Green Building Council Finland

Kasvua kiertotaloudesta – Rakentamisen uudet hiiliviisaat ratkaisut

21.3.2023 | 13.00–16.00
Rakennusalalla on tärkeä rooli luonnonvarojen käytön kestävöittämisessä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tässä tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja kestävyyden toteuttamisesta rakentamisen eri vaiheissa, kierrätysmateriaalien käytöstä ja materiaalitehokkuudesta. Lisäksi yritysten edustajat kertovat omista kokemuksistaan ja ideoistaan rakentamisen kiertotalouden saralla. Tilaisuus toteutetaan hybridinä.

 

Ohjelma

13:00 Alkusanat, TKI-johtaja Noora Jansson, Oulun ammattikorkeakoulu​

13:10 Kierrätysmateriaalit viherrakentamisessa, Projekti-insinööri Tuomas Heikkinen, Kiertokaari Oy ​

13:30 Betoni hiilinieluna – laskelmia karbonisaatiosta, projektipäällikkö Tommi Kekkonen, Rakennustuoteteollisuus​

13:50 Infrarakentamisen ilmastolaskenta, erityisasiantuntija Janne Pesu, Suomen ympäristökeskus​

14:10 Materiaalitorin kautta rakentamisen jätteet ja sivuvirrat kiertoon, johtava asiantuntija Ilkka Hippinen, Motiva​

14:30 Kahvit + Motivan piste​

15:00 Kunta kiertotalouden asialla, elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, Utajärven kunta ​

15:15 Tuhkien käyttömahdollisuudet happamien sulfaattimaiden käsittelyssä, suunnittelija Pyry Potila, Environmental Geotechnics R&D Ramboll​

15:30 Lajitellusta purkupuusta biohiiltä, toimitusjohtaja Juha Roininen, Carbon Balance Oy​

15:45 Kiertotaloutta väylärakentamiseen – case betonisten ratapölkkyjen uusiokäyttö, kiertotalousasiantuntija Tero Leppänen, Welado Oy ​

16:00 Tilaisuus päättyy

 

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu!