Green Building Council Finland

Tiedonkulku ja yhteistyö lähienergian menestymisen edellytyksiä

Lähienergia-alalla on valtava markkinapotentiaali, mutta kuluttajien hankala tiedonsaanti, kokonaisvaltaisten palveluratkaisujen puute ja julkisen sektorin tempoilu aiheuttavat haasteita alan kehittämiselle. Vihreän Foorumin aamiaisseminaarissa pohdittiin keinoja ja mahdollisuuksia, joilla lähienergiasta saataisiin menestyvä toimiala. Tiedonkulku ja toimijoiden välinen yhteistyö ovat avainasemassa, kun lähienergia-alan valtavaa markkinapotentiaalia halutaan hyödyntää.

Lähienergian lisäämiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet kokosivat syksyisenä torstaiaamuna 27.9 Korjaamolle laajan joukon lähienergia-alan toimijoita. Green Building Council Finlandin aamiaisseminaari kirvoitti tällä kertaa vilkasta keskustelua otsikolla “Lähienergia – uutta käyttäjälähtöistä liiketoimintaa”. Seminaarissa kartoitettiin haasteita, joita ihmisten omaan energiantuotantoon liittyy ja syvennyttiin pohtimaan keinoja, joilla nämä haasteet voi voittaa ja joilla alan mahdollisuudet voi hyödyntää.

Paneelikeskustelussa näkemyksiään ja kokemuksiaan kertoivat Esa Eklund (Kodin vihreä energia Oy), Jussi Hirvonen (Suomen lämpöpumppuyhdistys ry), Mikko Juntunen (Naps systems), Jouni Penttinen (Playgreen Finland Oy) ja Marko Riipinen (Helsingin Energia).

Viesti ei kulje kuluttajalle

Kuluttajien näkökulmasta keskeisin lähienergian käyttöä rajoittava haaste on tiedon puute. Keskustelijoiden kokemusten perusteella kuluttajien on vaikea ymmärtää, minkälaisia lähienergiaratkaisuja on tarjolla, miten ne sopivat omaan käyttöön ja millaisia kustannuksia niistä koituu suhteessa hyötyyn. Tarve selkeälle ja ymmärrettävälle viestinnälle onkin suuri. Asiakas kaipaa helppoja, luotettavia ja toimivia ratkaisuja kootusti yhdestä paikasta. Tällä hetkellä erilaiset lähienergiaratkaisut ovat yrityskentällä melko erillään ja niihin liittyvä tieto on pirstaleista.

Lähienergiaa avaimet käteen -palveluna?

Tiedon tie kohti potentiaalista lähienergian tuottajaa voisi helpottua esimerkiksi neutraalin energia-asiantuntijan avulla. Tällainen yleisneuvonantaja, joka tunnistaa kuluttajan yksilölliset tarpeet ja osaa ohjata eteenpäin oikean ratkaisun löytämisessä, voisi työskennellä vaikka joka kunnassa.

”Myös hyvien esimerkkikohteiden tuominen laajaan tietoisuuteen voisi auttaa kuluttajaa tekemään valintoja vaihtoehtojen välillä”, ehdotti Jouni Penttinen. Kolmas mahdollisuus voisi olla yleinen verkkotyökalu, jolla asiakas pystyisi vertailemaan palvelujen tarjoajia. Tätä vaikeuttavat kuitenkin muun muassa kohteiden yksilöllisyys ja erilaisten energiamuotojen hinnan vaihtelut ympäri maan, kuten Marko Riipinen huomautti. 

Kokonaisvaltaisuus tärkeää myös palveluntarjoajille

Tietotaidon ja toimijakentän hajanaisuus on haastavaa myös palveluntarjoajien näkökulmasta. Pienet yhteen ratkaisuun erikoistuneet lähienergiaputiikit eivät osaa palvella asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti.

”Alalla on paljon pieniä toimijoita, jotka myyvät yhtä tuotetta, mutta kokonaisratkaisujen tarjoamiseen tarvitaan yhteistyötä ja resursseja”, Esa Eklund huomautti.

Keskustelijat korostivatkin kilpaa lähienergia-alan valtavaa markkinapotentiaalia, jota ne nimenomaan yhteistyön kautta voisivat hyödyntää.

”Aurinkosähkö yleistyy koko ajan, ja kun sen yhdistää lämpöpumpun kanssa niin, että pumppua käytetään kun aurinkosähköä saadaan, on järjestelmä suorastaan nerokas”, visioi Mikko Juntunen.

Yksittäisten toimijoiden tietotaitoa voisi jalostaa joukkoälyksi esimerkiksi alan verkostojen ja sateenvarjo-organisaation avulla. Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että terveen kilpailun ja yhteistyön kombinaatiolla lähienergiaa voi Suomessa kehittää jopa vientituotteeksi asti.

Julkinen sektori sekoittaa pakkaa

Tuottajien ja käyttäjien lisäksi lähienergiapalvelujen kehittämisessä myös julkisella sektorilla on luonnollisesti sanansa sanottavana. Panelistien mukaan valtion jatkuvasti muuttuva tukipolitiikka on kuitenkin lähienergian lisäämisen haaste ja hidaste. Lisäksi nykyinen byrokratia on kankeaa: esimerkiksi tuulivoiman hyödyntäminen omalla takapihalla on tehty kuluttajalle vaikeaksi.

”Byrokratiaa pitää purkaa ja lobbausta pitää tehdä joka portaassa, jotta säädöksiin liittyvät epäonnistumiset vältetään. Mieluummin kehittäisimme alaa ilman julkista tukea”, sanoi Jussi Hirvonen. 

 

Riipisen mukaan markkinatalous on alan menestyksen edellytys: ”Vapaampi kilpailu ilman tukia ja määräyksiä ohjaa tehostamaan toimintaa ja kehittämään tuotteita”, hän lisäsi.

Juntusen mielestä tukipolitiikka voisi kuitenkin kannustaa ihmisiä investoimaan. Markkinat ovat Suomessa vielä hirveän pienet.  “Pitkäaikaisessa investoinnissa kuluttajaa pelottaa se, että kun sitä ilmaista sähköä alkaa saada, verokarhu voikin joskus myöhemmin iskeä siihen kiinni”, hän kommentoi.

Lähienergiatilaisuuden pääviesti oli selkeä: haasteista huolimatta lähienergian markkinapotentiaali Suomessa ja maailmalla on ilmeinen. Alan menestys riippuu kuitenkin paljolti siitä, kuinka hyvin alan toimijat yhdessä onnistuvat hyödyntämään tämän potentiaalin.

 

Tilaisuus järjestettiin osana Motivan, Sitran, FIGBC:n ja VTT:n käynnistämää yhteistyöhanketta, jossa edistetään hajautetun uusiutuvan energian ja vihreän rakennusalan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Projektissa keskitytään pienen kokoluokan uusiutuvan energian järjestelmiin, jotka ovat integroituja rakennuksiin tai kortteleihin. Yhteistyöprojektin hallinnollisena vetäjänä toimii Motiva.

 

 

 

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,