Green Building Council Finland

Työkalut kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun

Energiatietopalvelu

Energiatietopalvelu tarjoaa informaatiota Espoon alueen kiinteistöistä. Palvelussa energiapaikkatieto yhdistyy rakennustietoihin sekä energiankulutuksen ja -tuotannon laskentamalleihin. Energiatietopalvelussa käyttäjä – esimerkiksi espoolainen asukas, isännöitsijä, uusiutuvan energian laitetoimittaja, kiinteistön omistaja tai kiinteistösijoittaja – pystyy vertailemaan eri energiamuotojen kustannuksia ja tuotantomahdollisuuksia omassa kiinteistössään.
Soveltuvuus:
Työkalu on tarkoitettu toistaiseksi kiinteistökohtaisiin tarkasteluihin.
Julkaisija / laatija: Espoon kaupunki

Kalvomuovi Calculator

Laskentatyökalu auttaa arvioimaan uudiskerrostalohankkeessa syntyvää kalvomuovijätteen määrää.

Level(s) – raportointityökalu

Level(s) – raportointityökalu on apuväline rakennushankkeen kestävyyden tarkasteluun ja raportointiin EU komission luoman vapaaehtoisen Level(s) – viitekehyksen mukaisesti.

One Click LCA Planetary

Ilmainen sovellus, joka auttaa ​​rakennusalan ammattilaisia ​​laskemaan ja vertailemaan materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutuksia ja materiaalitehokkuutta rakennusten suunnittelussa.

MALTTI – työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HSY Ilmastoveivi

Ecocity Evaluator

Maptionnaire

MAPGETS

LEED for Neighborhood Development

KEKO

Hyvinvoiva Kortteli

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

Harava

Energiatietopalvelu

BREEAM Communities (BREEAM-C, v. 2012)

AVE

Joutsenmerkki

RTS-ympäristöluokitus

LEED

BREEAM

Rakennusten elinkaarimittarit