Green Building Council Finland

Tervetuloa mukaan, GBC:n uudet jäsenet!

Muutaman viime kuukauden aikana 15 uutta jäsenorganisaatiota on tullut mukaan toimintaamme. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uudet tavat edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä.

Uudet jäsenet ovat Lehto Asunnot Oy, Laattapiste Oy, CBRE Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, FinnEnergia Oy, AX-Suunnittelu/AX-Konsultit Oy, Setlementtiasunnot Oy, Raami Arkkitehdit Oy, AQVA Finland Oy, Reroute Oy, Temal Oy, Turun kaupunki ja SATO Oyj. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Hirsitaloteollisuus ry liittyivät mukaan yhteistyöjäseninä.

Lue alta uusien jäsentemme kuvauksia ja näkemyksiä siitä, miltä kannalta he katsovat rakennettua ympäristöä ja sen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Monipuolinen jäsenistömme tuo eri toimialojen äänet kuuluviin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

#ratkaisunvuosi #yhdessä

Lisätietoja jäsenyydestä:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, 0405258440

www.figbc.fi/jäsenyys


Lehto Asunnot Oy

”Vastuullinen rakentaminen lukeutuu toimialamme tärkeimpiin megatrendeihin. Lehdon strategiassa ja tavassa rakentaa toistuvat vahvasti nämä megatrendit ja olemme kiinnostuneita myös vastuullisen rakentamisen näkökulmista sekä hiilineutraalista rakentamisesta. Green Building Council on oikea verkosto jakaa ja vahvistaa näitä ajatuksia.”

Teija Kettunen, viestintäjohtaja, Lehto Group Oyj


Laattapiste Oy

”Vihreät arvot ovat nousseet meille vuosi vuodelta tärkeämmiksi ja haemme jatkuvasti keinoja, joilla asiat voidaan tehdä ekologisemmin. Pyrimme kehittämään ympäristöystävällistä sekä hiilineutraalia rakentamista, ja tässä työssä yksi luontevista vaikuttamistavoista on kuulua Green Building Council -verkostoon.”

Tommi Haru, toimitusjohtaja, Laattapiste


CBRE Finland Oy

CBRE Finland Oy tarjoaa kiinteistöalan asiantuntijapalveluita kiinteistöjen omistajille, sijoittajille ja vuokralaisille Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun toimipisteistä käsin. Palvelutarjontaamme kuuluu myynti-, osto- ja velkarahoitusjärjestelyneuvonanto, toimitilavuokraus, kiinteistöjohdon konsultointi ja vuokralaisedustus, kiinteistöomaisuuden hallinnointi, kauppakeskusjohtaminen, kiinteistöarviointi sekä toimitila- ja työympäristömuutokset. CBRE Finlandilla työskentelee yli 100 kiinteistöalan asiantuntijaa. www.cbre.fi


Turun kaupunki

Turku tavoittelee vuoteen 2029 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. www.turku.fi


SATO Oyj

”Hiilineutraalius ja sen tavoittelu on meille tärkeää. GBC on verkosto, johon haluamme kuulua ja sitä kautta yhdessä kehittää alaa kestävämpään suuntaan. Monet toimikunnat ovat meille erittäin ajankohtaisia ja haluamme olla aktiivisesti niissä mukana.”

Miia Eloranta, markkinointi- ja viestintäjohtaja


Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

”GBC:n toimintaan liittymisemme taustalla on halu vaikuttaa tulevaisuuden rakentamiseen ja ympäristötietoisuuteen.”

Arto Aho, arkkitehti, osakas


Raami Arkkitehdit Oy

”Liityimme GBC:n jäseniksi, koska haluamme ottaa vastuuta kestävästä suunnittelusta ja jakaa ja oppia mm. hiilineutraalimmasta rakentamisesta ja arkkitehdin kädenjäljen pienentämisestä mahdollisimman paljon.”

Kaisa Härkönen, suunnittelujohtaja


AQVA Finland Oy

”Toimimme julkisten tilojen vesikalusteiden jakelijana ja tuotamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Haluamme kalusteillamme olla tukemassa hiilineutraaleja kiinteistöjä.”

Nella Vuoksio, markkinointipäällikkö


FinnEnergia Oy

”Energiatehokkuus on globaalisti päästöjen vähentämistä ja FinnEnergia Oy on tiedostanut päästöjen vaikutuksen energiatehokkuuteen. Yrityksellä on tarve olla myös tulevaisuudessa mukana toteuttamassa ja hyödyntämässä ratkaisuja, joilla voidaan vähentää päästöjä globaalistii ja kansallisesti. Päästöjen vaikutuksien hallintaan ja laskentaan on FinnEnergia Oy:lle tullut tilaisuus saada uutta tietoa ja verkostokumppaniyrityksiä Green Building Council Finlandin kautta, sekä liittymällä jäseneksi Green Building Council Finland -verkostoon.”

Hannu Partanen, toimitusjohtaja


AX-Suunnittelu / AX-Konsultit Oy


”AX-Suunnittelu on innolla mukana edistämässä rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista.”

Sasu Karkiainen, toimitusjohtaja, Insinööritoimisto AX-LVI Oy


Setlementtiasunnot Oy


Setlementtiasunnot Oy on yhteisöllinen asuntorakennuttaja. Setlementti tuo asumiseen ihmiskeskeisyyttä, ihmisten taitojen ja osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Setlementtiasunnot Oy on yhteisöjen rakentaja, asumisen palvelujen moniosaaja ja yhteiskunnallisesti kestävän asumisen tuottaja. www.setlementtiasunnot.fi


Reroute Oy


”Haluan edistää rakennetun ympäristön kiertotalouden käytäntöjen vakiintumista, ja verkosto on keskeinen osa tätä. GBC on koonnut mahtavan joukon kestävyyden ja rakennusteollisuuden ammattilaisia yhteen, joten on hienoa päästä osaksi tätä joukkoa.”

Jenni Nurmi, toimitusjohtaja


Temal Oy

”Meille Temalilaisille kestävän kehityksen keskiössä on kotimainen työ sekä kaiken tekemisemme laatu. Laadukkaista materiaaleista valmistetut tuotteemme ovat pitkäikäisiä ja niiden valmistusprosessissa tehtaillamme Nakkilassa ja Järvenpäässä otetaan mahdollisuuksien mukaan ympäristö ja ihminen huomioon. Noudatamme laadunhallintajärjestelmää, jonka kaikki prosessit ja rutiinit ovat perusteellisesti suunniteltuja ja laatutestattuja. Laatujärjestelmä myös kertoo sitoutumisestamme parantaa järjestelmällisesti toimintaamme. Meille on tärkeää olla mukana vihreän rakentamisen kehityksessä.”

Mari Meriläinen, markkinoinnin ja viestinnän tuottaja


Hirsitaloteollisuus ry

Hirsitaloteollisuudessa on jo pitkään tutkittu ja tunnistettu rakentamisen elinkaarivaikutusten huomioimisen tärkeys pyrittäessä entistä ympäristöystävällisempään ja turvallisempaan rakennettuun ympäristöön. GBC:n aktiivinen rooli elinkaariajattelun ja vähähiilisen rakentamisen edistämisessä on juuri sitä mitä Hirsitaloteollisuudessa nähdään tärkeänä. Suomalaiset hirsitalovalmistajat ovat laatujohtajia viennissä, joten GBC:n kansainvälisyyden kautta uskomme saavamme lisänäkyvyyttä myös viennissä.

Seppo Romppainen, toimitusjohtaja


Rakennustarkastusyhdistys RTY ry

Rakennusvalvonnan rooli Suomessa on opastaa ja huolehtia, että rakentaminen tapahtuu voimassaolevien säädösten ja kaavojen mukaan siten, että rakennukset ovat turvallisia ja terveellisiä. Käytännössä kaikki Suomen uudisrakentaminen ja merkittävä korjausrakentaminen kulkee rakennusvalvontojen kautta. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry toimii kuntien rakennusvalvontahenkilöstön välisenä yhdyssiteenä muun muassa työmuotojen kehittämiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja ammatillisen kehityksen edistämiseksi.  

Rakennustarkastusyhdistys päätti helmikuussa 2020 hakea Green Building Council Finlandin jäsenyyttä seuraavista syistä. RTY on tunnistanut, että GBC on merkittävä toimija ja tärkeä yhteistyökumppani rakentamisen ja rakennusten käytön aikaisen hiilijalanjäljen vähentämisessä, mitkä ovat välttämättömiä ja keskeisiä avaintekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja maapallon kantokyvyn säilyttämisessä. RTY on katsonut, että proaktiivisesti jäsenenä toimien sillä on mahdollisuus olla yhtäältä vaikuttamassa tuleviin toimenpiteisiin ja toisaalta jakaa tietoa jäsenkunnalleen siten, että rakennusvalvontasektori ja yksittäiset rakennustarkastajat voivat mahdollisimman hyvin opastaa rakentajia ja huolehtia myös tulevien uusien säädösten edellyttämistä velvoitteista. Hiilijalanjälkilaskennan vaatimus on tulossa säädöksiin 2023–2024 – nyt on julkaistu ensimmäiset laskentamenetelmät ja kohteita pilotoidaan. Rakennusvalvontojen on syytä ennen säädösten voimaan astumista oppia laskennan perusperiaatteet ja merkitys, koska ne ovat sekä opastajia että “portinvartijoita” rakennusten päästöjen hillitsemisessä/vähähiilisyyden edistämisessä.  

Elämme juuri nyt ennen kokemattomissa poikkeusoloissa koronapandemian vuoksi, Kun pandemian jättämiä jälkiä aikanaan korjataan, ei voi “yksisilmäisesti” ajatella vain taloutta/bruttokansantuotetta, vaan myös maapallon kestokyky on otettava ratkaisuissa huomioon. Muuten on vaarana paljon pitempiaikaiset täysin ennen kokemattomat “poikkeusolot”.

Markku Hienonen, pääsihteeri


GBC Finland juhlii tänä vuonna kymmenettä toimintavuottaan ja jäsenistömme laaja osaaminen ja yhteistyö nousee esiin yhtenä tärkeimmistä arvoistamme. Ratkaisun vuodeksi nimetty kuluva vuosi ohjaa tekemistämme kohti konkreettisia tekoja. Jäsenistöstä koostuvat toimikunnat panostavat ja pitävät huolen siitä, että keskitymme organisaationa oikeisiin asioihin. Uudet jäsenet pääsevät heti kunnianhimoisen tekemisen pariin ja saavat oman yrityksen liiketoimintaan uutta ja ajankohtaista näkemystä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.