Green Building Council Finland

Kiertotalouskriteerit haltuun -klinikan sparraustilaisuus

19.9.2019 | 8.30–11.00

Rakli
Annankatu 24, 2. krs
00100
Helsinki

RAKLI järjestää syksyn 2019 ja alkutalven 2020 aikana ”Kiertotalouskriteerit haltuun” -klinikan. Klinikan tavoitteena on määrittää aluekohtaisia tavoitteita, mahdollisuuksia ja kriteereitä kiertotalouden toteutumiseksi niin, että alueiden elinvoimaisuus säilyy ja jopa voimistuu. Klinikassa pyritään muodostamaan tiekarttoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Työskentelyssä halutaan huomioida kaupunkien näkökulman lisäksi kiinteistönomistajien ja alueen muiden toimijoiden näkökulmia. Klinikka toteutetaan yhteistyössä Green Building Councilin kanssa. Tämän tilaisuuden tarkoituksena on esitellä tulevaa klinikkaa sekä rajata sen aihepiirejä etsimällä yhteisiä klinikassa ratkaistavia työskentelykysymyksiä. Tilaisuudessa kuullaan myös osallistujien näkemyksiä kiertotalouteen, sen haasteisiin ja klinikassa käsiteltäviin kysymyksiin.

Ohjelma

8.30

Kahvia ja pientä purtavaa

9.00

Tilaisuuden avaus ja klinikan tausta (mm. kiertotalous hallitusohjelmassa) Mikko Somersalmi, RAKLI ry

Kiertotalouskriteerit haltuun -klinikka Marika Latvala, RAKLI ry

Kiertotaloussprintti
Jessica Karhu, Green Building Council Finland

Alueellinen näkökulma kiertotaloudesta
N.N. (tarkentuu lähempänä)

Osallistujien haasteita ja kysymyksiä kiertotalouteen liittyen
Keskustelu: tulevan klinikan ratkaistavat haasteet ja työskentelykysymykset

Miten tästä eteenpäin? Tulevien työpajojen aikataulu

11.00
Tilaisuus päättyy

 

 

ILMOITTAUTUMINEN

 

Marika Latvala 040 554 1351, Mikko Somersalmi 040 720 7645, Juho Kess 050 534 3955, Kimmo Kurunmäki 050 373 6144