icon330-kt

Täydennyskoulutuspaletti hiilineutraalisuuteen KIRA-alalle

Olemme koonneet tälle sivulle tahoja, jotka järjestävät vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvää täydennyskoulutusta KIRA-alan ammattilaisille. Siirry kouluttajan kuvauksen perusteella selvittämään ajankohtaisimmat kurssiaikataulut kunkin esittelyn lopussa olevan linkin kautta!

 

Lataa täydennyskoulutuspaletti rakennuksen elinkaaren vaiheiden mukaan jaoteltuna tästä.

 

Jos sivulta puuttuu jokin taho, ota yhteyttä info@figbc.fi.

Sisällysluettelo

Kiinko

Kiinko

Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle ja Kiinteistöalan Koulutussäätiölle.

Kiinkon koulutuksissa voit hankkia ammattitutkinnon sekä lisä- ja täydennyskouluttautua ja seminaareissamme pääset verkostoitumaan ja päivittämään osaamistasi. Koulutuksia toteutetaan myös yrityskohtaisesti.

Kiinkon hallituksen muodostavat Suomen Kiinteistöliitto ry, RAKLI ry, Suomen Isännöintiliitto ry , Kiinteistöliitto Uusimaa ry,
Kiinteistötyönantajat ry, Finlands Svenska Fastighetsförening rf ja Suomen Kiinteistönvälittäjät ry.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Rakennuttajien ja vanhempien rakennuttajien koulutusohjelmissa käsitellään mm. purkukartoituksia, kiertotaloutta, kestävän rakennetun ympäristön kehittämistä, vähähiilistä rakennuttamista ja ympäristösertifikaatteja. Nämä pätevyyskoulutukset on suunnattu rakennuttajille. Koulutusohjelmia on 4 erilaista sekä talo, että infrasektorille ja ohjelmat alkavat vuosittain. Kursseista löytyy paljon erilaisia koulutuksia liittyen kunnossapitoon, talotekniikkaan etc.: esimerkiksi Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus,
Energiatodistuksen laatija,
Haitta-aineet korjaamisessa.

Kiinteistö- ja rakentamisalan EMBAssa käsitellään elinkaariarviointia, hiilijalanjälkeä sekä vastuullisuuskysymyksiä laajasti. 

Katso kurssitarjonta täältä: https://www.kiinko.fi/koulutus/koulutukset

RATEKO

Rateko

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO tarjoaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevöitymisiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta.

RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n oppilaitos, jolla on virallinen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

RATEKO tarjoaa useita kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille suunnattuja kestävän rakentamiseen liittyviä täydennyskoulutuksia säännöllisesti mm. kosteudenhallinnasta, korjaus- ja uudisrakentamisesta, rakennusfysiikasta ja lainsäädännöstä. Omat kurssit löytyvät myös purkukartoituksista ja kierrätyksestä työmaalla.
 

Katso kurssitarjonta täältä: https://rateko.fi/koulutukset/hae-koulutusta/

Green Building Council Finland

Green Building Council Finland

FIGBC on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto. Järjestö tup yhdessä yli 200 jäsenensä kanssa hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Green Building Council Finland järjestää kahdesti vuodessa koulutuspäivät rakennusten hiilijalanjälkilaskennasta, rakennusmateriaalien ympäristöselvityksistä (EPD) ja kiertotaloudesta rakennusalalla.

Katso kurssitarjonta täältä: https://figbc.fi/koulutukset/

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Osaamistaan voi täydentää avoimen AMK:n tai täydennyskoulutuksen kautta.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Metropolia tarjoaa laajasti täydennyskoulutusta rakennusalan ammattilaisille. Tarjontaan kuuluu mm. kuntotutkimuksiin, terveelliseen rakentamiseen ja hyvään sisäilmaan liittyviä koulutuksia, rakentamisen tietomallintamisen koulutuksia sekä rakentamisen ympäristöasiantuntijan koulutuskokonaisuus, johon kuuluu hiilijalanjälkilaskentaa, kiertotaloutta ja ympäristöluokituksia.

Katso kurssitarjonta täältä: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/taydennyskoulutus/rakennusal 

LAB ammattikorkeakoulu

LAB ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Osaamistaan voi täydentää avoimen AMK:n tai täydennyskoulutuksen kautta.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Täydennyskoulutuksena LAB tarjoaa esimerkiksi koulutusmoduulit “Tuotteet ja järjestelmät kiertotaloudessa” sekä “Rakennetun ympäristön digitalisaatio”.  Katso myös avoimen AMK:n opetustarjonta.

Katso kurssitarjonta täältä: https://lab.fi/fi/palvelu/taydennyskoulutus-tekniikka

Rakennustieto

Rakennustieto

Rakennustieto-yhteisö edistää hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä infra-alan tiedon tuottajana ja välittäjänä suunnittelusta ylläpitoon asti.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Rakennustieto järjestää koulutuksia mm. RTS-ympäristöluokitukseen ja ilmastotietoiseen rakennuksen suunnitteluun liittyen.

Katso kurssitarjonta täältä: https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/tapahtumat/koulutukset.html.stx

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi täydentää osaamistaan muun muassa avointen opintojen, täydennyskoulutuksen tai yrityksille räätälöitövien koulutuskokonaisuuksien avulla.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksista löydät mm. yleisopintoja kiertotaloudesta sekä täydennyskoulutusmahdollisuuksia rakennusalalta (mm. korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus).

Katso kurssitarjonta täältä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/taydennyskoulutus

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voi täydentää osaamistaan mm. avoimen yliopiston ja verkkokurssien avulla.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Tulossa vähähiilisen rakentamisen verkkokurssi, katso verkkokurssit täältä: https://onlinelearning.aalto.fi

Avoimen yliopiston kurssitarjonnan voit tarkistaa täältä: https://www.aalto.fi/fi/avoimen-yliopiston-kurssit#/

Aalto Executive Education

Aalto Executive Education

Aalto University Executive Education Oy tarjoaa valmennusta, kehittämispalveluja ja koulutusta. Aalto University Executive Education on Aalto-yliopiston 100 % omistama osakeyhtiö.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Rakennetun ympäristön kurssitarjonnan näet täällä: https://www.aaltopro.fi/aiheet/rakennettu-ymparisto

Katso lisäksi liikeenjohdolle suunnattu “Kasvua kiertotaloudesta” -monialainen opintokokonaisuus: https://www.aaltopro.fi/ohjelmat/kasvumahdollisuuksia-kiertotaloudesta

Sykli

Sykli

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä. Sykli seuraa kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja ilmastoon liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, tutkimusta, ratkaisuja ja osaamistarpeita. Koulutuksissa ja kehittämispalveluissa sovelletaan uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä. Sykli tarjoaa tutkintokoulutusta, rekrytoivia koulutusohjelmia, täydennyskoulutusta opettajille ja kasvattajille eri koulutusasteilla sekä lyhyitä koulutuksia, kuten kortti- ja pätevyyskoulutuksia. Myös räätälöityjä koulutuksia. Omistajiin kuuluu Ympäristöteollisuus ja palvelut YTP.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

SYKLIn koulutustarjonnasta löytyy mm. koulutuksia energiatehokkuuden kehittämisestä, ympäristöalan koulutus maarakentajille sekä materiaalitehokkuuskoulutus yrityksille.

Katso koulutuskalenteri täältä: https://sykli.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/

Decarbonize Design

Decarbonize Design

Aalto-yliopiston ja Yalen yliopiston (USA) yhteinen verkkokurssi suunnittelijoille, arkkitehdeille ja rakennusinsinööreille sekä materiaalivalmistajille, rakennuttajille ja kiinteistönomistajille vähähiilisen rakennuksen suunnittelusta.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Löydät verkkokurssin luennot ja materiaalit täältä: https://www.decarbonizedesign.com/lectures.

Raksystems

Raksystems

Raksystems on Pohjoismaissa toimiva rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys. Yritys tarjoaa koulutuksia muun muassa kiinteistönvälittäjille, isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, rakennuttajille, kiinteistösijoittajille ja kiinteistönomistajille.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

Katso kiinteistöjen kunnossapitoon, rakennusten hiilijalanjälkilaskentaan, energiatehokkuuden kehittämiseen ja eri ympäristösertifikaatteihin liittyvää kurssitarjonta täällä: https://www.raksystems.fi/koulutukset/

HSY

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut

HSY:n verkko-oppimisympäristö Koutsin kurssit opastavat ja kannustavat kaupunkilaisia ja taloyhtiöitä hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Kurssien neljä pääteemaa ovat: energiatehokkuus ja uusiutuva energia, ruoka, liikkuminen sekä kuluttaminen.

Kiertotalouteen liittyvä täydennyskoulutus:

HSY:n Koutsi -palvelusta löytyvät tällä hetkellä verkkokurssit: Taloyhtiön energiaekspertti ja Auringosta sähköä taloyhtiöön.

Löydät kurssit täältä: https://koutsi.hsy.fi/

HSY:n Ilmastoinfon energianeuvonnan tapahtumat löytyvät osoitteesta https://energianeuvonta.fi/koulutukset/

Valonia

Valonia

Valonia on osana Varsinais-Suomen Liittoa toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka ydinosaamista ovat ympäristö- ja energia-asiat sekä kestävä kehitys.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Keväällä 2021 mm. webinaarisarjat kiertotaloudesta rakennusalalla ja energiatehokkuudesta taloyhtiöille. Myös räätälöidyt kurssit.

Katso ajankohtaiset tapahtumat täältä: https://www.valonia.fi/tapahtumat/

Lisätietoja

Ota yhteyttä: 

Visa Kivisaari (etunimi.sukunimi (at) figbc.fi)