Green Building Council Finland

Tilan käyttäjien hyvinvointi nostettiin keskiöön Vihreässä foorumissa

Vihreässä foorumissa 24.4.2018 pohdittiin, miksi tilan käyttäjien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kannattaa panostaa. Aihetta tarkasteltiin esimerkiksi työnantajan, työntekijän, asukkaan kuin kiinteistösijoittajankin näkökulmasta. Kiinteistösijoittajalle hyvinvointiin satsaaminen voi olla myös taloudellisesti hyvinkin kannattavaa. WELL-sertifiointi on yksi toimiva työkalu varmistaa, että tilat tukevat käyttäjien hyvinvointia.

Tiloilla on väliä työhyvinvoinnin ja työtehon kannalta

Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa, joten tiloilla on varsin suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Rick Aller (720 Degrees) esitteli tutkimuksia työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyksistä. Esimerkiksi kognitiiviset toiminnot näyttävät heikkenevän huonossa sisäilmassa – jopa strategiset päätökset voivat heikentyä tunkkaisessa kokoustilassa.

Johanna Mero-Petit (Ramboll) toi esiin terveys- ja hyvinvointiteeman moninaisuutta. Se on nouseva teema kiinteistöalalla ja sen haltuunottoon on jo monia työkaluja, mm. WELL, Fitwel, GRESB. World GBC on aktiivisesti edistänyt “health & well-being” -teemaa ja julkaisi juuri uuden raportin ympäristön ja ihmisen kannalta kestävistä toimistotiloista.

Kiinteistösijoittaja voi hyötyä hyvinvointia tukevista investoinneista

Miksi kiinteistösijoittajan sitten kannattaisi investoida hyvinvointia tukeviin tiloihin? Trevian Asset Management Oy:n Antti Venermo kertoi, että investointien kannattavuutta arvioidaan kassavirtamallilla. Hyvinvointiin panostaminen voi vaikuttaa suotuisasti kassavirran komponenteista tuottoihin, vajaakäyttöasteeseen ja sijoituksen tuottovaatimukseen. Toisaalta vuokralaisremontit, ylläpitokulut ja peruskorjaukset aiheuttavat kustannuksia. Venermon esittelemä case oli erinomainen esimerkki kannattavasta hyvinvointitekijöihin panostamisesta – sen ansiosta tilat saatiin vuokrattua ja siten tuottoja nostettua.

WELL on yksi toimiva työkalu

Robbie McGrathin(Granlund Oy) mukaan sertifiointihankkeilla on todettu positiivisia vaikutuksia fyysisen ja psyykkisen terveyden parantumiseen ja esimerkiksi yhteistyön lisäämiseen.

Tällä hetkellä WELL-sertifiointi näyttää nousevan Euroopassa, mutta sertifioituja rakennuksia on Suomessa vasta kaksi (vrt. esimerkiksi Yhdysvalloissa 275). Kansainväliset sijoittajat ovat enenevissä määrin kiinnostuneita WELL-sertifioiduista kiinteistöistä. WELL on yhteensopiva LEED:in ja BREEAM:in kanssa ja joitakin osia voi sisällyttää muihin luokituksiin.

WELL-sertifioinnin kustannukset pienissä tiloissa ovat melko matalat, mutta nousevat suurissa rakennuksissa. WELL haastaa ajattelemaan sertifiointeja uudella tavalla: sertifioida voi myös osan rakennuksesta, esimerkiksi yhden kerroksen.

Hyviä WELL-esimerkkejä löytyy jo – lisää toivotaan

Konsta Tuokko (Green Building Partners Oy) kertoi, että WELL-sertifioinnin kautta kaikki hyvinvoinnin osa-alueet tulevat tasaisesti huomioitua. Esimerkkitapaukset, kuten GBP:n oma toimitila, osoittavat, että WELL:in Silver-tason vaatimukset ovat hyvinkin mahdolliset saavuttaa, ja Gold -taso tarjoaa enemmän haastetta. Tuokko esitteli esimerkkitapauksen osalta listan tehdyistä parannuksista, johon kuuluu mm. ilmanvaihdon ja työergonomian parantamista sekä kestäviin ruokavalintoihin kannustamista.

Miten voimme edistää hyvinvointiteemaa alalla?

Tilaisuuden päätteeksi keskusteltiin, mitä GBC:n tulisi tehdä tässä teemassa tulevina vuosina. Aihe on jo sisällä GBC:n strategiassa vuosille 2018-2020 – yksi kolmesta teemasta on “uusi vihreä”, jolla tarkoitamme hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa tukevaa rakennettua ympäristöä.

Tilaisuuden osallistujat näkivät tarpeellisena viedä samaa viestiä erityisesti kiinteistönomistajille ja näyttää, että hyvinvointia tukeviin tiloihin kannattaa panostaa jo taloudellisistakin syistä. Tarvitaan käytännön hyötyjen sekä kustannusten osoittamista ja konkretisointia tutkimustietoon ja käytännön esimerkkeihin pohjautuen. Trevianin esimerkki näyttää, että taustalla on lopulta varsin yksinkertaista matematiikkaa, joka puree kaikkiin kiinteistösijoittajiin.

Tilaisuuden suunnittelusta vastasi GBC:n Kiinteistöjen ympäristöluokitukset -toimikunta.  [hr]

Lisätietoja: Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

WorldGBC:n 24.4. julkaistu raportti “Doing Right by Planet and People: The Business Case for Health and Wellbeing in Green Building”

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green