Green Building Council Finland

Päästöttömät työmaat yhteinen markkinavuoropuhelu

11.2.2021 | 13.00–16.00
Ympäristöministeriö ja kuusi julkista hankkijaa solmivat syksyllä 2020 vapaaehtoisen green deal -sopimuksen, joka tähtää työmaiden päästöjen vähentämiseen.

Sopimuksessa mukana olevat hankintayksiköt, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja HSY järjestävät yhdessä julkisten hankintojen KEINO-osaamiskeskuksen kanssa torstaina 11.2.2021 yhteisen sähköisen markkinavuoropuhelun tulevaisuudessa käyttöön otettavista ympäristövaatimuksista.

Vuoropuhelun osallistujiksi toivotaan yrityksiä, jotka toteuttavat tai voisivat toteuttaa mukana olevien hankintayksiköiden rakennus- infrarakennus ja kunnossapitourakoita tai toimivat esimerkiksi konevuokrausalalla.

 

Lue lisää ja ilmoittaudu: https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/paastottomat-tyomaat-yhteinen-markkinavuoropuhelu