Tervetuloa mukaan, GBC:n uudet jäsenet!

Muutaman viime kuukauden aikana 15 uutta jäsenorganisaatiota on tullut mukaan toimintaamme. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uudet tavat edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä.

Uudet jäsenet ovat Lehto Asunnot Oy, Laattapiste Oy, CBRE Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, FinnEnergia Oy, AX-Suunnittelu/AX-Konsultit Oy, Setlementtiasunnot Oy, Raami Arkkitehdit Oy, AQVA Finland Oy, Reroute Oy, Temal Oy, Turun kaupunki ja SATO Oyj. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Hirsitaloteollisuus ry liittyivät mukaan yhteistyöjäseninä.

Lue alta uusien jäsentemme kuvauksia ja näkemyksiä siitä, miltä kannalta he katsovat rakennettua ympäristöä ja sen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Monipuolinen jäsenistömme tuo eri toimialojen äänet kuuluviin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

#ratkaisunvuosi #yhdessä

Lisätietoja jäsenyydestä:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, 0405258440

www.figbc.fi/jäsenyys


Lehto Asunnot Oy

”Vastuullinen rakentaminen lukeutuu toimialamme tärkeimpiin megatrendeihin. Lehdon strategiassa ja tavassa rakentaa toistuvat vahvasti nämä megatrendit ja olemme kiinnostuneita myös vastuullisen rakentamisen näkökulmista sekä hiilineutraalista rakentamisesta. Green Building Council on oikea verkosto jakaa ja vahvistaa näitä ajatuksia.”

Teija Kettunen, viestintäjohtaja, Lehto Group Oyj


Laattapiste Oy

”Vihreät arvot ovat nousseet meille vuosi vuodelta tärkeämmiksi ja haemme jatkuvasti keinoja, joilla asiat voidaan tehdä ekologisemmin. Pyrimme kehittämään ympäristöystävällistä sekä hiilineutraalia rakentamista, ja tässä työssä yksi luontevista vaikuttamistavoista on kuulua Green Building Council -verkostoon.”

Tommi Haru, toimitusjohtaja, Laattapiste


CBRE Finland Oy

CBRE Finland Oy tarjoaa kiinteistöalan asiantuntijapalveluita kiinteistöjen omistajille, sijoittajille ja vuokralaisille Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun toimipisteistä käsin. Palvelutarjontaamme kuuluu myynti-, osto- ja velkarahoitusjärjestelyneuvonanto, toimitilavuokraus, kiinteistöjohdon konsultointi ja vuokralaisedustus, kiinteistöomaisuuden hallinnointi, kauppakeskusjohtaminen, kiinteistöarviointi sekä toimitila- ja työympäristömuutokset. CBRE Finlandilla työskentelee yli 100 kiinteistöalan asiantuntijaa. www.cbre.fi


Turun kaupunki

Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. www.turku.fi


SATO Oyj

”Hiilineutraalius ja sen tavoittelu on meille tärkeää. GBC on verkosto, johon haluamme kuulua ja sitä kautta yhdessä kehittää alaa kestävämpään suuntaan. Monet toimikunnat ovat meille erittäin ajankohtaisia ja haluamme olla aktiivisesti niissä mukana.”

Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja


Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

”GBC:n toimintaan liittymisemme taustalla on halu vaikuttaa tulevaisuuden rakentamiseen ja ympäristötietoisuuteen.”

Arto Aho, arkkitehti, osakas


Raami Arkkitehdit Oy

”Liityimme GBC:n jäseniksi, koska haluamme ottaa vastuuta kestävästä suunnittelusta ja jakaa ja oppia mm. hiilineutraalimmasta rakentamisesta ja arkkitehdin kädenjäljen pienentämisestä mahdollisimman paljon.”

Kaisa Härkönen, suunnittelujohtaja


AQVA Finland Oy

”Toimimme julkisten tilojen vesikalusteiden jakelijana ja tuotamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Haluamme kalusteillamme olla tukemassa hiilineutraaleja kiinteistöjä.”

Nella Vuoksio, markkinointipäällikkö


FinnEnergia Oy

”Energiatehokkuus on globaalisti päästöjen vähentämistä ja FinnEnergia Oy on tiedostanut päästöjen vaikutuksen energiatehokkuuteen. Yrityksellä on tarve olla myös tulevaisuudessa mukana toteuttamassa ja hyödyntämässä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää päästöjä globaalistii ja kansallisesti. Päästöjen vaikutuksien hallintaan ja laskentaan on FinnEnergia Oy:lle tullut tilaisuus saada uutta tietoa ja verkostokumppaniyrityksiä Green Building Council Finlandin kautta, sekä liittymällä jäseneksi Green Building Council Finland -verkostoon.”

Hannu Partanen, toimitusjohtaja


AX-Suunnittelu / AX-Konsultit Oy


”AX-Suunnittelu on innolla mukana edistämässä rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista.”

Sasu Karkiainen, toimitusjohtaja, Insinööritoimisto AX-LVI Oy


Setlementtiasunnot Oy


Setlementtiasunnot Oy on yhteisöllinen asuntorakennuttaja. Setlementti tuo asumiseen ihmiskeskeisyyttä, ihmisten taitojen ja osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Setlementtiasunnot Oy on yhteisöjen rakentaja, asumisen palvelujen moniosaaja ja yhteiskunnallisesti kestävän asumisen tuottaja. www.setlementtiasunnot.fi


Reroute Oy


”Haluan edistää rakennetun ympäristön kiertotalouden käytäntöjen vakiintumista, ja verkosto on keskeinen osa tätä. GBC on koonnut mahtavan joukon kestävyyden ja rakennusteollisuuden ammattilaisia yhteen, joten on hienoa päästä osaksi tätä joukkoa.”

Jenni Nurmi, toimitusjohtaja


Temal Oy

”Meille Temalilaisille kestävän kehityksen keskiössä on kotimainen työ sekä kaiken tekemisemme laatu. Laadukkaista materiaaleista valmistetut tuotteemme ovat pitkäikäisiä ja niiden valmistusprosessissa tehtaillamme Nakkilassa ja Järvenpäässä otetaan mahdollisuuksien mukaan ympäristö ja ihminen huomioon. Noudatamme laadunhallintajärjestelmää, jonka kaikki prosessit ja rutiinit ovat perusteellisesti suunniteltuja ja laatutestattuja. Laatujärjestelmä myös kertoo sitoutumisestamme parantaa järjestelmällisesti toimintaamme. Meille on tärkeää olla mukana vihreän rakentamisen kehityksessä.”

Mari Meriläinen, markkinoinnin ja viestinnän tuottaja


Hirsitaloteollisuus ry

Hirsitaloteollisuudessa on jo pitkään tutkittu ja tunnistettu rakentamisen elinkaarivaikutusten huomioimisen tärkeys pyrittäessä entistä ympäristöystävällisempään ja turvallisempaan rakennettuun ympäristöön. GBC:n aktiivinen rooli elinkaariajattelun ja vähähiilisen rakentamisen edistämisessä on juuri sitä mitä Hirsitaloteollisuudessa nähdään tärkeänä. Suomalaiset hirsitalovalmistajat ovat laatujohtajia viennissä, joten GBC:n kansainvälisyyden kautta uskomme saavamme lisänäkyvyyttä myös viennissä.

Seppo Romppainen, toimitusjohtaja


Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

Rakennusvalvonnan rooli Suomessa on opastaa ja huolehtia, että rakentaminen tapahtuu voimassaolevien säädösten ja kaavojen mukaan siten, että rakennukset ovat turvallisia ja terveellisiä. Käytännössä kaikki Suomen uudisrakentaminen ja merkittävä korjausrakentaminen kulkee rakennusvalvontojen kautta. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry toimii kuntien rakennusvalvontahenkilöstön välisenä yhdyssiteenä muun muassa työmuotojen kehittämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja ammatillisen kehityksen edistämiseksi.  

Rakennustarkastusyhdistys päätti helmikuussa 2020 hakea Green Building Council Finlandin jäsenyyttä seuraavista syistä. RTY on tunnistanut, että GBC on merkittävä toimija ja tärkeä yhteistyökumppani rakentamisen ja rakennusten käytön aikaisen hiilijalanjäljen vähentämisessä, mitkä ovat välttämättömiä ja keskeisiä avaintekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja maapallon kantokyvyn säilyttämisessä. RTY on katsonut, että proaktiivisesti jäsenenä toimien sillä on mahdollisuus olla yhtäältä vaikuttamassa tuleviin toimenpiteisiin ja toisaalta jakaa tietoa jäsenkunnalleen siten, että rakennusvalvontasektori ja yksittäiset rakennustarkastajat voivat mahdollisimman hyvin opastaa rakentajia ja huolehtia myös tulevien uusien säädösten edellyttämistä velvoitteista. Hiilijalanjälkilaskennan vaatimus on tulossa säädöksiin 2023–2024 – nyt on julkaistu ensimmäiset laskentamenetelmät ja kohteita pilotoidaan. Rakennusvalvontojen on syytä ennen säädösten voimaan astumista oppia laskennan perusperiaatteet ja merkitys, koska ne ovat sekä opastajia että “portinvartijoita” rakennusten päästöjen hillitsemisessä/vähähiilisyyden edistämisessä.  

Elämme juuri nyt ennen kokemattomissa poikkeusoloissa koronapandemian vuoksi, Kun pandemian jättämiä jälkiä aikanaan korjataan, ei voi “yksisilmäisesti” ajatella vain taloutta/bruttokansantuotetta, vaan myös maapallon kestokyky on otettava ratkaisuissa huomioon. Muuten on vaarana paljon pitempiaikaiset täysin ennen kokemattomat “poikkeusolot”.

Markku Hienonen, pääsihteeri


GBC Finland juhlii tänä vuonna kymmenettä toimintavuottaan ja jäsenistömme laaja osaaminen ja yhteistyö nousee esiin yhtenä tärkeimmistä arvoistamme. Ratkaisun vuodeksi nimetty kuluva vuosi ohjaa tekemistämme kohti konkreettisia tekoja. Jäsenistöstä koostuvat toimikunnat panostavat ja pitävät huolen siitä, että keskitymme organisaationa oikeisiin asioihin. Uudet jäsenet pääsevät heti kunnianhimoisen tekemisen pariin ja saavat oman yrityksen liiketoimintaan uutta ja ajankohtaista näkemystä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.

World Green Building Week näyttää, että kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä iso muutos kestävämmäksi

21.9.2020
Tänään käynnistyvä World Green Building Week kokoaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot kestävän ja vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Viikko tarjoaa puheenvuoroja ja virtuaalitapahtumia rakennetusta ympäristöstä, ja se näkyy yli 170 kiinteistö-

Suomalaisten kestävän kehityksen johtajien ja FIGBC:n jäsenten terveisiä

21.9.2020
Kiinteistö- ja rakennusalan muutos näkyy alan toimijoiden vahvana sitoutumisena kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen. Juuri julkaistut yli 20 suomalaisen johtajan ja Green Building Council Finlandin jäsenten edustajan terveiset osoittavat konkreettisesti, että

Rakennuksen purkuvaihe luo markkinat kiertotaloudelle

16.9.2020

Rakennuksen purkuvaihe on mahdollisuus kiertotaloudelle, mikäli materiaalit saadaan tehokkaasti kiertoon uusiksi tuotteiksi ja raaka-aineeksi. Saton kiertotalousvalmennuksen pilotissa pureudutaan kiinteistön elinkaaren loppuvaiheen haasteisiin.

    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami