Green Building Council Finland

Tilan käyttäjien hyvinvointi nostettiin keskiöön Vihreässä foorumissa

Vihreässä foorumissa 24.4.2018 pohdittiin, miksi tilan käyttäjien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kannattaa panostaa. Aihetta tarkasteltiin esimerkiksi työnantajan, työntekijän, asukkaan kuin kiinteistösijoittajankin näkökulmasta. Kiinteistösijoittajalle hyvinvointiin satsaaminen voi olla myös taloudellisesti hyvinkin kannattavaa. WELL-sertifiointi on yksi toimiva työkalu varmistaa, että tilat tukevat käyttäjien hyvinvointia.

Tiloilla on väliä työhyvinvoinnin ja työtehon kannalta

Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa, joten tiloilla on varsin suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Rick Aller (720 Degrees) esitteli tutkimuksia työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyksistä. Esimerkiksi kognitiiviset toiminnot näyttävät heikkenevän huonossa sisäilmassa – jopa strategiset päätökset voivat heikentyä tunkkaisessa kokoustilassa.

Johanna Mero-Petit (Ramboll) toi esiin terveys- ja hyvinvointiteeman moninaisuutta. Se on nouseva teema kiinteistöalalla ja sen haltuunottoon on jo monia työkaluja, mm. WELL, Fitwel, GRESB. World GBC on aktiivisesti edistänyt “health & well-being” -teemaa ja julkaisi juuri uuden raportin ympäristön ja ihmisen kannalta kestävistä toimistotiloista.

Kiinteistösijoittaja voi hyötyä hyvinvointia tukevista investoinneista

Miksi kiinteistösijoittajan sitten kannattaisi investoida hyvinvointia tukeviin tiloihin? Trevian Asset Management Oy:n Antti Venermo kertoi, että investointien kannattavuutta arvioidaan kassavirtamallilla. Hyvinvointiin panostaminen voi vaikuttaa suotuisasti kassavirran komponenteista tuottoihin, vajaakäyttöasteeseen ja sijoituksen tuottovaatimukseen. Toisaalta vuokralaisremontit, ylläpitokulut ja peruskorjaukset aiheuttavat kustannuksia. Venermon esittelemä case oli erinomainen esimerkki kannattavasta hyvinvointitekijöihin panostamisesta – sen ansiosta tilat saatiin vuokrattua ja siten tuottoja nostettua.

WELL on yksi toimiva työkalu

Robbie McGrathin(Granlund Oy) mukaan sertifiointihankkeilla on todettu positiivisia vaikutuksia fyysisen ja psyykkisen terveyden parantumiseen ja esimerkiksi yhteistyön lisäämiseen.

Tällä hetkellä WELL-sertifiointi näyttää nousevan Euroopassa, mutta sertifioituja rakennuksia on Suomessa vasta kaksi (vrt. esimerkiksi Yhdysvalloissa 275). Kansainväliset sijoittajat ovat enenevissä määrin kiinnostuneita WELL-sertifioiduista kiinteistöistä. WELL on yhteensopiva LEED:in ja BREEAM:in kanssa ja joitakin osia voi sisällyttää muihin luokituksiin.

WELL-sertifioinnin kustannukset pienissä tiloissa ovat melko matalat, mutta nousevat suurissa rakennuksissa. WELL haastaa ajattelemaan sertifiointeja uudella tavalla: sertifioida voi myös osan rakennuksesta, esimerkiksi yhden kerroksen.

Hyviä WELL-esimerkkejä löytyy jo – lisää toivotaan

Konsta Tuokko (Green Building Partners Oy) kertoi, että WELL-sertifioinnin kautta kaikki hyvinvoinnin osa-alueet tulevat tasaisesti huomioitua. Esimerkkitapaukset, kuten GBP:n oma toimitila, osoittavat, että WELL:in Silver-tason vaatimukset ovat hyvinkin mahdolliset saavuttaa, ja Gold -taso tarjoaa enemmän haastetta. Tuokko esitteli esimerkkitapauksen osalta listan tehdyistä parannuksista, johon kuuluu mm. ilmanvaihdon ja työergonomian parantamista sekä kestäviin ruokavalintoihin kannustamista.

Miten voimme edistää hyvinvointiteemaa alalla?

Tilaisuuden päätteeksi keskusteltiin, mitä GBC:n tulisi tehdä tässä teemassa tulevina vuosina. Aihe on jo sisällä GBC:n strategiassa vuosille 2018-2020 – yksi kolmesta teemasta on “uusi vihreä”, jolla tarkoitamme hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa tukevaa rakennettua ympäristöä.

Tilaisuuden osallistujat näkivät tarpeellisena viedä samaa viestiä erityisesti kiinteistönomistajille ja näyttää, että hyvinvointia tukeviin tiloihin kannattaa panostaa jo taloudellisistakin syistä. Tarvitaan käytännön hyötyjen sekä kustannusten osoittamista ja konkretisointia tutkimustietoon ja käytännön esimerkkeihin pohjautuen. Trevianin esimerkki näyttää, että taustalla on lopulta varsin yksinkertaista matematiikkaa, joka puree kaikkiin kiinteistösijoittajiin.

Tilaisuuden suunnittelusta vastasi GBC:n Kiinteistöjen ympäristöluokitukset -toimikunta.  [hr]

Lisätietoja: Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

WorldGBC:n 24.4. julkaistu raportti “Doing Right by Planet and People: The Business Case for Health and Wellbeing in Green Building”

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita