Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä.

Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto, Verhoomo Palttina Oy, Vahanen Environment Oy, Luomoa Oy, Evli-Rahastoyhtiö Oy, ASV Arctic Smart Village Oy, Keravan kaupunki, Puutuoteteollisuus ry, All-Talotekniikka Oy, Lehtovuori Oy, Jones Lang Lasalle Finland Oy, Envera Oy, ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy, Antilooppi Management Oy, Ramirent Finland Oy, FinMeas Oy ja Fira Oy.

Vuoden lopussa jäseniksimme liittyvät myös Hemsö Suomi Oy sekä WSP Finland Oy.

Lue alta uusien jäsentemme kuvauksia ja näkemyksiä siitä, mitä he ajattelevat rakennetusta ympäristöstä ja sen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Monipuolinen jäsenistömme tuo eri toimialojen äänet kuuluviin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

#ratkaisunvuosi #yhdessä

Lisätietoja jäsenyydestä:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, 0405258440.

www.figbc.fi/jäsenyys

https://www.kerava.fi/

Keravan strategisina kärkinä ovat Uusien ajatusten kärkikaupunki, Sydämessä keravalainen, Sivistyksen edelläkävijä ja Monimuotoinen viherkaupunki. Kärkiä on tarkennettu strategisilla tavoitteilla ja kaupungin toimialojen toimenpideohjelmilla. Keravan kaupungin liittyminen GBC Suomi ry:n jäseneksi (Green Building Council Finland) edistää kaupunkistrategian ja vuoden 2024 asuntomessuteemojen toteuttamista. GBC Finlandin verkostolla on ajankohtainen näkemys kiertotalouden toteuttamisesta käytännössä. Keravan liittyminen GBC Finlandiin laajentaa kaupungin verkostoja ja näin lisää asiantuntemusta asuntomessujen ja kaupunkistrategian toteuttamiseksi. ”

Pia Sjöroos, Kaupunkisuunnittelujohtaja, Keravan kaupunki

https://www.ramirent.fi/

Yhteinen huoli ilmaston lämpenemisestä koskee myös rakennusalaa. Yhteistyössä on voimaa, joten ratkaisuja vähäpäästöisemmän rakentamisen puolesta kannattaa hakea yhdessä. Ramirent haluaa olla mukana verkostossa, jossa koko ala miettii ilmastonmuutoksen problematiikkaa ja samalla tuoda omia ratkaisujaan helpottamaan työmaiden ponnisteluita päästövähennyksissä. Aikaa miettimiseen ei ole, vaan ratkaisuja on tehtävä nyt. Onneksi käytössämme on jo paljon keinoja, joita voimme ottaa käyttöön heti. Optimoinnin ja resurssitehokkuuden ratkaisut työmaille ovat jo nyt saatavilla. Ne on vain otettava laajasti käyttöön koko toimitusketjussa.”

Mikael Kämpe, toimitusjohtaja, Ramirent Finland Oy

https://www.jll.fi/

Rakennetun ympäristön osuus CO2-päästöistä on noin 40 prosenttia, joten kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. JLL on asettanut globaalisti kunnianhimoiset tavoitteet, joiden toteutumiseen pyrimme osaltamme vaikuttamaan. Myös ydinliiketoiminnassamme on tarkoituksena panostaa kestävyysteemaan jatkossa aiempaa enemmän.” 

Tero Lehtonen, toimitusjohtaja, JLL Finland Oy

www.artickaihdin.fi

”Olemme jo pitkään hakeneet tämäntyyppistä yhteistyöverkostoa, joka tekisi oikeasti konkreettista työtä paremman tulevaisuuden eteen, ja jossa voimme osaltamme olla vaikuttamassa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pelkkään julkikuvamme viherpesuun emme halunneet osallistua, vaan oikeasti saada myös jotakin aikaan, ja FIGBC:n verkoston kanssa se on mahdollista. Uskomme pystyvämme tuomaan verkostoon vahvan osaamisemme kautta uutta tietoutta aurinkosuojauksesta myös energiaa säästävänä asiana. Tehdään yhdessä tulevaisuus, jossa kiinteistöjen energiankäyttö on tehokasta ja hiilineutraalia! ”

Juhana Repo, Yritys- ja projektimyynti, Artic-Kaihdin Oy

www.arctic2020.fi

” ASV Oy kehittää kestävää asumista monipuolisesti, jonka vuoksi Green Building Counciliin liittyminen oli yritykselle luontevaa. Energian ja raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen osana asumisen kehittämistä on yhtiön tavoitteissa korkealla. Yritys kehittää kohtuuhintaista ja laadukasta asumista, jonka hiilikädenjälki pyritään saamaan mahdollisimman korkeaksi. ”

Juri Laurila, toimitusjohtaja, ASV Arctic Smart Village Oy

www.lehtovuori.fi

”Tavoitteenamme on ihmisten onnellisuus ja luonnon hyvinvointi puhtaassa ja kestävässä elinympäristössä. Tutkimukset osoittavat, että hyvinvointi on suoraan liitoksissa ympäristöömme.  Haluammekin kehittää innovatiivisen suunnittelun ja nykyaikaisen teknologian avulla uudenlaisia ratkaisuja mm. kaupunkiympäristön puhtaanapitoon. Toivomme myös saavamme lisäideoita tuotekehitykseemme toimikuntatyöskentelyn kautta. Haluamme nimenomaan olla mukana ratkaisemassa ongelmia. ”

Antti Kinnunen, Tuote- ja markkinointijohtaja, Lehtovuori Oy

www.finmeas.com

”Omasta puolestamme olemme erityisesti kiinnostuneita kestävämmän infrarakentamisen mahdollisuuksista, ja haluamme päästä mukaan keskusteluihin oppimaan muilta, tuomaan omia ajatuksiamme esiin sekä ennen kaikkea kehittämään alaa yhdessä. Kenelläkään ei varmastikaan ole suoralta kädeltä tarjota täydellisiä ratkaisuja kestävään infrarakentamiseen, mutta juuri siksi pitääkin yhdessä katsoa eteenpäin ja ottaa pieniä askelia kohta tavoitetta. Koemme, että Green Building Council luo oivan areenan tällaiselle keskustelulle sekä kehittämiselle, ja siksi haluamme ehdottomasti olla mukana. ”

Hanna Nykänen, viestintävastaava, FinMeas Oy

https://www.verhoomopalttina.com/

“Olemme kiertotalouden osalta mukana GBC:ssä korostaaksemme, että vastuullisuuden ei tarvitse loppua rakentamiseen. Sisätilojen kalustehankinnoissa haluamme nostaa esille uudelleenverhoilun mahdollisuudet ympäristön kannalta hyväksi ja merkittäväksi vaihtoehdoksi.”

Sari Rossi, verhoilija, Verhoomo Palttina Oy

www.smartvatten.com/fi

”Haluamme tukea kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta parantamalla kiinteistöjen vedenkäyttöä ja vesitehokkuutta muun muassa reaaliaikaisen vedenkulutuksen seurannan avulla. Enveran Fiksuvesi-palvelulla kiinteistöjen vedenkulutusta on voitu pienentää keskimäärin yli 20 % ja samalla myös käyttöveden lämmityksen energiantarve vähenee. Green Building Council:in jäsenyydellä pyrimme tiivimmin intergroitumaan kiinteistöjen energiaoptimoinnin ja ESG-asioiden parissa toimivien tahojen ekosysteemiin.”

Jussi Niiniaho, toimitusjohtaja, Envera Oy

https://www.evli.com

”Evli haluaa osaltaan olla edesauttamassa kestävän hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteita jossa luonnonvarojen kulutus saadaan maailmanlaajuisesti ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Osallistumalla tietoa avoimesti ja puolueettomasti jakavan ja voittoa tavoittelemattoman Green Building council Finlandin toimintaan, mahdollistaa se meidän oman rakennettuun ympäristöön liittyvän toiminnan kehittämisen entistä vastuullisempaan suuntaan ja samalla tuemme kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuustyötä osana maailmanlaajuista World Green Building Council – verkostoa.”

Outi Helenius, Head of Sustainability, Evli-Rahastoyhtiö Oy

https://antilooppi.fi/

”Haluamme tukea asiakkaittemme ja kumppaneidemme menestystä ja kestävää kehitystä. Green Building Council tuo erityisesti ympäristövastuun osalta uusinta tietoa ja hyvän verkoston hyödynnettäväksemme.”

Erika Salmenvaara, Head of Sustainability and Property Management, Antilooppi Management Oy

https://puutuoteteollisuus.fi/

”Rakentaminen on iso kasvihuonekaasujen päästölähde, energian käyttäjä ja materiaalien kuluttaja. Rakennusten käyttövaiheen energiankulutuksen päästöt laskevat jo lähivuosina. Tämä positiivinen muutos kasvattaa jatkossa merkittävästi materiaali- ja suunnitteluvalintojen roolia päästöjen vähentämisessä.

Puurakentamisella voidaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla leikata 30 % uudisrakentamisen hiilipiikistä. Me Puutuoteteollisuudessa haluammekin olla mukana GBFC:n toiminnassa, jakaa näkemyksiä ja tuoda omalta osaltamme aiheita ja sisältöä keskusteluun.”

Matti Mikkola, toimitusjohtaja, Puutuoteteollisuus ry

https://ssa.fi/

GBC:llä ja SSA Hotelsilla on yhteinen intressi edistää vastuullista ja ekologista rakentamista. Syyskuussa avasimme Helsinkiin SSA Hotelsin operoiman VALO Hotel & Workin, jossa toteutuu kehittämämme ainakäytön filosofia. Ainakäyttö tähtää rakennusten käyttöasteen maksimoimiseen tilojen monimuotoisuuden ja palveluiden kautta. VALO Hotel & Work yhdistää hotellin ja modernin työyhteisön samaan tilaan, nostaen huomattavasti rakennuksen absoluuttista käyttöastetta. Haluamme myös hyödyntää rakennuksissamme alalle tunnettuja sertifikaatteja, joista GBC:llä on kokemusta. ”

Jussi Paakinaho, toimitusjohtaja, SSA Group Oy

www.vahanen.com/fi

”Yhdistyksenne yhteistyöverkosto ja toiminta tukevat yhteisiä tavoitteitamme. Haluamme luoda rakennetun ympäristön ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta, torjuvat ilmastonmuutosta sekä säilyttävät ja parantavat ympäristön tilaa ja luonnon monimuotoisuutta. Vahanen Environment Oy:ssä työskentelemme proaktiivisesti, joustavasti, asiantuntevasti ja tilaajan tarpeet huomioiden.”

Esa Salminen, johtava asiantuntija, Vahanen Environment Oy

https://www.luomoa.fi/

”Luomoa kehittää käyttäjäkeskeistä, älykästä moduulirakentamisen mallia, joka vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja hukkaa, pidentää tilojen elinkaarta ja lisää laatua ja käytettävyyttä myös pitkällä aikajänteellä. Jäsenenä odotamme saavamme tärkeää tietoa innovaatiomme edistämiseen soveltuvista kanavista, yhteistyökumppaneista sekä ideamme vaikutusten mittaamiseen tarvittavista laskentamalleista.”

Mika Vihavainen, toimitusjohtaja, Luomoa Oy

https://www.helsinki.fi/fi

Helsingin yliopisto liittyi FIGBC:n jäseneksi Tilat ja kiinteistöt –toimialan kautta, joka vastaa yliopiston toimitiloista ja Helsingin yliopisto -konsernin omistamista kiinteistöistä. Toisaalta yliopisto myös tuottaa tutkimustietoa kestävistä yhdyskunnista ja kouluttaa aiheen kestävyysasiantuntijoita.  Toivomme, että myös tämä tieteellinen näkökulma ja osaaminen välittyisi FIGBC:n toimintaan ja verkostoihin.”

Virpi Kuitto, ympäristöasiantuntija, Helsingin yliopisto

https://www.all-talotekniikka.fi/

”Me ALL-Talotekniikassa haluamme olla vaikuttamassa rakentamisen ympäristövastuullisuuteen omalta osaltamme. Liian paljon on suunniteltu ja rakennettu ns. pelkällä mutu-tuntumalla. Ympäristöluokitukset asettavat raamit suunnittelulle ja rakentamiselle vastuullisen toteutuksen aikaansaamiseksi. Ensisijaisesti käyttämämme RTS-ympäristöluokitus on Suomen olosuhteisiin räätälöity järjestelmä. RTS ei ole liian teoreettinen, vaan sen ohjeita voidaan oikeastikin soveltaa tuleviin hankkeisiin, joissa olemme mukana toteuttamassa LVISA-suunnittelua ja projektointia.

Meidän kaikkien tulee ottaa ympäristöasiat vakavasti ajatellen tulevia sukupolvia.”

Socorro Järvistö, Ympäristöluokituksen konsultti-Talotekniikka suunnittelija, ALL-Talotekniikka Oy

www.entos.fi

”Entos Oy luo kiinteistöihin tuotteillaan sisäilmaa, joka käyttäjiin reagoivalla ominaisuudella luo kehittyvää energiataloutta, samalla pienentäen kiinteistön hiilijalanjälkeä. Tuotteet ovat eritoten suunniteltu vanhempaan kiinteistökantaan luoden mahdollisuuden päivittää ne teknisesti nykyaikaiseksi.

Olemme sydämellisesti ilolla mukana kehittämässä vihreämpää ja vähähiilisempää yhteiskuntaa.”

Aki Pohjalainen, toimitusjohtaja, Entos Oy

https://www.fira.fi/

Firan tavoite on olla edelläkävijä ympäristötehokkaiden rakentamistapojen kehittämisessä. Hyödynnämme digitaalisia työkaluja lopputuotteidemme ympäristötehokkuuden parantamisessa aina suunnittelusta, rakentamiseen ja käyttöön saakka. Digitaalisten ratkaisujen avulla käytössämme on aina ajankohtaista tietoa materiaaleista ja viimeisimmistä innovaatioista.

Huolehdimme ympäristönäkökulmien noudattamisesta kattavasti koko yhteistyöketjussa, johon kuuluvat jokainen firalainen, yhteistyökumppanimme sekä kaikki ne tahot, joiden kanssa työskentelemme. Kehitämme vastuullisuutta yhdessä kumppaniemme kanssa ja tavoitteenamme on paras mahdollinen elinympäristö kaikille.

https://www.fira.fi/meista/ymparistopolitiikka/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ella Lahtinen Green Building Council Finlandin uudeksi kestävän kehityksen asiantuntijaksi

4.5.2021
Ella Lahtinen, DI, aloittaa kestävän kehityksen asiantuntijana 4.5.2021. Lahtinen siirtyy Green Building Council Finlandille Vahanen Rakennusfysiikalta. ”Olen koulutukseltani rakennesuunnittelija, mutta työssäni keskittynyt aiemmin rakennusten kuntotutkimuksiin, sisäilmatutkimuksiin sekä näihin liittyvään korjaussuunnitteluun.

#BuildingLife: Osallistu Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman rakentamiseen

3.5.2021
#BuildingLife on edennyt puoliväliin matkalla kohti marraskuun COP26 YK: n ilmastokokousta. Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan visualisoi kuviksi päästövähennyspolut ja paljasti aukot innovaatioille. Kääri kanssamme hihat ja ryhdytään sanoista

KIRA-alan kiertotalouden teematapaamisessa perehdyttiin uusiomateriaalien hyödyntämiseen talorakentamisessa

29.4.2021
Green Building Council Finlandin KIRA-alan kiertotalouden teematapaamisessa keskusteltiin 27.4.2021 neitseellisten materiaalien kulutuksen vähentämisestä talorakentamisessa. KIRA-alan kiertotalouden teematapaamisessa todettiin useaan otteeseen, että rakennushankkeissa kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota myös neitseellisten materiaalien kulutuksen

#BuildingLife -lähettiläs valokeilassa: Jyrki Keinänen, A-Insinöörit

27.4.2021
BuildingLife -lähettiläs valokeilassa -sarjassa esittelemme tarkemmin hankkeemme lähettiläitä ja heidän viestiään koko rakennetun ympäristön toimialalle. Mitkä syyt vaikuttivat päätökseesi ryhtyä #BuildingLife -lähettilääksi? Kampanjan viesti kohdistuu kiinteistöjen ja rakentamisen koko elinkaaren

Uusi asiantuntijaverkosto edistää CEEQUAL-ympäristöarviointimenetelmän soveltamista infra-alalla Suomessa

22.4.2021
CEEQUAL-arviointimenetelmän hyödyntäminen kasvattaa suosiotaan Suomessa ja Pohjoismaissa. Green Building Council Finlandin Kestävä infra -toimikunnassa perustettu asiantuntijaryhmä tarjoaa jatkossa alustan verkostoitumiseen, vertaistuen jakamiseen ja saamiseen sekä menetelmän kansallisen soveltamisen helpottamiseen Suomessa.

Vihreän rahoituksen asiantuntijaryhmä

21.4.2021
Green Building Council Finland laajentaa asiantuntijaverkostojaan vihreän rahoituksen alalle. Aiemmin energiatehokkaiden ja vihreiden asuntolainojen kehitykseen keskittyneen EeMap -asiantuntijaryhmän perustalle kootaan uusi asiantuntijoiden ryhmä. Vihreän rahoituksen asiantuntijaryhmä keskustelee mm. EU:n taksonomian

#BuildingLife -selvitys: Edelläkävijöiden kunnianhimoiset toimet tulee ottaa laajasti käyttöön

20.4.2021
#BuildingLife -hankkeen Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet. Ensimmäiset konkreettiset askeleet kohti hiilineutraaliutta on jo otettu, mutta vauhtia tarvitaan lisää. Lue selvityksestä

Ministeri Krista Mikkonen #BuildingLife -lähettilääksi: ”On aika tehdä rakentamisesta tärkeä osa ilmastoratkaisua”

20.4.2021
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on lupautunut hiilineutraalin rakennetun ympäristön puolestapuhujaksi. Hän liittyy laajaan kiinteistö- ja rakennusalaa edustavien #BuildingLife -lähettiläiden joukkoon johtamaan alan nopeaa siirtymää sanoista tekoihin. ”On aika tehdä

Kaupungeilla merkittävä rooli rakennusmateriaalien hiilipäästöjen vähennyksessä

14.4.2021
One Click LCA/Bionova ja Carbon Neutral Cities Alliance ovat laatineet toimintaohjelman, jonka tavoitteena on ohjata kaupunkeja päästöjen vähentämisessä. Projektissa on tunnistettu toimenpiteitä, joita kaupungit voivat toteuttaa päästöjen vähentämiseksi. Projekti toteutettiin

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden kaupunkitapaamisissa kuultiin uusimmista hankkeista ja verkostoiduttiin

12.4.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kokoaa yhteen alan asiantuntijuuden, parhaat toimintamallit ja innovaatiot. Oululaiseen osaamiseen tutustuttiin 19.3. ja Tampereen tekijät olivat esillä 24.3.2021. Seuraavat alueelliset verkostot kokoontuvat 1.6. pääkaupunkiseudulla ja

Nordic collaboration webinars: start with 22.4.2021

9.4.2021
Pohjoismaiset Green Building Councilit tiivistävät yhteistyötä ja järjestävät vuoden aikana neljä mielenkiintoista seminaaria verkossa.​ Ensimmäisenä vuorossa Sweden Green Building Council. Ensimmäisen webinaarin aihe on Finance – the driving force for

FIGBC hakee kesätyöntekijää

7.4.2021
Green Building Council Finland on rakennetun ympäristön puolueeton ja yleishyödyllinen järjestö. Olemme laaja alan organisaatioiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi

Tilaa uudistunut jäsenkirjeemme

6.4.2021
Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen. Lomakkeen jäsenkirjeen tilaamiseen löydät verkkosivujemme lopusta. Tarkista

Terveisiä kuntapäättäjille

1.4.2021
Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät. Vaaleissa valitaan kuntavaltuustojen jäsenet seuraavalle nelivuotiselle kaudelle. Valitut päättäjät vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoon lähimpänä arkeamme. Kestävästi rakennettuun ympäristöön panostaminen tarjoaa kuntalaisille työtä ja elämänlaatuista asumista tulevaisuudessakin. Nyt

Northern Horizon Capital AIFM liittyi FIGBC -verkostoon

1.4.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Northern Horizon Capital AIFM:n jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta

YBT Oy Green Building Council Finlandin jäseneksi

31.3.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt YBT Oy:n jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja

Purkumateriaalien hyödyntäminen kiinteistö- ja rakentamisalalla

31.3.2021
Purkumateriaalien synnyn hillitseminen ja rakennusten elinkaaren pidentäminen on kiertotaloutta parhaimmillaan, mutta aikanaan osa rakennuksista saavuttaa elinkaarensa pään ja purkumateriaaleja syntyy väistämättä. Purkuhankkeissa on yhä valtavasti potentiaalia kehittää rakennusten osien ja

Duuri Group verkostomme jäseneksi

31.3.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Duuri Group Oy:n jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen

Kannanottomme Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailuun

30.3.2021
FIGBC:n strategisiin tavoitteisiin vuodelle 2021 kuuluu varmistaa, että kaikissa merkittävissä rakennushankkeissa on ymmärretty rakennetun ympäristön vaikutus ilmastonmuutokseen ja kiertotalouden toteutumiseen. Otamme kantaa sekä kilpailutöihin että kilpailuohjelmaan. Kilpailuohjelmassa ei ole mielestämme

#BuildingLife Leaders’ Forum 2: KIRA-alan tulevaisuus ja kaupunkien rooli muutoksen edistäjinä

29.3.2021

BuildingLife -hankkeen toisessa hiilineutraalisuuden edelläkävijöiden Leaders’ Forumissa vaihdettiin ajatuksia kiinteistö- ja rakennusalan roolista Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Puheenvuoroissa myös kaupunkien rooli ja mahdollisuudet päästövähennyksiin.

Green Building Council Finlandin vuosi 2020 oli huikea menestys

25.3.2021

Green Building Council Finlandin kevätkokouksessa kerrattiin vuosikertomuksen myötä 2020 kohokohdat.

#BuildingLife -lähettiläs valokeilassa: Jan Herranen, Rototec Oy

23.3.2021
BuildingLife -lähettiläs valokeilassa -sarjassa esittelemme tarkemmin hankkeemme lähettiläitä ja heidän viestiään koko rakennetun ympäristön toimialalle. Mitkä syyt vaikuttivat päätökseesi ryhtyä #BuildingLife -lähettilääksi? Uskon, että geoenergialla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi ilmastotavoitteiden

Rakennuksiin integroitu kasvillisuus auttaa fiksusti toteutettuna ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja lisää kaupunkien viihtyisyyttä

22.3.2021
Rakennusten katot ja seinät voidaan valjastaa tuottamaan kaupungeissa tarpeellisia ekosysteemipalveluja ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Rakennuksiin integroitu kasvillisuus auttaa esimerkiksi hulevesien hallinnassa ja kaupunkirakenteen viilentämisessä helleaaltojen aikana. Näiden ratkaisujen suorituskyky riippuu

Kannanottomme Apoli2020 -ohjelmaan

19.3.2021
Otimme kantaa Arkkitehtuuripoliittiseen APOLI2020-ohjelman visioon vuodelle 2035, jossa arkkitehtuuri, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu nostetaan keskeisiksi ilmastonmuutoksen ratkaisijoiksi. Kannanottomme keskeiset viestit: Rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki tulee nostaa keskeiseksi kriteeriksi hankintoihin ja kilpailuihin,
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami