Green Building Council Finland

Toimitusjohtajan blogi: Toiminnan painotuksia ja hallituksen päätöksiä – mitä vuosi 2017 pitää sisällään?

Green Building Council Finlandin toimintavuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Uudistunut, vuoden alussa toimintansa aloittanut hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksensa noin viikko sitten. Näin vuoden alussa on hyvä tarkastella sitä, mitä on tulossa. Olen koonnut muutamia nostoja niin omasta kuin hallituksenkin näkökulmasta alla olevaan koosteeseen. Nostot ovat nimenomaan nostoja ja paljon muutakin on tottakai luvassa.

Vuoden 2017 painotuksia

Jäsenyhteydenpito Näen tarpeen parantaa yhdistyksen ja sen jäsenten välistä yhteydenpitoa. Yhteydenpito GBC:n ja jäsenorganisaatioiden kesken tuntuu nimittäin vaihtelevan; toiset teistä ovat erittäin aktiivisesti mukana ja tiedonkulku on verrattain hyvällä tasolla puolin ja toisin, vaikka parannettavaakin taatusti löytyy. Osa jäsenistämme taas on vaikkapa itselleni vieraita jopa siten, etten tunne jäsenen tämänhetkisiä ajankohtaisuuksia, odotuksia GBC:een toimintaa kohtaan tai keskeisiä yhteyshenkilöitä.

Tilanteen parantamiseksi tarvitaan kohtaamisia ja keskusteluita, joko kahdenkesken tai esimerkiksi toimikuntien yhteydessä. Haluan itse olla tässä asiassa aktiivinen, mutta myös meitä GBC:n työntekijöitä saa kutsua kylään. Tämä yhteydenpidon syventäminen koskee jäsenten lisäksi muitakin sidosryhmiä. Lisäksi haluamme kehittää viestinnällistä yhteistyötä ja välittää jäsentemme sisältöjä ja uutisia kauttamme ja kanavissamme. Laittakaa siis meille rohkeasti tietoa tapahtumistanne, saavutuksistanne sekä muista uutisista.

Toimikuntatyöskentely keskiöön Viisi toimikuntaamme ovat yhdistyksen kovinta ydintä ja tuovat suurimman lisäarvon jäsenillemme. Jotta näin on jatkossakin, kiinnitämme huomiota kahteen asiaan. Ensinnäkin toimikuntien välisiä synergioita voidaan tunnistaa ja työskentelytapoja kehittää. Toiseksi meidän tulee varmistaa toimikuntien uudistuminen eli mahdollistaa uusien henkilöiden mukaantulo.

Jälkimmäiseen liittyen hallitus on päättänyt siirtyä määräaikaisiin, kahden vuoden mittaisiin toimikuntakausiin 1.1.2018 alkaen siten, että uusien toimikuntien kokoonpanot ja puheenjohtajat valitaan syksyllä 2017. Nämä kahden vuoden mittaiset toimikuntakaudet mahdollistavat uudistumisen. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö nykyiset toimikuntien jäsenet voisi jatkaa tehtävässään vaan sitä, että haluamme tarjota luonnollisen mahdollisuuden tehtäväkiertoon. On siis mietittävä mistä teemoista keskustellaan ja keiden on oltava paikalla. Toivotamme toimikuntiin uusia jäseniä jo nyt saman tien keväällä. Jos kiinnostusta löytyy, ota yhteys Jessicaan tai Samiin. Toimikuntien ovet ovat avoinna.

Kansainvälisyys jäsentemme hyödyksi Green Building Council Finlandilla on vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Keskeisin verkostomme on World Green Building Council ja sen Euroopan alueverkosto. Tulemme viestimään entistä laajemmin kansainvälisistä ajankohtaisista asioista ja kuulumisista. Tämän yleisen viestinnän lisäksi valmistelussa on muutamia merkittäviä tapahtumia, joista viestimme myöhemmin. Miten te toivoisitte hyötyä kansainvälisestä verkostostamme?

Muita tärppejä

Vuosikokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on lisäksi laajahko lista muita asioita ja teemoja (katso kuva alla). Kuluvaa kevätkautta silmällä pitäen listasta kannattaa poimia teemoina esimerkiksi Rakennusten elinkaarimittarit (monia tunnistettuja kehityspolkuja; elinkaari-indikaattoreiden kehitystyö), koulutuksemme, kiertotalous (mitä GBC:een tulisi tehdä tämän asian edistämiseksi?) ja syyskuun globaali kestävän rakentamisen teemaviikko World Green Building Week.

Projektitoimintamme jatkuu alkuvuoden hyvin aktiivisena. Mutta kesään tultaessa kaksi nykyistä projektiamme, Build Upon ja Ilmastokatu, päättyvät. Katse onkin jo tulevassa, joten kartoitamme jäsentemme kannalta tarpeellisia ja mahdollisimman konkreettisia uusia projekteja. Heittäkää meille ideoita, niin katsotaan yhdessä miten voimme teemassa edetä.

Kaikki palaute ja vinkit ovat tervetulleita. Toimiston väki on olemassa jäseniä varten, joten älkää epäröikö ottaa yhteyttä. Viestitellään, tavataan ja keskustellaan kevään myötä!

 Mikko Nousiainen

 Toimitusjohtaja

etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 525 8440

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT