Green Building Council Finland

Terveisiä Brysselistä: ajankohtaista EU-agendalla

EU:n uusi energiatehokkuusdirektiivi ohjaa unionia kohti 20-20-20-tavoitetta, mutta toimistorakennusten Ecolabel-sertifikaatista on vielä erimielisyyksiä. Lue näistä aiheista ja muista ajankohtaisista kiinteistö- ja rakennusalaan vaikuttavista EU-asioista Green Building Councileiden Euroopan-verkoston EU-päivityksestä. Olemme koonneet tiivistelmät keskeisimmistä teemoista, koko päivitykseen voit tutustua täällä.

Kuva: EU/Ecolabel

 

Energiatehokkuusdirektiivistä päästiin sopuun

EU:n energiatehokkuusdirektiivin tekstistä saatiin poliittinen yhteisymmärrys pitkän väännön jälkeen viime kesäkuussa. Direktiivin odotetaan muuttavan ratkaisevasti rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja palauttavan EU:n takaisin oikeille raiteille kohti 20-20-20-tavoitetta. Direktiivi on sovellettava kansalliseen lainsäädäntöön kevääseen 2014 mennessä. Eurooppalainen Green Building Councileiden verkosto on laatinut oppaan, joka ohjaa jäsenmaita direktiivin täytäntöönpanon suunnittelussa.  

 

Toimistorakennusten Ecolabelista erimielisyyksiä

EU:n toimistorakennuksille kehittämästä Ecolabel -ympäristömerkistä on määrä äänestää lokakuussa, mutta sertifikaatin jatko on nyt katkolla. Monet jäsenmaat ovat olleet huolissaan etenkin sertifioinnin kriteereistä sekä siitä, miten käyttökelpoinen nykyinen ehdotus on suhteessa jo olemassa oleviin kansainvälisiin sertifikaatteihin.

 

Komissio julkaisi rakennusalan kestävän kilpailukyvyn strategian

Heinäkuun lopussa julkaistu rakennusalan kestävän kilpailukyvyn strategia kiinnittää erityistä huomiota matalaenergiatalojen ja rakennusten kunnostamisen mahdollisuuksiin edistää kasvua ja luoda työpaikkoja. Strategia listaa alan merkittävimmät haasteet matkalla kohti vuotta 2020, ja esittää toimintasuunnitelman näiden haasteiden voittamiseksi. Lisäksi komissio suunnittelee harmonisoivansa jo lukuisat olemassa olevat rakennusten ympäristövaikutuksien arviointimenetelmät.

 

Vuosien 2014–2020 EU-rahaa rakennusten energiatehokkuuteen

Parlamentti hyväksyi  kesäkuussa päätöksen EU:n vuosien 2014-2020 rahoituskehyksestä, ja keskustelut tulevasta budjetista ovat nyt komission kanssa käynnissä. Parlamentti neuvottelee parhaillaan EU:n rakennerahastosta vuosille 2014-2020. Europarlamentaarikot olivat yhtä mieltä siitä, että varoja pitää käyttää Eurooppa 2020 -strategian temaattisiin alueisiin, joiden puitteissa rahaa voitaisiin korvamerkitä muun muassa rakennusten energiatehokkuuteen.

 

Ensimmäiset askeleet matkalla resurssitehokkaaseen Eurooppaan otettu

Parlamentin keväisten patistelujen myötä EU:ssa otettiin kesäkuussa ensimmäiset tärkeät askeleet kohti resurssitehokasta Eurooppaa, kun komissaari Janez Potočnik käynnisti eurooppalaisen resurssitehokkuusohjelman. Sen työtä tukevat asiantuntijuudellaan lukuisat komissaarit, europarlamentaarikot, jäsenmaiden edustajat ja kansainväliset organisaatiot sekä talous- ja mielipidejohtajat. Ohjelma on jo käynnistänyt useita konsultaatioita ja tutkimuksia, joista tärkein liittyy jäsenmaiden välistä vertailua varten kehitettäviin resurssitehokkuusindikaattoreihin.

 

Uudelleen muotoiltu direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaitteiston jätteistä astui voimaan

Elokuussa voimaan astunut uudistettu WEEE-direktiivi (waste electrical and electronic equipment directive) muuttaa merkittävästi suuressa kasvussa olevan tuoteryhmän tavaroiden talteenottoa ja uusiokäyttöä. Jäsenmailla on vuoden 2014 helmikuuhun saakka aikaa yhtenäistää kansalliset säädökset direktiivin mukaisiksi. Uudelleen arvioitu direktiivi koskee nyt myös aurinkopaneeleita, elohopeaa sisältäviä loisteputkia ja laitteita, jotka sisältävät otsonia vahingoittavia aineita.  

Direktiivin myötä on tulossa seuraavanlaisia muutoksia:

  • Vuodesta 2016 eteenpäin jäsenmaiden on kerättävä talteen/kierrätettävä 45 prosenttia maassa myydyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista.
  • Vuodesta 2018 eteenpäin direktiivi laajenee nykyisistä kategorioista koskemaan kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
  • Vuodesta 2019 eteenpäin talteenottotavoite nostetaan 65 prosenttiin kaikista myydyistä sähkö- ja elektroniikkatuotteista tai vaihtoehtoisesti 85 prosenttiin kaikesta sähkö- ja elektroniikkajätteestä.

 

Muuta mielenkiintoista EU-agendalla

Lisäksi raportissa on tietoa muun muassa rakennusten vedenkäyttötehon mittaamisen suuntaviivoista, EU:n seitsemännestä ympäristötoimintaohjelmasta ja meneillään olevasta Fiksut kaupungit ja yhteisöt -innovaatioyhteistyöhankkeesta.

Avoimet konsultaatiot: resurssitehokkuusindikaattoreiden vaihtoehdot, avoinna 22.10 saakka. Lisätietoa täällä.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden