Green Building Council Finland

Terveisiä Brysselistä: ajankohtaista EU-agendalla

EU:n uusi energiatehokkuusdirektiivi ohjaa unionia kohti 20-20-20-tavoitetta, mutta toimistorakennusten Ecolabel-sertifikaatista on vielä erimielisyyksiä. Lue näistä aiheista ja muista ajankohtaisista kiinteistö- ja rakennusalaan vaikuttavista EU-asioista Green Building Councileiden Euroopan-verkoston EU-päivityksestä. Olemme koonneet tiivistelmät keskeisimmistä teemoista, koko päivitykseen voit tutustua täällä.

Kuva: EU/Ecolabel

 

Energiatehokkuusdirektiivistä päästiin sopuun

EU:n energiatehokkuusdirektiivin tekstistä saatiin poliittinen yhteisymmärrys pitkän väännön jälkeen viime kesäkuussa. Direktiivin odotetaan muuttavan ratkaisevasti rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja palauttavan EU:n takaisin oikeille raiteille kohti 20-20-20-tavoitetta. Direktiivi on sovellettava kansalliseen lainsäädäntöön kevääseen 2014 mennessä. Eurooppalainen Green Building Councileiden verkosto on laatinut oppaan, joka ohjaa jäsenmaita direktiivin täytäntöönpanon suunnittelussa.  

 

Toimistorakennusten Ecolabelista erimielisyyksiä

EU:n toimistorakennuksille kehittämästä Ecolabel -ympäristömerkistä on määrä äänestää lokakuussa, mutta sertifikaatin jatko on nyt katkolla. Monet jäsenmaat ovat olleet huolissaan etenkin sertifioinnin kriteereistä sekä siitä, miten käyttökelpoinen nykyinen ehdotus on suhteessa jo olemassa oleviin kansainvälisiin sertifikaatteihin.

 

Komissio julkaisi rakennusalan kestävän kilpailukyvyn strategian

Heinäkuun lopussa julkaistu rakennusalan kestävän kilpailukyvyn strategia kiinnittää erityistä huomiota matalaenergiatalojen ja rakennusten kunnostamisen mahdollisuuksiin edistää kasvua ja luoda työpaikkoja. Strategia listaa alan merkittävimmät haasteet matkalla kohti vuotta 2020, ja esittää toimintasuunnitelman näiden haasteiden voittamiseksi. Lisäksi komissio suunnittelee harmonisoivansa jo lukuisat olemassa olevat rakennusten ympäristövaikutuksien arviointimenetelmät.

 

Vuosien 2014–2020 EU-rahaa rakennusten energiatehokkuuteen

Parlamentti hyväksyi  kesäkuussa päätöksen EU:n vuosien 2014-2020 rahoituskehyksestä, ja keskustelut tulevasta budjetista ovat nyt komission kanssa käynnissä. Parlamentti neuvottelee parhaillaan EU:n rakennerahastosta vuosille 2014-2020. Europarlamentaarikot olivat yhtä mieltä siitä, että varoja pitää käyttää Eurooppa 2020 -strategian temaattisiin alueisiin, joiden puitteissa rahaa voitaisiin korvamerkitä muun muassa rakennusten energiatehokkuuteen.

 

Ensimmäiset askeleet matkalla resurssitehokkaaseen Eurooppaan otettu

Parlamentin keväisten patistelujen myötä EU:ssa otettiin kesäkuussa ensimmäiset tärkeät askeleet kohti resurssitehokasta Eurooppaa, kun komissaari Janez Potočnik käynnisti eurooppalaisen resurssitehokkuusohjelman. Sen työtä tukevat asiantuntijuudellaan lukuisat komissaarit, europarlamentaarikot, jäsenmaiden edustajat ja kansainväliset organisaatiot sekä talous- ja mielipidejohtajat. Ohjelma on jo käynnistänyt useita konsultaatioita ja tutkimuksia, joista tärkein liittyy jäsenmaiden välistä vertailua varten kehitettäviin resurssitehokkuusindikaattoreihin.

 

Uudelleen muotoiltu direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaitteiston jätteistä astui voimaan

Elokuussa voimaan astunut uudistettu WEEE-direktiivi (waste electrical and electronic equipment directive) muuttaa merkittävästi suuressa kasvussa olevan tuoteryhmän tavaroiden talteenottoa ja uusiokäyttöä. Jäsenmailla on vuoden 2014 helmikuuhun saakka aikaa yhtenäistää kansalliset säädökset direktiivin mukaisiksi. Uudelleen arvioitu direktiivi koskee nyt myös aurinkopaneeleita, elohopeaa sisältäviä loisteputkia ja laitteita, jotka sisältävät otsonia vahingoittavia aineita.  

Direktiivin myötä on tulossa seuraavanlaisia muutoksia:

  • Vuodesta 2016 eteenpäin jäsenmaiden on kerättävä talteen/kierrätettävä 45 prosenttia maassa myydyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista.
  • Vuodesta 2018 eteenpäin direktiivi laajenee nykyisistä kategorioista koskemaan kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
  • Vuodesta 2019 eteenpäin talteenottotavoite nostetaan 65 prosenttiin kaikista myydyistä sähkö- ja elektroniikkatuotteista tai vaihtoehtoisesti 85 prosenttiin kaikesta sähkö- ja elektroniikkajätteestä.

 

Muuta mielenkiintoista EU-agendalla

Lisäksi raportissa on tietoa muun muassa rakennusten vedenkäyttötehon mittaamisen suuntaviivoista, EU:n seitsemännestä ympäristötoimintaohjelmasta ja meneillään olevasta Fiksut kaupungit ja yhteisöt -innovaatioyhteistyöhankkeesta.

Avoimet konsultaatiot: resurssitehokkuusindikaattoreiden vaihtoehdot, avoinna 22.10 saakka. Lisätietoa täällä.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green