Green Building Council Finland

Työkalut kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun

KEKO

Alueellisen ekotehokkuuden arviointityökalu KEKO valmistuu keväällä 2015. Laskentamalli perustuu SYKEssä, VTT:llä ja Aalto-yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Hankkeen yhteydessä järjestetään työpajoja, joihin kutsutaan yhteistyökumppaneiden lisäksi myös muita työkalun potentiaalisia hyödyntäjiä ja jatkokehittäjiä. Laskennan lähdekoodi julkaistaan verkossa, ja se on tämän jälkeen kaikkien käytettävissä ja kehitettävissä. SYKE ylläpitää selainpohjaista työkalua ja myöntää siihen käyttöoikeuksia.
Soveltuvuus:
Tarkasteltavina ovat maankäytön muutokset, rakentaminen, energian tuotanto ja kulutus sekä liikenne ja yhdyskuntatekniset palvelut. Arvioitavina vaikutuksina käsitellään kasvihuonekaasupäästöjä, luonnonvarojen kulutusta sekä ekosysteemipalvelujen muutoksia.
Julkaisija / laatija: Suomen ympäristökeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ja Aalto-yliopisto

Kalvomuovi Calculator

Laskentatyökalu auttaa arvioimaan uudiskerrostalohankkeessa syntyvää kalvomuovijätteen määrää.

Level(s) – raportointityökalu

Level(s) – raportointityökalu on apuväline rakennushankkeen kestävyyden tarkasteluun ja raportointiin EU komission luoman vapaaehtoisen Level(s) – viitekehyksen mukaisesti.

One Click LCA Planetary

Ilmainen sovellus, joka auttaa ​​rakennusalan ammattilaisia ​​laskemaan ja vertailemaan materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutuksia ja materiaalitehokkuutta rakennusten suunnittelussa.

MALTTI – työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HSY Ilmastoveivi

Ecocity Evaluator

Maptionnaire

MAPGETS

LEED for Neighborhood Development

KEKO

Hyvinvoiva Kortteli

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

Harava

Energiatietopalvelu

BREEAM Communities (BREEAM-C, v. 2012)

AVE

Joutsenmerkki

RTS-ympäristöluokitus

LEED

BREEAM

Rakennusten elinkaarimittarit