Green Building Council Finland

GBPro koulutus – Vähähiilisyystavoitteet ja elinkaaren hiilijalanjälki

14.2.2019 | 8.30–15.30
Onko hiilineutraalius kiinteistöalan uusi päätavoite ja mitä se ylipäätään tarkoittaa?
Mitä tiukentuvat ilmastotavoitteet merkitsevät rakennusalalle ja rakennushankkeille?
Onko hiilineutraalius kiinteistöalan uusi päätavoite ja mitä se ylipäätään tarkoittaa?
Millaisia suunnitelmia ympäristöministeriöllä on rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen suhteen?
Kuinka rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä voidaan ohjata ja mitata?
 
Päivitä itsesi kartalle keskeisistä trendeistä, tulevista lainsäädäntösuunnitelmista ja opi, kuinka rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä voidaan ohjata hankkeissa ja hyödyntää niin hiilineuraaliuden saavuttamisessa, vastuullisuusraportoinnissa kuin ympäristösertifioinneissakin.

Kiinnostus rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksia ja erityisesti hiilijalanjälkeä kohtaan kasvaa jatkuvasti niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin tiukentuvien ilmastotavoitteiden kautta. Ympäristöministeriö on julkaissut tiekartan, joka tähtää rakennuksen elinkaare ilmastovaikutusten tuomiseen osaksi rakennusalan lainsäädäntöä  (lisätietoja),  julkaisssut laskentamenetelmän, joka on nyt lausuntovaiheessa ja laskennan pilotointi oikeissa rakennushankkeissa on käynnissä. Kaikki suurimmat Suomessa käytetyt ympäristösertifiointijärjestelmät ovat ottaneet elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnin osaksi hankkeiden arviointia.

Koulutuksessa rakennusalan ammattilaiset oppivat:

  • Millaisia ovat alan trendit kuten tiukentuvat ilmastotavoitteet, EU:n komission Level(s), YM:ntiekartta ja laskentamenetelmä, EN-standardit, Ympäristöselosteet jne.) ja kuinka ne vaikuttavat rakennusalaan
  • Kuinka elinkaarivaikutuksia voidaan hyödyntää tavoitteenasetannassa, hankkeiden ohjauksessa, vihreissä hankinnoissa ja ympäristösertifioinneissa (LEED v4 ja BREEAM Intl)
  • Kuinka hiilijalanjälkeä lasketaan käytännössä (tietomallia hyödyntäen tai ilman)
  • Kuinka hankkeiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää
Kurssilla käydään läpi rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta käytännön harjoituksena käyttäen opetusvälineenä One-Click-LCA työkalua.
Kurssin kouluttajana toimii Tytti Bruce (Bionova)
Ohjelma tarkentuu tammikuun alussa mutta ilmoittautumaan pääset jo tästä linkistä