Green Building Council Finland

Syyskokouksen ja jäsentilaisuuden kuulumisia: strategian toteuttaminen jatkuu vahvana ilmastonmuutoksen haasteita ratkoen

21.11.2018 pidetyssä syyskokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2019. Kokouksen avauspuheenvuorossa Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta kertoi ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutuskeinoista KIRA-alalla. World Green Building Councilin hallituksen jäsen Ilari Aho valaisi globaalin verkoston ajankohtaisista projekteista. Tämän vuoden opinnäytetyökilpailussa palkittiin Joutsenmerkkiä ja kiertotaloutta käsittelevät työt. 

Ilmastonmuutoksen hillintä 

Hannele Korhonen

GBC:n strategian mukaisesti haluamme nostaa ilmastonmuutoksen tuomia haasteita ja niiden ratkaisuja esiin. Olemme ratkaisevassa roolissa sekä hillitsemisessä, että siihen sopeutumisessa. Hannele Korhonen, toimialajohtaja ilmatieteen laitokselta, kertoi lokakuussa julkaistun IPCC –erikoisraportin täsmennettyä viestiä kiinteistö- ja rakennusalalle. Erikoisraportti on hallitusten välinen puolueeton ilmastopaneeli, joka kokoaa kaiken olemassa olevan todennetun tiedon raportiksi. Tietoa tarkastellaan epävarmuuksien ja relevanssin kannalta, mutta toimenpiteisiin ei oteta kantaa.  

Tämänhetkinen lämpeneminen on selitettävissä ihmisen toiminnalla. Luonnolliset nielut eivät riitä kompensoimaan päästömääriä. Tästä syystä tarvitaan ihmisen toimintaa kompensoivia nieluja. KIRA-alalla pystytään tarttumaan kolmeen merkittävään keinoon, jolla 1,5 asteen tavoite on saavutettavissa. 

1 Sähköistäminen (kivihiilen korvaaminen)
   ->hiilettömät energiatuotantomuodot
2 Energiatehokkuuden parantaminen
3 Energiankulutuksen vähentäminen

Rakennusalan erikoispiirteenä on päätösten pitkäikäisyys. Nyt tehtävät päätökset kantavat vuosikymmeniä. Teknologioita näiden kolmen keinon saavuttamiseksi on paljon. Uudisrakentamisessa suunnittelulla on merkittävä painotus jäähdytys- ja lämmitysratkaisuja valittaessa. Lähtökohtaisesti ne on mitoitettava vähähiiliseksi tai nollapäästöiseksi. Kaikki energia pyritään ottamaan talteen ja hyödyntämään uudestaan esimerkiksi veden lämmityksessä (2). Kiertotalous on uusi musta myös kira-alalla: materiaaleja tulee kierrättää ja uudelleenkäyttää ja lisäksi tulee määrätietoisesti etsiä reittejä materiaalien käytön vähentämiseen. Samat keinot toimivat korjausrakentamiseen.  

Kuluttajille asumisen normit tulisi määritellä uudestaan. Vähemmillä neliöillä saadaan asumismukavuutta, kunhan asuinneliöt on suunniteltu nerokkaasti.  Asuinhuoneistojen peruslämpötilaa pystytään alentamaan muutamilla asteella.  Älykodit tuovat helpotusta varmasti rakennusten ylläpidon optimoinnissa. Käyttämättömänä olevat laitteet kytkeytyvät pois päältä tai harvoin käytettyjen tilojen lämpötiloja ylläpitolämmitystä voidaan madaltaa. 

Miksi pitäisi pyrkiä 1,5 asteen tavoitteeseen? 

1,5 asteen maailmassa riskit ovat helpommin hallittavissa kuin 2 asteen maailmassa. Mitä lämpimämmäksi maapallon ilmasto käy, sitä monimutkaisempia vaikutukset ovat. Yhdellä korjausliikkeellä ei enää pystytä muuttamaan asioiden kulkua, vaan muutokset ovat peruuttamattomia. Inhimillinen kärsimys lisääntyy erilaisten luonnon ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Ruokaturva häviää, satoja menetetään, kasvitaudit lisääntyvät… Suomessa sateet lisääntyvät, routakerros ohenee (maan painuminen) ja vedenpinta nousee rannikoilla ja vaikeuttaa siten infran rakentamista. Maankäytön tarpeet on mietittävä tarkasti yli toimialarajojen yhteistyössä. 

Uuden hallituksen terveiset 

Antti Kerppola, Petri Suutarinen, Silja Nopanen, Katriina Penttinen ja Kari Hiltunen.

Uutena puheenjohtajana vuodenvaihteessa aloittava Antti Kerppola HYY Yhtymästä toivotti kaikki tervetulleiksi tekemään strategian mukaista työtä vähähiilisyyden, kiertotalouden ja kestävämmän elämän edistämiseksi. Varapuheenjohtaja Petri Suutarinen Kevasta piti nimitystään hyvänä jatkumona keväällä päättyvälle Raklin puheenjohtajuudelle. Silja Nopanen (Newsec Asset Management) tuo kiinteistöjen ylläpito -organisaation näkemystä hallitustyöhön. Katriina Penttinen (Citycon) peilaa kenttää kehittäjäorganisaation näkökulmasta. Kari Hiltunen Rambollilta tuo laajaa osaamista kiinteistöjohtamisen alueelta. Jäsenhankinta on keskeinen asia myös hallituksen agendalla.

Vuosi 2018 on ollut toimikuntatyössä aktiivinen ja olemme tehneet pitkäjänteistä työtä uusien jäsenten saamiseksi verkostoomme. Ensi vuoden toimintasuunnitelma on täynnä tapahtumia, koulutustarjonta on monipuolista ja  jäsenverkostoa aktivoidaan yhteistyöhön ja kasvatetaan monin eri tavoin. 

World Green Building Council ja Net Zero Carbon Commitment 

Ilari Aho

GBC Finland on osa kansainvälistä World Green Building Council -verkostoa, jonka kuulumisista tilaisuudessa oli kertomassa Ilari Aho, WorldGBC:n hallituksen jäsen. WorldGBC tekee aktiivista työtä hallituksien suuntaan nostamalla esiin vihreän rakentamisen teemojaGBC Finland on aktiivisesti mukana Euroopan verkostossa esimerkiksi EeMAP-hankkeen myötä. 

Yksi konkreettinen esimerkki tästä on alkusyksystä San Franciscossa Global Climate Action Summit -huippukokouksessa lanseerattu Net Zero Carbon Commitment -sitoumus, joka vetoaa yrityksiin ja kaupunkeihin, jotta ne tekevät rohkeita ilmastotekoja rakennetun ympäristönsä suhteen. Sitoumuksen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius allekirjoittaneen oman toiminnan aiheuttamissa päästöissä vuoteen 2030 mennessä ja kannustaa muuttamaan kaikkien rakennustensa toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. 

Sitoumuksen on allekirjoittanut tähän mennessä 15 organisaatiota,  22 miljoonakaupunkia ja 5 aluetta/valtiota, jotka toteuttavat sitoumuksen mukaisesti nollapäästöistä rakentamista kaikessa uudisrakentamisessaan ja tavoitteena on saavuttaa korjausrakentamisessa samaa uudistumista. GBC keskittyy kiinteistönomistajien sitouttamiseen, kun taas C40-verkosto huolehtii suurkaupunkien mukaan lähtemisestä. Työkaluja sitoumuksen toteuttamiseen on luotu kaupungeille ja muille tahoille mutta myös maakohtaisesti, jotta sitoumusviestit jatkavat kulkuaan eteenpäin. 

Asettamalla kunnianhimoisia ja absoluuttisia tavoitteita, sitoumus pyrkii maksimoimaan mahdollisuudet rajoittaa ilmaston lämpenemisen alle 1,5 celsiusasteeseen vähentämällä merkittävästi rakennuksien toiminnan aiheuttamia päästöjä.

Opinnäytetyökilpailun palkinnoissa katseet kohti Joutsenmerkkiä ja mineraalirivillan kierrätystä 

Tänä vuonna kilpailun voittajiksi valittiin Janne Mannersalo Hämeen ammattikorkeakoulusta opinnäytetyöllään Uudisrakennuksen Joutsenmerkki ja Tuomas Hirvijoki Oulun yliopistosta diplomityöllään Mineraalivillajätteen geopolymerisointi. Kilpailuehdotuksissa käsiteltiin asukkaan tukemista vähähiilisessä asumisessa ja puurakentamista, mutta myös kaukolämmön kysyntäjoustoa ja sisäolosuhteen huomioivaa korjausrakentamista – digitalisaatiota unohtamatta.

Syyskokouksen päätökset tiivistettynä 

GBC Finlandin uusien sääntöjen mukainen syyskokous käsitteli ja päätti seuraavaa (tiivistelmä, kokouspöytäkirja julkaistaan sen valmistuttua):

  • Vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017, käsiteltiin tilintarkastajien lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 osalta.  
  • Kuultiin katsaus vuoden 2018 kohokohdista.
  • Vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio.  
  • Päätettiin vuoden 2019 jäsenmaksuista. 
  • Täydennettiin hallitusta (kuten yllä kuvattu).
  • Valittiin tilintarkastaja vuodelle 2019.

 GBC:n toiminnan keskeiset aineistot on koottu tälle sivulle. Lisäksi GBC:n jäsenten käytössä olevaan aineistopankkiin on koottu kaikki yhdistyksen kokousten aineistot viime vuosilta (salasana toimitettu erikseen tai saatavissa toimistolta). 

Lisätietoja kokouksen päätöksistä Mikko Nousiaiselta (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT