Tarjoammeko riittävästi tietoa ja työkaluja tulevaisuuden rakentajille?

Loikka-blogi

Anne Kaiser

Anne on Green Building Council Finlandin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja sekä Saint-Gobain Finland Oy:n vastuullisuuspäällikkö.

Ympäristöministeriön tavoitteissa Suomi on johtava kiertotalousmaa vuonna 2025 ja hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteet tuovat mittavia muutoksia kiinteistö- ja rakennusalalle; esimerkiksi vähähiilisyys on tulossa osaksi rakennusmääräyksiä seuraavan viiden vuoden kuluessa.

Kun rakennuksista on suunniteltava entistä elinkaaritehokkaampia ja vähäpäästöisempiä, kiertotalousratkaisut ja rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskenta ovat yhä keskeisempää osaamista uuden sukupolven insinööreille. Rakennusten suunnittelijat – mukaan lukien energia-, ympäristö-, prosessi- ja materiaalitekniikan asiantuntijat – ovat avainasemassa resurssiviisauden ja vähähiilisten ratkaisujen edistämisessä.

Olin alkuvuodesta vierailevana luennoitsijana ammattikorkeakoulu Arcadan kansainvälisille ja ruotsinkielisille insinööriopiskelijoille suunnatulla Life Cycle Assessment -kurssilla, joka liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeeseen. Kerroimme opiskelijoille rakennustuotteiden ympäristöselosteista ja One Click LCA -työkalusta yhdessä Bionovan silloisen liiketoimintajohtajan, Tytti Bruce-Hyrkäksen, kanssa. Luennon lisäksi järjestimme kurssilaisten käyttöön maksuttoman koulutuslisenssin, jotta he voivat tutustua maailman johtavaan elinkaariarviointityökaluun käytännössä.

Kiinnostus hiilijalanjäljen arviointiin on kasvussa, niin työmailla kuin oppilaitoksissa. Vielä ei kuitenkaan olla riittävällä tasolla tiedoissa ja taidoissa tavoitteisiin nähden. Elinkaarilaskennan tulisi kuulua ympäristötekniikan lisäksi myös arkkitehtien, rakennusarkkitehtien, LVI-suunnittelijoiden ja rakennetekniikan opintoihin. Insinöörit ovat keskeisiä päätöksentekijöitä suurissa hankkeissa, joissa heidän on yhä useammin punnittava vastuullisuutta ja kestävyyttä. Kun pystyy arvioimaan, mistä vaikutukset syntyvät ja ymmärtää millainen vaikuttavuus eri toimilla on, pystyy paremmin edistämään vähähiilisiä ratkaisuja osana suunnitteluryhmää.

Yritysyhteistyön kautta oppilaitokset voivat tarjota opiskelijoille kiinnostavia ja ajankohtaisia käytännön esimerkkejä kursseille ja opintoprojekteihin. Uusien työkalujen testaaminen ja asiantuntemuksen jakaminen auttaa valmentamaan uuden sukupolven insinööreistä kestävän tulevaisuuden kehittäjiä.

Opiskelijat rakentavat vähähiilisen tulevaisuutemme. On äärimmäisen tärkeää, että opiskelijoille tarjotaan parhaat työkalut ja ajantasaista tietoa vähähiilisistä rakennusmateriaaleista. Haluaisinkin haastaa jäsenverkostoamme entistä tiiviimpään yhteistyöhön oppilaitosten kanssa: jos teillä on organisaatiossanne innovatiivisia ratkaisuja ja työkaluja vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden edistämiseen, jakakaa niitä tulevaisuuden rakentajien kanssa!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami