Green Building Council Finland

Tervetuloa mukaan, GBC:n uudet jäsenet!

Muutaman viime kuukauden aikana 15 uutta jäsenorganisaatiota on tullut mukaan toimintaamme. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uudet tavat edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä.

Uudet jäsenet ovat Lehto Asunnot Oy, Laattapiste Oy, CBRE Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, FinnEnergia Oy, AX-Suunnittelu/AX-Konsultit Oy, Setlementtiasunnot Oy, Raami Arkkitehdit Oy, AQVA Finland Oy, Reroute Oy, Temal Oy, Turun kaupunki ja SATO Oyj. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Hirsitaloteollisuus ry liittyivät mukaan yhteistyöjäseninä.

Lue alta uusien jäsentemme kuvauksia ja näkemyksiä siitä, miltä kannalta he katsovat rakennettua ympäristöä ja sen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Monipuolinen jäsenistömme tuo eri toimialojen äänet kuuluviin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

#ratkaisunvuosi #yhdessä

Lisätietoja jäsenyydestä:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, 0405258440

www.figbc.fi/jäsenyys


Lehto Asunnot Oy

”Vastuullinen rakentaminen lukeutuu toimialamme tärkeimpiin megatrendeihin. Lehdon strategiassa ja tavassa rakentaa toistuvat vahvasti nämä megatrendit ja olemme kiinnostuneita myös vastuullisen rakentamisen näkökulmista sekä hiilineutraalista rakentamisesta. Green Building Council on oikea verkosto jakaa ja vahvistaa näitä ajatuksia.”

Teija Kettunen, viestintäjohtaja, Lehto Group Oyj


Laattapiste Oy

”Vihreät arvot ovat nousseet meille vuosi vuodelta tärkeämmiksi ja haemme jatkuvasti keinoja, joilla asiat voidaan tehdä ekologisemmin. Pyrimme kehittämään ympäristöystävällistä sekä hiilineutraalia rakentamista, ja tässä työssä yksi luontevista vaikuttamistavoista on kuulua Green Building Council -verkostoon.”

Tommi Haru, toimitusjohtaja, Laattapiste


CBRE Finland Oy

CBRE Finland Oy tarjoaa kiinteistöalan asiantuntijapalveluita kiinteistöjen omistajille, sijoittajille ja vuokralaisille Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun toimipisteistä käsin. Palvelutarjontaamme kuuluu myynti-, osto- ja velkarahoitusjärjestelyneuvonanto, toimitilavuokraus, kiinteistöjohdon konsultointi ja vuokralaisedustus, kiinteistöomaisuuden hallinnointi, kauppakeskusjohtaminen, kiinteistöarviointi sekä toimitila- ja työympäristömuutokset. CBRE Finlandilla työskentelee yli 100 kiinteistöalan asiantuntijaa. www.cbre.fi


Turun kaupunki

Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. www.turku.fi


SATO Oyj

”Hiilineutraalius ja sen tavoittelu on meille tärkeää. GBC on verkosto, johon haluamme kuulua ja sitä kautta yhdessä kehittää alaa kestävämpään suuntaan. Monet toimikunnat ovat meille erittäin ajankohtaisia ja haluamme olla aktiivisesti niissä mukana.”

Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja


Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

”GBC:n toimintaan liittymisemme taustalla on halu vaikuttaa tulevaisuuden rakentamiseen ja ympäristötietoisuuteen.”

Arto Aho, arkkitehti, osakas


Raami Arkkitehdit Oy

”Liityimme GBC:n jäseniksi, koska haluamme ottaa vastuuta kestävästä suunnittelusta ja jakaa ja oppia mm. hiilineutraalimmasta rakentamisesta ja arkkitehdin kädenjäljen pienentämisestä mahdollisimman paljon.”

Kaisa Härkönen, suunnittelujohtaja


AQVA Finland Oy

”Toimimme julkisten tilojen vesikalusteiden jakelijana ja tuotamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Haluamme kalusteillamme olla tukemassa hiilineutraaleja kiinteistöjä.”

Nella Vuoksio, markkinointipäällikkö


FinnEnergia Oy

”Energiatehokkuus on globaalisti päästöjen vähentämistä ja FinnEnergia Oy on tiedostanut päästöjen vaikutuksen energiatehokkuuteen. Yrityksellä on tarve olla myös tulevaisuudessa mukana toteuttamassa ja hyödyntämässä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää päästöjä globaalistii ja kansallisesti. Päästöjen vaikutuksien hallintaan ja laskentaan on FinnEnergia Oy:lle tullut tilaisuus saada uutta tietoa ja verkostokumppaniyrityksiä Green Building Council Finlandin kautta, sekä liittymällä jäseneksi Green Building Council Finland -verkostoon.”

Hannu Partanen, toimitusjohtaja


AX-Suunnittelu / AX-Konsultit Oy


”AX-Suunnittelu on innolla mukana edistämässä rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista.”

Sasu Karkiainen, toimitusjohtaja, Insinööritoimisto AX-LVI Oy


Setlementtiasunnot Oy


Setlementtiasunnot Oy on yhteisöllinen asuntorakennuttaja. Setlementti tuo asumiseen ihmiskeskeisyyttä, ihmisten taitojen ja osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Setlementtiasunnot Oy on yhteisöjen rakentaja, asumisen palvelujen moniosaaja ja yhteiskunnallisesti kestävän asumisen tuottaja. www.setlementtiasunnot.fi


Reroute Oy


”Haluan edistää rakennetun ympäristön kiertotalouden käytäntöjen vakiintumista, ja verkosto on keskeinen osa tätä. GBC on koonnut mahtavan joukon kestävyyden ja rakennusteollisuuden ammattilaisia yhteen, joten on hienoa päästä osaksi tätä joukkoa.”

Jenni Nurmi, toimitusjohtaja


Temal Oy

”Meille Temalilaisille kestävän kehityksen keskiössä on kotimainen työ sekä kaiken tekemisemme laatu. Laadukkaista materiaaleista valmistetut tuotteemme ovat pitkäikäisiä ja niiden valmistusprosessissa tehtaillamme Nakkilassa ja Järvenpäässä otetaan mahdollisuuksien mukaan ympäristö ja ihminen huomioon. Noudatamme laadunhallintajärjestelmää, jonka kaikki prosessit ja rutiinit ovat perusteellisesti suunniteltuja ja laatutestattuja. Laatujärjestelmä myös kertoo sitoutumisestamme parantaa järjestelmällisesti toimintaamme. Meille on tärkeää olla mukana vihreän rakentamisen kehityksessä.”

Mari Meriläinen, markkinoinnin ja viestinnän tuottaja


Hirsitaloteollisuus ry

Hirsitaloteollisuudessa on jo pitkään tutkittu ja tunnistettu rakentamisen elinkaarivaikutusten huomioimisen tärkeys pyrittäessä entistä ympäristöystävällisempään ja turvallisempaan rakennettuun ympäristöön. GBC:n aktiivinen rooli elinkaariajattelun ja vähähiilisen rakentamisen edistämisessä on juuri sitä mitä Hirsitaloteollisuudessa nähdään tärkeänä. Suomalaiset hirsitalovalmistajat ovat laatujohtajia viennissä, joten GBC:n kansainvälisyyden kautta uskomme saavamme lisänäkyvyyttä myös viennissä.

Seppo Romppainen, toimitusjohtaja


Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

Rakennusvalvonnan rooli Suomessa on opastaa ja huolehtia, että rakentaminen tapahtuu voimassaolevien säädösten ja kaavojen mukaan siten, että rakennukset ovat turvallisia ja terveellisiä. Käytännössä kaikki Suomen uudisrakentaminen ja merkittävä korjausrakentaminen kulkee rakennusvalvontojen kautta. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry toimii kuntien rakennusvalvontahenkilöstön välisenä yhdyssiteenä muun muassa työmuotojen kehittämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja ammatillisen kehityksen edistämiseksi.  

Rakennustarkastusyhdistys päätti helmikuussa 2020 hakea Green Building Council Finlandin jäsenyyttä seuraavista syistä. RTY on tunnistanut, että GBC on merkittävä toimija ja tärkeä yhteistyökumppani rakentamisen ja rakennusten käytön aikaisen hiilijalanjäljen vähentämisessä, mitkä ovat välttämättömiä ja keskeisiä avaintekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja maapallon kantokyvyn säilyttämisessä. RTY on katsonut, että proaktiivisesti jäsenenä toimien sillä on mahdollisuus olla yhtäältä vaikuttamassa tuleviin toimenpiteisiin ja toisaalta jakaa tietoa jäsenkunnalleen siten, että rakennusvalvontasektori ja yksittäiset rakennustarkastajat voivat mahdollisimman hyvin opastaa rakentajia ja huolehtia myös tulevien uusien säädösten edellyttämistä velvoitteista. Hiilijalanjälkilaskennan vaatimus on tulossa säädöksiin 2023–2024 – nyt on julkaistu ensimmäiset laskentamenetelmät ja kohteita pilotoidaan. Rakennusvalvontojen on syytä ennen säädösten voimaan astumista oppia laskennan perusperiaatteet ja merkitys, koska ne ovat sekä opastajia että “portinvartijoita” rakennusten päästöjen hillitsemisessä/vähähiilisyyden edistämisessä.  

Elämme juuri nyt ennen kokemattomissa poikkeusoloissa koronapandemian vuoksi, Kun pandemian jättämiä jälkiä aikanaan korjataan, ei voi “yksisilmäisesti” ajatella vain taloutta/bruttokansantuotetta, vaan myös maapallon kestokyky on otettava ratkaisuissa huomioon. Muuten on vaarana paljon pitempiaikaiset täysin ennen kokemattomat “poikkeusolot”.

Markku Hienonen, pääsihteeri


GBC Finland juhlii tänä vuonna kymmenettä toimintavuottaan ja jäsenistömme laaja osaaminen ja yhteistyö nousee esiin yhtenä tärkeimmistä arvoistamme. Ratkaisun vuodeksi nimetty kuluva vuosi ohjaa tekemistämme kohti konkreettisia tekoja. Jäsenistöstä koostuvat toimikunnat panostavat ja pitävät huolen siitä, että keskitymme organisaationa oikeisiin asioihin. Uudet jäsenet pääsevät heti kunnianhimoisen tekemisen pariin ja saavat oman yrityksen liiketoimintaan uutta ja ajankohtaista näkemystä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä