Green Building Council Finland

KIRA Kiertotalouden teematapaaminen: Purkaminen

26.3.2021 | 9.00–12.00
Purkuhankkeissa on tärkeää kiinnittää huomiota purkumateriaalien lajitteluun, jotta purkumateriaalit saadaan tehokkaasti kierrätettyä. Purkumateriaalien kierrätys on avainasemassa rakennus- ja purkujätteen kierrätystavoitteiden saavuttamisessa ja kiertotalouden edistämisessä.

Tässä tilaisuudessa kuullaan vinkit kiertotalouden edistämiseen purkuhankkeessa. Ajoissa tehty purkukartoitus on hyvä työkalu purkuprojektin tilaajalle hahmottamaan, mitä materiaaleja purun yhteydessä syntyy. Tilaisuudessa kuullaan purkukartoituksen hyödyntämisestä ja siitä, kuinka siitä saadaan kaikki hyöty irti purkuyrityksen kilpailuttamisessa.

Green Building Council Finland järjestää vuoden 2021 aikana teematapaamisten sarjan kiinteistö- ja rakennusalan eri kiertotalouden teemojen ympärille. Teematapaamisissa kootaan yhteen asiantuntemus ja ratkaisut kyseisen aiheen ympäriltä sekä muodostetaan verkosto sen ympärille.

Tule tapahtumaan verkostoitumaan, kuulemaan hyvistä toimintamalleista ja käytännön kokemuksista, vaihtamaan näkemyksiä kiertotalouden edistämisestä purkuhankkeissa sekä oppimaan uutta ja kuulemaan vinkkejä käytännön hankkeista.

 

 

Tapahtuman agenda:

9:00 Tervetulosanat, Green Building Council Finland

9:10 Purkukartoitus työkaluna kiertotalouden edistämiseen purkuhankkeissa ja kokemuksia sen käytöstä – Ytekki Oy

9:30 Tilaajan näkökulma: Kokemuksia kiertotalouden edistämisestä purkuhankkeissa purkutöiden tilaajien näkökulmasta

-Helsingin kaupunki

-Ylva

Tauko

10:10 Purkuyrityksen näkökulma: Mitä kiertotaloutta edistävät purkuyritykset toivovat tilaajilta ja toimialalta?-Purkupiha Oy

10:30 Miksi lajitella purkumateriaalit? Materiaalihyödyntäjien lyhyitä pitchauksia

-Tarpaper Recycling Finland

-Agenda täydentyy

11:00 Yhteinen työpaja ja keskusteluosuus kiertotalouden edistämisestä purkuhankkeissa

12:00 Tilaisuus päättyy

Lisätiedot sekä yhteystieto, mikäli haluat pitää puheenvuoron teematapaamisessa:

Visa Kivisaari, Green Building Council Finland

etunimi.sukunimi@figbc.fi

046 921 1230

Tapahtuman järjestää Green Building Council Finland osana KIRA-Kioski hanketta. Hankkeen kotisivu: https://figbc.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kiertotalouden-osaamiskeskittyma/