AVE

Vaikutustenarviointia varten FCG:llä on kehitetty AVE-työkalua vuoden 2000 alusta. AVE on paikkatietopohjainen työkalu. Työkalun avulla lasketaan maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatason yhdyskuntasuunnitelmien yhdyskuntataloudellisia (AveEconomy) sekä ilmastovaikutuksia (AveClimate). AveClimate laskee maankäytön kasvihuonekaasutaseen ja liikenteen sekä energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt havainnollistaen tulokset kartalle.
Soveltuvuus:
Maankäyttövisio, Rakennemalli, Yleiskaava, Asemakaava, MasterPlan
Julkaisija / laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami