Tiedonkulku ja yhteistyö lähienergian menestymisen edellytyksiä

Lähienergia-alalla on valtava markkinapotentiaali, mutta kuluttajien hankala tiedonsaanti, kokonaisvaltaisten palveluratkaisujen puute ja julkisen sektorin tempoilu aiheuttavat haasteita alan kehittämiselle. Vihreän Foorumin aamiaisseminaarissa pohdittiin keinoja ja mahdollisuuksia, joilla lähienergiasta saataisiin menestyvä toimiala. Tiedonkulku ja toimijoiden välinen yhteistyö ovat avainasemassa, kun lähienergia-alan valtavaa markkinapotentiaalia halutaan hyödyntää.

Lähienergian lisäämiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet kokosivat syksyisenä torstaiaamuna 27.9 Korjaamolle laajan joukon lähienergia-alan toimijoita. Green Building Council Finlandin aamiaisseminaari kirvoitti tällä kertaa vilkasta keskustelua otsikolla “Lähienergia – uutta käyttäjälähtöistä liiketoimintaa”. Seminaarissa kartoitettiin haasteita, joita ihmisten omaan energiantuotantoon liittyy ja syvennyttiin pohtimaan keinoja, joilla nämä haasteet voi voittaa ja joilla alan mahdollisuudet voi hyödyntää.

Paneelikeskustelussa näkemyksiään ja kokemuksiaan kertoivat Esa Eklund (Kodin vihreä energia Oy), Jussi Hirvonen (Suomen lämpöpumppuyhdistys ry), Mikko Juntunen (Naps systems), Jouni Penttinen (Playgreen Finland Oy) ja Marko Riipinen (Helsingin Energia).

Viesti ei kulje kuluttajalle

Kuluttajien näkökulmasta keskeisin lähienergian käyttöä rajoittava haaste on tiedon puute. Keskustelijoiden kokemusten perusteella kuluttajien on vaikea ymmärtää, minkälaisia lähienergiaratkaisuja on tarjolla, miten ne sopivat omaan käyttöön ja millaisia kustannuksia niistä koituu suhteessa hyötyyn. Tarve selkeälle ja ymmärrettävälle viestinnälle onkin suuri. Asiakas kaipaa helppoja, luotettavia ja toimivia ratkaisuja kootusti yhdestä paikasta. Tällä hetkellä erilaiset lähienergiaratkaisut ovat yrityskentällä melko erillään ja niihin liittyvä tieto on pirstaleista.

Lähienergiaa avaimet käteen -palveluna?

Tiedon tie kohti potentiaalista lähienergian tuottajaa voisi helpottua esimerkiksi neutraalin energia-asiantuntijan avulla. Tällainen yleisneuvonantaja, joka tunnistaa kuluttajan yksilölliset tarpeet ja osaa ohjata eteenpäin oikean ratkaisun löytämisessä, voisi työskennellä vaikka joka kunnassa.

”Myös hyvien esimerkkikohteiden tuominen laajaan tietoisuuteen voisi auttaa kuluttajaa tekemään valintoja vaihtoehtojen välillä”, ehdotti Jouni Penttinen. Kolmas mahdollisuus voisi olla yleinen verkkotyökalu, jolla asiakas pystyisi vertailemaan palvelujen tarjoajia. Tätä vaikeuttavat kuitenkin muun muassa kohteiden yksilöllisyys ja erilaisten energiamuotojen hinnan vaihtelut ympäri maan, kuten Marko Riipinen huomautti. 

Kokonaisvaltaisuus tärkeää myös palveluntarjoajille

Tietotaidon ja toimijakentän hajanaisuus on haastavaa myös palveluntarjoajien näkökulmasta. Pienet yhteen ratkaisuun erikoistuneet lähienergiaputiikit eivät osaa palvella asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti.

”Alalla on paljon pieniä toimijoita, jotka myyvät yhtä tuotetta, mutta kokonaisratkaisujen tarjoamiseen tarvitaan yhteistyötä ja resursseja”, Esa Eklund huomautti.

Keskustelijat korostivatkin kilpaa lähienergia-alan valtavaa markkinapotentiaalia, jota ne nimenomaan yhteistyön kautta voisivat hyödyntää.

”Aurinkosähkö yleistyy koko ajan, ja kun sen yhdistää lämpöpumpun kanssa niin, että pumppua käytetään kun aurinkosähköä saadaan, on järjestelmä suorastaan nerokas”, visioi Mikko Juntunen.

Yksittäisten toimijoiden tietotaitoa voisi jalostaa joukkoälyksi esimerkiksi alan verkostojen ja sateenvarjo-organisaation avulla. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että terveen kilpailun ja yhteistyön kombinaatiolla lähienergiaa voi Suomessa kehittää jopa vientituotteeksi asti.

Julkinen sektori sekoittaa pakkaa

Tuottajien ja käyttäjien lisäksi lähienergiapalvelujen kehittämisessä myös julkisella sektorilla on luonnollisesti sanansa sanottavana. Panelistien mukaan valtion jatkuvasti muuttuva tukipolitiikka on kuitenkin lähienergian lisäämisen haaste ja hidaste. Lisäksi nykyinen byrokratia on kankeaa: esimerkiksi tuulivoiman hyödyntäminen omalla takapihalla on tehty kuluttajalle vaikeaksi.

”Byrokratiaa pitää purkaa ja lobbausta pitää tehdä joka portaassa, jotta säädöksiin liittyvät epäonnistumiset vältetään. Mieluummin kehittäisimme alaa ilman julkista tukea”, sanoi Jussi Hirvonen. 

 

Riipisen mukaan markkinatalous on alan menestyksen edellytys: ”Vapaampi kilpailu ilman tukia ja määräyksiä ohjaa tehostamaan toimintaa ja kehittämään tuotteita”, hän lisäsi.

Juntusen mielestä tukipolitiikka voisi kuitenkin kannustaa ihmisiä investoimaan. Markkinat ovat Suomessa vielä hirveän pienet.  “Pitkäaikaisessa investoinnissa kuluttajaa pelottaa se, että kun sitä ilmaista sähköä alkaa saada, verokarhu voikin joskus myöhemmin iskeä siihen kiinni”, hän kommentoi.

Lähienergiatilaisuuden pääviesti oli selkeä: haasteista huolimatta lähienergian markkinapotentiaali Suomessa ja maailmalla on ilmeinen. Alan menestys riippuu kuitenkin paljolti siitä, kuinka hyvin alan toimijat yhdessä onnistuvat hyödyntämään tämän potentiaalin.

 

Tilaisuus järjestettiin osana Motivan, Sitran, FIGBC:n ja VTT:n käynnistämää yhteistyöhanketta, jossa edistetään hajautetun uusiutuvan energian ja vihreän rakennusalan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Projektissa keskitytään pienen kokoluokan uusiutuvan energian järjestelmiin, jotka ovat integroituja rakennuksiin tai kortteleihin. Yhteistyöprojektin hallinnollisena vetäjänä toimii Motiva.

 

 

 

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Työpaikkailmoitus – Viestinnän, vaikuttavuuden ja markkinoinnin ammattilainen

19.11.2020
Tule tekemään kestävyysmuutosta viestinnällä! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään ja viestintäämme uudistamaan etsimme sinua, Viestinnän vaikuttavuuden

Työpaikkailmoitus – Kestävän rakennetun ympäristön muutoksentekijä

19.11.2020
Tule tekemään tulevaisuustyötä ja kestävyysmuutosta! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään tarvitsemme lisävoimia ja siksi etsimme sinua,

Tee tilaa ajattelulle ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle vuonna 2021

26.11.2020
LOIKKA-blogi, Mikko Nousiainen | Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen uutta tietoa on tarjolla valtavasti ja tästä tulisi kiteyttää oleellinen, oikeat palaset yhdistäen. Jatkuvassa kiireessä tämä ei onnistu, vaan ajattelulle ja uusien

Green Friday: ilmainen loppuvuosi uusille jäsenille

25.11.2020
Aloitimme Green Friday -hengessä 31.12.2020 asti jatkuvan jäsenkampanjamme, jossa vuoden loppuun mennessä liittyneet uudet jäsenet eivät maksa kuluvan vuoden 2020 jäsenmaksua. Tee nyt päätös liittyä jäseneksi ja pääset heti mukaan

Green Building Council Finlandin syyskokous täydensi hallitusta, Anne Kaiser jatkaa varapuheenjohtajana

24.11.2020

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) on syyskokouksessaan 24.11.2020 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Anne Kaiser valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana.

Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund kirittämään kiinteistöjen hiilineutraalia energiankäyttöä!

24.11.2020

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus sai marraskuussa kolme uutta allekirjoittajaa. Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund lähtevät mukaan kirittämään nollahiilirakennusten yleistymistä Suomessa.

Jäsen: anna meille palautetta vastaamalla jäsentyytyväisyyskyselyyn

23.11.2020
Hyvä jäsen, Pyydämme palautettasi Green Building Council Finlandin toiminnasta vuonna 2020. Voit halutessasi vastata anonyymisti. Kysely on lyhyt nopean vastaamisen mahdollistamiseksi. Vastauksesi on meille tärkeä!  Kyselyn tulosten perusteella arvioimme toimintaamme

Mitä Suomi voi oppia Hollannilta infran kiertotaloudesta?

23.11.2020
Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriöön kuuluvan Rijkswaterstaatin kokemusten mukaan infralla on suuri painoarvo kiertotaloudessa. Sen opeista voi hyötyä myös Suomen infra-ala kiertotalouskestävyytensä kehittämisessä. Alankomaiden väyläviranomaisen opeista kertoivat kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja

Ilmastoviisaat virtuaalimessut osoittivat, että taloyhtiöillä on paljon keinoja vähentää energiankulutustaan

20.11.2020

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen virtuaalimessut pureutuivat taloyhtiöiden uusiin energiaratkaisuihin sekä keinoihin, joilla valjastaa mittaustieto säästämään rahaa ja energiaa. Samalla esiteltiin Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankeen tuloksia ja konkreettisia palveluesimerkkejä taloyhtiöille.

FIGBC pyytää lausuntoja hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä

19.11.2020

Tutustu hiilineutraalin rakennuksen määritelmään ja anna palautetta jatkokehitystä varten 6.1.2021 mennessä.
Määritelmä soveltuu rakennuksen hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden osoittamiseen, hankkeiden ohjaamiseen kohti hiilineutraaliuutta, sekä tavoitteista ja toimenpiteistä viestimiseen.

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

19.11.2020
Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ohjaa tulevaisuudessa kestävää rakentamista ja infraa

18.11.2020
LOIKKA-blogi, Miika Kotaniemi | Taksonomian myötä kestävästä rahoituksesta tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä rahoituksen valtavirtaa ja vastuullisuudesta aidosti osa operatiivista toimintaa. Lainsäädännön muutosten myötä muun muassa isojen pörssiyhtiöiden ja finanssialan toimijoiden

Opiskelija – Nyt tarjolla tilaisuus tutustua tulevaisuuden työtehtäviisi: tule mukaan FIGBC:n koulutuksiin

10.11.2020
Vauhdittaakseen muutosta kohti vähähiilistä ja kiertotalousmyönteistä kiinteistö- ja rakennusalaa Green Building Council Finland haluaa tarjota myös alan perusopiskelijoille mahdollisuuden osallistua järjestämiinsä koulutuksiin. Tällä tavalla FIGBC haluaa kytkeä opiskelijat mukaan alan

From linear to circular – Circularity in the built environment mapped globally for the first time

5.11.2020
The United Nations (UN) One Planet Network Sustainable Buildings and Construction programme initiated a study to understand the current state of play with regard to circularity in the built environment

Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kiinnostus kiertotalouteen kasvaa

4.11.2020
Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä kiertotalouden vallankumous. Viime vuosina alan ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut huimasti. Green Building Council Finlandin ja Sitran järjestämiin kiertotaloushankkeisiin on osallistunut toista sataa rakennetun

Kaupunkiluonnon lisäämisestä hyötyvät ihmiset ja koko maapallo – voiko kaupungeista löytyä ratkaisu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen?

4.11.2020

LOIKKA-blogi, Tarja Ojala | Kaupungeissa luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa voi muuttaa merkittävästi, mikäli kaupunkirakenteiden suunnittelussa hyödynnetään ekosysteemipalveluita, jotka ovat luonnon tarjoamia ilmaisia palveluita, elämän edellytyksiä.

FIGBC hakee kumppanijäsentä vuodelle 2021

2.11.2020
Green Building Council Finland etsii kumppanijäsentä yhteistyöhön vauhdittamaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyys on mahdollisuus edistää rakennetun ympäristön kestävyyttä tavanomaista tiiviimmässä yhteistyössä Green Building Council Finlandin

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami