Green Building Council Finland

#BuildingLife Expert Fora 1

3.3.2021–10.3.2021 | 0.00
Tervetuloa #BuildingLife-projektin Experts’ Forum -tapahtumiin!

 

Tapahtumissa kerätään tietoa KIRA-alan hiilineutraaliustoimenpideohjelman kokoamista varten. Työpajoissa arvioidaan tunnistettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja innovoidaan uusia ratkaisuja, jotka vauhdittavat Suomea ja EU:ta tiellä kohti hiilineutraaliutta. Tulosten avulla valmistellaan KIRA-alan ilmastokestävyyden nykytilakatsaus julkaistavaksi ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarissa. Tuloksien avulla laadittu muutosta ohjaava toimenpideohjelma julkaistaan syksyllä World Green Building Weekillä.

Tapahtumiin kannustetaan osallistumaan kaikkien alan edelläkävijöiden, jotka haluavat vaikuttaa alan muutokseen kohta hiilineutraaliutta. Valitse alla olevista ryhmistä itsellesi sopivimmat ja pyydä kollegatkin mukaan.

 

 

3.3. klo 13.00-14.30 Kaavoittaminen ja kaupunkikehitys

Työpajan teema on edelläkävijäkaupunkien aluekaavoitushankkeiden tavoitteiden kartoittaminen ja keskustelu kaupunkikehityksen vaikutusmahdollisuuksista ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

4.3. klo 9.00 – 10.30 Omistaminen ja käytönaikaiset päästöt

Työpajassa keskitytään kiinteistöjen energiankäytöstä aiheutuvien päästöjen minimointiin ja paikallisen energiantuotannon tuomiin mahdollisuuksiin.

4.3. klo 13.00 – 14.30 Asuntokehittäminen

Työpajassa keskitytään uudisasuntotuotannon hiilijalanjäljen arviointiin ja vähentämistoimenpiteisiin. Työpajassa arvioidaan myös, minkälaisilla toimenpiteillä asuntotuotannon hiilijalanjäljen hillintää voitaisiin vauhdittaa.

9.3. klo 13.00 – 14.30 Toimitilakehittäminen

Työpajassa keskitytään toimitilakehityksen uusimpiin tuuliin ja villeimpiin innovaatioihin. Työpajassa pohditaan, minkälaisilla ratkaisuilla uudistoimitiloissa varmistetaan resilienssi ja muuntojoustavuus.

10.3. klo 9.00 – 10.30 Rakennustuoteteollisuus

Työpajassa keskitytään rakennustuoteteollisuuden materiaalikierron vahvistamisen mahdollisuuksiin ja energiatehokkuustoimenpiteisiin.

10.3. klo 13.00 -14.30 Infrarakentaminen

Työpajassa keskitytään tie- ja väylähankkeiden ympäristövaikutusten arviointiin ja hiilijalanjäljen pienentämismahdollisuuksiin.

 

Lisätiedot

Projektin verkkosivuilta: https://figbc.fi/projektit/buildinglife/

Miisa Tähkänen, 040 080 3237, etu.sukunimi@figbc.fi