Green Building Council Finland

GBPro koulutus RTS Rakennushankkeen Ympäristöluokitus – perusteet

11.4.2019 | 9.00–15.30

BIM Kampus
Lapinrinne 3
00100
HELSINKI

RTS ympäristöluokituksen käyttäjäkoulutus

 

RTS ympäristöluokitus johdanto

9:00- 9:25 Johdanto

 • Työkalun tausta, suomalaiset erityispiirteet ja parhaat käytännöt
 • Ympäristöluokitukseen liittyvä lainsäädäntö ja standardit
 • Tulevaisuuden kehitys

9:25– 09:40 Ympäristötyökalun käyttökohteet

 • Kohdekohtainen soveltuvuus, rakennustyypit ja hanketyypit

9:40- 10:00 Luokituksen perusrakenne

 • Kriteeristön sisältö ja rajaukset
 • Luokitusarvosanan muodostuminen, kriteerien pisteytys ja painoarvot
 • Luokituksen kustannukset

10:00- 10:10 Tauko

 

RTS ympäristöluokituskriteerit ja sertifiointi

10:10 – 10.50 Kriteeristön sisältö

 • Kriteerivaatimusten läpikäynti

10.55 – 11:15 Laskentamallit ja työkalut

 • CO2-laskuri ja viherkerroinmenetelmä
 • innovaatioiden hakeminen

11:15-11:30 Luokituksen käyttö rakennushankkeessa

 • Luokitushankkeen osapuolet ja osapuolten tehtävät
 • Tekninen tuki

11:30–12:30 Lounastauko

 

RT Hankeohjaustyökalu

12:30–13:00 RT ympäristötyökalun esittely

 • Hankkeen eteneminen ja vaiheet
 • Työkalun esittely
 • Kriteerikorttien rakenne
 • Hankkeen perustaminen

13:00-13:40 Tavoitteiden asettaminen

 • Tavoitteiden asettaminen
 • HARJOITE: tavoitteiden asettaminen hankkeelle

13:40-15:00 Työkalun käyttö hankkeenohjauksessa

 • Hanketyökalun käyttö ohjauksessa
 • Vastuut ja vastuiden asettaminen suunnittelualoittain
 • HARJOITE: vastuiden asettaminen hankkeessa
 • Todistusaineiston syöttö ja vaatimukset
 • HARJOITE: todistusaineiston syöttö
 • Erilaiset raportit ja niiden käyttäminen seurannassa
 • Auditointi ja todentava auditointi

15.00- 15:15 Tilaisuuden päätös ja todistukset

Ilmoittautuminen tästä linkistä

Lisätietoja