Green Building Council Finland

Toimikunnat tuovat konkretiaa alan muutokseen

Uudet toimikunnat ovat aloittaneet kaksivuotisen toimintakautensa helmikuussa. Noin 300 asiantuntijaa on mukana haastamassa alan tapoja ja asenteita sekä uudistamassa ja aktivoimassa toimintaa kestävämpään suuntaan. Viisi toimikuntaa hakevat konkreettisia ratkaisuja oman aiheensa piiristä ja pyrkivät lisäämään hiilineutraalisuutta sekä kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä.

Kestävät alueet -toimikunnan tarkoitus on tuoda aluesuunnittelun keinot näkyväksi ja käyttöön, sekä luoda hiilineutraalia ja resurssitehokasta rakennettua ympäristöä. Tavoitteena on nostaa aluesuunnittelun kunniahimon tasoa, niin että kaikki uudet kaavat ja suunnitelmat mahdollistavat hiilineutraalin rakentamisen vuoteen 2030 mennessä.

Puheenjohtaja Alpo Tani Helsingin kaupungilta totesi toimikunnan tekemisen vaikuttavan esimerkiksi siihen, millaisia ratkaisuja Helsinki tulee tekemään kaupunkialueiden kehittämiseksi tulevaisuudessa. Varapuheenjohtajina ovat Arto Ruotsalainen, AFRY ja Hille Kaukonen, Skanska.

Alpo Tani avaamassa Kestävät alueet -toimikunnan ensimmäistä kokousta apunaan GBC:n edustaja Jessica Karhu. (Kuva: Mikko Nousiainen)

Hiilineutraalit kiinteistöt- toimikunnan tavoitteena on käytönaikaisen energiankulutuksen osalta hiilineutraali kiinteistöala vuoteen 2030 mennessä. Toimikunta keskittyy kaudellaan jakamaan tietoa parhaista energiatehokkuutta parantavista ratkaisuista tuottamalla tietoa ja esimerkkejä uusiutuvien energiamuotojen paikallisesta tuotannosta, viestimällä vihreän sähkön ja kaukolämmön tarpeellisuudesta sekä lisäämällä päästökompensaatioihin liittyvää tietoisuutta.

Tulevien kahden vuoden aikana toimikunta:

  • Määrittelee hiilineutraalisuuteen liittyvät suomenkieliset termit
  • Selkeyttää hiilineutraalisuuteen ja liittyvien laskenta- ja raportointisääntöjä
  • Julkaisee ohjeen toimenpiteistä, joita toteuttamalla kiinteistöistä kehitetään hiilineutraaleja
  • Kokoaa kiinteistöalalle oppaan päästökompensaatioiden käytöstä

Toimikuntaa luotsaa Antti Ruuska Ylvalta,tukenaan varapuheenjohtajat Asta Autelo Granlund Consulting Oy:ltä, Elina Hienonen Helsingin seurakuntayhtymältä ja Pirjo Jantunen Helen Oy:stä. Toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa Antti korosti sitä, että on löydettävä yhteinen näkemys siitä, miten kiinteistöjä kehitetään hiilineutraaliin suuntaan. Hän painotti mallien kehittämisen olevan tärkeämpää kuin teknologioiden.

A person sitting at a table using a computer

Description automatically generated
Antti Ruuska käy läpi toimikunnan tavoitteita. (Kuva: Lauri Tähtinen)

Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan tavoitteena on nostaa rakennusalan tavoitetasoa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Toimikunta katsoo asioita rakentamisen ja suunnittelun näkökulmasta keskittyen materiaalien valmistuksessa aiheutuvien hiilipäästöjen merkittävään vähentämiseen rakennushankkeissa.

Tulevien kahden vuoden aikana toimikunta:

  • Julkaisee vähähiilisen rakentamisen Suomenkieliset termit
  • Määrittelee hiilineutraalin rakennuksen Suomessa
  • Jakaa aktiivisesti tietoa parhaista vähähiilisistä ratkaisuista ja materiaaleista
  • Kokoaa vähähiilisen rakentamisen ohjeita
  • Järjestää vuoden paras vähähiilisyyttä edistävä hanke -kilpailun

Toimikunnan puheenjohtajana toimii  Tytti Bruce-Hyrkäs Bionova Oy:ltä ja varapuheenjohtajina Ari Bungers, LAB Arkkitehdit Oy:stä, Elina Virolainen YIT:ltä ja  Sari Raunio Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta.

”Viime vuosien aikana on tapahtunut iso muutos hiilineutraalisuuden saralla. GBC:n toimikunnissa on nyt ennätysmäärä osallistujia, ja näin iso joukko sitoutuneita ihmisiä tarkoittaa sitä, että toimikuntien ulkopuolellakin on paljon henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet siihen, että tehdään aidosti vähähiilistä rakentamista. Toimikunnan työllä tuodaan alalle osaamista, tehdään asiat helpoiksi ja tuotetaan ymmärrystä,” linjaa puheenjohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs toimikunnan ensimmäisen kokouksen avauspuheenvuorossaan.

Vähähiilisen rakentaminen -toimikunnan pj. Tytti Bruce-Hyrkäs luo läpileikkauksen tulevan kauden aiheista.

Viestintätoimikunta hakee toiminnallaan synergiaa jäsenistöstä KIRA-alan vaikuttavuuteen puheenjohtajanaan Anne-Maria Flanagan SRV:ltä. Toimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin teemoihin ja hakee vaikuttavuuden kasvua viestinnällisin keinoin. ”On ilahduttavaa, miten ison joukon kestävän rakennetun ympäristön viestinnän kovia ammattilaisia olemme saaneet saman pöydän ääreen”, summaa Anne-Maria. Varapuheenjohtajistoon kuuluvat Karoliina Lehmusvirta Rambollilta, Kirsi Hemmilä Caverionilta ja Jannica Aalto Ylvalta.

A person standing in front of a group of people posing for the camera

Description automatically generated
Viestintätoimikunnan puheenjohtajisto: (vas.) Karoliina Lehmusvirta vpj. /Ramboll, Anne-Maria Flanagan pj./SRV ja Kirsi Hemmilä vpj./Caverion (kuvasta puuttuu Jannica Aalto, vpj./Ylva). (Kuva: Anu Elo)

Kestävä Infra -toimikunta keskittyy koko infrarakentamisen elinkaareen kuten suunnittelu ja  hankkeiden toteuttaminen. Toimikunnan tavoitteena on tuoda ja vakiinnuttaa kestävän kehityksen tavoitteet (etenkin vähähiilisyys ja kiertotalous) osaksi infra-alan toimintaa ja pienentää infra-hankkeiden hiilijalanjälkeä. Toimikunta haluaa myös tukea infrahankkeiden päästölaskennan käytäntöjen (osaaminen, menetelmät) kehittymistä yhdessä muiden kanssa sekä viestiä parhaista käytännöistä ja työkaluista.

Mikko Nousiainen alustamassa Kestävä Infra -toimikunnan ensimmäistä kokousta. (kuva:Riina Känkänen)

Kestävä infra- toimikunnan puheenjohtaja on Heidi Huvila Helsingin Kaupungilta ja varapuheenjohtajat ovat Riina Känkänen, Ramboll; Juha Laurila Infra ry ja Jukka Viitanen, NCC.

Lisätietoa:

Toimikuntasivut
GBC:n Toimisto
Seuraavien huhtikuisten kokousten päivämäärät löydät tapahtumakalenteristamme

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä