Green Building Council Finland

KIRA Kiertotalouden teematapaaminen: Kiertotalous rakennustyömaalla

15.9.2021 | 13.00–15.00




Green Building Council Finland järjestää vuoden 2021 aikana teematapaamisten sarjan kiinteistö- ja rakennusalan eri kiertotalouden teemojen ympärille. Teematapaamisissa kootaan yhteen asiantuntemus ja ratkaisut kyseisen aiheen ympäriltä sekä muodostetaan verkosto teeman ympärille.

Jätteiden syntypaikkalajittelun haasteet on tehty voitettaviksi ja työmaat ovatkin olennaisia materiaalikierron hubeja. Kuulemme, millaisella työmaasuunnittelulla nämä haasteet on voitettu ja millaisia ratkaisuja on tarjolla syntypaikkalajittelun helpottamiseksi. Kuullaan myös tilaajan vinkit kierrätyskriteerien asettamiseksi. Tilaisuudessa aloitetaan työmaan jätteen kierrätysohjeistuksen laadinta.

Puhujat:

Jarmo Ojalainen, Opiskelija-Asunnot Joensuun Elli Oy, toimitusjohtaja

Reetta Leivo, Skanska, ympäristöasiantuntija

Mauri Lielahti, Remeo, liiketoimintajohtaja

Tilaisuuden agenda täydentyy kesän aikana.

Lisätiedot sekä yhteystieto, mikäli haluat pitää puheenvuoron teematapaamisessa:

Visa Kivisaari, Green Building Council Finland

etunimi.sukunimi@figbc.fi

046 921 1230

 

Tapahtuman järjestää Green Building Council Finland osana KIRA-Kioski hanketta. Hankkeen kotisivu: https://figbc.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kiertotalouden-osaamiskeskittyma/