Green Building Council Finland

Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät

23.11.2022–24.11.2022 | 9.30–15.30
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivillä tuodaan esiin eri osapuolten näkemyksiä energiakysymyksistä.

Ensimmäisenä päivänä esitellään energiakysymysten kokonaisuuteen liittyviä asioita sekä energiatehokkuusasioita uudis-, korjaus- ja vähähiilisessä rakentamisessa. Toisena päivänä käsitellään muun muassa alueidenkäyttöön, kestäviin energiamuotoihin ja tuulivoimaan liittyviä asioita.

 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton verkkotilaisuus.

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot