Green Building Council Finland

nollaenergiatalo

REHVA Annual Conference, Tallinna

REHVAn vuosikonferenssin teemoina ovat nollaenergiarakentaminen ja rakennusten luokittelu. REHVA (Federation of European Heating and Air Conditioning Association) on eurooppalainen talotekniikka-alan kattojärjestö, jonka

Vihreä rakentaminen – tämä on nollaenergiatalo

Avaamme muutamia vihreyteen ja rakentamiseen liittyviä termejä ja annamme konkreettisen esimerkin. Nyt vuorossa on nollaenergiatalo. Mikä on nollaenergiatalo? – Nollaenergiatalon energian kokonaiskulutuksen

Rakennusteollisuuden mukaan ERA17-ohjelman aikataulu on liian kireä

Rakennusteollisuus pitää ympäristöministeriön ERA17-toimintaohjelmaa näkemyksellisyydessään ansiokkaana, mutta aikataulua liian kunnianhimoisena. Energiatehokkuusdirektiivin mukaan uudisrakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia viimeistään vuonna 2020. ERA17-raportissa tämä

Mitä eroa on matalaenergiatalolla ja passiivienergiatalolla?

Energiatehokkaiden talojen määritelmäviidakkoon on helppo eksyä. Motiva on päivittänyt verkkosivuilleen (http://motiva.fi/rakentaminen/millainen_on_energiatehokas_pientalo/matalaenergiatalon_maaritelmia)  energiatehokkaiden talojen määritelmät: Matalaenergiatalo Vuoden 2010 alusta voimaan tulleiden uusien rakentamismääräysten