Green Building Council Finland

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä.

Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto, Verhoomo Palttina Oy, Vahanen Environment Oy, Luomoa Oy, Evli-Rahastoyhtiö Oy, ASV Arctic Smart Village Oy, Keravan kaupunki, Puutuoteteollisuus ry, All-Talotekniikka Oy, Lehtovuori Oy, Jones Lang Lasalle Finland Oy, Envera Oy, ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy, Antilooppi Management Oy, Ramirent Finland Oy, FinMeas Oy ja Fira Oy.

Vuoden lopussa jäseniksimme liittyvät myös Hemsö Suomi Oy sekä WSP Finland Oy.

Lue alta uusien jäsentemme kuvauksia ja näkemyksiä siitä, mitä he ajattelevat rakennetusta ympäristöstä ja sen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Monipuolinen jäsenistömme tuo eri toimialojen äänet kuuluviin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

#ratkaisunvuosi #yhdessä

Lisätietoja jäsenyydestä:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, 0405258440.

www.figbc.fi/jäsenyys

https://www.kerava.fi/

Keravan strategisina kärkinä ovat Uusien ajatusten kärkikaupunki, Sydämessä keravalainen, Sivistyksen edelläkävijä ja Monimuotoinen viherkaupunki. Kärkiä on tarkennettu strategisilla tavoitteilla ja kaupungin toimialojen toimenpideohjelmilla. Keravan kaupungin liittyminen GBC Suomi ry:n jäseneksi (Green Building Council Finland) edistää kaupunkistrategian ja vuoden 2024 asuntomessuteemojen toteuttamista. GBC Finlandin verkostolla on ajankohtainen näkemys kiertotalouden toteuttamisesta käytännössä. Keravan liittyminen GBC Finlandiin laajentaa kaupungin verkostoja ja näin lisää asiantuntemusta asuntomessujen ja kaupunkistrategian toteuttamiseksi. ”

Pia Sjöroos, Kaupunkisuunnittelujohtaja, Keravan kaupunki

https://www.ramirent.fi/

Yhteinen huoli ilmaston lämpenemisestä koskee myös rakennusalaa. Yhteistyössä on voimaa, joten ratkaisuja vähäpäästöisemmän rakentamisen puolesta kannattaa hakea yhdessä. Ramirent haluaa olla mukana verkostossa, jossa koko ala miettii ilmastonmuutoksen problematiikkaa ja samalla tuoda omia ratkaisujaan helpottamaan työmaiden ponnisteluita päästövähennyksissä. Aikaa miettimiseen ei ole, vaan ratkaisuja on tehtävä nyt. Onneksi käytössämme on jo paljon keinoja, joita voimme ottaa käyttöön heti. Optimoinnin ja resurssitehokkuuden ratkaisut työmaille ovat jo nyt saatavilla. Ne on vain otettava laajasti käyttöön koko toimitusketjussa.”

Mikael Kämpe, toimitusjohtaja, Ramirent Finland Oy

https://www.jll.fi/

Rakennetun ympäristön osuus CO2-päästöistä on noin 40 prosenttia, joten kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. JLL on asettanut globaalisti kunnianhimoiset tavoitteet, joiden toteutumiseen pyrimme osaltamme vaikuttamaan. Myös ydinliiketoiminnassamme on tarkoituksena panostaa kestävyysteemaan jatkossa aiempaa enemmän.” 

Tero Lehtonen, toimitusjohtaja, JLL Finland Oy

www.artickaihdin.fi

”Olemme jo pitkään hakeneet tämäntyyppistä yhteistyöverkostoa, joka tekisi oikeasti konkreettista työtä paremman tulevaisuuden eteen, ja jossa voimme osaltamme olla vaikuttamassa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pelkkään julkikuvamme viherpesuun emme halunneet osallistua, vaan oikeasti saada myös jotakin aikaan, ja FIGBC:n verkoston kanssa se on mahdollista. Uskomme pystyvämme tuomaan verkostoon vahvan osaamisemme kautta uutta tietoutta aurinkosuojauksesta myös energiaa säästävänä asiana. Tehdään yhdessä tulevaisuus, jossa kiinteistöjen energiankäyttö on tehokasta ja hiilineutraalia! ”

Juhana Repo, Yritys- ja projektimyynti, Artic-Kaihdin Oy

www.arctic2020.fi

” ASV Oy kehittää kestävää asumista monipuolisesti, jonka vuoksi Green Building Counciliin liittyminen oli yritykselle luontevaa. Energian ja raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen osana asumisen kehittämistä on yhtiön tavoitteissa korkealla. Yritys kehittää kohtuuhintaista ja laadukasta asumista, jonka hiilikädenjälki pyritään saamaan mahdollisimman korkeaksi. ”

Juri Laurila, toimitusjohtaja, ASV Arctic Smart Village Oy

www.lehtovuori.fi

”Tavoitteenamme on ihmisten onnellisuus ja luonnon hyvinvointi puhtaassa ja kestävässä elinympäristössä. Tutkimukset osoittavat, että hyvinvointi on suoraan liitoksissa ympäristöömme.  Haluammekin kehittää innovatiivisen suunnittelun ja nykyaikaisen teknologian avulla uudenlaisia ratkaisuja mm. kaupunkiympäristön puhtaanapitoon. Toivomme myös saavamme lisäideoita tuotekehitykseemme toimikuntatyöskentelyn kautta. Haluamme nimenomaan olla mukana ratkaisemassa ongelmia. ”

Antti Kinnunen, Tuote- ja markkinointijohtaja, Lehtovuori Oy

www.finmeas.com

”Omasta puolestamme olemme erityisesti kiinnostuneita kestävämmän infrarakentamisen mahdollisuuksista, ja haluamme päästä mukaan keskusteluihin oppimaan muilta, tuomaan omia ajatuksiamme esiin sekä ennen kaikkea kehittämään alaa yhdessä. Kenelläkään ei varmastikaan ole suoralta kädeltä tarjota täydellisiä ratkaisuja kestävään infrarakentamiseen, mutta juuri siksi pitääkin yhdessä katsoa eteenpäin ja ottaa pieniä askelia kohta tavoitetta. Koemme, että Green Building Council luo oivan areenan tällaiselle keskustelulle sekä kehittämiselle, ja siksi haluamme ehdottomasti olla mukana. ”

Hanna Nykänen, viestintävastaava, FinMeas Oy

https://www.verhoomopalttina.com/

“Olemme kiertotalouden osalta mukana GBC:ssä korostaaksemme, että vastuullisuuden ei tarvitse loppua rakentamiseen. Sisätilojen kalustehankinnoissa haluamme nostaa esille uudelleenverhoilun mahdollisuudet ympäristön kannalta hyväksi ja merkittäväksi vaihtoehdoksi.”

Sari Rossi, verhoilija, Verhoomo Palttina Oy

www.smartvatten.com/fi

”Haluamme tukea kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta parantamalla kiinteistöjen vedenkäyttöä ja vesitehokkuutta muun muassa reaaliaikaisen vedenkulutuksen seurannan avulla. Enveran Fiksuvesi-palvelulla kiinteistöjen vedenkulutusta on voitu pienentää keskimäärin yli 20 % ja samalla myös käyttöveden lämmityksen energiantarve vähenee. Green Building Council:in jäsenyydellä pyrimme tiivimmin intergroitumaan kiinteistöjen energiaoptimoinnin ja ESG-asioiden parissa toimivien tahojen ekosysteemiin.”

Jussi Niiniaho, toimitusjohtaja, Envera Oy

https://www.evli.com

”Evli haluaa osaltaan olla edesauttamassa kestävän hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteita jossa luonnonvarojen kulutus saadaan maailmanlaajuisesti ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Osallistumalla tietoa avoimesti ja puolueettomasti jakavan ja voittoa tavoittelemattoman Green Building council Finlandin toimintaan, mahdollistaa se meidän oman rakennettuun ympäristöön liittyvän toiminnan kehittämisen entistä vastuullisempaan suuntaan ja samalla tuemme kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuustyötä osana maailmanlaajuista World Green Building Council – verkostoa.”

Outi Helenius, Head of Sustainability, Evli-Rahastoyhtiö Oy

https://antilooppi.fi/

”Haluamme tukea asiakkaittemme ja kumppaneidemme menestystä ja kestävää kehitystä. Green Building Council tuo erityisesti ympäristövastuun osalta uusinta tietoa ja hyvän verkoston hyödynnettäväksemme.”

Erika Salmenvaara, Head of Sustainability and Property Management, Antilooppi Management Oy

https://puutuoteteollisuus.fi/

”Rakentaminen on iso kasvihuonekaasujen päästölähde, energian käyttäjä ja materiaalien kuluttaja. Rakennusten käyttövaiheen energiankulutuksen päästöt laskevat jo lähivuosina. Tämä positiivinen muutos kasvattaa jatkossa merkittävästi materiaali- ja suunnitteluvalintojen roolia päästöjen vähentämisessä.

Puurakentamisella voidaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla leikata 30 % uudisrakentamisen hiilipiikistä. Me Puutuoteteollisuudessa haluammekin olla mukana GBFC:n toiminnassa, jakaa näkemyksiä ja tuoda omalta osaltamme aiheita ja sisältöä keskusteluun.”

Matti Mikkola, toimitusjohtaja, Puutuoteteollisuus ry

https://ssa.fi/

GBC:llä ja SSA Hotelsilla on yhteinen intressi edistää vastuullista ja ekologista rakentamista. Syyskuussa avasimme Helsinkiin SSA Hotelsin operoiman VALO Hotel & Workin, jossa toteutuu kehittämämme ainakäytön filosofia. Ainakäyttö tähtää rakennusten käyttöasteen maksimoimiseen tilojen monimuotoisuuden ja palveluiden kautta. VALO Hotel & Work yhdistää hotellin ja modernin työyhteisön samaan tilaan, nostaen huomattavasti rakennuksen absoluuttista käyttöastetta. Haluamme myös hyödyntää rakennuksissamme alalle tunnettuja sertifikaatteja, joista GBC:llä on kokemusta. ”

Jussi Paakinaho, toimitusjohtaja, SSA Group Oy

www.vahanen.com/fi

”Yhdistyksenne yhteistyöverkosto ja toiminta tukevat yhteisiä tavoitteitamme. Haluamme luoda rakennetun ympäristön ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta, torjuvat ilmastonmuutosta sekä säilyttävät ja parantavat ympäristön tilaa ja luonnon monimuotoisuutta. Vahanen Environment Oy:ssä työskentelemme proaktiivisesti, joustavasti, asiantuntevasti ja tilaajan tarpeet huomioiden.”

Esa Salminen, johtava asiantuntija, Vahanen Environment Oy

https://www.luomoa.fi/

”Luomoa kehittää käyttäjäkeskeistä, älykästä moduulirakentamisen mallia, joka vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja hukkaa, pidentää tilojen elinkaarta ja lisää laatua ja käytettävyyttä myös pitkällä aikajänteellä. Jäsenenä odotamme saavamme tärkeää tietoa innovaatiomme edistämiseen soveltuvista kanavista, yhteistyökumppaneista sekä ideamme vaikutusten mittaamiseen tarvittavista laskentamalleista.”

Mika Vihavainen, toimitusjohtaja, Luomoa Oy

https://www.helsinki.fi/fi

Helsingin yliopisto liittyi FIGBC:n jäseneksi Tilat ja kiinteistöt –toimialan kautta, joka vastaa yliopiston toimitiloista ja Helsingin yliopisto -konsernin omistamista kiinteistöistä. Toisaalta yliopisto myös tuottaa tutkimustietoa kestävistä yhdyskunnista ja kouluttaa aiheen kestävyysasiantuntijoita.  Toivomme, että myös tämä tieteellinen näkökulma ja osaaminen välittyisi FIGBC:n toimintaan ja verkostoihin.”

Virpi Kuitto, ympäristöasiantuntija, Helsingin yliopisto

https://www.all-talotekniikka.fi/

”Me ALL-Talotekniikassa haluamme olla vaikuttamassa rakentamisen ympäristövastuullisuuteen omalta osaltamme. Liian paljon on suunniteltu ja rakennettu ns. pelkällä mutu-tuntumalla. Ympäristöluokitukset asettavat raamit suunnittelulle ja rakentamiselle vastuullisen toteutuksen aikaansaamiseksi. Ensisijaisesti käyttämämme RTS-ympäristöluokitus on Suomen olosuhteisiin räätälöity järjestelmä. RTS ei ole liian teoreettinen, vaan sen ohjeita voidaan oikeastikin soveltaa tuleviin hankkeisiin, joissa olemme mukana toteuttamassa LVISA-suunnittelua ja projektointia.

Meidän kaikkien tulee ottaa ympäristöasiat vakavasti ajatellen tulevia sukupolvia.”

Socorro Järvistö, Ympäristöluokituksen konsultti-Talotekniikka suunnittelija, ALL-Talotekniikka Oy

www.entos.fi

”Entos Oy luo kiinteistöihin tuotteillaan sisäilmaa, joka käyttäjiin reagoivalla ominaisuudella luo kehittyvää energiataloutta, samalla pienentäen kiinteistön hiilijalanjälkeä. Tuotteet ovat eritoten suunniteltu vanhempaan kiinteistökantaan luoden mahdollisuuden päivittää ne teknisesti nykyaikaiseksi.

Olemme sydämellisesti ilolla mukana kehittämässä vihreämpää ja vähähiilisempää yhteiskuntaa.”

Aki Pohjalainen, toimitusjohtaja, Entos Oy

https://www.fira.fi/

Firan tavoite on olla edelläkävijä ympäristötehokkaiden rakentamistapojen kehittämisessä. Hyödynnämme digitaalisia työkaluja lopputuotteidemme ympäristötehokkuuden parantamisessa aina suunnittelusta, rakentamiseen ja käyttöön saakka. Digitaalisten ratkaisujen avulla käytössämme on aina ajankohtaista tietoa materiaaleista ja viimeisimmistä innovaatioista.

Huolehdimme ympäristönäkökulmien noudattamisesta kattavasti koko yhteistyöketjussa, johon kuuluvat jokainen firalainen, yhteistyökumppanimme sekä kaikki ne tahot, joiden kanssa työskentelemme. Kehitämme vastuullisuutta yhdessä kumppaniemme kanssa ja tavoitteenamme on paras mahdollinen elinympäristö kaikille.

https://www.fira.fi/meista/ymparistopolitiikka/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT