Green Building Council Finland

Kiertotalous kuntien rakentamisessa – Ekokumppaneiden rakennuttajatilaisuus-webinaari

7.4.2022 | 9.00–11.00
Ekokumppanit ja Tampereen kaupunki järjestävät Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan kuntien rakennuttajille sekä muille kiinnostuneille suunnatun rakennuttajatilaisuus-webinaarin torstaina 7.4.2021 klo 9–11. Aiheena tilaisuudessa on tällä kertaa kuntien rakentamisen kiertotalous.

Tilaisuudessa kuullaan neljä mielenkiintoista puheenvuoroa Vantaan kaupungilta, Green Building Council Finlandilta, Spolia Design Oy:lta sekä Skanskalta. Puheenvuoroissa tuodaan esiin eri puhujatahojen tulokulmia kuntien rakentamisen kiertotalouteen peilaten konkreettiseen esimerkkitapaukseen: miten kaupungin tilaajat ja rakennuttajat voivat edistää kiertotaloutta Ahvenisjärven koulun tyylisissä purku- ja uudisrakennuskohteissa? Tule siis kuulemaan maksuttomaan webinaaritilaisuuteen, millaisia terveisiä puhujilla on kuntien rakennuttajille ja tilaajille lähettää.

Ohjelma to 7.4.2022:
9:00-9:30 Green Building Council Finland, Ella Lahtinen: Kiertotalouden mahdollisuudet rakennusalalla
9:30-10:00 Vantaan kaupunki, Kimmo Nekkula: Kokemuksia kiertotalouden tuomisesta julkisiin rakennushankkeisiin
10:00-10:30 Spolia Design Oy: Palveluja ja tukea kiertotalouden mukaiseen rakennuttamiseen julkisille tilaajille
10:30-11:00 SKANSKA, Tero Niemelä: Rakennusliikkeen terveiset tilaajille ja rakennuttamisprosessien kehittäjille

Esitykset ovat noin 20 minuuttia, jonka jälkeen keskustelulle, kysymyksille ja kommenteille on varattu noin kymmenen minuuttia. Tilaisuuden osallistujien vuorovaikutus on siis erittäin tervetullutta!

Laita webinaari kalenteriin ja liity linjoille tästä linkistä

Voit myös kopioida Teams-linkin omaan kalenterimerkintääsi: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDkyOGNlMmItMmVjMy00OWNlLThmY2ItZTUyNWVhMzAwZGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dde5dc12-bd3c-4c06-85cc-34361efe9ad4%22%2c%22Oid%22%3a%22ceca7905-7599-4681-88c6-c20ab074a8e5%22%7d