KEKO

Alueellisen ekotehokkuuden arviointityökalu KEKO valmistuu keväällä 2015. Laskentamalli perustuu SYKEssä, VTT:llä ja Aalto-yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Hankkeen yhteydessä järjestetään työpajoja, joihin kutsutaan yhteistyökumppaneiden lisäksi myös muita työkalun potentiaalisia hyödyntäjiä ja jatkokehittäjiä. Laskennan lähdekoodi julkaistaan verkossa, ja se on tämän jälkeen kaikkien käytettävissä ja kehitettävissä. SYKE ylläpitää selainpohjaista työkalua ja myöntää siihen käyttöoikeuksia.
Soveltuvuus:
Tarkasteltavina ovat maankäytön muutokset, rakentaminen, energian tuotanto ja kulutus sekä liikenne ja yhdyskuntatekniset palvelut. Arvioitavina vaikutuksina käsitellään kasvihuonekaasupäästöjä, luonnonvarojen kulutusta sekä ekosysteemipalvelujen muutoksia.
Julkaisija / laatija: Suomen ympäristökeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ja Aalto-yliopisto
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami