Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

Ilmastotyokalut.fi-sivustolle on koottu työkaluja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunittelun tueksi. Työkalujen lisäksi oppaasta löytyy kuvauksia parhaista sopeutumiskäytännöistä Suomesta ja ulkomailta sekä aiheeseen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Opaan keskeisimät teemat ovat luonnonmukainen hulevesien hallinta, kaupungin lämpötilaerot, vihreä infrstrukuuri sekä sopeutumisen toteuttamisen vaiheet kaupunkiorganisaatiossa.
Soveltuvuus:
Opas on suunnattu kaupunkisuunnittelijoille ja päätöksentekijöille ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioonottavan suunnittelun tueksi. Opas sisältää hyödyllistä tietoa myös tontinomistajille, kaupunkilaisille sekä rakennus- ja viheralan yrityksille.
Julkaisija / laatija: Helsingin, Lahden, Turun ja Vantaan kaupungit, HSY, Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami