Tavoitteeksi hiilineutraalit rakennukset

GBC Finland järjesti 25.4. tilaisuuden Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen esittelemiseksi. Sitoumus on osatavoite kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuonna 2030.

Nyt on aika toimia ja verkostona voimme saavuttaa kunnianhimoisia tavoitteita. Kokoamme tietoa sitoumuksesta ja haluamme tarjota erilaisia polkuja saavuttaa hiilineutraaliutta jäsenten omassa toiminnassa.

Keskeiset huomiot 25.4. pidetyssä Net Zero Carbon Buildings -keskustelutilaisuudessa

Net Zero Carbon Buildings- sitoumuksen keskustelutilaisuudessa 25.4.2019 linjasimme yhdessä jäsenten kanssa suuntaviivoja sitoumuksen edistämiseksi. Tilaisuuteen osallistui parikymmentä henkilöä jäsenyrityksistämme. Keskustelimme sitoumuksesta ja teimme jatkohuomioita.

GBC tekee kuluvan vuoden aikana sitoumusta tutummaksi jäsenistölleen seuraavin tavoin:

 • Perehdymme sitoumukseen ja sen yksityiskohtiin mm. päästölaskennan ja raportoinnin yksityiskohtien osalta tavoitteenamme se, että myös suomalaiset yritykset, kaupungit ja muut rakennetun ympäristön kehittämiseen ja käyttöön liittyvät organisaatiot asettavat tavoitteekseen rakennetun ympäristön nollahiilitason vuoteen 2030 mennessä (net zero carbon buildings).​
 • Käsittelemme aihetta kuudessa toimikunnassamme touko-kesäkuussa ja päätämme edistämiseen liittyvistä toimenpiteistämme​
 • Tuomme hiilineutraalin rakennetun ympäristön tavoitteen tutuksi koko toimialalle​

Keskustelutilaisuudessa todettiin mm. seuraavia näkökulmia, jatkotoimia ja selvitettäviä asioita sitoumuksen ja nollapäästörakennusten edistämiseksi.

Kansallinen sovellettavuus ja Suomen erityispiirteet:

 • Miten kaukolämpöä ja sen päästöttömyyttä tarkastellaan päästöttömyyttä arvioitaessa? 
 • Hyväksytäänkö biopolttoaineet / pelletit uusiutuvaksi energialähteeksi?
 • Miten energiayhtiöt voivat ottaa roolinsa vähähiilisen energian tuottamisessa ja sitoumuksen tavoitteen saavuttamisessa?
 • Kiinteistöomistajien kimppasijoitus uusiutuvan energian tuotantoon?
 • Mitä raportointi käytännössä vaatii?
 • Net Zero Carbon -sitoumuksen tunnetuksi tekeminen on tärkeää. Erilaista viestintää, eri kohderyhmille. Yhteistyö esim. HINKU-kuntien kanssa.
 • Laaditaan esittelykalvosarja sitoumuksen esittelemiseksi
 • Tuodaan esiin ja konkretisoidaan sitoumuksen hyödyt.
 • Kuvataan eri tyyppisten toimijoiden erilaiset (=laajat) mahdollisuudet saavuttaa sitoumuksen tavoite.
 • Kootaan ja jaetaan esimerkkejä – mitä muut tekevät tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Kerrotaan, mistä ja miten saa tukea.
 • GBC kokoaa vertaisryhmän sitoumuksesta kiinnostuneille tahoille.

Kestävyyden edelläkävijöille on tarjolla vahvaa näkyvyyttä: Sitoumus on vahva viesti sijoittajille ja muille sidosryhmille organisaation vastuullisuustyöstä. Tilaisuudessa kuultiin, että sitoumuksen tavoitteet ovat monilta osin jo  linjassa yritysten omien tavoitteiden kanssa. Työ on siis jo käynnissä ja ratkaisuja monipuoliseen rakennettuun ympäristöön haetaan innovatiivisesti. Tämä kertoo jo osaltaan KIRA-alan ja jäsenistömme oikeasta suunnasta kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä, jota sitoumus osaltaan edistää.

Nollahiilirakennuksille olisi vahvaa kysyntää kiinteistösijoittajien keskuudessa.Kevan kiinteistöjohtaja ja GBC Finland hallituksen varapuheenjohtaja Petri Suutarinen totesi keskustelutilaisuudessamme, että jos hiilineutraaleja kiinteistöjä tarjottaisiin Kevalle hankittavaksi, niin ne olisivat KEVA:lla varmasti etusijalla tutkittavien kiinteistösijoitusten joukossa.  

Net Zero Carbon Building -sitoumuksen tiekartta kohti hiilineutraaleja rakennuksia (Lähde: World Green Building Council)

Uudet WWW-sivut Net Zero Carbon Building / Nollahiilirakennus -sitoumukselle

Olemme lanseeranneet sitoumuksen suomenkieliset nettisivut, johon päivitämme  ajantasaista tietoa ja tukimateriaalia jäsenten käyttöön ao. listan mukaisesti. 

https://figbc.fi/projektit/net-zero-carbon-commitment/

Sivuja täydennetään seuraavilla tukimateriaaleilla:

 • esitysmateriaalit jäsenistön käyttöön
 • kuvaamme erilaisia polkuja miten lähteä sitoumukseen mukaan
 • UKK-osio ajankohtaisista kysymyksistä mm. uusiutuvan kaukolämmön hyödyntämisestä ja raportointivaatimuksista

GBC:n viestiminen sitoumuksesta ja vähähiilisen rakennetun ympäristön tavoitteista:

 • Viestimme vähähiilisyyden hankkeista esimerkiksi syyskuun World Green Building Week -teemaviikolla ja Loikka-lehdessä​
 • Innostamme hyvien toteutuneiden esimerkkien avulla jokaista kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiota miettimään, millä keinoilla organisaatiot voivat nopeasti vähentää oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Kutsumme kaikki mukaan yhteistyöhön.​
 • GBC:n verkosto ja vertaistuki toimii sitoutuneiden jäsenyritysten tukena: Yhdessä kestävyyden kärkeen!


Taustoitusta:
World Green Building Council -yhteistyöverkosto (WGBC) on lanseerannut maailmanlaajuisen Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen. Vapaaehtoisen sitoumuksen tavoitteena on kannustaa rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioita sekä kaupunkeja siihen, että näiden rakennuskanta on vuonna 2030 hiilineutraali kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta.
GBC Finland osallistuu Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen edistämiseen ja selvittää jäsenineen sen soveltuvuuden Suomeen tavoitteenamme hiilineutraali rakennuskanta vuonna 2030.

Kevätkokous 26.3.2019, jossa alustimme jäsenistön kanssa julkilausumaa hiilineutraali rakennettu ympäristö vuoteen 2030 mennessä: https://figbc.fi/julkilausuma-tavoitteeksi-hiilineutraalisuus-rakennetussa-ymparistossa/

Mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa 16.4.2019: https://figbc.fi/mielipidekirjoituksemme-helsingin-sanomissa/


Ota yhteyttä sitoumusta tai ”hiilineutraali rakennettu ympäristö vuoteen 2030 mennessä” -tavoitetta koskien:

Mikko Nousiainen, GBC Finland Tj. +358 40 525 8440
Lauri Tähtinen, GBC Finland vanhempi asiantuntija, +358 40 486 5400
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.

World Green Building Week näyttää, että kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä iso muutos kestävämmäksi

21.9.2020
Tänään käynnistyvä World Green Building Week kokoaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot kestävän ja vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Viikko tarjoaa puheenvuoroja ja virtuaalitapahtumia rakennetusta ympäristöstä, ja se näkyy yli 170 kiinteistö-

Suomalaisten kestävän kehityksen johtajien ja FIGBC:n jäsenten terveisiä

21.9.2020
Kiinteistö- ja rakennusalan muutos näkyy alan toimijoiden vahvana sitoutumisena kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen. Juuri julkaistut yli 20 suomalaisen johtajan ja Green Building Council Finlandin jäsenten edustajan terveiset osoittavat konkreettisesti, että
  Scroll Up

  Ilmoita alan tapahtuma

  Bitnami