Green Building Council Finland

Työkalut kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun

Harava

Harava on karttapohjainen kyselypalvelu, joka edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa. Palvelun avulla esimerkiksi kunta voi kysellä asukkaidensa mielipiteitä liikenneympyrän sijainnista, keskustan kehittämiskohteista tai tehdä kyselyn kunnan alueella esiintyvistä vieraslajihavainnoista. Harava toimii myös asiakaspalautteen keräämisessä ja käsittelyssä, jatkuvana palautekanavana ja inventointivälineenä.
Soveltuvuus:
Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu Tie- ja liikennesuunnitelmat Kulttuuriympäristö Luontoinventointi Asiakaspalautteet Liikunta- ja ulkoiluolosuhteet
Julkaisija / laatija: Dimenteq Oy

Kalvomuovi Calculator

Laskentatyökalu auttaa arvioimaan uudiskerrostalohankkeessa syntyvää kalvomuovijätteen määrää.

Level(s) – raportointityökalu

Level(s) – raportointityökalu on apuväline rakennushankkeen kestävyyden tarkasteluun ja raportointiin EU komission luoman vapaaehtoisen Level(s) – viitekehyksen mukaisesti.

One Click LCA Planetary

Ilmainen sovellus, joka auttaa ​​rakennusalan ammattilaisia ​​laskemaan ja vertailemaan materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutuksia ja materiaalitehokkuutta rakennusten suunnittelussa.

MALTTI – työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HSY Ilmastoveivi

Ecocity Evaluator

Maptionnaire

MAPGETS

LEED for Neighborhood Development

KEKO

Hyvinvoiva Kortteli

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

Harava

Energiatietopalvelu

BREEAM Communities (BREEAM-C, v. 2012)

AVE

Joutsenmerkki

RTS-ympäristöluokitus

LEED

BREEAM

Rakennusten elinkaarimittarit