Green Building Council Finland

Tavoitteeksi hiilineutraalit rakennukset

GBC Finland järjesti 25.4. tilaisuuden Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen esittelemiseksi. Sitoumus on osatavoite kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuonna 2030.

Nyt on aika toimia ja verkostona voimme saavuttaa kunnianhimoisia tavoitteita. Kokoamme tietoa sitoumuksesta ja haluamme tarjota erilaisia polkuja saavuttaa hiilineutraaliutta jäsenten omassa toiminnassa.

Keskeiset huomiot 25.4. pidetyssä Net Zero Carbon Buildings -keskustelutilaisuudessa

Net Zero Carbon Buildings- sitoumuksen keskustelutilaisuudessa 25.4.2019 linjasimme yhdessä jäsenten kanssa suuntaviivoja sitoumuksen edistämiseksi. Tilaisuuteen osallistui parikymmentä henkilöä jäsenyrityksistämme. Keskustelimme sitoumuksesta ja teimme jatkohuomioita.

GBC tekee kuluvan vuoden aikana sitoumusta tutummaksi jäsenistölleen seuraavin tavoin:

 • Perehdymme sitoumukseen ja sen yksityiskohtiin mm. päästölaskennan ja raportoinnin yksityiskohtien osalta tavoitteenamme se, että myös suomalaiset yritykset, kaupungit ja muut rakennetun ympäristön kehittämiseen ja käyttöön liittyvät organisaatiot asettavat tavoitteekseen rakennetun ympäristön nollahiilitason vuoteen 2030 mennessä (net zero carbon buildings).​
 • Käsittelemme aihetta kuudessa toimikunnassamme touko-kesäkuussa ja päätämme edistämiseen liittyvistä toimenpiteistämme​
 • Tuomme hiilineutraalin rakennetun ympäristön tavoitteen tutuksi koko toimialalle​

Keskustelutilaisuudessa todettiin mm. seuraavia näkökulmia, jatkotoimia ja selvitettäviä asioita sitoumuksen ja nollapäästörakennusten edistämiseksi.

Kansallinen sovellettavuus ja Suomen erityispiirteet:

 • Miten kaukolämpöä ja sen päästöttömyyttä tarkastellaan päästöttömyyttä arvioitaessa? 
 • Hyväksytäänkö biopolttoaineet / pelletit uusiutuvaksi energialähteeksi?
 • Miten energiayhtiöt voivat ottaa roolinsa vähähiilisen energian tuottamisessa ja sitoumuksen tavoitteen saavuttamisessa?
 • Kiinteistöomistajien kimppasijoitus uusiutuvan energian tuotantoon?
 • Mitä raportointi käytännössä vaatii?
 • Net Zero Carbon -sitoumuksen tunnetuksi tekeminen on tärkeää. Erilaista viestintää, eri kohderyhmille. Yhteistyö esim. HINKU-kuntien kanssa.
 • Laaditaan esittelykalvosarja sitoumuksen esittelemiseksi
 • Tuodaan esiin ja konkretisoidaan sitoumuksen hyödyt.
 • Kuvataan eri tyyppisten toimijoiden erilaiset (=laajat) mahdollisuudet saavuttaa sitoumuksen tavoite.
 • Kootaan ja jaetaan esimerkkejä – mitä muut tekevät tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Kerrotaan, mistä ja miten saa tukea.
 • GBC kokoaa vertaisryhmän sitoumuksesta kiinnostuneille tahoille.

Kestävyyden edelläkävijöille on tarjolla vahvaa näkyvyyttä: Sitoumus on vahva viesti sijoittajille ja muille sidosryhmille organisaation vastuullisuustyöstä. Tilaisuudessa kuultiin, että sitoumuksen tavoitteet ovat monilta osin jo  linjassa yritysten omien tavoitteiden kanssa. Työ on siis jo käynnissä ja ratkaisuja monipuoliseen rakennettuun ympäristöön haetaan innovatiivisesti. Tämä kertoo jo osaltaan KIRA-alan ja jäsenistömme oikeasta suunnasta kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä, jota sitoumus osaltaan edistää.

Nollahiilirakennuksille olisi vahvaa kysyntää kiinteistösijoittajien keskuudessa.Kevan kiinteistöjohtaja ja GBC Finland hallituksen varapuheenjohtaja Petri Suutarinen totesi keskustelutilaisuudessamme, että jos hiilineutraaleja kiinteistöjä tarjottaisiin Kevalle hankittavaksi, niin ne olisivat KEVA:lla varmasti etusijalla tutkittavien kiinteistösijoitusten joukossa.  

Net Zero Carbon Building -sitoumuksen tiekartta kohti hiilineutraaleja rakennuksia (Lähde: World Green Building Council)

Uudet WWW-sivut Net Zero Carbon Building / Nollahiilirakennus -sitoumukselle

Olemme lanseeranneet sitoumuksen suomenkieliset nettisivut, johon päivitämme  ajantasaista tietoa ja tukimateriaalia jäsenten käyttöön ao. listan mukaisesti. 

https://figbc.fi/projektit/net-zero-carbon-commitment/

Sivuja täydennetään seuraavilla tukimateriaaleilla:

 • esitysmateriaalit jäsenistön käyttöön
 • kuvaamme erilaisia polkuja miten lähteä sitoumukseen mukaan
 • UKK-osio ajankohtaisista kysymyksistä mm. uusiutuvan kaukolämmön hyödyntämisestä ja raportointivaatimuksista

GBC:n viestiminen sitoumuksesta ja vähähiilisen rakennetun ympäristön tavoitteista:

 • Viestimme vähähiilisyyden hankkeista esimerkiksi syyskuun World Green Building Week -teemaviikolla ja Loikka-lehdessä​
 • Innostamme hyvien toteutuneiden esimerkkien avulla jokaista kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiota miettimään, millä keinoilla organisaatiot voivat nopeasti vähentää oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Kutsumme kaikki mukaan yhteistyöhön.​
 • GBC:n verkosto ja vertaistuki toimii sitoutuneiden jäsenyritysten tukena: Yhdessä kestävyyden kärkeen!


Taustoitusta:
World Green Building Council -yhteistyöverkosto (WGBC) on lanseerannut maailmanlaajuisen Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen. Vapaaehtoisen sitoumuksen tavoitteena on kannustaa rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioita sekä kaupunkeja siihen, että näiden rakennuskanta on vuonna 2030 hiilineutraali kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta.
GBC Finland osallistuu Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen edistämiseen ja selvittää jäsenineen sen soveltuvuuden Suomeen tavoitteenamme hiilineutraali rakennuskanta vuonna 2030.

Kevätkokous 26.3.2019, jossa alustimme jäsenistön kanssa julkilausumaa hiilineutraali rakennettu ympäristö vuoteen 2030 mennessä: https://figbc.fi/julkilausuma-tavoitteeksi-hiilineutraalisuus-rakennetussa-ymparistossa/

Mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa 16.4.2019: https://figbc.fi/mielipidekirjoituksemme-helsingin-sanomissa/


Ota yhteyttä sitoumusta tai ”hiilineutraali rakennettu ympäristö vuoteen 2030 mennessä” -tavoitetta koskien:

Mikko Nousiainen, GBC Finland Tj. +358 40 525 8440
Lauri Tähtinen, GBC Finland vanhempi asiantuntija, +358 40 486 5400
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green