Green Building Council Finland

Työkalut kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden tunnetuin ja arvostetuin ympäristömerkki. Joutsenmerkin kriteerit ovat yhteneväiset kaikissa Pohjoismaissa ja Joutsenmerkki soveltuukin erityisen hyvin pohjoismaisiin olosuhteisiin. Kiinnostus Joutsenmerkittyyn rakentamiseen on voimakkaassa kasvussa.
Soveltuvuus:
Joutsenmerkin tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys talon koko elinkaaren ajalta sekä rakennuksen terveellinen ja turvallinen käyttö. Kriteerien painopisteet ovat energiatehokkuus, materiaalivalinnat, kemikaalit, kierrätys ja kierrätettävyys. Kriteereissä on pakollisia vaatimuksia esimerkiksi energiankulutukselle ja materiaaleille. Joutsenmerkittyjen tuotteiden (esim. maalit, rakennuslevyt, lattiat, ikkunat) käytöstä saa lisäpisteitä. Joutsenmerkintä ylläpitää yhteispohjoismainen hyväksyttyjen materiaalien tietokantaa, jonka käyttö on hakijoille ja materiaalitoimittajille maksutonta. Joutsenmerkin hakuprosessi on käynnistettävä jo suunnitteluvaiheessa. Joutsenmerkki voidaan kuitenkin myöntää vasta rakennuksen valmistuttua ja kun sertifiointielin Ympäristömerkintä Suomi Oy on todennut rakennuksen täyttävän merkin vaatimukset. Joutsenmerkki voidaan myöntää uudisrakennuskohteissa pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja päiväkotirakennuksille sekä vapaa-ajan asunnoille. Peruskorjauskohteissa myös toimistorakennuksia voidaan sertifioida.
Julkaisija / laatija: Ympäristömerkintä Suomi Oy

Kalvomuovi Calculator

Laskentatyökalu auttaa arvioimaan uudiskerrostalohankkeessa syntyvää kalvomuovijätteen määrää.

Level(s) – raportointityökalu

Level(s) – raportointityökalu on apuväline rakennushankkeen kestävyyden tarkasteluun ja raportointiin EU komission luoman vapaaehtoisen Level(s) – viitekehyksen mukaisesti.

One Click LCA Planetary

Ilmainen sovellus, joka auttaa ​​rakennusalan ammattilaisia ​​laskemaan ja vertailemaan materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutuksia ja materiaalitehokkuutta rakennusten suunnittelussa.

MALTTI – työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HSY Ilmastoveivi

Ecocity Evaluator

Maptionnaire

MAPGETS

LEED for Neighborhood Development

KEKO

Hyvinvoiva Kortteli

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

Harava

Energiatietopalvelu

BREEAM Communities (BREEAM-C, v. 2012)

AVE

Joutsenmerkki

RTS-ympäristöluokitus

LEED

BREEAM

Rakennusten elinkaarimittarit