Green Building Council Finland

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä.

Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto, Verhoomo Palttina Oy, Vahanen Environment Oy, Luomoa Oy, Evli-Rahastoyhtiö Oy, ASV Arctic Smart Village Oy, Keravan kaupunki, Puutuoteteollisuus ry, All-Talotekniikka Oy, Lehtovuori Oy, Jones Lang Lasalle Finland Oy, Envera Oy, ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy, Antilooppi Management Oy, Ramirent Finland Oy, FinMeas Oy ja Fira Oy.

Vuoden lopussa jäseniksimme liittyvät myös Hemsö Suomi Oy sekä WSP Finland Oy.

Lue alta uusien jäsentemme kuvauksia ja näkemyksiä siitä, mitä he ajattelevat rakennetusta ympäristöstä ja sen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Monipuolinen jäsenistömme tuo eri toimialojen äänet kuuluviin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

#ratkaisunvuosi #yhdessä

Lisätietoja jäsenyydestä:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, 0405258440.

www.figbc.fi/jäsenyys

https://www.kerava.fi/

Keravan strategisina kärkinä ovat Uusien ajatusten kärkikaupunki, Sydämessä keravalainen, Sivistyksen edelläkävijä ja Monimuotoinen viherkaupunki. Kärkiä on tarkennettu strategisilla tavoitteilla ja kaupungin toimialojen toimenpideohjelmilla. Keravan kaupungin liittyminen GBC Suomi ry:n jäseneksi (Green Building Council Finland) edistää kaupunkistrategian ja vuoden 2024 asuntomessuteemojen toteuttamista. GBC Finlandin verkostolla on ajankohtainen näkemys kiertotalouden toteuttamisesta käytännössä. Keravan liittyminen GBC Finlandiin laajentaa kaupungin verkostoja ja näin lisää asiantuntemusta asuntomessujen ja kaupunkistrategian toteuttamiseksi. ”

Pia Sjöroos, Kaupunkisuunnittelujohtaja, Keravan kaupunki

https://www.ramirent.fi/

Yhteinen huoli ilmaston lämpenemisestä koskee myös rakennusalaa. Yhteistyössä on voimaa, joten ratkaisuja vähäpäästöisemmän rakentamisen puolesta kannattaa hakea yhdessä. Ramirent haluaa olla mukana verkostossa, jossa koko ala miettii ilmastonmuutoksen problematiikkaa ja samalla tuoda omia ratkaisujaan helpottamaan työmaiden ponnisteluita päästövähennyksissä. Aikaa miettimiseen ei ole, vaan ratkaisuja on tehtävä nyt. Onneksi käytössämme on jo paljon keinoja, joita voimme ottaa käyttöön heti. Optimoinnin ja resurssitehokkuuden ratkaisut työmaille ovat jo nyt saatavilla. Ne on vain otettava laajasti käyttöön koko toimitusketjussa.”

Mikael Kämpe, toimitusjohtaja, Ramirent Finland Oy

https://www.jll.fi/

Rakennetun ympäristön osuus CO2-päästöistä on noin 40 prosenttia, joten kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. JLL on asettanut globaalisti kunnianhimoiset tavoitteet, joiden toteutumiseen pyrimme osaltamme vaikuttamaan. Myös ydinliiketoiminnassamme on tarkoituksena panostaa kestävyysteemaan jatkossa aiempaa enemmän.” 

Tero Lehtonen, toimitusjohtaja, JLL Finland Oy

www.artickaihdin.fi

”Olemme jo pitkään hakeneet tämäntyyppistä yhteistyöverkostoa, joka tekisi oikeasti konkreettista työtä paremman tulevaisuuden eteen, ja jossa voimme osaltamme olla vaikuttamassa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pelkkään julkikuvamme viherpesuun emme halunneet osallistua, vaan oikeasti saada myös jotakin aikaan, ja FIGBC:n verkoston kanssa se on mahdollista. Uskomme pystyvämme tuomaan verkostoon vahvan osaamisemme kautta uutta tietoutta aurinkosuojauksesta myös energiaa säästävänä asiana. Tehdään yhdessä tulevaisuus, jossa kiinteistöjen energiankäyttö on tehokasta ja hiilineutraalia! ”

Juhana Repo, Yritys- ja projektimyynti, Artic-Kaihdin Oy

www.arctic2020.fi

” ASV Oy kehittää kestävää asumista monipuolisesti, jonka vuoksi Green Building Counciliin liittyminen oli yritykselle luontevaa. Energian ja raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen osana asumisen kehittämistä on yhtiön tavoitteissa korkealla. Yritys kehittää kohtuuhintaista ja laadukasta asumista, jonka hiilikädenjälki pyritään saamaan mahdollisimman korkeaksi. ”

Juri Laurila, toimitusjohtaja, ASV Arctic Smart Village Oy

www.lehtovuori.fi

”Tavoitteenamme on ihmisten onnellisuus ja luonnon hyvinvointi puhtaassa ja kestävässä elinympäristössä. Tutkimukset osoittavat, että hyvinvointi on suoraan liitoksissa ympäristöömme.  Haluammekin kehittää innovatiivisen suunnittelun ja nykyaikaisen teknologian avulla uudenlaisia ratkaisuja mm. kaupunkiympäristön puhtaanapitoon. Toivomme myös saavamme lisäideoita tuotekehitykseemme toimikuntatyöskentelyn kautta. Haluamme nimenomaan olla mukana ratkaisemassa ongelmia. ”

Antti Kinnunen, Tuote- ja markkinointijohtaja, Lehtovuori Oy

www.finmeas.com

”Omasta puolestamme olemme erityisesti kiinnostuneita kestävämmän infrarakentamisen mahdollisuuksista, ja haluamme päästä mukaan keskusteluihin oppimaan muilta, tuomaan omia ajatuksiamme esiin sekä ennen kaikkea kehittämään alaa yhdessä. Kenelläkään ei varmastikaan ole suoralta kädeltä tarjota täydellisiä ratkaisuja kestävään infrarakentamiseen, mutta juuri siksi pitääkin yhdessä katsoa eteenpäin ja ottaa pieniä askelia kohta tavoitetta. Koemme, että Green Building Council luo oivan areenan tällaiselle keskustelulle sekä kehittämiselle, ja siksi haluamme ehdottomasti olla mukana. ”

Hanna Nykänen, viestintävastaava, FinMeas Oy

https://www.verhoomopalttina.com/

“Olemme kiertotalouden osalta mukana GBC:ssä korostaaksemme, että vastuullisuuden ei tarvitse loppua rakentamiseen. Sisätilojen kalustehankinnoissa haluamme nostaa esille uudelleenverhoilun mahdollisuudet ympäristön kannalta hyväksi ja merkittäväksi vaihtoehdoksi.”

Sari Rossi, verhoilija, Verhoomo Palttina Oy

www.smartvatten.com/fi

”Haluamme tukea kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta parantamalla kiinteistöjen vedenkäyttöä ja vesitehokkuutta muun muassa reaaliaikaisen vedenkulutuksen seurannan avulla. Enveran Fiksuvesi-palvelulla kiinteistöjen vedenkulutusta on voitu pienentää keskimäärin yli 20 % ja samalla myös käyttöveden lämmityksen energiantarve vähenee. Green Building Council:in jäsenyydellä pyrimme tiivimmin intergroitumaan kiinteistöjen energiaoptimoinnin ja ESG-asioiden parissa toimivien tahojen ekosysteemiin.”

Jussi Niiniaho, toimitusjohtaja, Envera Oy

https://www.evli.com

”Evli haluaa osaltaan olla edesauttamassa kestävän hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteita jossa luonnonvarojen kulutus saadaan maailmanlaajuisesti ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Osallistumalla tietoa avoimesti ja puolueettomasti jakavan ja voittoa tavoittelemattoman Green Building council Finlandin toimintaan, mahdollistaa se meidän oman rakennettuun ympäristöön liittyvän toiminnan kehittämisen entistä vastuullisempaan suuntaan ja samalla tuemme kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuustyötä osana maailmanlaajuista World Green Building Council – verkostoa.”

Outi Helenius, Head of Sustainability, Evli-Rahastoyhtiö Oy

https://antilooppi.fi/

”Haluamme tukea asiakkaittemme ja kumppaneidemme menestystä ja kestävää kehitystä. Green Building Council tuo erityisesti ympäristövastuun osalta uusinta tietoa ja hyvän verkoston hyödynnettäväksemme.”

Erika Salmenvaara, Head of Sustainability and Property Management, Antilooppi Management Oy

https://puutuoteteollisuus.fi/

”Rakentaminen on iso kasvihuonekaasujen päästölähde, energian käyttäjä ja materiaalien kuluttaja. Rakennusten käyttövaiheen energiankulutuksen päästöt laskevat jo lähivuosina. Tämä positiivinen muutos kasvattaa jatkossa merkittävästi materiaali- ja suunnitteluvalintojen roolia päästöjen vähentämisessä.

Puurakentamisella voidaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla leikata 30 % uudisrakentamisen hiilipiikistä. Me Puutuoteteollisuudessa haluammekin olla mukana GBFC:n toiminnassa, jakaa näkemyksiä ja tuoda omalta osaltamme aiheita ja sisältöä keskusteluun.”

Matti Mikkola, toimitusjohtaja, Puutuoteteollisuus ry

https://ssa.fi/

GBC:llä ja SSA Hotelsilla on yhteinen intressi edistää vastuullista ja ekologista rakentamista. Syyskuussa avasimme Helsinkiin SSA Hotelsin operoiman VALO Hotel & Workin, jossa toteutuu kehittämämme ainakäytön filosofia. Ainakäyttö tähtää rakennusten käyttöasteen maksimoimiseen tilojen monimuotoisuuden ja palveluiden kautta. VALO Hotel & Work yhdistää hotellin ja modernin työyhteisön samaan tilaan, nostaen huomattavasti rakennuksen absoluuttista käyttöastetta. Haluamme myös hyödyntää rakennuksissamme alalle tunnettuja sertifikaatteja, joista GBC:llä on kokemusta. ”

Jussi Paakinaho, toimitusjohtaja, SSA Group Oy

www.vahanen.com/fi

”Yhdistyksenne yhteistyöverkosto ja toiminta tukevat yhteisiä tavoitteitamme. Haluamme luoda rakennetun ympäristön ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta, torjuvat ilmastonmuutosta sekä säilyttävät ja parantavat ympäristön tilaa ja luonnon monimuotoisuutta. Vahanen Environment Oy:ssä työskentelemme proaktiivisesti, joustavasti, asiantuntevasti ja tilaajan tarpeet huomioiden.”

Esa Salminen, johtava asiantuntija, Vahanen Environment Oy

https://www.luomoa.fi/

”Luomoa kehittää käyttäjäkeskeistä, älykästä moduulirakentamisen mallia, joka vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja hukkaa, pidentää tilojen elinkaarta ja lisää laatua ja käytettävyyttä myös pitkällä aikajänteellä. Jäsenenä odotamme saavamme tärkeää tietoa innovaatiomme edistämiseen soveltuvista kanavista, yhteistyökumppaneista sekä ideamme vaikutusten mittaamiseen tarvittavista laskentamalleista.”

Mika Vihavainen, toimitusjohtaja, Luomoa Oy

https://www.helsinki.fi/fi

Helsingin yliopisto liittyi FIGBC:n jäseneksi Tilat ja kiinteistöt –toimialan kautta, joka vastaa yliopiston toimitiloista ja Helsingin yliopisto -konsernin omistamista kiinteistöistä. Toisaalta yliopisto myös tuottaa tutkimustietoa kestävistä yhdyskunnista ja kouluttaa aiheen kestävyysasiantuntijoita.  Toivomme, että myös tämä tieteellinen näkökulma ja osaaminen välittyisi FIGBC:n toimintaan ja verkostoihin.”

Virpi Kuitto, ympäristöasiantuntija, Helsingin yliopisto

https://www.all-talotekniikka.fi/

”Me ALL-Talotekniikassa haluamme olla vaikuttamassa rakentamisen ympäristövastuullisuuteen omalta osaltamme. Liian paljon on suunniteltu ja rakennettu ns. pelkällä mutu-tuntumalla. Ympäristöluokitukset asettavat raamit suunnittelulle ja rakentamiselle vastuullisen toteutuksen aikaansaamiseksi. Ensisijaisesti käyttämämme RTS-ympäristöluokitus on Suomen olosuhteisiin räätälöity järjestelmä. RTS ei ole liian teoreettinen, vaan sen ohjeita voidaan oikeastikin soveltaa tuleviin hankkeisiin, joissa olemme mukana toteuttamassa LVISA-suunnittelua ja projektointia.

Meidän kaikkien tulee ottaa ympäristöasiat vakavasti ajatellen tulevia sukupolvia.”

Socorro Järvistö, Ympäristöluokituksen konsultti-Talotekniikka suunnittelija, ALL-Talotekniikka Oy

www.entos.fi

”Entos Oy luo kiinteistöihin tuotteillaan sisäilmaa, joka käyttäjiin reagoivalla ominaisuudella luo kehittyvää energiataloutta, samalla pienentäen kiinteistön hiilijalanjälkeä. Tuotteet ovat eritoten suunniteltu vanhempaan kiinteistökantaan luoden mahdollisuuden päivittää ne teknisesti nykyaikaiseksi.

Olemme sydämellisesti ilolla mukana kehittämässä vihreämpää ja vähähiilisempää yhteiskuntaa.”

Aki Pohjalainen, toimitusjohtaja, Entos Oy

https://www.fira.fi/

Firan tavoite on olla edelläkävijä ympäristötehokkaiden rakentamistapojen kehittämisessä. Hyödynnämme digitaalisia työkaluja lopputuotteidemme ympäristötehokkuuden parantamisessa aina suunnittelusta, rakentamiseen ja käyttöön saakka. Digitaalisten ratkaisujen avulla käytössämme on aina ajankohtaista tietoa materiaaleista ja viimeisimmistä innovaatioista.

Huolehdimme ympäristönäkökulmien noudattamisesta kattavasti koko yhteistyöketjussa, johon kuuluvat jokainen firalainen, yhteistyökumppanimme sekä kaikki ne tahot, joiden kanssa työskentelemme. Kehitämme vastuullisuutta yhdessä kumppaniemme kanssa ja tavoitteenamme on paras mahdollinen elinympäristö kaikille.

https://www.fira.fi/meista/ymparistopolitiikka/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä