Green Building Council Finland

Rakentamisen kiertotalouskriteerit kaupungeissa -keskustelutilaisuudet

2.2.2022 | 12.00–15.30
Milloin? Ma 31.1.2022, ke 2.2.2022 ja to 3.2.2022 klo 12.00-15.30

Missä? Microsoft Teams

Tervetuloa osallistumaan markkinavuoropuheluun koskien rakennus-, korjaus- ja purkuhankkeiden kiertotalouskriteerejä kaupungeissa. CIRCuIT –hanke, Helsingin kiertotalousklusteri sekä Espoon ja Vantaan kaupungit järjestävät yhteistyössä kolme markkinavuoropuhelutilaisuutta, joissa pureudutaan rakentamisen kiertotalouskriteereihin kolmessa eri teemassa:

  • Ma 1.2022 klo 12-15: Kiertotalouskriteerit purkuhankkeissa, kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisääminen, purkukatselmusten parempi hyödyntäminen​
  • Ke 2.2022 klo 12-15: Kiertotalouskriteerit peruskorjaus- ja muutoskohteissa (mm. säästävä korjausrakentaminen): olemassa olevan rakennuskannan säilyttäminen ja kehittäminen ja näihin liittyvät kiertotalouskriteerit​
  • To 2.2022 klo 12-15: Uudisrakentaminen: joustavan rakentamisen lisääminen, rakennusosien uudelleenkäytön ja kierrätysmateriaalien käytön lisääminen​ (eri tuoteryhmien kiertotalouskriteerit​)

Tilaisuuksien tavoitteena on edistää kiertotalouskriteerien asettamista ja käyttöönottoa kaupunkien ja muiden kiinteistönomistajien rakennushankkeissa. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa keskustelu kaupunkien ja yritysten edustajien välillä. Keskustelussa painotetaan kiertotalouskriteereiden asettamiseen liittyviä toiveita, mahdollisuuksia ja rajoitteita. Tavoitteena on, että yritykset kertovat tilaisuuksissa omista näkökohdistaan; minkälaiset kriteerit ovat mahdollisia toteuttaa ja missä aikataulussa.

Tilaisuudet järjestetään TEAMSissa. Jokainen tilaisuus sisältää lyhyen alustuksen aiheeseen, pitchauksia kriteereiden asettamisesta eri osapuolilta sekä teemoittaista keskustelua/työstämistä. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan työpajaan. Kutsua saa välittää myös eteenpäin sopivaksi katsomillesi henkilöille.

Siirry ilmoittautumiseen tästä linkistä. Ilmoittauduthan viimeistään ke 12.1.2022.

 

Lisätietoa:

Henna Teerihalme, HSY, puh. 040 588 1262, henna.teerihalme@hsy.fi

Tiina Haaspuro, HSY, puh. 050 345 7282, tiina.haaspuro@hsy.fi