council -verkostoa, jonka kuulumisista tilaisuudessa oli kertomassa Ilari Aho, WorldGBC:n hallituksen jäsen. WorldGBC tekee aktiivista työtä hallituksien suuntaan nostamalla esiin vihreän rakentamisen teemojaGBC Finland on aktiivisesti mukana Euroopan verkostossa esimerkiksi EeMAP-hankkeen myötä. 

Yksi konkreettinen esimerkki tästä on alkusyksystä San Franciscossa Global Climate Action Summit -huippukokouksessa lanseerattu Net Zero Carbon Commitment -sitoumus, joka vetoaa yrityksiin ja kaupunkeihin, jotta ne tekevät rohkeita ilmastotekoja rakennetun ympäristönsä suhteen. Sitoumuksen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius allekirjoittaneen oman toiminnan aiheuttamissa päästöissä vuoteen 2030 mennessä ja kannustaa muuttamaan kaikkien rakennustensa toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. 

Sitoumuksen on allekirjoittanut tähän mennessä 15 organisaatiota,  22 miljoonakaupunkia ja 5 aluetta/valtiota, jotka toteuttavat sitoumuksen mukaisesti nollapäästöistä rakentamista kaikessa uudisrakentamisessaan ja tavoitteena on saavuttaa korjausrakentamisessa samaa uudistumista. GBC keskittyy kiinteistönomistajien sitouttamiseen, kun taas C40-verkosto huolehtii suurkaupunkien mukaan lähtemisestä. Työkaluja sitoumuksen toteuttamiseen on luotu kaupungeille ja muille tahoille mutta myös maakohtaisesti, jotta sitoumusviestit jatkavat kulkuaan eteenpäin. 

Asettamalla kunnianhimoisia ja absoluuttisia tavoitteita, sitoumus pyrkii maksimoimaan mahdollisuudet rajoittaa ilmaston lämpenemisen alle 1,5 celsiusasteeseen vähentämällä merkittävästi rakennuksien toiminnan aiheuttamia päästöjä.

Opinnäytetyökilpailun palkinnoissa katseet kohti Joutsenmerkkiä ja mineraalirivillan kierrätystä 

Tänä vuonna kilpailun voittajiksi valittiin Janne Mannersalo Hämeen ammattikorkeakoulusta opinnäytetyöllään Uudisrakennuksen Joutsenmerkki ja Tuomas Hirvijoki Oulun yliopistosta diplomityöllään Mineraalivillajätteen geopolymerisointi. Kilpailuehdotuksissa käsiteltiin asukkaan tukemista vähähiilisessä asumisessa ja puurakentamista, mutta myös kaukolämmön kysyntäjoustoa ja sisäolosuhteen huomioivaa korjausrakentamista – digitalisaatiota unohtamatta.

Syyskokouksen päätökset tiivistettynä 

GBC Finlandin uusien sääntöjen mukainen syyskokous käsitteli ja päätti seuraavaa (tiivistelmä, kokouspöytäkirja julkaistaan sen valmistuttua):

  • Vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017, käsiteltiin tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 osalta.  
  • Kuultiin katsaus vuoden 2018 kohokohdista.
  • Vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.  
  • Päätettiin vuoden 2019 jäsenmaksuista. 
  • Täydennettiin hallitusta (kuten yllä kuvattu).
  • Valittiin tilintarkastaja vuodelle 2019.

 GBC:n toiminnan keskeiset aineistot on koottu tälle sivulle. Lisäksi GBC:n jäsenten käytössä olevaan aineistopankkiin on koottu kaikki yhdistyksen kokousten aineistot viime vuosilta (salasana toimitettu erikseen tai saatavissa toimistolta). 

Lisätietoja kokouksen päätöksistä Mikko Nousiaiselta (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä