Green Building Council Finland

Markkinavuoropuhelu: kiertotalouskriteerit infra-urakkaan

29.6.2021 | 9.00–12.00
Ilmoittautuminen tapahtumaan Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/54960/notice/75597/overview

 

Markkinavuoropuhelu koskien Tampereen Yliopistonkadun urakan kilpailutukseen liittyen. Kilpailutuksessa kokeillaan uusia kiertotalouskriteerejä infra-alalle sekä sovelletaan ST-toteutusmallia.

 

Tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja käynnistää avoin vuorovaikutusprosessi hankintayksikön ja potentiaalisten urakoitsijoiden välillä ja käydä läpi vaihtoehtoisia näkemyksiä sekä ratkaisuehdotuksia hankintayksikön suunnittelemista vaatimuksista Yliopistonkadun urakan kilpailuttamiseksi. Yliopistonkadun urakan kilpailutuksessa hyödynnetään kiertotalousteeman mukaisia vähimmäisvaatimuksia sekä pisteytettäviä vertailukriteerejä ja nyt järjestettävässä markkinavuoropuhelutilaisuudessa kartoitetaan laadittujen vähimmäisvaatimusten sekä pisteytettävien vertailukriteerien toiminnallisuutta sekä painoarvojen soveltuvuutta tulevan urakan kilpailuttamiseen. Tarjoajilla on nyt erinomainen mahdollisuus päästä mukaan hankinnan suunnitteluun. Osallistuminen markkinavuoropuheluun, teknisiin one-to-one vuoropuheluihin ei sido tarjoajia tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuhelussa on mahdollista esittää kommentteja sekä käydä avointa keskustelua hankintayksikön edustajien kanssa sekä muiden paikallaolevien kesken.

Yliopistonkadun urakassa on tarkoitus hyödyntää kiertotalousteeman mukaisia vähimmäisvaatimuksia sekä pisteytettäviä vertailukriteerejä. Kyseiset vähimmäisvaatimukset, pisteytettävät vertailukriteerit sekä niiden painoarvot on laadittu KIEPPI -hankkeen (www.tampere.fi/kieppi) aikana ja Yliopistonkadun urakassa niiden toiminnallisuus otetaan käytäntöön.

Laaditut kiertotalousteeman mukaiset vähimmäisvaatimukset sekä pisteytettävät vertailukriteerit:

• Luonnonvarojen säästäminen

– Neitseellisten kiviainesten mahdollisimman vähäinen käyttö sekä uusiomateriaalien hyödyntäminen

• Jätteen vähentäminen

– Ylijäämämaiden vähentäminen, jätteiden hyödyntäminen ja hävittäminen, välivarastointi)

• Rakentamisen CO2-päästöjen vähentäminen

• Ympäristökelpoisuus

• Taloudellinen kestävyys

– Kustannustehokkuus, hinta, laadunvalvonta