Green Building Council Finland

Kiertotalouden verkostot NYT! -verkkoseminaari

15.9.2022 | 9.00–12.00
Tapahtumassa pureudutaan siihen, miksi kiertotalouden yhteistyössä tarvitaan verkostoja ja ekosysteemejä, millaista kiertotalousyhteistyötä ja -verkostoja on jo kehitetty ja miten yritykset voisivat osallistua ja hyötyä niistä. Tapahtuma on suunnattu erityisesti yritysten, kuntien sekä oppi- ja tutkimuslaitosten edustajille, mutta mukaan voi tulla myös kiinnostuksesta aihetta kohtaan.  

 

Verkkoseminaari järjestetään Zoomin välityksellä ja on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen tapahtuu 14.9.2022 mennessä tämän linkin kautta: https://elomake.laurea.fi/lomakkeet/20441/lomake.html 

 

Lisätietoja verkkoseminaarista, sen puhujat ja aikataulu ovat nähtävissä tapahtuman verkkosivulla: https://cego.fi/kiertotalouden-verkostot-nyt/