Green Building Council Finland

Tavoitteeksi hiilineutraalit rakennukset

GBC Finland järjesti 25.4. tilaisuuden Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen esittelemiseksi. Sitoumus on osatavoite kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuonna 2030.

Nyt on aika toimia ja verkostona voimme saavuttaa kunnianhimoisia tavoitteita. Kokoamme tietoa sitoumuksesta ja haluamme tarjota erilaisia polkuja saavuttaa hiilineutraaliutta jäsenten omassa toiminnassa.

Keskeiset huomiot 25.4. pidetyssä Net Zero Carbon Buildings -keskustelutilaisuudessa

Net Zero Carbon Buildings- sitoumuksen keskustelutilaisuudessa 25.4.2019 linjasimme yhdessä jäsenten kanssa suuntaviivoja sitoumuksen edistämiseksi. Tilaisuuteen osallistui parikymmentä henkilöä jäsenyrityksistämme. Keskustelimme sitoumuksesta ja teimme jatkohuomioita.

GBC tekee kuluvan vuoden aikana sitoumusta tutummaksi jäsenistölleen seuraavin tavoin:

 • Perehdymme sitoumukseen ja sen yksityiskohtiin mm. päästölaskennan ja raportoinnin yksityiskohtien osalta tavoitteenamme se, että myös suomalaiset yritykset, kaupungit ja muut rakennetun ympäristön kehittämiseen ja käyttöön liittyvät organisaatiot asettavat tavoitteekseen rakennetun ympäristön nollahiilitason vuoteen 2030 mennessä (net zero carbon buildings).​
 • Käsittelemme aihetta kuudessa toimikunnassamme touko-kesäkuussa ja päätämme edistämiseen liittyvistä toimenpiteistämme​
 • Tuomme hiilineutraalin rakennetun ympäristön tavoitteen tutuksi koko toimialalle​

Keskustelutilaisuudessa todettiin mm. seuraavia näkökulmia, jatkotoimia ja selvitettäviä asioita sitoumuksen ja nollapäästörakennusten edistämiseksi.

Kansallinen sovellettavuus ja Suomen erityispiirteet:

 • Miten kaukolämpöä ja sen päästöttömyyttä tarkastellaan päästöttömyyttä arvioitaessa? 
 • Hyväksytäänkö biopolttoaineet / pelletit uusiutuvaksi energialähteeksi?
 • Miten energiayhtiöt voivat ottaa roolinsa vähähiilisen energian tuottamisessa ja sitoumuksen tavoitteen saavuttamisessa?
 • Kiinteistöomistajien kimppasijoitus uusiutuvan energian tuotantoon?
 • Mitä raportointi käytännössä vaatii?
 • Net Zero Carbon -sitoumuksen tunnetuksi tekeminen on tärkeää. Erilaista viestintää, eri kohderyhmille. Yhteistyö esim. HINKU-kuntien kanssa.
 • Laaditaan esittelykalvosarja sitoumuksen esittelemiseksi
 • Tuodaan esiin ja konkretisoidaan sitoumuksen hyödyt.
 • Kuvataan eri tyyppisten toimijoiden erilaiset (=laajat) mahdollisuudet saavuttaa sitoumuksen tavoite.
 • Kootaan ja jaetaan esimerkkejä – mitä muut tekevät tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Kerrotaan, mistä ja miten saa tukea.
 • GBC kokoaa vertaisryhmän sitoumuksesta kiinnostuneille tahoille.

Kestävyyden edelläkävijöille on tarjolla vahvaa näkyvyyttä: Sitoumus on vahva viesti sijoittajille ja muille sidosryhmille organisaation vastuullisuustyöstä. Tilaisuudessa kuultiin, että sitoumuksen tavoitteet ovat monilta osin jo  linjassa yritysten omien tavoitteiden kanssa. Työ on siis jo käynnissä ja ratkaisuja monipuoliseen rakennettuun ympäristöön haetaan innovatiivisesti. Tämä kertoo jo osaltaan KIRA-alan ja jäsenistömme oikeasta suunnasta kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä, jota sitoumus osaltaan edistää.

Nollahiilirakennuksille olisi vahvaa kysyntää kiinteistösijoittajien keskuudessa.Kevan kiinteistöjohtaja ja GBC Finland hallituksen varapuheenjohtaja Petri Suutarinen totesi keskustelutilaisuudessamme, että jos hiilineutraaleja kiinteistöjä tarjottaisiin Kevalle hankittavaksi, niin ne olisivat KEVA:lla varmasti etusijalla tutkittavien kiinteistösijoitusten joukossa.  

Net Zero Carbon Building -sitoumuksen tiekartta kohti hiilineutraaleja rakennuksia (Lähde: World Green Building Council)

Uudet WWW-sivut Net Zero Carbon Building / Nollahiilirakennus -sitoumukselle

Olemme lanseeranneet sitoumuksen suomenkieliset nettisivut, johon päivitämme  ajantasaista tietoa ja tukimateriaalia jäsenten käyttöön ao. listan mukaisesti. 

https://figbc.fi/projektit/net-zero-carbon-commitment/

Sivuja täydennetään seuraavilla tukimateriaaleilla:

 • esitysmateriaalit jäsenistön käyttöön
 • kuvaamme erilaisia polkuja miten lähteä sitoumukseen mukaan
 • UKK-osio ajankohtaisista kysymyksistä mm. uusiutuvan kaukolämmön hyödyntämisestä ja raportointivaatimuksista

GBC:n viestiminen sitoumuksesta ja vähähiilisen rakennetun ympäristön tavoitteista:

 • Viestimme vähähiilisyyden hankkeista esimerkiksi syyskuun World Green Building Week -teemaviikolla ja Loikka-lehdessä​
 • Innostamme hyvien toteutuneiden esimerkkien avulla jokaista kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiota miettimään, millä keinoilla organisaatiot voivat nopeasti vähentää oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Kutsumme kaikki mukaan yhteistyöhön.​
 • GBC:n verkosto ja vertaistuki toimii sitoutuneiden jäsenyritysten tukena: Yhdessä kestävyyden kärkeen!


Taustoitusta:
World Green Building Council -yhteistyöverkosto (WGBC) on lanseerannut maailmanlaajuisen Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen. Vapaaehtoisen sitoumuksen tavoitteena on kannustaa rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioita sekä kaupunkeja siihen, että näiden rakennuskanta on vuonna 2030 hiilineutraali kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta.
GBC Finland osallistuu Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen edistämiseen ja selvittää jäsenineen sen soveltuvuuden Suomeen tavoitteenamme hiilineutraali rakennuskanta vuonna 2030.

Kevätkokous 26.3.2019, jossa alustimme jäsenistön kanssa julkilausumaa hiilineutraali rakennettu ympäristö vuoteen 2030 mennessä: https://figbc.fi/julkilausuma-tavoitteeksi-hiilineutraalisuus-rakennetussa-ymparistossa/

Mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa 16.4.2019: https://figbc.fi/mielipidekirjoituksemme-helsingin-sanomissa/


Ota yhteyttä sitoumusta tai ”hiilineutraali rakennettu ympäristö vuoteen 2030 mennessä” -tavoitetta koskien:

Mikko Nousiainen, GBC Finland Tj. +358 40 525 8440
Lauri Tähtinen, GBC Finland vanhempi asiantuntija, +358 40 486 5400
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita