Green Building Council Finland

Työkalut kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun

AVE

Vaikutustenarviointia varten FCG:llä on kehitetty AVE-työkalua vuoden 2000 alusta. AVE on paikkatietopohjainen työkalu. Työkalun avulla lasketaan maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatason yhdyskuntasuunnitelmien yhdyskuntataloudellisia (AveEconomy) sekä ilmastovaikutuksia (AveClimate). AveClimate laskee maankäytön kasvihuonekaasutaseen ja liikenteen sekä energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt havainnollistaen tulokset kartalle.
Soveltuvuus:
Maankäyttövisio, Rakennemalli, Yleiskaava, Asemakaava, MasterPlan
Julkaisija / laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Kalvomuovi Calculator

Laskentatyökalu auttaa arvioimaan uudiskerrostalohankkeessa syntyvää kalvomuovijätteen määrää.

Level(s) – raportointityökalu

Level(s) – raportointityökalu on apuväline rakennushankkeen kestävyyden tarkasteluun ja raportointiin EU komission luoman vapaaehtoisen Level(s) – viitekehyksen mukaisesti.

One Click LCA Planetary

Ilmainen sovellus, joka auttaa ​​rakennusalan ammattilaisia ​​laskemaan ja vertailemaan materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutuksia ja materiaalitehokkuutta rakennusten suunnittelussa.

MALTTI – työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HSY Ilmastoveivi

Ecocity Evaluator

Maptionnaire

MAPGETS

LEED for Neighborhood Development

KEKO

Hyvinvoiva Kortteli

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

Harava

Energiatietopalvelu

BREEAM Communities (BREEAM-C, v. 2012)

AVE

Joutsenmerkki

RTS-ympäristöluokitus

LEED

BREEAM

Rakennusten elinkaarimittarit