Green Building Council Finland

resilienssi rakennetussa ympäristössä; jakamistalous; kiertotalouden mukaiset materiaali; cradle to cradle;