Tilan käyttäjien hyvinvointi nostettiin keskiöön Vihreässä foorumissa

Vihreässä foorumissa 24.4.2018 pohdittiin, miksi tilan käyttäjien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kannattaa panostaa. Aihetta tarkasteltiin esimerkiksi työnantajan, työntekijän, asukkaan kuin kiinteistösijoittajankin näkökulmasta. Kiinteistösijoittajalle hyvinvointiin satsaaminen voi olla myös taloudellisesti hyvinkin kannattavaa. WELL-sertifiointi on yksi toimiva työkalu varmistaa, että tilat tukevat käyttäjien hyvinvointia.

Tiloilla on väliä työhyvinvoinnin ja työtehon kannalta

Vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa, joten tiloilla on varsin suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Rick Aller (720 Degrees) esitteli tutkimuksia työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyksistä. Esimerkiksi kognitiiviset toiminnot näyttävät heikkenevän huonossa sisäilmassa – jopa strategiset päätökset voivat heikentyä tunkkaisessa kokoustilassa.

Johanna Mero-Petit (Ramboll) toi esiin terveys- ja hyvinvointiteeman moninaisuutta. Se on nouseva teema kiinteistöalalla ja sen haltuunottoon on jo monia työkaluja, mm. WELL, Fitwel, GRESB. World GBC on aktiivisesti edistänyt “health & well-being” -teemaa ja julkaisi juuri uuden raportin ympäristön ja ihmisen kannalta kestävistä toimistotiloista.

Kiinteistösijoittaja voi hyötyä hyvinvointia tukevista investoinneista

Miksi kiinteistösijoittajan sitten kannattaisi investoida hyvinvointia tukeviin tiloihin? Trevian Asset Management Oy:n Antti Venermo kertoi, että investointien kannattavuutta arvioidaan kassavirtamallilla. Hyvinvointiin panostaminen voi vaikuttaa suotuisasti kassavirran komponenteista tuottoihin, vajaakäyttöasteeseen ja sijoituksen tuottovaatimukseen. Toisaalta vuokralaisremontit, ylläpitokulut ja peruskorjaukset aiheuttavat kustannuksia. Venermon esittelemä case oli erinomainen esimerkki kannattavasta hyvinvointitekijöihin panostamisesta – sen ansiosta tilat saatiin vuokrattua ja siten tuottoja nostettua.

WELL on yksi toimiva työkalu

Robbie McGrathin(Granlund Oy) mukaan sertifiointihankkeilla on todettu positiivisia vaikutuksia fyysisen ja psyykkisen terveyden parantumiseen ja esimerkiksi yhteistyön lisäämiseen.

Tällä hetkellä WELL-sertifiointi näyttää nousevan Euroopassa, mutta sertifioituja rakennuksia on Suomessa vasta kaksi (vrt. esimerkiksi Yhdysvalloissa 275). Kansainväliset sijoittajat ovat enenevissä määrin kiinnostuneita WELL-sertifioiduista kiinteistöistä. WELL on yhteensopiva LEED:in ja BREEAM:in kanssa ja joitakin osia voi sisällyttää muihin luokituksiin.

WELL-sertifioinnin kustannukset pienissä tiloissa ovat melko matalat, mutta nousevat suurissa rakennuksissa. WELL haastaa ajattelemaan sertifiointeja uudella tavalla: sertifioida voi myös osan rakennuksesta, esimerkiksi yhden kerroksen.

Hyviä WELL-esimerkkejä löytyy jo – lisää toivotaan

Konsta Tuokko (Green Building Partners Oy) kertoi, että WELL-sertifioinnin kautta kaikki hyvinvoinnin osa-alueet tulevat tasaisesti huomioitua. Esimerkkitapaukset, kuten GBP:n oma toimitila, osoittavat, että WELL:in Silver-tason vaatimukset ovat hyvinkin mahdolliset saavuttaa, ja Gold -taso tarjoaa enemmän haastetta. Tuokko esitteli esimerkkitapauksen osalta listan tehdyistä parannuksista, johon kuuluu mm. ilmanvaihdon ja työergonomian parantamista sekä kestäviin ruokavalintoihin kannustamista.

Miten voimme edistää hyvinvointiteemaa alalla?

Tilaisuuden päätteeksi keskusteltiin, mitä GBC:n tulisi tehdä tässä teemassa tulevina vuosina. Aihe on jo sisällä GBC:n strategiassa vuosille 2018-2020 – yksi kolmesta teemasta on “uusi vihreä”, jolla tarkoitamme hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa tukevaa rakennettua ympäristöä.

Tilaisuuden osallistujat näkivät tarpeellisena viedä samaa viestiä erityisesti kiinteistönomistajille ja näyttää, että hyvinvointia tukeviin tiloihin kannattaa panostaa jo taloudellisistakin syistä. Tarvitaan käytännön hyötyjen sekä kustannusten osoittamista ja konkretisointia tutkimustietoon ja käytännön esimerkkeihin pohjautuen. Trevianin esimerkki näyttää, että taustalla on lopulta varsin yksinkertaista matematiikkaa, joka puree kaikkiin kiinteistösijoittajiin.

Tilaisuuden suunnittelusta vastasi GBC:n Kiinteistöjen ympäristöluokitukset -toimikunta.  [hr]

Lisätietoja: Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

WorldGBC:n 24.4. julkaistu raportti “Doing Right by Planet and People: The Business Case for Health and Wellbeing in Green Building”

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami