Green Building Council Finland

Työkalut kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu on alunperin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tilaama työkalu, jonka toteutuksesta on vastannut VTT. Työkalulla arvioidaan suunnittelun ekotehokkuutta, joka on tarkemmin määritelty oheisessa raportissa. HEKO on ensimmäisiä Suomessa tehtyjä maankäytönsuunnittelun ekotehokkuuden arviointijärjestelmiä ja vaatii edelleen kehitystyötä. Työkalua käyttämällä saadaan suunnittelussa hyvä käsitys siitä miten ekotehokkuuteen voidaan vaikuttaa. Linkki raporttiin: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2011-21.pdf
Soveltuvuus:
Työkalu soveltuu parhaiten osayleiskaavatasoisten suunnitelmien arviointiin. Soveltaen käyttö on mahdollista asemakaava- ja yleiskaavatasolla.
Julkaisija / laatija: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto / VTT

Kalvomuovi Calculator

Laskentatyökalu auttaa arvioimaan uudiskerrostalohankkeessa syntyvää kalvomuovijätteen määrää.

Level(s) – raportointityökalu

Level(s) – raportointityökalu on apuväline rakennushankkeen kestävyyden tarkasteluun ja raportointiin EU komission luoman vapaaehtoisen Level(s) – viitekehyksen mukaisesti.

One Click LCA Planetary

Ilmainen sovellus, joka auttaa ​​rakennusalan ammattilaisia ​​laskemaan ja vertailemaan materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutuksia ja materiaalitehokkuutta rakennusten suunnittelussa.

MALTTI – työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HSY Ilmastoveivi

Ecocity Evaluator

Maptionnaire

MAPGETS

LEED for Neighborhood Development

KEKO

Hyvinvoiva Kortteli

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

Harava

Energiatietopalvelu

BREEAM Communities (BREEAM-C, v. 2012)

AVE

Joutsenmerkki

RTS-ympäristöluokitus

LEED

BREEAM

Rakennusten elinkaarimittarit