Green Building Council Finland

Työkalut kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun

Hyvinvoiva Kortteli

Granlundin Hyvinvoiva kortteli – työkalu varmistaa, että hyvinvointitekijät huomioidaan alueen suunnittelusta aina asumiseen asti. Hyvinvointi mitataan ympäristönäkökulmilla, kiinteistön ja alueen teknisillä näkökulmilla ja viihtyisyyden näkökulmilla. Työkalu sisältää yhteensä n. 40 indikaattoria, jonka tuloksena syntyy arvosana hyvinvoinnin toteutumisesta alueella. Hyvinvoiva kortteli nostaa esille hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä jo suunnittelun alkuvaiheessa ja varmistaa alueen laadukkaan kehittymisen. Se luo aluehankkeisiin uusia näkökulmia laadunvarmistamiseen ja varmistaa jatkossa viihtyisän ja hyvinvoivan elinympäristön asukkaille. Työkalussa yhdistyvät hyvinvointitekijöiden kehittäminen teknisillä sekä pehmeillä ratkaisuilla. Simo Turunen, etunimi.sukunimi@granlund.fi
Soveltuvuus:
asuminen, kiinteistö, maankäyttö Alueen hyvinvointia mittaava työkalu aluekehittäjille. Työkalun lisäksi kohde saa todistuksen hyvinvointitekijöiden huomioimisesta aluehankkeessa.
Julkaisija / laatija: Granlund

Kalvomuovi Calculator

Laskentatyökalu auttaa arvioimaan uudiskerrostalohankkeessa syntyvää kalvomuovijätteen määrää.

Level(s) – raportointityökalu

Level(s) – raportointityökalu on apuväline rakennushankkeen kestävyyden tarkasteluun ja raportointiin EU komission luoman vapaaehtoisen Level(s) – viitekehyksen mukaisesti.

One Click LCA Planetary

Ilmainen sovellus, joka auttaa ​​rakennusalan ammattilaisia ​​laskemaan ja vertailemaan materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutuksia ja materiaalitehokkuutta rakennusten suunnittelussa.

MALTTI – työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HSY Ilmastoveivi

Ecocity Evaluator

Maptionnaire

MAPGETS

LEED for Neighborhood Development

KEKO

Hyvinvoiva Kortteli

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

Harava

Energiatietopalvelu

BREEAM Communities (BREEAM-C, v. 2012)

AVE

Joutsenmerkki

RTS-ympäristöluokitus

LEED

BREEAM

Rakennusten elinkaarimittarit