HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu on alunperin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tilaama työkalu, jonka toteutuksesta on vastannut VTT. Työkalulla arvioidaan suunnittelun ekotehokkuutta, joka on tarkemmin määritelty oheisessa raportissa. HEKO on ensimmäisiä Suomessa tehtyjä maankäytönsuunnittelun ekotehokkuuden arviointijärjestelmiä ja vaatii edelleen kehitystyötä. Työkalua käyttämällä saadaan suunnittelussa hyvä käsitys siitä miten ekotehokkuuteen voidaan vaikuttaa. Linkki raporttiin: https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2011-21.pdf
Soveltuvuus:
Työkalu soveltuu parhaiten osayleiskaavatasoisten suunnitelmien arviointiin. Soveltaen käyttö on mahdollista asemakaava- ja yleiskaavatasolla.
Julkaisija / laatija: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto / VTT
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami