Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä.

Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto, Verhoomo Palttina Oy, Vahanen Environment Oy, Luomoa Oy, Evli-Rahastoyhtiö Oy, ASV Arctic Smart Village Oy, Keravan kaupunki, Puutuoteteollisuus ry, All-Talotekniikka Oy, Lehtovuori Oy, Jones Lang Lasalle Finland Oy, Envera Oy, ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy, Antilooppi Management Oy, Ramirent Finland Oy, FinMeas Oy ja Fira Oy.

Vuoden lopussa jäseniksimme liittyvät myös Hemsö Suomi Oy sekä WSP Finland Oy.

Lue alta uusien jäsentemme kuvauksia ja näkemyksiä siitä, mitä he ajattelevat rakennetusta ympäristöstä ja sen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämistä. Monipuolinen jäsenistömme tuo eri toimialojen äänet kuuluviin. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

#ratkaisunvuosi #yhdessä

Lisätietoja jäsenyydestä:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, GBC Finland, 0405258440.

www.figbc.fi/jäsenyys

https://www.kerava.fi/

Keravan strategisina kärkinä ovat Uusien ajatusten kärkikaupunki, Sydämessä keravalainen, Sivistyksen edelläkävijä ja Monimuotoinen viherkaupunki. Kärkiä on tarkennettu strategisilla tavoitteilla ja kaupungin toimialojen toimenpideohjelmilla. Keravan kaupungin liittyminen GBC Suomi ry:n jäseneksi (Green Building Council Finland) edistää kaupunkistrategian ja vuoden 2024 asuntomessuteemojen toteuttamista. GBC Finlandin verkostolla on ajankohtainen näkemys kiertotalouden toteuttamisesta käytännössä. Keravan liittyminen GBC Finlandiin laajentaa kaupungin verkostoja ja näin lisää asiantuntemusta asuntomessujen ja kaupunkistrategian toteuttamiseksi. ”

Pia Sjöroos, Kaupunkisuunnittelujohtaja, Keravan kaupunki

https://www.ramirent.fi/

Yhteinen huoli ilmaston lämpenemisestä koskee myös rakennusalaa. Yhteistyössä on voimaa, joten ratkaisuja vähäpäästöisemmän rakentamisen puolesta kannattaa hakea yhdessä. Ramirent haluaa olla mukana verkostossa, jossa koko ala miettii ilmastonmuutoksen problematiikkaa ja samalla tuoda omia ratkaisujaan helpottamaan työmaiden ponnisteluita päästövähennyksissä. Aikaa miettimiseen ei ole, vaan ratkaisuja on tehtävä nyt. Onneksi käytössämme on jo paljon keinoja, joita voimme ottaa käyttöön heti. Optimoinnin ja resurssitehokkuuden ratkaisut työmaille ovat jo nyt saatavilla. Ne on vain otettava laajasti käyttöön koko toimitusketjussa.”

Mikael Kämpe, toimitusjohtaja, Ramirent Finland Oy

https://www.jll.fi/

Rakennetun ympäristön osuus CO2-päästöistä on noin 40 prosenttia, joten kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. JLL on asettanut globaalisti kunnianhimoiset tavoitteet, joiden toteutumiseen pyrimme osaltamme vaikuttamaan. Myös ydinliiketoiminnassamme on tarkoituksena panostaa kestävyysteemaan jatkossa aiempaa enemmän.” 

Tero Lehtonen, toimitusjohtaja, JLL Finland Oy

www.artickaihdin.fi

”Olemme jo pitkään hakeneet tämäntyyppistä yhteistyöverkostoa, joka tekisi oikeasti konkreettista työtä paremman tulevaisuuden eteen, ja jossa voimme osaltamme olla vaikuttamassa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pelkkään julkikuvamme viherpesuun emme halunneet osallistua, vaan oikeasti saada myös jotakin aikaan, ja FIGBC:n verkoston kanssa se on mahdollista. Uskomme pystyvämme tuomaan verkostoon vahvan osaamisemme kautta uutta tietoutta aurinkosuojauksesta myös energiaa säästävänä asiana. Tehdään yhdessä tulevaisuus, jossa kiinteistöjen energiankäyttö on tehokasta ja hiilineutraalia! ”

Juhana Repo, Yritys- ja projektimyynti, Artic-Kaihdin Oy

www.arctic2020.fi

” ASV Oy kehittää kestävää asumista monipuolisesti, jonka vuoksi Green Building Counciliin liittyminen oli yritykselle luontevaa. Energian ja raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen osana asumisen kehittämistä on yhtiön tavoitteissa korkealla. Yritys kehittää kohtuuhintaista ja laadukasta asumista, jonka hiilikädenjälki pyritään saamaan mahdollisimman korkeaksi. ”

Juri Laurila, toimitusjohtaja, ASV Arctic Smart Village Oy

www.lehtovuori.fi

”Tavoitteenamme on ihmisten onnellisuus ja luonnon hyvinvointi puhtaassa ja kestävässä elinympäristössä. Tutkimukset osoittavat, että hyvinvointi on suoraan liitoksissa ympäristöömme.  Haluammekin kehittää innovatiivisen suunnittelun ja nykyaikaisen teknologian avulla uudenlaisia ratkaisuja mm. kaupunkiympäristön puhtaanapitoon. Toivomme myös saavamme lisäideoita tuotekehitykseemme toimikuntatyöskentelyn kautta. Haluamme nimenomaan olla mukana ratkaisemassa ongelmia. ”

Antti Kinnunen, Tuote- ja markkinointijohtaja, Lehtovuori Oy

www.finmeas.com

”Omasta puolestamme olemme erityisesti kiinnostuneita kestävämmän infrarakentamisen mahdollisuuksista, ja haluamme päästä mukaan keskusteluihin oppimaan muilta, tuomaan omia ajatuksiamme esiin sekä ennen kaikkea kehittämään alaa yhdessä. Kenelläkään ei varmastikaan ole suoralta kädeltä tarjota täydellisiä ratkaisuja kestävään infrarakentamiseen, mutta juuri siksi pitääkin yhdessä katsoa eteenpäin ja ottaa pieniä askelia kohta tavoitetta. Koemme, että Green Building Council luo oivan areenan tällaiselle keskustelulle sekä kehittämiselle, ja siksi haluamme ehdottomasti olla mukana. ”

Hanna Nykänen, viestintävastaava, FinMeas Oy

https://www.verhoomopalttina.com/

“Olemme kiertotalouden osalta mukana GBC:ssä korostaaksemme, että vastuullisuuden ei tarvitse loppua rakentamiseen. Sisätilojen kalustehankinnoissa haluamme nostaa esille uudelleenverhoilun mahdollisuudet ympäristön kannalta hyväksi ja merkittäväksi vaihtoehdoksi.”

Sari Rossi, verhoilija, Verhoomo Palttina Oy

www.smartvatten.com/fi

”Haluamme tukea kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta parantamalla kiinteistöjen vedenkäyttöä ja vesitehokkuutta muun muassa reaaliaikaisen vedenkulutuksen seurannan avulla. Enveran Fiksuvesi-palvelulla kiinteistöjen vedenkulutusta on voitu pienentää keskimäärin yli 20 % ja samalla myös käyttöveden lämmityksen energiantarve vähenee. Green Building Council:in jäsenyydellä pyrimme tiivimmin intergroitumaan kiinteistöjen energiaoptimoinnin ja ESG-asioiden parissa toimivien tahojen ekosysteemiin.”

Jussi Niiniaho, toimitusjohtaja, Envera Oy

https://www.evli.com

”Evli haluaa osaltaan olla edesauttamassa kestävän hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteita jossa luonnonvarojen kulutus saadaan maailmanlaajuisesti ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Osallistumalla tietoa avoimesti ja puolueettomasti jakavan ja voittoa tavoittelemattoman Green Building council Finlandin toimintaan, mahdollistaa se meidän oman rakennettuun ympäristöön liittyvän toiminnan kehittämisen entistä vastuullisempaan suuntaan ja samalla tuemme kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuustyötä osana maailmanlaajuista World Green Building Council – verkostoa.”

Outi Helenius, Head of Sustainability, Evli-Rahastoyhtiö Oy

https://antilooppi.fi/

”Haluamme tukea asiakkaittemme ja kumppaneidemme menestystä ja kestävää kehitystä. Green Building Council tuo erityisesti ympäristövastuun osalta uusinta tietoa ja hyvän verkoston hyödynnettäväksemme.”

Erika Salmenvaara, Head of Sustainability and Property Management, Antilooppi Management Oy

https://puutuoteteollisuus.fi/

”Rakentaminen on iso kasvihuonekaasujen päästölähde, energian käyttäjä ja materiaalien kuluttaja. Rakennusten käyttövaiheen energiankulutuksen päästöt laskevat jo lähivuosina. Tämä positiivinen muutos kasvattaa jatkossa merkittävästi materiaali- ja suunnitteluvalintojen roolia päästöjen vähentämisessä.

Puurakentamisella voidaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla leikata 30 % uudisrakentamisen hiilipiikistä. Me Puutuoteteollisuudessa haluammekin olla mukana GBFC:n toiminnassa, jakaa näkemyksiä ja tuoda omalta osaltamme aiheita ja sisältöä keskusteluun.”

Matti Mikkola, toimitusjohtaja, Puutuoteteollisuus ry

https://ssa.fi/

GBC:llä ja SSA Hotelsilla on yhteinen intressi edistää vastuullista ja ekologista rakentamista. Syyskuussa avasimme Helsinkiin SSA Hotelsin operoiman VALO Hotel & Workin, jossa toteutuu kehittämämme ainakäytön filosofia. Ainakäyttö tähtää rakennusten käyttöasteen maksimoimiseen tilojen monimuotoisuuden ja palveluiden kautta. VALO Hotel & Work yhdistää hotellin ja modernin työyhteisön samaan tilaan, nostaen huomattavasti rakennuksen absoluuttista käyttöastetta. Haluamme myös hyödyntää rakennuksissamme alalle tunnettuja sertifikaatteja, joista GBC:llä on kokemusta. ”

Jussi Paakinaho, toimitusjohtaja, SSA Group Oy

www.vahanen.com/fi

”Yhdistyksenne yhteistyöverkosto ja toiminta tukevat yhteisiä tavoitteitamme. Haluamme luoda rakennetun ympäristön ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta, torjuvat ilmastonmuutosta sekä säilyttävät ja parantavat ympäristön tilaa ja luonnon monimuotoisuutta. Vahanen Environment Oy:ssä työskentelemme proaktiivisesti, joustavasti, asiantuntevasti ja tilaajan tarpeet huomioiden.”

Esa Salminen, johtava asiantuntija, Vahanen Environment Oy

https://www.luomoa.fi/

”Luomoa kehittää käyttäjäkeskeistä, älykästä moduulirakentamisen mallia, joka vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja hukkaa, pidentää tilojen elinkaarta ja lisää laatua ja käytettävyyttä myös pitkällä aikajänteellä. Jäsenenä odotamme saavamme tärkeää tietoa innovaatiomme edistämiseen soveltuvista kanavista, yhteistyökumppaneista sekä ideamme vaikutusten mittaamiseen tarvittavista laskentamalleista.”

Mika Vihavainen, toimitusjohtaja, Luomoa Oy

https://www.helsinki.fi/fi

Helsingin yliopisto liittyi FIGBC:n jäseneksi Tilat ja kiinteistöt –toimialan kautta, joka vastaa yliopiston toimitiloista ja Helsingin yliopisto -konsernin omistamista kiinteistöistä. Toisaalta yliopisto myös tuottaa tutkimustietoa kestävistä yhdyskunnista ja kouluttaa aiheen kestävyysasiantuntijoita.  Toivomme, että myös tämä tieteellinen näkökulma ja osaaminen välittyisi FIGBC:n toimintaan ja verkostoihin.”

Virpi Kuitto, ympäristöasiantuntija, Helsingin yliopisto

https://www.all-talotekniikka.fi/

”Me ALL-Talotekniikassa haluamme olla vaikuttamassa rakentamisen ympäristövastuullisuuteen omalta osaltamme. Liian paljon on suunniteltu ja rakennettu ns. pelkällä mutu-tuntumalla. Ympäristöluokitukset asettavat raamit suunnittelulle ja rakentamiselle vastuullisen toteutuksen aikaansaamiseksi. Ensisijaisesti käyttämämme RTS-ympäristöluokitus on Suomen olosuhteisiin räätälöity järjestelmä. RTS ei ole liian teoreettinen, vaan sen ohjeita voidaan oikeastikin soveltaa tuleviin hankkeisiin, joissa olemme mukana toteuttamassa LVISA-suunnittelua ja projektointia.

Meidän kaikkien tulee ottaa ympäristöasiat vakavasti ajatellen tulevia sukupolvia.”

Socorro Järvistö, Ympäristöluokituksen konsultti-Talotekniikka suunnittelija, ALL-Talotekniikka Oy

www.entos.fi

”Entos Oy luo kiinteistöihin tuotteillaan sisäilmaa, joka käyttäjiin reagoivalla ominaisuudella luo kehittyvää energiataloutta, samalla pienentäen kiinteistön hiilijalanjälkeä. Tuotteet ovat eritoten suunniteltu vanhempaan kiinteistökantaan luoden mahdollisuuden päivittää ne teknisesti nykyaikaiseksi.

Olemme sydämellisesti ilolla mukana kehittämässä vihreämpää ja vähähiilisempää yhteiskuntaa.”

Aki Pohjalainen, toimitusjohtaja, Entos Oy

https://www.fira.fi/

Firan tavoite on olla edelläkävijä ympäristötehokkaiden rakentamistapojen kehittämisessä. Hyödynnämme digitaalisia työkaluja lopputuotteidemme ympäristötehokkuuden parantamisessa aina suunnittelusta, rakentamiseen ja käyttöön saakka. Digitaalisten ratkaisujen avulla käytössämme on aina ajankohtaista tietoa materiaaleista ja viimeisimmistä innovaatioista.

Huolehdimme ympäristönäkökulmien noudattamisesta kattavasti koko yhteistyöketjussa, johon kuuluvat jokainen firalainen, yhteistyökumppanimme sekä kaikki ne tahot, joiden kanssa työskentelemme. Kehitämme vastuullisuutta yhdessä kumppaniemme kanssa ja tavoitteenamme on paras mahdollinen elinympäristö kaikille.

https://www.fira.fi/meista/ymparistopolitiikka/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Työpaikkailmoitus – Viestinnän, vaikuttavuuden ja markkinoinnin ammattilainen

19.11.2020
Tule tekemään kestävyysmuutosta viestinnällä! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään ja viestintäämme uudistamaan etsimme sinua, Viestinnän vaikuttavuuden

Työpaikkailmoitus – Kestävän rakennetun ympäristön muutoksentekijä

19.11.2020
Tule tekemään tulevaisuustyötä ja kestävyysmuutosta! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään tarvitsemme lisävoimia ja siksi etsimme sinua,

Jäsen: anna meille palautetta vastaamalla jäsentyytyväisyyskyselyyn

23.11.2020
Hyvä jäsen, Pyydämme palautettasi Green Building Council Finlandin toiminnasta vuonna 2020. Voit halutessasi vastata anonyymisti. Kysely on lyhyt nopean vastaamisen mahdollistamiseksi. Vastauksesi on meille tärkeä!  Kyselyn tulosten perusteella arvioimme toimintaamme

Mitä Suomi voi oppia Hollannilta infran kiertotaloudesta?

23.11.2020
Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriöön kuuluvan Rijkswaterstaatin kokemusten mukaan infralla on suuri painoarvo kiertotaloudessa. Sen opeista voi hyötyä myös Suomen infra-ala kiertotalouskestävyytensä kehittämisessä. Alankomaiden väyläviranomaisen opeista kertoivat kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja

Ilmastoviisaat virtuaalimessut osoittivat, että taloyhtiöillä on paljon keinoja vähentää energiankulutustaan

20.11.2020

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen virtuaalimessut pureutuivat taloyhtiöiden uusiin energiaratkaisuihin sekä keinoihin, joilla valjastaa mittaustieto säästämään rahaa ja energiaa. Samalla esiteltiin Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankeen tuloksia ja konkreettisia palveluesimerkkejä taloyhtiöille.

FIGBC pyytää lausuntoja hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä

19.11.2020

Tutustu hiilineutraalin rakennuksen määritelmään ja anna palautetta jatkokehitystä varten 6.1.2021 mennessä.
Määritelmä soveltuu rakennuksen hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden osoittamiseen, hankkeiden ohjaamiseen kohti hiilineutraaliuutta, sekä tavoitteista ja toimenpiteistä viestimiseen.

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

19.11.2020
Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ohjaa tulevaisuudessa kestävää rakentamista ja infraa

18.11.2020
LOIKKA-blogi, Miika Kotaniemi | Taksonomian myötä kestävästä rahoituksesta tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä rahoituksen valtavirtaa ja vastuullisuudesta aidosti osa operatiivista toimintaa. Lainsäädännön muutosten myötä muun muassa isojen pörssiyhtiöiden ja finanssialan toimijoiden

Opiskelija – Nyt tarjolla tilaisuus tutustua tulevaisuuden työtehtäviisi: tule mukaan FIGBC:n koulutuksiin

10.11.2020
Vauhdittaakseen muutosta kohti vähähiilistä ja kiertotalousmyönteistä kiinteistö- ja rakennusalaa Green Building Council Finland haluaa tarjota myös alan perusopiskelijoille mahdollisuuden osallistua järjestämiinsä koulutuksiin. Tällä tavalla FIGBC haluaa kytkeä opiskelijat mukaan alan

From linear to circular – Circularity in the built environment mapped globally for the first time

5.11.2020
The United Nations (UN) One Planet Network Sustainable Buildings and Construction programme initiated a study to understand the current state of play with regard to circularity in the built environment

Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kiinnostus kiertotalouteen kasvaa

4.11.2020
Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä kiertotalouden vallankumous. Viime vuosina alan ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut huimasti. Green Building Council Finlandin ja Sitran järjestämiin kiertotaloushankkeisiin on osallistunut toista sataa rakennetun

Kaupunkiluonnon lisäämisestä hyötyvät ihmiset ja koko maapallo – voiko kaupungeista löytyä ratkaisu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen?

4.11.2020

LOIKKA-blogi, Tarja Ojala | Kaupungeissa luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa voi muuttaa merkittävästi, mikäli kaupunkirakenteiden suunnittelussa hyödynnetään ekosysteemipalveluita, jotka ovat luonnon tarjoamia ilmaisia palveluita, elämän edellytyksiä.

FIGBC hakee kumppanijäsentä vuodelle 2021

2.11.2020
Green Building Council Finland etsii kumppanijäsentä yhteistyöhön vauhdittamaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyys on mahdollisuus edistää rakennetun ympäristön kestävyyttä tavanomaista tiiviimmässä yhteistyössä Green Building Council Finlandin

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami