Green Building Council Finland

Toimitilojen vihreys ulottuu perinteistä ympäristötehokkuutta laajemmalle

[hr]10f8a4bRiikka Kyrö

Sustainability Manager, Workplaces

Nokia[hr]

Halusimme Nokialla osallistua viime syksyn World Green Building Weekiin kutsumalla Green Building Council Finland -verkostolaisia pääkonttorillemme Espoon Nokia-taloon, joka on ollut myös yksi Rakennusten elinkaarimittarien pilottikohteista. Vieraat saivat ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua uusittuihin työtiloihin sekä suosittuun kattopuutarhaan. Tilaisuuden teemana oli viikon mukaisesti toimitilojen kestävyys.

Nokialla toimitilojen kestävyys eli ”Workplace Sustainabilty” halutaan ymmärtää laajemmin kuin perinteisenä energia- ja materiaalitehokkuutena. Edellä mainittujen täytyy luonnollisesti olla hyvällä mallilla, jotta kestävyyden laajempaan käsitteeseen voidaan mennä, ja olemmekin tehneet esimerkillistä ympäristötyötä jo kahden vuosikymmenen ajan. Rakennusten vihreät sertifikaatit ovat hyviä kestävyyden mittareita, koska ne ottavat laajasti huomioon niin ympäristön, ilmaston kuin tilojen käyttäjätkin. Lukuisten LEED ja BREEAM -sertifikaattien lisäksi haluamme tuoda suurimpiin toimistoihimme Suomessa kehitetyn, käyttäjälähtöisen toimistosertfikaatin, WWF:n Green Officen. Luonnollinen pilottikohde oli Espoon pääkonttori, joka ensimmäisenä Nokia-toimistona sai sertifikaatin joulukuussa 2012. Salon kampukselle myönnettin sertifikaatti seuraavana vuotta myöhemmin, joulukuussa 2013.

Yhteistyömme WWF:n kanssa on jatkunut jo kymmenen vuotta, muun muassa erilaisissa ympäristönsuojeluprojekteissa. Myös Green Office –yhteistyö on sujunut hyvin. Yhteistyö on ainutlaatuista myös WWF:lle, sillä vastaavaa, globaalia hanketta ei ole aiemmin toteutettu. Muissa maissa projekteja on tarkoitus aluksi hallinnoida Suomesta käsin niin Nokialla kuin WWF:lläkin, kunnes paikalliset tahot ovat saaneet asianmukaisen Green Office -koulutuksen.

Ympäristötietoisuutta osallistamalla

Työntekijöiden osallistaminen ja inspiroiminen vihreisiin tekoihin on merkittävä osa niin Green Office –ohjelmaa kuin Nokian yleistä Sustainability –politiikkaa. Työntekijöiltä toivotaan ehdotuksia toimenpiteiksi ja ne pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Pääkonttorillamme työssä viihtymistä lisää katolla sijaitseva, työntekijöiden oma viljelypuutarha, joka tuli taloon kesällä 2012. Katolla työntekijät pääsevät kesäkuukausien aikana kasvattamaan niin hyöty- kuin koristekasveja niille varatuissa viljelylaatikoissa. Innokkaita puutarhureita oli ensimmäisellä kaudella varauduttua enemmän, ja niinpä toiselle kaudelle paitsi hankittiin lisää viljelylaatikoita, myös kehotettiin jakamaan laatikko vaikkapa oman tiimin kesken. Näin yhä useampi nokialainen pääsi nauttimaan käsiensä multaamisesta, yhdessä työkavereiden kanssa. Suuren suosion saavuttanut puutarha on jo onnistuneesti monistettu Berliinin Nokia-talon katolle ja jatkoa seurannee muissakin kohteissa.

Nokia-talossa on myös luovuttu kertakäyttömukeista Green Office –filosofian mukaisesti. Luopuminen toteutettiin näyttävästi syksyllä 2012 lanseeraamalla samalla pääkonttorin Green Office –projekti: taloon tuotiin värikkäät, pandalogoilla varustetut ja kierrätysmuovista valmistetut mukit. Käyttökokemukset pirteistä mukeista ovat olleet positiivisia ja mukit ovat olleet haluttuja matkamuistoja aina talossa vieraillutta yritysjohtoa myöten. Mukeissa kiteytyykin yksi projektin päätavoitteista: levittää positiivisella tavalla ympäristötietoutta ja sitouttaa työntekijät työympäristönsä kestävään kehittämiseen.

Työntekijöitä ei haluta hukuttaa ympäristötiedon tulvaan, vaan heille tarjotaan säännöllisesti hyödyllisiä vinkkejä oman ympäristökuormansa pienentämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Nokia-talon Green Office -viestinnässä sävy onkin kepeä, vaikka asia on painavaa. Hyvinä esimerkkeinä ovat keväiset viestit työmatkapyöräilyn aloittamisesta, helpot energiansäästö- ja kierrätysvinkit tai kehotus viettää palaveri puutarhassa, vehreydestä nauttien.

Uusilla työnteon tavoilla  tehokkuutta tilojen käyttöön

Työviihtyvyys ja erilaisten työskentelytapojen, kuten etä- ja tiimityön, tukeminen olivat lähtökohtana kun Nokian Workplaces Resources –tiimi yhdessä sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi Co:n kanssa suunnitteli Nokia-talon remonttia vuonna 2013.Valaisinratkaisut, uudelleenjärjestelyt ja innovatiiviset sisustusratkaisut, kuten fatboy-neuvotteluhuoneet ja keinut, pyrkivät lisäämään työssä viihtymistä ja parantamaan tilojen käyttöastetta.

Kuvia ja lisää tietoa Nokia-talon uudistuksista löydät Nokian Ääni-blogista.[hr]

Blogin kirjoittaja Riikka Kyrö vastaa Sustainability Managerina Nokian toimistotilojen ympäristöjärjestelmistä sekä vihreistä sertifikaateista. Hän kuuluu myös GBC Finlandin Kiinteistöjen käyttö ja ylläpito -toimikuntaan.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.