Green Building Council Finland

Työkalut kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

Ilmastotyokalut.fi-sivustolle on koottu työkaluja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunittelun tueksi. Työkalujen lisäksi oppaasta löytyy kuvauksia parhaista sopeutumiskäytännöistä Suomesta ja ulkomailta sekä aiheeseen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Opaan keskeisimät teemat ovat luonnonmukainen hulevesien hallinta, kaupungin lämpötilaerot, vihreä infrstrukuuri sekä sopeutumisen toteuttamisen vaiheet kaupunkiorganisaatiossa.
Soveltuvuus:
Opas on suunnattu kaupunkisuunnittelijoille ja päätöksentekijöille ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioonottavan suunnittelun tueksi. Opas sisältää hyödyllistä tietoa myös tontinomistajille, kaupunkilaisille sekä rakennus- ja viheralan yrityksille.
Julkaisija / laatija: Helsingin, Lahden, Turun ja Vantaan kaupungit, HSY, Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto

Kalvomuovi Calculator

Laskentatyökalu auttaa arvioimaan uudiskerrostalohankkeessa syntyvää kalvomuovijätteen määrää.

Level(s) – raportointityökalu

Level(s) – raportointityökalu on apuväline rakennushankkeen kestävyyden tarkasteluun ja raportointiin EU komission luoman vapaaehtoisen Level(s) – viitekehyksen mukaisesti.

One Click LCA Planetary

Ilmainen sovellus, joka auttaa ​​rakennusalan ammattilaisia ​​laskemaan ja vertailemaan materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutuksia ja materiaalitehokkuutta rakennusten suunnittelussa.

MALTTI – työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HSY Ilmastoveivi

Ecocity Evaluator

Maptionnaire

MAPGETS

LEED for Neighborhood Development

KEKO

Hyvinvoiva Kortteli

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

Harava

Energiatietopalvelu

BREEAM Communities (BREEAM-C, v. 2012)

AVE

Joutsenmerkki

RTS-ympäristöluokitus

LEED

BREEAM

Rakennusten elinkaarimittarit