Menu
Menu

Terveiset Sofiasta WorldGBC:n Eurooppaverkoston kokouksesta

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

GBC Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen osallistui WorldGBC:n Eurooppaverkoston kokoukseen 27.-29.3.2018 Sofiassa. Hän nostaa esiin muutamia kokouksen keskeisiä teemoja ja huomioita kansainvälisen yhteistyön suunnasta, joka on hyvin linjassa GBC Finlandin tuoreen strategian kanssa.

Eurooppalaisen yhteistyön kuvaaminen, visio ja strategiaa

Kävimme valmistellun aineiston pohjalta keskustelua siitä, miten kertoa aktiivisesta eri maiden välisestä yhteistyöstä ja eurooppaverkoston laajasta toiminnasta. Tämän esittäminen auttanee myös meillä Suomessa verkoston mahdollisuuksien oivaltamista ja niihin liittyvän keskustelun käymistä. Tavoitteena on, että esittelyaineisto valmistuu toukokuussa.

Samaan keskusteluun liittyy läheisesti myös eurooppalaista yhteistyö koskevan vision ja strategian määrittely. Myös World GBC on käynnistämässä omaa strategiatyötään. Ajatukset ovat hyvin linjassa meidän tuoreen strategiamme kanssa.

Projektivalmistelu – Build Upon 2

Osallistuimme aktiivisesti viime vuonna päättyneeseen energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen keskittyneeseen Build Upon -projektiin, jonka toteuttamisessa oli mukana 13 eurooppalaista GBC:t ja joka rahoitettiin EU:n rahoituksen kautta. Projekti oli monella tavalla merkittävä ja konkreettisia tuloksia tuottanut yhteinen ponnistus.

Tämän jatkona keskusteluissa on, millaisia projekteja ERN haluaa toteuttaa jatkossa (isot/pienet, rahoituslähteet, osallistujat, tiedonkulun varmistaminen). Projektit nähdään hyvänä tapana kehittää toimintakäytäntöjä, mutta samaan aikaan on tarve tunnistaa erilaisten projektien luonteet ja mahdollisuudet.

Lisäksi keskusteltiin, josko päättäisimme hakea projektirahoitusta ns. BuildUpon2 -projektille, joka keskittyisi kestävyyttä edistävien korjausten toteuttamiseen yksittäistä rakennusta laajemmalle alueella (esim. kortteli, alue). Asian edetessä tulemme muodostamaan oman kantamme.

Advancing Net Zero -projekti 

World GBC:n globaali projekti Advancing Net Zero haastaa kehittämään rakennuksia siten, että tavoitteena on rakennus, jonka käyttö ei tuota hiilidioksidia vuositasolla. Kyseessä on siis hieman erilainen ajatustapa hiilineutraalisuuteen pyrkimisessä kuin ”pelkän” energiankulutuksen huomioiminen. Palaamme tähänkin teemaan jatkossa tarkemmin miettiessämme strategiamme toteuttamiseen liittyviä toimia. Lisätietoja projektin nettisivuilta. 

[hr]

Mikko Nousiainen

toimitusjohtaja

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami