Green Building Council Finland

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä.

Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto, Verhoomo Palttina Oy, Vahanen Environment Oy, Luomoa Oy, Evli-Rahastoyhtiö Oy, ASV Arctic Smart Village Oy, Keravan kaupunki, Puutuoteteollisuus ry, All-Talotekniikka Oy, Lehtovuori Oy, Jones Lang Lasalle Finland Oy, Envera Oy, ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy, Antilooppi Management Oy, Ramirent Finland Oy, FinMeas Oy ja Fira Oy.

Vuoden lopussa jäseniksimme liittyvät myös Hemsö Suomi Oy sekä WSP Finland Oy.

Lue alta uusien jäsentemme kuvauksia ja näkemyksiä siitä, mitä he ajattelevat rakennetusta ympäristöstä ja sen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Monipuolinen jäsenistömme tuo eri toimialojen äänet kuuluviin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

#ratkaisunvuosi #yhdessä

Lisätietoja jäsenyydestä:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, 0405258440.

www.figbc.fi/jäsenyys

https://www.kerava.fi/

Keravan strategisina kärkinä ovat Uusien ajatusten kärkikaupunki, Sydämessä keravalainen, Sivistyksen edelläkävijä ja Monimuotoinen viherkaupunki. Kärkiä on tarkennettu strategisilla tavoitteilla ja kaupungin toimialojen toimenpideohjelmilla. Keravan kaupungin liittyminen GBC Suomi ry:n jäseneksi (Green Building Council Finland) edistää kaupunkistrategian ja vuoden 2024 asuntomessuteemojen toteuttamista. GBC Finlandin verkostolla on ajankohtainen näkemys kiertotalouden toteuttamisesta käytännössä. Keravan liittyminen GBC Finlandiin laajentaa kaupungin verkostoja ja näin lisää asiantuntemusta asuntomessujen ja kaupunkistrategian toteuttamiseksi. ”

Pia Sjöroos, Kaupunkisuunnittelujohtaja, Keravan kaupunki

https://www.ramirent.fi/

Yhteinen huoli ilmaston lämpenemisestä koskee myös rakennusalaa. Yhteistyössä on voimaa, joten ratkaisuja vähäpäästöisemmän rakentamisen puolesta kannattaa hakea yhdessä. Ramirent haluaa olla mukana verkostossa, jossa koko ala miettii ilmastonmuutoksen problematiikkaa ja samalla tuoda omia ratkaisujaan helpottamaan työmaiden ponnisteluita päästövähennyksissä. Aikaa miettimiseen ei ole, vaan ratkaisuja on tehtävä nyt. Onneksi käytössämme on jo paljon keinoja, joita voimme ottaa käyttöön heti. Optimoinnin ja resurssitehokkuuden ratkaisut työmaille ovat jo nyt saatavilla. Ne on vain otettava laajasti käyttöön koko toimitusketjussa.”

Mikael Kämpe, toimitusjohtaja, Ramirent Finland Oy

https://www.jll.fi/

Rakennetun ympäristön osuus CO2-päästöistä on noin 40 prosenttia, joten kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. JLL on asettanut globaalisti kunnianhimoiset tavoitteet, joiden toteutumiseen pyrimme osaltamme vaikuttamaan. Myös ydinliiketoiminnassamme on tarkoituksena panostaa kestävyysteemaan jatkossa aiempaa enemmän.” 

Tero Lehtonen, toimitusjohtaja, JLL Finland Oy

www.artickaihdin.fi

”Olemme jo pitkään hakeneet tämäntyyppistä yhteistyöverkostoa, joka tekisi oikeasti konkreettista työtä paremman tulevaisuuden eteen, ja jossa voimme osaltamme olla vaikuttamassa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pelkkään julkikuvamme viherpesuun emme halunneet osallistua, vaan oikeasti saada myös jotakin aikaan, ja FIGBC:n verkoston kanssa se on mahdollista. Uskomme pystyvämme tuomaan verkostoon vahvan osaamisemme kautta uutta tietoutta aurinkosuojauksesta myös energiaa säästävänä asiana. Tehdään yhdessä tulevaisuus, jossa kiinteistöjen energiankäyttö on tehokasta ja hiilineutraalia! ”

Juhana Repo, Yritys- ja projektimyynti, Artic-Kaihdin Oy

www.arctic2020.fi

” ASV Oy kehittää kestävää asumista monipuolisesti, jonka vuoksi Green Building Counciliin liittyminen oli yritykselle luontevaa. Energian ja raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen osana asumisen kehittämistä on yhtiön tavoitteissa korkealla. Yritys kehittää kohtuuhintaista ja laadukasta asumista, jonka hiilikädenjälki pyritään saamaan mahdollisimman korkeaksi. ”

Juri Laurila, toimitusjohtaja, ASV Arctic Smart Village Oy

www.lehtovuori.fi

”Tavoitteenamme on ihmisten onnellisuus ja luonnon hyvinvointi puhtaassa ja kestävässä elinympäristössä. Tutkimukset osoittavat, että hyvinvointi on suoraan liitoksissa ympäristöömme.  Haluammekin kehittää innovatiivisen suunnittelun ja nykyaikaisen teknologian avulla uudenlaisia ratkaisuja mm. kaupunkiympäristön puhtaanapitoon. Toivomme myös saavamme lisäideoita tuotekehitykseemme toimikuntatyöskentelyn kautta. Haluamme nimenomaan olla mukana ratkaisemassa ongelmia. ”

Antti Kinnunen, Tuote- ja markkinointijohtaja, Lehtovuori Oy

www.finmeas.com

”Omasta puolestamme olemme erityisesti kiinnostuneita kestävämmän infrarakentamisen mahdollisuuksista, ja haluamme päästä mukaan keskusteluihin oppimaan muilta, tuomaan omia ajatuksiamme esiin sekä ennen kaikkea kehittämään alaa yhdessä. Kenelläkään ei varmastikaan ole suoralta kädeltä tarjota täydellisiä ratkaisuja kestävään infrarakentamiseen, mutta juuri siksi pitääkin yhdessä katsoa eteenpäin ja ottaa pieniä askelia kohta tavoitetta. Koemme, että Green Building Council luo oivan areenan tällaiselle keskustelulle sekä kehittämiselle, ja siksi haluamme ehdottomasti olla mukana. ”

Hanna Nykänen, viestintävastaava, FinMeas Oy

https://www.verhoomopalttina.com/

“Olemme kiertotalouden osalta mukana GBC:ssä korostaaksemme, että vastuullisuuden ei tarvitse loppua rakentamiseen. Sisätilojen kalustehankinnoissa haluamme nostaa esille uudelleenverhoilun mahdollisuudet ympäristön kannalta hyväksi ja merkittäväksi vaihtoehdoksi.”

Sari Rossi, verhoilija, Verhoomo Palttina Oy

www.smartvatten.com/fi

”Haluamme tukea kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta parantamalla kiinteistöjen vedenkäyttöä ja vesitehokkuutta muun muassa reaaliaikaisen vedenkulutuksen seurannan avulla. Enveran Fiksuvesi-palvelulla kiinteistöjen vedenkulutusta on voitu pienentää keskimäärin yli 20 % ja samalla myös käyttöveden lämmityksen energiantarve vähenee. Green Building Council:in jäsenyydellä pyrimme tiivimmin intergroitumaan kiinteistöjen energiaoptimoinnin ja ESG-asioiden parissa toimivien tahojen ekosysteemiin.”

Jussi Niiniaho, toimitusjohtaja, Envera Oy

https://www.evli.com

”Evli haluaa osaltaan olla edesauttamassa kestävän hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteita jossa luonnonvarojen kulutus saadaan maailmanlaajuisesti ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Osallistumalla tietoa avoimesti ja puolueettomasti jakavan ja voittoa tavoittelemattoman Green Building council Finlandin toimintaan, mahdollistaa se meidän oman rakennettuun ympäristöön liittyvän toiminnan kehittämisen entistä vastuullisempaan suuntaan ja samalla tuemme kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuustyötä osana maailmanlaajuista World Green Building Council – verkostoa.”

Outi Helenius, Head of Sustainability, Evli-Rahastoyhtiö Oy

https://antilooppi.fi/

”Haluamme tukea asiakkaittemme ja kumppaneidemme menestystä ja kestävää kehitystä. Green Building Council tuo erityisesti ympäristövastuun osalta uusinta tietoa ja hyvän verkoston hyödynnettäväksemme.”

Erika Salmenvaara, Head of Sustainability and Property Management, Antilooppi Management Oy

https://puutuoteteollisuus.fi/

”Rakentaminen on iso kasvihuonekaasujen päästölähde, energian käyttäjä ja materiaalien kuluttaja. Rakennusten käyttövaiheen energiankulutuksen päästöt laskevat jo lähivuosina. Tämä positiivinen muutos kasvattaa jatkossa merkittävästi materiaali- ja suunnitteluvalintojen roolia päästöjen vähentämisessä.

Puurakentamisella voidaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla leikata 30 % uudisrakentamisen hiilipiikistä. Me Puutuoteteollisuudessa haluammekin olla mukana GBFC:n toiminnassa, jakaa näkemyksiä ja tuoda omalta osaltamme aiheita ja sisältöä keskusteluun.”

Matti Mikkola, toimitusjohtaja, Puutuoteteollisuus ry

https://ssa.fi/

GBC:llä ja SSA Hotelsilla on yhteinen intressi edistää vastuullista ja ekologista rakentamista. Syyskuussa avasimme Helsinkiin SSA Hotelsin operoiman VALO Hotel & Workin, jossa toteutuu kehittämämme ainakäytön filosofia. Ainakäyttö tähtää rakennusten käyttöasteen maksimoimiseen tilojen monimuotoisuuden ja palveluiden kautta. VALO Hotel & Work yhdistää hotellin ja modernin työyhteisön samaan tilaan, nostaen huomattavasti rakennuksen absoluuttista käyttöastetta. Haluamme myös hyödyntää rakennuksissamme alalle tunnettuja sertifikaatteja, joista GBC:llä on kokemusta. ”

Jussi Paakinaho, toimitusjohtaja, SSA Group Oy

www.vahanen.com/fi

”Yhdistyksenne yhteistyöverkosto ja toiminta tukevat yhteisiä tavoitteitamme. Haluamme luoda rakennetun ympäristön ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta, torjuvat ilmastonmuutosta sekä säilyttävät ja parantavat ympäristön tilaa ja luonnon monimuotoisuutta. Vahanen Environment Oy:ssä työskentelemme proaktiivisesti, joustavasti, asiantuntevasti ja tilaajan tarpeet huomioiden.”

Esa Salminen, johtava asiantuntija, Vahanen Environment Oy

https://www.luomoa.fi/

”Luomoa kehittää käyttäjäkeskeistä, älykästä moduulirakentamisen mallia, joka vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja hukkaa, pidentää tilojen elinkaarta ja lisää laatua ja käytettävyyttä myös pitkällä aikajänteellä. Jäsenenä odotamme saavamme tärkeää tietoa innovaatiomme edistämiseen soveltuvista kanavista, yhteistyökumppaneista sekä ideamme vaikutusten mittaamiseen tarvittavista laskentamalleista.”

Mika Vihavainen, toimitusjohtaja, Luomoa Oy

https://www.helsinki.fi/fi

Helsingin yliopisto liittyi FIGBC:n jäseneksi Tilat ja kiinteistöt –toimialan kautta, joka vastaa yliopiston toimitiloista ja Helsingin yliopisto -konsernin omistamista kiinteistöistä. Toisaalta yliopisto myös tuottaa tutkimustietoa kestävistä yhdyskunnista ja kouluttaa aiheen kestävyysasiantuntijoita.  Toivomme, että myös tämä tieteellinen näkökulma ja osaaminen välittyisi FIGBC:n toimintaan ja verkostoihin.”

Virpi Kuitto, ympäristöasiantuntija, Helsingin yliopisto

https://www.all-talotekniikka.fi/

”Me ALL-Talotekniikassa haluamme olla vaikuttamassa rakentamisen ympäristövastuullisuuteen omalta osaltamme. Liian paljon on suunniteltu ja rakennettu ns. pelkällä mutu-tuntumalla. Ympäristöluokitukset asettavat raamit suunnittelulle ja rakentamiselle vastuullisen toteutuksen aikaansaamiseksi. Ensisijaisesti käyttämämme RTS-ympäristöluokitus on Suomen olosuhteisiin räätälöity järjestelmä. RTS ei ole liian teoreettinen, vaan sen ohjeita voidaan oikeastikin soveltaa tuleviin hankkeisiin, joissa olemme mukana toteuttamassa LVISA-suunnittelua ja projektointia.

Meidän kaikkien tulee ottaa ympäristöasiat vakavasti ajatellen tulevia sukupolvia.”

Socorro Järvistö, Ympäristöluokituksen konsultti-Talotekniikka suunnittelija, ALL-Talotekniikka Oy

www.entos.fi

”Entos Oy luo kiinteistöihin tuotteillaan sisäilmaa, joka käyttäjiin reagoivalla ominaisuudella luo kehittyvää energiataloutta, samalla pienentäen kiinteistön hiilijalanjälkeä. Tuotteet ovat eritoten suunniteltu vanhempaan kiinteistökantaan luoden mahdollisuuden päivittää ne teknisesti nykyaikaiseksi.

Olemme sydämellisesti ilolla mukana kehittämässä vihreämpää ja vähähiilisempää yhteiskuntaa.”

Aki Pohjalainen, toimitusjohtaja, Entos Oy

https://www.fira.fi/

Firan tavoite on olla edelläkävijä ympäristötehokkaiden rakentamistapojen kehittämisessä. Hyödynnämme digitaalisia työkaluja lopputuotteidemme ympäristötehokkuuden parantamisessa aina suunnittelusta, rakentamiseen ja käyttöön saakka. Digitaalisten ratkaisujen avulla käytössämme on aina ajankohtaista tietoa materiaaleista ja viimeisimmistä innovaatioista.

Huolehdimme ympäristönäkökulmien noudattamisesta kattavasti koko yhteistyöketjussa, johon kuuluvat jokainen firalainen, yhteistyökumppanimme sekä kaikki ne tahot, joiden kanssa työskentelemme. Kehitämme vastuullisuutta yhdessä kumppaniemme kanssa ja tavoitteenamme on paras mahdollinen elinympäristö kaikille.

https://www.fira.fi/meista/ymparistopolitiikka/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota