Green Building Council Finland

finzeb

FInZEB-hankkeen loppuraportti on julkaistu

FInZEB-hankkeen loppuraportti ja siihen sisältyvät ehdotukset nZEB-E-luvuiksi rakennustyypeittäin ovat valmistuneet. Ne on luovutettu ympäristöministeriölle pohjatiedoksi tulevalle lähes nollaenergiarakennuksia käsittelevälle säädösvalmistelulle.