Green Building Council Finland

Toimikunnat tuovat konkretiaa alan muutokseen

Uudet toimikunnat ovat aloittaneet kaksivuotisen toimintakautensa helmikuussa. Noin 300 asiantuntijaa on mukana haastamassa alan tapoja ja asenteita sekä uudistamassa ja aktivoimassa toimintaa kestävämpään suuntaan. Viisi toimikuntaa hakevat konkreettisia ratkaisuja oman aiheensa piiristä ja pyrkivät lisäämään hiilineutraalisuutta sekä kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä.

Kestävät alueet -toimikunnan tarkoitus on tuoda aluesuunnittelun keinot näkyväksi ja käyttöön, sekä luoda hiilineutraalia ja resurssitehokasta rakennettua ympäristöä. Tavoitteena on nostaa aluesuunnittelun kunniahimon tasoa, niin että kaikki uudet kaavat ja suunnitelmat mahdollistavat hiilineutraalin rakentamisen vuoteen 2030 mennessä.

Puheenjohtaja Alpo Tani Helsingin kaupungilta totesi toimikunnan tekemisen vaikuttavan esimerkiksi siihen, millaisia ratkaisuja Helsinki tulee tekemään kaupunkialueiden kehittämiseksi tulevaisuudessa. Varapuheenjohtajina ovat Arto Ruotsalainen, AFRY ja Hille Kaukonen, Skanska.

Alpo Tani avaamassa Kestävät alueet -toimikunnan ensimmäistä kokousta apunaan GBC:n edustaja Jessica Karhu. (Kuva: Mikko Nousiainen)

Hiilineutraalit kiinteistöt- toimikunnan tavoitteena on käytönaikaisen energiankulutuksen osalta hiilineutraali kiinteistöala vuoteen 2030 mennessä. Toimikunta keskittyy kaudellaan jakamaan tietoa parhaista energiatehokkuutta parantavista ratkaisuista tuottamalla tietoa ja esimerkkejä uusiutuvien energiamuotojen paikallisesta tuotannosta, viestimällä vihreän sähkön ja kaukolämmön tarpeellisuudesta sekä lisäämällä päästökompensaatioihin liittyvää tietoisuutta.

Tulevien kahden vuoden aikana toimikunta:

  • Määrittelee hiilineutraalisuuteen liittyvät suomenkieliset termit
  • Selkeyttää hiilineutraalisuuteen ja liittyvien laskenta- ja raportointisääntöjä
  • Julkaisee ohjeen toimenpiteistä, joita toteuttamalla kiinteistöistä kehitetään hiilineutraaleja
  • Kokoaa kiinteistöalalle oppaan päästökompensaatioiden käytöstä

Toimikuntaa luotsaa Antti Ruuska Ylvalta,tukenaan varapuheenjohtajat Asta Autelo Granlund Consulting Oy:ltä, Elina Hienonen Helsingin seurakuntayhtymältä ja Pirjo Jantunen Helen Oy:stä. Toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa Antti korosti sitä, että on löydettävä yhteinen näkemys siitä, miten kiinteistöjä kehitetään hiilineutraaliin suuntaan. Hän painotti mallien kehittämisen olevan tärkeämpää kuin teknologioiden.

A person sitting at a table using a computer

Description automatically generated
Antti Ruuska käy läpi toimikunnan tavoitteita. (Kuva: Lauri Tähtinen)

Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan tavoitteena on nostaa rakennusalan tavoitetasoa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Toimikunta katsoo asioita rakentamisen ja suunnittelun näkökulmasta keskittyen materiaalien valmistuksessa aiheutuvien hiilipäästöjen merkittävään vähentämiseen rakennushankkeissa.

Tulevien kahden vuoden aikana toimikunta:

  • Julkaisee vähähiilisen rakentamisen Suomenkieliset termit
  • Määrittelee hiilineutraalin rakennuksen Suomessa
  • Jakaa aktiivisesti tietoa parhaista vähähiilisistä ratkaisuista ja materiaaleista
  • Kokoaa vähähiilisen rakentamisen ohjeita
  • Järjestää vuoden paras vähähiilisyyttä edistävä hanke -kilpailun

Toimikunnan puheenjohtajana toimii  Tytti Bruce-Hyrkäs Bionova Oy:ltä ja varapuheenjohtajina Ari Bungers, LAB Arkkitehdit Oy:stä, Elina Virolainen YIT:ltä ja  Sari Raunio Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta.

”Viime vuosien aikana on tapahtunut iso muutos hiilineutraalisuuden saralla. GBC:n toimikunnissa on nyt ennätysmäärä osallistujia, ja näin iso joukko sitoutuneita ihmisiä tarkoittaa sitä, että toimikuntien ulkopuolellakin on paljon henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet siihen, että tehdään aidosti vähähiilistä rakentamista. Toimikunnan työllä tuodaan alalle osaamista, tehdään asiat helpoiksi ja tuotetaan ymmärrystä,” linjaa puheenjohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs toimikunnan ensimmäisen kokouksen avauspuheenvuorossaan.

Vähähiilisen rakentaminen -toimikunnan pj. Tytti Bruce-Hyrkäs luo läpileikkauksen tulevan kauden aiheista.

Viestintätoimikunta hakee toiminnallaan synergiaa jäsenistöstä KIRA-alan vaikuttavuuteen puheenjohtajanaan Anne-Maria Flanagan SRV:ltä. Toimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin teemoihin ja hakee vaikuttavuuden kasvua viestinnällisin keinoin. ”On ilahduttavaa, miten ison joukon kestävän rakennetun ympäristön viestinnän kovia ammattilaisia olemme saaneet saman pöydän ääreen”, summaa Anne-Maria. Varapuheenjohtajistoon kuuluvat Karoliina Lehmusvirta Rambollilta, Kirsi Hemmilä Caverionilta ja Jannica Aalto Ylvalta.

A person standing in front of a group of people posing for the camera

Description automatically generated
Viestintätoimikunnan puheenjohtajisto: (vas.) Karoliina Lehmusvirta vpj. /Ramboll, Anne-Maria Flanagan pj./SRV ja Kirsi Hemmilä vpj./Caverion (kuvasta puuttuu Jannica Aalto, vpj./Ylva). (Kuva: Anu Elo)

Kestävä Infra -toimikunta keskittyy koko infrarakentamisen elinkaareen kuten suunnittelu ja  hankkeiden toteuttaminen. Toimikunnan tavoitteena on tuoda ja vakiinnuttaa kestävän kehityksen tavoitteet (etenkin vähähiilisyys ja kiertotalous) osaksi infra-alan toimintaa ja pienentää infra-hankkeiden hiilijalanjälkeä. Toimikunta haluaa myös tukea infrahankkeiden päästölaskennan käytäntöjen (osaaminen, menetelmät) kehittymistä yhdessä muiden kanssa sekä viestiä parhaista käytännöistä ja työkaluista.

Mikko Nousiainen alustamassa Kestävä Infra -toimikunnan ensimmäistä kokousta. (kuva:Riina Känkänen)

Kestävä infra- toimikunnan puheenjohtaja on Heidi Huvila Helsingin Kaupungilta ja varapuheenjohtajat ovat Riina Känkänen, Ramboll; Juha Laurila Infra ry ja Jukka Viitanen, NCC.

Lisätietoa:

Toimikuntasivut
GBC:n Toimisto
Seuraavien huhtikuisten kokousten päivämäärät löydät tapahtumakalenteristamme

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green