Green Building Council Finland

Tervetuloa mukaan, GBC:n uudet jäsenet!

Muutaman viime kuukauden aikana 15 uutta jäsenorganisaatiota on tullut mukaan toimintaamme. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uudet tavat edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä.

Uudet jäsenet ovat Lehto Asunnot Oy, Laattapiste Oy, CBRE Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, FinnEnergia Oy, AX-Suunnittelu/AX-Konsultit Oy, Setlementtiasunnot Oy, Raami Arkkitehdit Oy, AQVA Finland Oy, Reroute Oy, Temal Oy, Turun kaupunki ja SATO Oyj. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Hirsitaloteollisuus ry liittyivät mukaan yhteistyöjäseninä.

Lue alta uusien jäsentemme kuvauksia ja näkemyksiä siitä, miltä kannalta he katsovat rakennettua ympäristöä ja sen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Monipuolinen jäsenistömme tuo eri toimialojen äänet kuuluviin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

#ratkaisunvuosi #yhdessä

Lisätietoja jäsenyydestä:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, 0405258440

www.figbc.fi/jäsenyys


Lehto Asunnot Oy

”Vastuullinen rakentaminen lukeutuu toimialamme tärkeimpiin megatrendeihin. Lehdon strategiassa ja tavassa rakentaa toistuvat vahvasti nämä megatrendit ja olemme kiinnostuneita myös vastuullisen rakentamisen näkökulmista sekä hiilineutraalista rakentamisesta. Green Building Council on oikea verkosto jakaa ja vahvistaa näitä ajatuksia.”

Teija Kettunen, viestintäjohtaja, Lehto Group Oyj


Laattapiste Oy

”Vihreät arvot ovat nousseet meille vuosi vuodelta tärkeämmiksi ja haemme jatkuvasti keinoja, joilla asiat voidaan tehdä ekologisemmin. Pyrimme kehittämään ympäristöystävällistä sekä hiilineutraalia rakentamista, ja tässä työssä yksi luontevista vaikuttamistavoista on kuulua Green Building Council -verkostoon.”

Tommi Haru, toimitusjohtaja, Laattapiste


CBRE Finland Oy

CBRE Finland Oy tarjoaa kiinteistöalan asiantuntijapalveluita kiinteistöjen omistajille, sijoittajille ja vuokralaisille Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun toimipisteistä käsin. Palvelutarjontaamme kuuluu myynti-, osto- ja velkarahoitusjärjestelyneuvonanto, toimitilavuokraus, kiinteistöjohdon konsultointi ja vuokralaisedustus, kiinteistöomaisuuden hallinnointi, kauppakeskusjohtaminen, kiinteistöarviointi sekä toimitila- ja työympäristömuutokset. CBRE Finlandilla työskentelee yli 100 kiinteistöalan asiantuntijaa. www.cbre.fi


Turun kaupunki

Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. www.turku.fi


SATO Oyj

”Hiilineutraalius ja sen tavoittelu on meille tärkeää. GBC on verkosto, johon haluamme kuulua ja sitä kautta yhdessä kehittää alaa kestävämpään suuntaan. Monet toimikunnat ovat meille erittäin ajankohtaisia ja haluamme olla aktiivisesti niissä mukana.”

Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja


Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

”GBC:n toimintaan liittymisemme taustalla on halu vaikuttaa tulevaisuuden rakentamiseen ja ympäristötietoisuuteen.”

Arto Aho, arkkitehti, osakas


Raami Arkkitehdit Oy

”Liityimme GBC:n jäseniksi, koska haluamme ottaa vastuuta kestävästä suunnittelusta ja jakaa ja oppia mm. hiilineutraalimmasta rakentamisesta ja arkkitehdin kädenjäljen pienentämisestä mahdollisimman paljon.”

Kaisa Härkönen, suunnittelujohtaja


AQVA Finland Oy

”Toimimme julkisten tilojen vesikalusteiden jakelijana ja tuotamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Haluamme kalusteillamme olla tukemassa hiilineutraaleja kiinteistöjä.”

Nella Vuoksio, markkinointipäällikkö


FinnEnergia Oy

”Energiatehokkuus on globaalisti päästöjen vähentämistä ja FinnEnergia Oy on tiedostanut päästöjen vaikutuksen energiatehokkuuteen. Yrityksellä on tarve olla myös tulevaisuudessa mukana toteuttamassa ja hyödyntämässä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää päästöjä globaalistii ja kansallisesti. Päästöjen vaikutuksien hallintaan ja laskentaan on FinnEnergia Oy:lle tullut tilaisuus saada uutta tietoa ja verkostokumppaniyrityksiä Green Building Council Finlandin kautta, sekä liittymällä jäseneksi Green Building Council Finland -verkostoon.”

Hannu Partanen, toimitusjohtaja


AX-Suunnittelu / AX-Konsultit Oy


”AX-Suunnittelu on innolla mukana edistämässä rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista.”

Sasu Karkiainen, toimitusjohtaja, Insinööritoimisto AX-LVI Oy


Setlementtiasunnot Oy


Setlementtiasunnot Oy on yhteisöllinen asuntorakennuttaja. Setlementti tuo asumiseen ihmiskeskeisyyttä, ihmisten taitojen ja osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Setlementtiasunnot Oy on yhteisöjen rakentaja, asumisen palvelujen moniosaaja ja yhteiskunnallisesti kestävän asumisen tuottaja. www.setlementtiasunnot.fi


Reroute Oy


”Haluan edistää rakennetun ympäristön kiertotalouden käytäntöjen vakiintumista, ja verkosto on keskeinen osa tätä. GBC on koonnut mahtavan joukon kestävyyden ja rakennusteollisuuden ammattilaisia yhteen, joten on hienoa päästä osaksi tätä joukkoa.”

Jenni Nurmi, toimitusjohtaja


Temal Oy

”Meille Temalilaisille kestävän kehityksen keskiössä on kotimainen työ sekä kaiken tekemisemme laatu. Laadukkaista materiaaleista valmistetut tuotteemme ovat pitkäikäisiä ja niiden valmistusprosessissa tehtaillamme Nakkilassa ja Järvenpäässä otetaan mahdollisuuksien mukaan ympäristö ja ihminen huomioon. Noudatamme laadunhallintajärjestelmää, jonka kaikki prosessit ja rutiinit ovat perusteellisesti suunniteltuja ja laatutestattuja. Laatujärjestelmä myös kertoo sitoutumisestamme parantaa järjestelmällisesti toimintaamme. Meille on tärkeää olla mukana vihreän rakentamisen kehityksessä.”

Mari Meriläinen, markkinoinnin ja viestinnän tuottaja


Hirsitaloteollisuus ry

Hirsitaloteollisuudessa on jo pitkään tutkittu ja tunnistettu rakentamisen elinkaarivaikutusten huomioimisen tärkeys pyrittäessä entistä ympäristöystävällisempään ja turvallisempaan rakennettuun ympäristöön. GBC:n aktiivinen rooli elinkaariajattelun ja vähähiilisen rakentamisen edistämisessä on juuri sitä mitä Hirsitaloteollisuudessa nähdään tärkeänä. Suomalaiset hirsitalovalmistajat ovat laatujohtajia viennissä, joten GBC:n kansainvälisyyden kautta uskomme saavamme lisänäkyvyyttä myös viennissä.

Seppo Romppainen, toimitusjohtaja


Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

Rakennusvalvonnan rooli Suomessa on opastaa ja huolehtia, että rakentaminen tapahtuu voimassaolevien säädösten ja kaavojen mukaan siten, että rakennukset ovat turvallisia ja terveellisiä. Käytännössä kaikki Suomen uudisrakentaminen ja merkittävä korjausrakentaminen kulkee rakennusvalvontojen kautta. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry toimii kuntien rakennusvalvontahenkilöstön välisenä yhdyssiteenä muun muassa työmuotojen kehittämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja ammatillisen kehityksen edistämiseksi.  

Rakennustarkastusyhdistys päätti helmikuussa 2020 hakea Green Building Council Finlandin jäsenyyttä seuraavista syistä. RTY on tunnistanut, että GBC on merkittävä toimija ja tärkeä yhteistyökumppani rakentamisen ja rakennusten käytön aikaisen hiilijalanjäljen vähentämisessä, mitkä ovat välttämättömiä ja keskeisiä avaintekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja maapallon kantokyvyn säilyttämisessä. RTY on katsonut, että proaktiivisesti jäsenenä toimien sillä on mahdollisuus olla yhtäältä vaikuttamassa tuleviin toimenpiteisiin ja toisaalta jakaa tietoa jäsenkunnalleen siten, että rakennusvalvontasektori ja yksittäiset rakennustarkastajat voivat mahdollisimman hyvin opastaa rakentajia ja huolehtia myös tulevien uusien säädösten edellyttämistä velvoitteista. Hiilijalanjälkilaskennan vaatimus on tulossa säädöksiin 2023–2024 – nyt on julkaistu ensimmäiset laskentamenetelmät ja kohteita pilotoidaan. Rakennusvalvontojen on syytä ennen säädösten voimaan astumista oppia laskennan perusperiaatteet ja merkitys, koska ne ovat sekä opastajia että “portinvartijoita” rakennusten päästöjen hillitsemisessä/vähähiilisyyden edistämisessä.  

Elämme juuri nyt ennen kokemattomissa poikkeusoloissa koronapandemian vuoksi, Kun pandemian jättämiä jälkiä aikanaan korjataan, ei voi “yksisilmäisesti” ajatella vain taloutta/bruttokansantuotetta, vaan myös maapallon kestokyky on otettava ratkaisuissa huomioon. Muuten on vaarana paljon pitempiaikaiset täysin ennen kokemattomat “poikkeusolot”.

Markku Hienonen, pääsihteeri


GBC Finland juhlii tänä vuonna kymmenettä toimintavuottaan ja jäsenistömme laaja osaaminen ja yhteistyö nousee esiin yhtenä tärkeimmistä arvoistamme. Ratkaisun vuodeksi nimetty kuluva vuosi ohjaa tekemistämme kohti konkreettisia tekoja. Jäsenistöstä koostuvat toimikunnat panostavat ja pitävät huolen siitä, että keskitymme organisaationa oikeisiin asioihin. Uudet jäsenet pääsevät heti kunnianhimoisen tekemisen pariin ja saavat oman yrityksen liiketoimintaan uutta ja ajankohtaista näkemystä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,