Tavoitteeksi hiilineutraalit rakennukset

GBC Finland järjesti 25.4. tilaisuuden Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen esittelemiseksi. Sitoumus on osatavoite kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuonna 2030.

Nyt on aika toimia ja verkostona voimme saavuttaa kunnianhimoisia tavoitteita. Kokoamme tietoa sitoumuksesta ja haluamme tarjota erilaisia polkuja saavuttaa hiilineutraaliutta jäsenten omassa toiminnassa.

Keskeiset huomiot 25.4. pidetyssä Net Zero Carbon Buildings -keskustelutilaisuudessa

Net Zero Carbon Buildings- sitoumuksen keskustelutilaisuudessa 25.4.2019 linjasimme yhdessä jäsenten kanssa suuntaviivoja sitoumuksen edistämiseksi. Tilaisuuteen osallistui parikymmentä henkilöä jäsenyrityksistämme. Keskustelimme sitoumuksesta ja teimme jatkohuomioita.

GBC tekee kuluvan vuoden aikana sitoumusta tutummaksi jäsenistölleen seuraavin tavoin:

 • Perehdymme sitoumukseen ja sen yksityiskohtiin mm. päästölaskennan ja raportoinnin yksityiskohtien osalta tavoitteenamme se, että myös suomalaiset yritykset, kaupungit ja muut rakennetun ympäristön kehittämiseen ja käyttöön liittyvät organisaatiot asettavat tavoitteekseen rakennetun ympäristön nollahiilitason vuoteen 2030 mennessä (net zero carbon buildings).​
 • Käsittelemme aihetta kuudessa toimikunnassamme touko-kesäkuussa ja päätämme edistämiseen liittyvistä toimenpiteistämme​
 • Tuomme hiilineutraalin rakennetun ympäristön tavoitteen tutuksi koko toimialalle​

Keskustelutilaisuudessa todettiin mm. seuraavia näkökulmia, jatkotoimia ja selvitettäviä asioita sitoumuksen ja nollapäästörakennusten edistämiseksi.

Kansallinen sovellettavuus ja Suomen erityispiirteet:

 • Miten kaukolämpöä ja sen päästöttömyyttä tarkastellaan päästöttömyyttä arvioitaessa? 
 • Hyväksytäänkö biopolttoaineet / pelletit uusiutuvaksi energialähteeksi?
 • Miten energiayhtiöt voivat ottaa roolinsa vähähiilisen energian tuottamisessa ja sitoumuksen tavoitteen saavuttamisessa?
 • Kiinteistöomistajien kimppasijoitus uusiutuvan energian tuotantoon?
 • Mitä raportointi käytännössä vaatii?
 • Net Zero Carbon -sitoumuksen tunnetuksi tekeminen on tärkeää. Erilaista viestintää, eri kohderyhmille. Yhteistyö esim. HINKU-kuntien kanssa.
 • Laaditaan esittelykalvosarja sitoumuksen esittelemiseksi
 • Tuodaan esiin ja konkretisoidaan sitoumuksen hyödyt.
 • Kuvataan eri tyyppisten toimijoiden erilaiset (=laajat) mahdollisuudet saavuttaa sitoumuksen tavoite.
 • Kootaan ja jaetaan esimerkkejä – mitä muut tekevät tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Kerrotaan, mistä ja miten saa tukea.
 • GBC kokoaa vertaisryhmän sitoumuksesta kiinnostuneille tahoille.

Kestävyyden edelläkävijöille on tarjolla vahvaa näkyvyyttä: Sitoumus on vahva viesti sijoittajille ja muille sidosryhmille organisaation vastuullisuustyöstä. Tilaisuudessa kuultiin, että sitoumuksen tavoitteet ovat monilta osin jo  linjassa yritysten omien tavoitteiden kanssa. Työ on siis jo käynnissä ja ratkaisuja monipuoliseen rakennettuun ympäristöön haetaan innovatiivisesti. Tämä kertoo jo osaltaan KIRA-alan ja jäsenistömme oikeasta suunnasta kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä, jota sitoumus osaltaan edistää.

Nollahiilirakennuksille olisi vahvaa kysyntää kiinteistösijoittajien keskuudessa.Kevan kiinteistöjohtaja ja GBC Finland hallituksen varapuheenjohtaja Petri Suutarinen totesi keskustelutilaisuudessamme, että jos hiilineutraaleja kiinteistöjä tarjottaisiin Kevalle hankittavaksi, niin ne olisivat KEVA:lla varmasti etusijalla tutkittavien kiinteistösijoitusten joukossa.  

Net Zero Carbon Building -sitoumuksen tiekartta kohti hiilineutraaleja rakennuksia (Lähde: World Green Building Council)

Uudet WWW-sivut Net Zero Carbon Building / Nollahiilirakennus -sitoumukselle

Olemme lanseeranneet sitoumuksen suomenkieliset nettisivut, johon päivitämme  ajantasaista tietoa ja tukimateriaalia jäsenten käyttöön ao. listan mukaisesti. 

https://figbc.fi/projektit/net-zero-carbon-commitment/

Sivuja täydennetään seuraavilla tukimateriaaleilla:

 • esitysmateriaalit jäsenistön käyttöön
 • kuvaamme erilaisia polkuja miten lähteä sitoumukseen mukaan
 • UKK-osio ajankohtaisista kysymyksistä mm. uusiutuvan kaukolämmön hyödyntämisestä ja raportointivaatimuksista

GBC:n viestiminen sitoumuksesta ja vähähiilisen rakennetun ympäristön tavoitteista:

 • Viestimme vähähiilisyyden hankkeista esimerkiksi syyskuun World Green Building Week -teemaviikolla ja Loikka-lehdessä​
 • Innostamme hyvien toteutuneiden esimerkkien avulla jokaista kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiota miettimään, millä keinoilla organisaatiot voivat nopeasti vähentää oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Kutsumme kaikki mukaan yhteistyöhön.​
 • GBC:n verkosto ja vertaistuki toimii sitoutuneiden jäsenyritysten tukena: Yhdessä kestävyyden kärkeen!


Taustoitusta:
World Green Building Council -yhteistyöverkosto (WGBC) on lanseerannut maailmanlaajuisen Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen. Vapaaehtoisen sitoumuksen tavoitteena on kannustaa rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioita sekä kaupunkeja siihen, että näiden rakennuskanta on vuonna 2030 hiilineutraali kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta.
GBC Finland osallistuu Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen edistämiseen ja selvittää jäsenineen sen soveltuvuuden Suomeen tavoitteenamme hiilineutraali rakennuskanta vuonna 2030.

Kevätkokous 26.3.2019, jossa alustimme jäsenistön kanssa julkilausumaa hiilineutraali rakennettu ympäristö vuoteen 2030 mennessä: https://figbc.fi/julkilausuma-tavoitteeksi-hiilineutraalisuus-rakennetussa-ymparistossa/

Mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa 16.4.2019: https://figbc.fi/mielipidekirjoituksemme-helsingin-sanomissa/


Ota yhteyttä sitoumusta tai ”hiilineutraali rakennettu ympäristö vuoteen 2030 mennessä” -tavoitetta koskien:

Mikko Nousiainen, GBC Finland Tj. +358 40 525 8440
Lauri Tähtinen, GBC Finland vanhempi asiantuntija, +358 40 486 5400
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami