Green Building Council Finland

Tarjoutumispyyntö: Nordic guide to sustainable materials -oppaan kirjoittaminen

TARJOUTUMISPYYNTÖ 4.3.2015 

OPPAAN KIRJOITTAMINEN / Nordic guide to sustainable materials

Green Building Council Finland (tilaaja) pyytää tarjoutumista oppaan ”Nordic guide to sustainable materials” kirjoittamisesta englannin kielellä. Opas toteutetaan osana yhteispohjoismaista hanketta, jonka lyhyt kuvaus on liitteenä. Hanketta rahoittaa Nordic Innovation. Lisätietoja linkeistä:

Projektikuvaus

Lyhyt kuvaus esitteestä

Oppaan tavoitteita

 • Opas tilaajille kestävien materiaalien parempaan huomioimiseen rakennushankkeiden tilaamisessa
 • Opas suunnittelijoille resurssitehokkuuden ja materiaalikierrätyksen mahdollisuuksien huomioimiseen suunnittelussa
 • Ohjeita kestävien rakennusmateriaalien yhtenäiseen määrittämiseen Pohjoismaissa
 • Oppaan työnimi ”How to optimize the sustainability of materials in planning and procurement of buildings?”
 • Tiivis ja ymmärrettävä opas tilaajille ja suunnittelijoille

Työ ajoittuu maalis-joulukuulle 2015

 • Oppaan sisällön suunnittelu, maalis-huhtikuu
 • Osallistuminen Kööpenhaminassa GBC Nordic Conference 2015 –tapahtumaan 28.4. ja pohjoismaisen työryhmän kokoukseen 29.4., jossa luonnoksen esittely ja edelleen kehittäminen
 • Oppaan kirjoitus, touko-syyskuu
 • Valmis opas ja sen esittely, marraskuu
 • Noin kolme tapaamista tilaajan kanssa
 • Kolme/neljä Suomen työryhmän tapaamista

Työtä ohjaa pohjoismaisen hankkeen Suomen työryhmä, joka määrittelee lopullisen oppaan sisällön yhdessä tilaajan kanssa huhtikuun aikana.

Työn konsulttipalkkio on noin 25 000 euroa + alv, joka sisältää henkilötyön ja kulut. Palkkio täsmentyy oppaan sisällön täsmennyttyä. 

Vaatimukset konsultille

 • Syvälliset tiedot sekä käytännön kokemusta rakennusalan materiaalitietojen käytännöistä, standardeista ja kehitystyöstä Suomessa ja kansainvälisesti
 • Näkemystä KIRA -alan prosesseista ja toimintaympäristöstä
 • Näkemystä suunnittelijan ja tilaajan tarpeista
 • Hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa.
 • Kykyä kirjoittaa ymmärrettävästi, selkeästi ja havainnollistaa tekstiä kuvin ja kaavioin.

Tarjoutumiseen sisällytettävät osiot

 • Vastuuhenkilö sekä kuvaus hänen osaamisestaan ja työkokemuksestaan vastaavista toimeksiannoista
 • Muut mahdolliset henkilöt
 • Henkilöiden tuntihinnat + alv

Konsultin valinnan kriteerit ovat

 • aihealueen asiantuntemus
 • osoitettu kyky viestiä kirjallisesti englannin kielellä
 • tuntihinta 

Tarjoutumisen toimittaminen

Tarjoutuminen tulee toimittaa kirjeitse / sähköpostilla 18.3.2015 kello 16:00 mennessä.

Tilaaja pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset.[hr]

Heli Kotilainen

toimitusjohtaja, Green Building Council Finland

puh. 040 570 3611, sp. heli.kotilainen@figbc.fi

 

 

 

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.