Toimikunnat tuovat konkretiaa alan muutokseen

Uudet toimikunnat ovat aloittaneet kaksivuotisen toimintakautensa helmikuussa. Noin 300 asiantuntijaa on mukana haastamassa alan tapoja ja asenteita sekä uudistamassa ja aktivoimassa toimintaa kestävämpään suuntaan. Viisi toimikuntaa hakevat konkreettisia ratkaisuja oman aiheensa piiristä ja pyrkivät lisäämään hiilineutraalisuutta sekä kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä.

Kestävät alueet -toimikunnan tarkoitus on tuoda aluesuunnittelun keinot näkyväksi ja käyttöön, sekä luoda hiilineutraalia ja resurssitehokasta rakennettua ympäristöä. Tavoitteena on nostaa aluesuunnittelun kunniahimon tasoa, niin että kaikki uudet kaavat ja suunnitelmat mahdollistavat hiilineutraalin rakentamisen vuoteen 2030 mennessä.

Puheenjohtaja Alpo Tani Helsingin kaupungilta totesi toimikunnan tekemisen vaikuttavan esimerkiksi siihen, millaisia ratkaisuja Helsinki tulee tekemään kaupunkialueiden kehittämiseksi tulevaisuudessa. Varapuheenjohtajina ovat Arto Ruotsalainen, AFRY ja Hille Kaukonen, Skanska.

Alpo Tani avaamassa Kestävät alueet -toimikunnan ensimmäistä kokousta apunaan GBC:n edustaja Jessica Karhu. (Kuva: Mikko Nousiainen)

Hiilineutraalit kiinteistöt- toimikunnan tavoitteena on käytönaikaisen energiankulutuksen osalta hiilineutraali kiinteistöala vuoteen 2030 mennessä. Toimikunta keskittyy kaudellaan jakamaan tietoa parhaista energiatehokkuutta parantavista ratkaisuista tuottamalla tietoa ja esimerkkejä uusiutuvien energiamuotojen paikallisesta tuotannosta, viestimällä vihreän sähkön ja kaukolämmön tarpeellisuudesta sekä lisäämällä päästökompensaatioihin liittyvää tietoisuutta.

Tulevien kahden vuoden aikana toimikunta:

 • Määrittelee hiilineutraalisuuteen liittyvät suomenkieliset termit
 • Selkeyttää hiilineutraalisuuteen ja liittyvien laskenta- ja raportointisääntöjä
 • Julkaisee ohjeen toimenpiteistä, joita toteuttamalla kiinteistöistä kehitetään hiilineutraaleja
 • Kokoaa kiinteistöalalle oppaan päästökompensaatioiden käytöstä

Toimikuntaa luotsaa Antti Ruuska Ylvalta,tukenaan varapuheenjohtajat Asta Autelo Granlund Consulting Oy:ltä, Elina Hienonen Helsingin seurakuntayhtymältä ja Pirjo Jantunen Helen Oy:stä. Toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa Antti korosti sitä, että on löydettävä yhteinen näkemys siitä, miten kiinteistöjä kehitetään hiilineutraaliin suuntaan. Hän painotti mallien kehittämisen olevan tärkeämpää kuin teknologioiden.

A person sitting at a table using a computer

Description automatically generated
Antti Ruuska käy läpi toimikunnan tavoitteita. (Kuva: Lauri Tähtinen)

Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan tavoitteena on nostaa rakennusalan tavoitetasoa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Toimikunta katsoo asioita rakentamisen ja suunnittelun näkökulmasta keskittyen materiaalien valmistuksessa aiheutuvien hiilipäästöjen merkittävään vähentämiseen rakennushankkeissa.

Tulevien kahden vuoden aikana toimikunta:

 • Julkaisee vähähiilisen rakentamisen Suomenkieliset termit
 • Määrittelee hiilineutraalin rakennuksen Suomessa
 • Jakaa aktiivisesti tietoa parhaista vähähiilisistä ratkaisuista ja materiaaleista
 • Kokoaa vähähiilisen rakentamisen ohjeita
 • Järjestää vuoden paras vähähiilisyyttä edistävä hanke -kilpailun

Toimikunnan puheenjohtajana toimii  Tytti Bruce-Hyrkäs Bionova Oy:ltä ja varapuheenjohtajina Ari Bungers, LAB Arkkitehdit Oy:stä, Elina Virolainen YIT:ltä ja  Sari Raunio Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta.

”Viime vuosien aikana on tapahtunut iso muutos hiilineutraalisuuden saralla. GBC:n toimikunnissa on nyt ennätysmäärä osallistujia, ja näin iso joukko sitoutuneita ihmisiä tarkoittaa sitä, että toimikuntien ulkopuolellakin on paljon henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet siihen, että tehdään aidosti vähähiilistä rakentamista. Toimikunnan työllä tuodaan alalle osaamista, tehdään asiat helpoiksi ja tuotetaan ymmärrystä,” linjaa puheenjohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs toimikunnan ensimmäisen kokouksen avauspuheenvuorossaan.

Vähähiilisen rakentaminen -toimikunnan pj. Tytti Bruce-Hyrkäs luo läpileikkauksen tulevan kauden aiheista.

Viestintätoimikunta hakee toiminnallaan synergiaa jäsenistöstä KIRA-alan vaikuttavuuteen puheenjohtajanaan Anne-Maria Flanagan SRV:ltä. Toimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin teemoihin ja hakee vaikuttavuuden kasvua viestinnällisin keinoin. ”On ilahduttavaa, miten ison joukon kestävän rakennetun ympäristön viestinnän kovia ammattilaisia olemme saaneet saman pöydän ääreen”, summaa Anne-Maria. Varapuheenjohtajistoon kuuluvat Karoliina Lehmusvirta Rambollilta, Kirsi Hemmilä Caverionilta ja Jannica Aalto Ylvalta.

A person standing in front of a group of people posing for the camera

Description automatically generated
Viestintätoimikunnan puheenjohtajisto: (vas.) Karoliina Lehmusvirta vpj. /Ramboll, Anne-Maria Flanagan pj./SRV ja Kirsi Hemmilä vpj./Caverion (kuvasta puuttuu Jannica Aalto, vpj./Ylva). (Kuva: Anu Elo)

Kestävä Infra -toimikunta keskittyy koko infrarakentamisen elinkaareen kuten suunnittelu ja  hankkeiden toteuttaminen. Toimikunnan tavoitteena on tuoda ja vakiinnuttaa kestävän kehityksen tavoitteet (etenkin vähähiilisyys ja kiertotalous) osaksi infra-alan toimintaa ja pienentää infra-hankkeiden hiilijalanjälkeä. Toimikunta haluaa myös tukea infrahankkeiden päästölaskennan käytäntöjen (osaaminen, menetelmät) kehittymistä yhdessä muiden kanssa sekä viestiä parhaista käytännöistä ja työkaluista.

Mikko Nousiainen alustamassa Kestävä Infra -toimikunnan ensimmäistä kokousta. (kuva:Riina Känkänen)

Kestävä infra- toimikunnan puheenjohtaja on Heidi Huvila Helsingin Kaupungilta ja varapuheenjohtajat ovat Riina Känkänen, Ramboll; Juha Laurila Infra ry ja Jukka Viitanen, NCC.

Lisätietoa:

Toimikuntasivut
GBC:n Toimisto
Seuraavien huhtikuisten kokousten päivämäärät löydät tapahtumakalenteristamme

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

A-Insinöörit ja Realia ovat Green Building Council Finlandin kumppanijäsenet vuonna 2021

15.1.2021
A-Insinöörit ja Realia toimivat Green Building Council Finlandin kumppanijäseninä vuonna 2021. Kumppanijäsenten ja FIGBC:n yhteisenä tavoitteena on vauhdittaa rakennus- ja kiinteistöalan muutosta kohti ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja ratkaisuja. Kuluvat vuodet

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymän kick- off -webinaari kutsui mukaan tekemään muutosta

13.1.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä hankkeen kick-off pidettiin 12.1.2021 yli 70 osallistujan seurassa. Kick-offin tavoitteena oli jakaa tietoa hankkeesta ja innostaa toimijoita mukaan. Jos et itse ehtinyt kick-off tilaisuuteen, ei

#BuildingLife -lähettiläät kannustavat nopeisiin toimiin rakennetun ympäristön hiilipäästöjen vähentämiseksi

12.1.2021
Joukko merkittäviä suomalaisia yritysjohtajia on lähtenyt #BuildingLife-lähettiläiksi näyttämään omalla esimerkillään, miten rakennettua ympäristöä viedään kohti hiilineutraaliutta. #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin hanke, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen

Jäsenemme – kerro ajankohtaisia kuulumisia tai näkökulmiasi Loikka-blogissa!

8.1.2021

Tervetuloa kirjoittamaan, herättämään keskustelua ja kertomaan organisaatiosi kestävän rakennetun ympäristön asioista laajemmalle yleisölle! Blogissa julkaistaan kannanottoja, nostoja ja mielipiteitä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta ja kestävämmän elämän lähtökohdista kumpuavista aiheista.

WorldGBC:n vuosikertomus 2020 julkaistu: verkoston työ tarpeellisempaa kuin koskaan ennen

7.1.2021

World Green Building Council (WorldGBC) julkaisi vuodenvaihteessa vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Julkaisussa esitellään sekä WorldGBC:n että maailmanlaajuisen Green Building Council -verkoston viime vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

Fira Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Fira Group Oy:n jäsenekseen. Fira on rakennusalan rohkea uudistaja, joka luo kestävää rakennettua ympäristöä ihmisiä kuunnellen.

Kuljetusrinki Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Kuljetusrinki Oy:n jäsenekseen. Kuljetusrinki Oy on 30-vuotias perheyritys, joka tuottaa ympäristönhuoltopalveluita meille ja tuleville sukupolville. Tärkeimpinä arvoina toimintaa ohjaavat vastuullisuus, läpinäkyvyys ja ympäristöasiat.

FIGBC:n toimiston joulunaika

16.12.2020

Toimistomme lomailee pääosin 23.12.2020 – 3.1.2021.

Toivotamme jäsenverkostollemme ja yhteistyökumppaneillemme onnellista joulunaikaa ja kestävämpää tulevaa vuotta!

OP Kiinteistösijoitus ja 17 organisaatiota maailmanlaajuisesti liittyivät Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen

11.12.2020
Pariisin ilmastosopimuksen viisivuotispäivänä Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen allekirjoittaneiden määrä nousee 128:aan. Suomen uusin hiilineutraalia energiankäyttöä tavoitteleva yritys on OP Ryhmään kuuluva OP Kiinteistösijoitus Oy. Kansainvälinen Net Zero Carbon Buildings

STARK Green Building Council Finlandin jäseneksi

10.12.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt rakennustarvikeliike Starkin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa

WorldGBC launches #BuildingLife project to deliver EU Green Deal

8.12.2020
European Green Building Councils will develop 10 national roadmaps and an EU policy roadmap to decarbonise the built environment across the whole lifecycle 7 December 2020, London – In the runup

#BuildingLife -projekti tuo rakennetun ympäristön päästövähennyskeinot kaikkien ulottuville

7.12.2020
Rakennetun ympäristön parhaat päästövähennyskeinot tulee ottaa nopealla aikataululla laajasti käyttöön, jotta ilmastokatastrofi voidaan välttää ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteet saavuttaa. #BuildingLife -hankkeen keskeisenä tavoitteena on määrittää kunnianhimoiset välitavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet alan

Suomen suurin asuntosijoitusyhtiö asettaa tavoitteeksi hiilineutraalin energiankäytön!

2.12.2020

Kojamo Oyj on allekirjoittanut Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. Uuden vastuullisuusohjelmansa mukaisesti Kojamo tähtää omien kiinteistöjensä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Uusi kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kutsuu sinut mukaan yhteistyöhön

1.12.2020
Uusi kiertotaloushankkeemme Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä on alkanut. Kutsumme kaikkia tahoja mukaan kertomaan ylpeästi omasta osaamisestaan ja työstään ja jakamaan sitä tämän hankkeen kautta muille. KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISKESKITTYMÄ

Uusi opas kokoaa taloyhtiöille vinkit energiaviisauteen

1.12.2020
Taloyhtiöissä on kasvavaa kiinnostusta löytää kustannussäästöjä kehittämällä energiatehokkuutta ja samalla vähentää rakennusten ilmastovaikutuksia. Ratkaisuja taloyhtiöille on tarjolla runsaasti, mutta tieto on hajallaan eri lähteissä. Uusi opas kokoaa vinkit energiatehokkuuden kehittämiseen

Tee tilaa ajattelulle ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle vuonna 2021

26.11.2020
LOIKKA-blogi, Mikko Nousiainen | Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen uutta tietoa on tarjolla valtavasti ja tästä tulisi kiteyttää oleellinen, oikeat palaset yhdistäen. Jatkuvassa kiireessä tämä ei onnistu, vaan ajattelulle ja uusien

Green Friday: ilmainen loppuvuosi uusille jäsenille

25.11.2020
Aloitimme Green Friday -hengessä 31.12.2020 asti jatkuvan jäsenkampanjamme, jossa vuoden loppuun mennessä liittyneet uudet jäsenet eivät maksa kuluvan vuoden 2020 jäsenmaksua. Tee nyt päätös liittyä jäseneksi ja pääset heti mukaan

Green Building Council Finlandin syyskokous täydensi hallitusta, Anne Kaiser jatkaa varapuheenjohtajana

24.11.2020

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) on syyskokouksessaan 24.11.2020 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Anne Kaiser valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana.

Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund kirittämään kiinteistöjen hiilineutraalia energiankäyttöä!

24.11.2020

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus sai marraskuussa kolme uutta allekirjoittajaa. Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund lähtevät mukaan kirittämään nollahiilirakennusten yleistymistä Suomessa.

Jäsen: anna meille palautetta vastaamalla jäsentyytyväisyyskyselyyn

23.11.2020
Hyvä jäsen, Pyydämme palautettasi Green Building Council Finlandin toiminnasta vuonna 2020. Voit halutessasi vastata anonyymisti. Kysely on lyhyt nopean vastaamisen mahdollistamiseksi. Vastauksesi on meille tärkeä!  Kyselyn tulosten perusteella arvioimme toimintaamme

Mitä Suomi voi oppia Hollannilta infran kiertotaloudesta?

23.11.2020
Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriöön kuuluvan Rijkswaterstaatin kokemusten mukaan infralla on suuri painoarvo kiertotaloudessa. Sen opeista voi hyötyä myös Suomen infra-ala kiertotalouskestävyytensä kehittämisessä. Alankomaiden väyläviranomaisen opeista kertoivat kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja

Ilmastoviisaat virtuaalimessut osoittivat, että taloyhtiöillä on paljon keinoja vähentää energiankulutustaan

20.11.2020

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen virtuaalimessut pureutuivat taloyhtiöiden uusiin energiaratkaisuihin sekä keinoihin, joilla valjastaa mittaustieto säästämään rahaa ja energiaa. Samalla esiteltiin Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankeen tuloksia ja konkreettisia palveluesimerkkejä taloyhtiöille.

FIGBC pyytää lausuntoja hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä

19.11.2020

Tutustu hiilineutraalin rakennuksen määritelmään ja anna palautetta jatkokehitystä varten 6.1.2021 mennessä.
Määritelmä soveltuu rakennuksen hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden osoittamiseen, hankkeiden ohjaamiseen kohti hiilineutraaliuutta, sekä tavoitteista ja toimenpiteistä viestimiseen.

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

19.11.2020
Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja
  Scroll Up

  Ilmoita alan tapahtuma

  Bitnami